Barocken

wpid-i-dont-care-quotes-0-jpg

Barocken utmärker sig genom sin överdrivna förkonstling och tunga ornamentation. Den är en direkt utveckling av renässansens nyuppvaknade intresse för den klassiska estetiken, filosofin och historien.

Georg Stiernhielm, ”den svenska skaldekonstens fader”

Herkules (1658) är Sveriges första stora versepos. Den skildrar människans tvekan och fångar upp frågan om vilken sorts liv vi ska leva: ska vi leva ett liv i sus och dus eller ska vi ta vårt ansvar och arbeta. Frågan är på sätt och vis evig eftersom den handlar om frågan om valet mellan självupptagenhet och oegennytta. Rent konkret tar den upp saker och ting som har just med hans tid att göra. Valet står mellan superi, kortspel och horeri å ena sidan och ett dygdigt dvs. ett lojalt, flitigt och kristet liv.

Annat om Herkules

På svenska(!)

Språkligt smyckning, synonymer, antiteser, parallelismer.

En generaliserande, förallmänligande ambition. Herkules en representant för människan.

Adelskapets och dess förpliktelser.

Ställa upp för fosterlandet.

Dikten är skriven på hexameter, ett versmått som ursprungligen kommer från den antika litteraturen. Hexameter är ett rytmiskt versmått dvs. att man räknar takter istället för att rimma. Det finns i huvudsak två olika sorters takter i hexameter. Den ena kallas för troké och den andra för daktyl. En troké består av en betonad och en obetonad stavelse (seger ). En daktyl består av en betonad och två obetonade stavelser (segrare).

Hexameter (av hex=sex, metron=mått, versfot) består alltid av sex takter. Daktyler och trokéer växlar fritt så när som på de sista två takterna: den sista är alltid en daktyl och den sista alltid en troké.

Miguel de Cervantes, den spanska litteraturens urtext

Barocken når sin kulmen i den glansfulla superstormakten Spanien. Spanien har blivit rikt på sina kolonier. I romanen Don Quijote möter vi idealisten och drömmaren Don Quijote och realisten och vardagsmänniskan Sancho Panza. Böcker och andra dagdrömmerier tycks för Cervantes vara en flykt och uttryck för en fånig oförmåga att se saker som de är. Samtidigt finns i drömmarna en slags själ en önskan att kämpa emot. Kanske reducerar Don Quijote livet till en svart-vit kamp eller så är Don Quijote en gestalt som visar oss att vi människor alltid slåss mot hopplösa odds, mot saker vars väsen vi inte fullt förstår. Vi kanske tar kampen för vi inte vill ge upp? Kanske är vilken revolt som helst den rätta, så länge man ger sig in helhjärtat i den?

Las Meninas, Hovdamerna av Velasquez

velazquez.meninas

Om ett slott vore en hamburgare så är barockpalatset El Escorial ”The Whopper”!

el escorial

El Escorial basilica

DSC00235

Uppgift

Herkules tycks säga lev ett dygdigt, flitigt, hälsosamt liv. Don Quijote tycks ha ett motsägelsefullt och kanske ironiskt förhållande till idealism, kamp mot alla odds och vad som är meningsfullt att göra.

Om Herkules är ett uttryck för att det finns en given och allmängiltig moral, en kod som vi alla ska följa, så tycks Don Quijote tala om vikten av en subjektiv moral som kanske ändå blir värt det även om den är fåfäng och bygger på ett missförstånd?

UPPGIFT

Välj valfri ”hopeless cause”, ett riktigt ”i-landsproblem” eller problem som du verkligen inte har en chans att nå en framgång i och skriv en glödgad insändare till Metro.

Ett exempel

Ett till exempel

Utdrag ur Dvärgen

Följande utdrag höglästes

  

Karaktärer i Dvärgen

Frågor du ska diskutera vid seminariet är:

 • Hur kan man se verket som en historisk roman och därmed som en skildring av renässansen?
 • Hur kan man se verket som en idéroman och därmed en skildring av eviga frågor, eller tankar och händelser i 1940-talets Europa?
 • Hur kan man se verket som psykologisk roman och därmed som en skildring av ett (eller flera) medvetande?
 • Vad är utmärkande för romanens språkliga stil? Ge något exempel på andra verk som påverkat romanen.
 • Hur ser du på romanens betydelse för dig och för vår tid? Hur ser du på att romanen tillhör klassikerna och den litterära kanon? Är denna ställning befogad eller inte?

Romananalys

 

Kafka – ontologisk otrygghet

Lacan – Den symboliska ordningen, Den Stora Andra, ”systemet”

Sartre – frihet och falsk tro

de Beauvoir – ”du blir kvinna”

 

Det innebär att vi kommer att röra oss inåt och ställa frågor om vad det innebär att vara människa. Varför finns jag? Vad är meningsfullt? Hur känns det egentligen att finnas till?

Fundera på nedanstående fråga utifrån Sartres tankar om falsk tro:

Varför ser vi på sport, teve, spelar på appar och liknande?

