English for Monday

1280px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Good morning and welcome to your new course in English!

Before the course even began you were given a challenge of sorts by me, during your very first day here at Arlandagymnasiet. The challenge was to find two articles in English by me on the Internet.

When you find them, please read one of them (or both) and see if you understand what it/they are about. If you pick up any new words or phrases, please copy and paste them into the comments below and explain their use. 🙂

The link to the course plan for English 5 is here

Elevblogg och esportbiografi

Ni som bedriver esport kommer förväntas ha en elevblogg. Där ska ni löpande dokumentera er planering, ert genomförande (i den omfattning det är lämpligt) och er utvärdering av esporten.

Saker att beakta i er dokumentation är först och främst sådant ni finner intresseväckande. Ni behöver dock fokusera på saker som:

  • ”Handhavande” (som kan inkludera teknik för att sikta, eller teknik för att styra i spelet, eller motsvarande).
  •  ”Lagspel” (som kan inkludera taktik, kommunikation och rolltagning).
  • ”Situationsbedömning” (som kan inkludera förmågan att nyttja i spelet given information som grund för speltaktik och kommunikation).
  • ”Ekonomi och generell spelförståelse” (som kan inkludera förmågan att hantera resurser på ett effektivt sätt eller attityder och föreställningar om spelets mekanik, eller attityder till mot- och medspelare).

Ni rekommenderas starkt att använda en blogg på wordpress.com.

Tänk på att ni kan montera foton och filmer ni lagt på youtube i era inlägg. Om ni publicerar film, se till att klippa ner dem så att det väsentliga blir tydligt. Det är också bra om filmen kommenteras, så det ni vill göra mig och er coach uppmärksam på framgår.

Esportbiografi

För att kunna få en så bra bild av era erfarenheter, färdigheter och förutsättningar som esportare behöver jag och Jonas Dahl (a.k.a. Iceman) att ni skriver en esportbiografi.

Mallen för denna esportbiografi finner ni här: Esportbiografi2.

Vi går igenom och diskuterar denna uppgift och sätter ramar för genomförandet av uppgiften under lektion.

Möss och tangentbord

Skicka era önskemål till: kenneth1.jansson@sigtuna.se