EAT

Hej!

Vi inleder skolåret med att reflektera över vad lärande är och hur vi ser på lärande.

Fundera över och besvara följande frågor. Lämna svaren som en kommentar.

1. Hur kände du dig och hur tänkte du inför nåt du lärde dig riktigt bra?
2. Hur tror du de som lär sig mycket tänker och känner inför det de ska lära sig?
3. Du känner lågt självförtroende och/eller är verkligen INTE intresserad av det ni ska göra i undervisningen i en viss kurs.
– Vad kan du göra för att påverka dina egna känslor och vad kan du göra för att öka dina chanser att lyckas med kursen?
– Vad kan du göra för att påverka kursens utformning så att den blir mer intressant och motiverande?

 

Steg 2

Vi har också ett material i studieteknik.

Gör uppgifter ur häftet som du finner i länken
  • Gå igenom och fyll i schema på sid 2 och 3 om vilken lärstil som passar dig bäst.
  • Fyll i sammanfattningen på sid 4 och besvara. Vilka tips och råd utifrån din egen lärstilsprofil tar du till dig? Hur ska du göra under t ex en föreläsning eller vid självstudier?
  • Starta självstudie om dina vanor på sid 6 och gör sammanfattningen på sid 7 till nästa onsdag. Under nästa onsdag kommer du sedan att få diskutera dina studievanor och göra en planering som återfinns på sid 7.

Some English

  

Entrails, intestine, behavioural, Canadian, Aborigine, clause, sub-clause, teacher training, territory, territories, irregular verb

Construct two sentences using the words above. Post as a comment.

Explain the first rule of grammar you have learned in upper secondary school. Give two example sentences. Post in the same comment.

 

English for Monday

1280px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Good morning and welcome to your new course in English!

Before the course even began you were given a challenge of sorts by me, during your very first day here at Arlandagymnasiet. The challenge was to find two articles in English by me on the Internet.

When you find them, please read one of them (or both) and see if you understand what it/they are about. If you pick up any new words or phrases, please copy and paste them into the comments below and explain their use. 🙂

The link to the course plan for English 5 is here

Elevblogg och esportbiografi

Ni som bedriver esport kommer förväntas ha en elevblogg. Där ska ni löpande dokumentera er planering, ert genomförande (i den omfattning det är lämpligt) och er utvärdering av esporten.

Saker att beakta i er dokumentation är först och främst sådant ni finner intresseväckande. Ni behöver dock fokusera på saker som:

  • ”Handhavande” (som kan inkludera teknik för att sikta, eller teknik för att styra i spelet, eller motsvarande).
  •  ”Lagspel” (som kan inkludera taktik, kommunikation och rolltagning).
  • ”Situationsbedömning” (som kan inkludera förmågan att nyttja i spelet given information som grund för speltaktik och kommunikation).
  • ”Ekonomi och generell spelförståelse” (som kan inkludera förmågan att hantera resurser på ett effektivt sätt eller attityder och föreställningar om spelets mekanik, eller attityder till mot- och medspelare).

Ni rekommenderas starkt att använda en blogg på wordpress.com.

Tänk på att ni kan montera foton och filmer ni lagt på youtube i era inlägg. Om ni publicerar film, se till att klippa ner dem så att det väsentliga blir tydligt. Det är också bra om filmen kommenteras, så det ni vill göra mig och er coach uppmärksam på framgår.

Esportbiografi

För att kunna få en så bra bild av era erfarenheter, färdigheter och förutsättningar som esportare behöver jag och Jonas Dahl (a.k.a. Iceman) att ni skriver en esportbiografi.

Mallen för denna esportbiografi finner ni här: Esportbiografi2.

Vi går igenom och diskuterar denna uppgift och sätter ramar för genomförandet av uppgiften under lektion.

Möss och tangentbord

Skicka era önskemål till: kenneth1.jansson@sigtuna.se