Sartre om ”falsk tro”

Sartre ger oss två olika exempel. Det ena är den inställsamma servitören som på ett spelat sätt är uppmärksam, står elegant, hämtar mat och bestick och använder de färdiga hövlighetsfraserna. Hans överdrivna beteende visar att han spelar en roll att han förvandlar sig till en funktion, en serveringsrobot, något mindre än den fria och väljande individ han är. Servitörens agerande är en lögn. Det döljer för honom själv och för andra den frihet han har att välja.

I det andra exemplet talar Sartre om en kvinna på en date. Hur kvinnan får en komplimang och kanske närgångna blickar, eller rentav att kavaljeren tar hennes hand. Sartre menar att genom allt detta väntar kvinnan och döljer för sig själv sin individualitet. Hon låter bli att se innebörden av kavaljerens flirtar, komplimanger och beröring och skjuter upp sitt beslut. Hon väljer precis som servitören att se på sig själv eller sin hand som delar av ett handlande, väljande och tänkande subjekt utan låter det objektifieras.

Fundera på nedanstående fråga och läs sedan den länkade texten och tänk en gång till.

Vad är meningen med livet? Hur vet man vad som är meningsfullt? Vem bestämmer vad som är meningsfullt?

Den länkade texten är Ett kejserligt budskap av Franz Kafka. Tänk dig att slottet och kejsaren är symboler för gud eller ”sanningen” eller ”en given mening”.

Vad finns det för likheter mellan Kafkas berättelse och Sartres exempel? Vad skiljer dem åt?

Läs också Framför lagen

Simone de Beauvoir

I kurskraven står att vi också ska behandla kvinnliga författarskap. I det här sammanhanget blir Simone de Beauvoir omistlig. Hon ger existentialismen nytt liv genom att se den utifrån kvinnans situation.

 

Del 2

Vi har tittat på några texter: Ett kejserligt budskap och Framför lagen. Alla skrivna av Franz Kafka. Vi har också läst och diskuterat kring Jean-Paul Sartres två anekdoter, den ena om servitören och den andra om den dejtande kvinnan.

Dessa texter och anekdoter tillhör en litterär och filosofisk strömning som kallas existentialismen.

Berättelserna verkar behandla saker som:

 • En värld utan en given sanning, ett givet uppdrag, en given mening, eller Gud.
 • En värld där människan skjuter upp sitt beslut, bedrar sig själv att tro hon är ofri, eller betraktar sig som ett objekt eller offer snarare än ett subjekt och en aktör.
 • En upplevelse av bävan, fruktan, förvirring eller känsla av att tillvaron är absurd. En känsla av att handlingar inte spelar någon roll samtidigt som känslan av att just ens eget liv är viktigt, unikt och att tiden är utmätt. Dramatiserad av insikten av att livet rusar vidare mot ett oundvikligt åldrande och en död utan återvändo.

Hålla tal

Vi behöver nu pröva tre olika delar av kunskapskraven. Det går att pröva det i en enda uppgift och det är ett argumenterande tal där ni lämnar in ert manuskript och analyserar retoriken i det egna i en särskild kommentar.

Datum för talen: 20 oktober och 25 oktober (Följer klasslistan med Filip Andersson till Teodore Johansson först.)

Du ska:

 • Skriva ett manuskript med retoriska figurer.
 • Skriva en retorisk analys av ditt tal
 • Hålla det argumenterande talet med ett presentationsstöd, om du vill (foto, bild, pptx, eller liknande)

Ämnen att välja bland

 • Avskaffa plågsamma djurförsök! / Cancerforskningen måste få göra djurtester!
 • Avskaffa försvaret! / Bevara försvaret!
 • Mer ordning och reda i skolan! / Mer frihet i skolan!
 • Hårdare tag på fängelserna / Mer behandling på fängelserna
 • Sänk alkoholskatten!/Höj alkoholskatten!
 • Annat ämne?

För A krävs

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.

Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.

Frivilligt självtest på retoriska figurer

testmoz.com/1000883

Modellmeningar den retoriska analysen

Analys av Adam Akolors tal i skolan 2021

Talet är ett xx tal. Det handlar om yyyyyy.

Talet är uppbyggt på så sätt att…

I talet används stilistiska grepp som… De ger talet…

Talet lyckas med att…

Något som saknas/Något som fungerar sämre…”

Mall för argumenterande tal

I mallen står det att ni ska ge tre argument och ett motargument men om ni inte kan komma på tre argument som stödjer er tes så räcker det med två.

Mall för ett argumenterande tal

Rubrik = din tes/åsikt
Kort inledning   Publiken ska bli intresserad och förstå att detta är viktigt. Ni kan skapa intresse genom att exempelvis ställa en retorisk fråga. Om det behövs en bakgrund till ämnet så kan även denna ingå i inledningen. Glöm inte att presentera din tes!
Argument A    Börja med det argument du tycker ska fastna!
Stödexempel till argument A   Varför är detta viktigt? På vilket sätt kan detta vara viktigt även för publiken? Har du fakta eller konkreta exempel från källa? Rikta gärna in dig till publiken med ett ”ni” eller ”vi”.
Argument B    Ta av dina tre argument som du tycker är svagast i mitten.
Stödexempel till argument B
Motargument   Presentera något motargument och bemöt detta. Bevisa eller övertyga om att resonemanget inte håller!
Argument C    Avsluta med det argument du tycker ska fastna bäst!
Stödexempel till argument C
Sammanfattning    Här kan även argumenten sammanfattas kort.
Kort avslutning   Tesen upprepas och du får gärna använda dig av en anafor eller retoriska frågor.

Hooks (Fiction)

1
You have never been so hungry; you
have never been so cold. When we
slept, if we slept, we dreamed of
the feasts we had carelessly eaten
seven months earlier-all that but-
tered bread, the potato dumplings,
the sausages-eaten with disregard,
swallowing without tasting, leaving
great crumbs on our plates, scraps
of fat. In June of 1941, before the
Germans came, we thought we were
poor. But June seemed like paradise
by winter.

David Benioff, City of Thieves, (2008)

THE END BEGINS
When a day that you happen to know
is Wednesday starts off by sounding
like Sunday, there is something
seriously wrong somewhere.

John Wyndham, Day of the Triffids, (1951)

Hooks (Non-fiction)

Wait Until the Evening

AS THE CAPTAIN of the Yale swimming team stood beside the pool, still dripping after his laps, and listened to Bob Moses, the team’s second-best freestyler, he didnt’t know what shocked him more-the suggestion or the fact that it was Moses who was making it.

Robert A. Caro The Power Broker (1975)

Patterns
TWO OF THE MEN lying on the blanket
that day in 1940 were rich. The third
was poor—so poor that he had only
recently purchased the first suit he
had ever owned that fit correctly—
and desperately anxious not to be:
thirty-two-year-old Congressman
Lyndon Johnson had been pleading
with one of the other two men,
George Brown, to find him a business
in which he could make a little
money.

Robert A. Caro The Path to Power (1982)

Ends and Means
AS THE LONG LINE of limousines began
to pull away from the White House in
the darkness, the protesters were
there, outside the gates, as they had
been for weeks. Over their radios
they had been listening to the latest
bulletins from Selma, and they were
singing “We Shall Overcome.”

Robert A. Caro Means of Ascent, 1990

”What the hell’s the
presidency for?”

AIR FORCE ONE, the President’s plane,
is divided, behind the crew’s cockpit,
into three compartments.

In the first of them, just behind the cockpit,
women sat weeping and Secret
Service agents were trying to hold
back tears (“You’ve heard of strong
men crying; well, we had it there that
day,” recalls a reporter) as the pilot
lifted the big jet off the Dallas runway
in a climb so steep that to a man
standing on the ground it seemed
”almost vertical,” leveled off for a few
minutes, and then, warned that there
were tornadoes between him and
Washington, put the plane into
another climb to get above them. In
the rear compartment the widow, her
suit stained with blood, was sitting
next to the coffin of the dead
President.

Robert A. Caro, Passage of Power (2012)

Berättelser om örfilen

Vincent

Gunnar Hamundsson, gift till Hellgard, dotter till den store mäktige Hans Vekling från Småland. Gunnars far var den kände Hamund som förlorade örat i slaget om Tyson, sydväst om Kalmar några år innan Gunnar föddes. 

En tidig morgon klev Hellgard upp och gick ut till gården. Gunnar sov fortfarande djupt och hon gillade den fridfulla stämningen på morgonkvisten. Huset var i skugga, i en kvardröjande gryning. Hellgards jobb var att upprätthålla gården och se till att trälarna sattes i arbete. Hellgard begav sig mot ladan där trälarna sov om natten. Hon låste upp och öppnade ladugårdsdörren. Ladugården var tom och öde. Inga trälar i syne. 

Vid kvällsmaten frågar Gunnar om dagens sysslor blivit utförda. Hellgard svarade med “Trälarna har bytt arbete. Kanske kommer de tillbaka”. 

“Du har brustit tillsyn och låtit dem fly, vem ska nu utföra deras sysslor?” utbrast Gunnar ilsket. 

“Du kan utföra dessa sysslor då du aldrig gör något på gården!” svarade Hellgard. 

Gunnar reser sig hastigt och utdelar ett slag med öppen hand mot Hellgards ansikte.  

Kinden svider och Hellgard kvider, 

kvinna utbrast vrede inombords, 

som helvetet utan att gråta, 

då hon inte vet, 

hellre va stolt. 

Joseph

Hallgerd örfil (inte rubriken) 

”Gunnar, son till Ulf Jomarsson” säger en man bugande till Jarl Vigot. ”Helgas son, du skall tjäna mig väl” svarar Jarlen. Vigot och Gunnars mamma hade en okänd relation i deras unga tider men det hade Gunnar ingen aning om. Gunnar var bunden till Hallgerd, dotter till Hoskuld Dala-Kollsson som var Hövding i Laxdalen. 

Gunnar och Hallgerd bodde på en mindre by i Sigtuna nämnd Odeila vars namn kommer från den stormäktige Ragnars maka. Livet var som det alltid varit, Gunnar plundrade och spelade med sitt liv medan Hallgerd omhändertog deras gemensamma pojk Stubb och hushållet. Käk på bordet var ett krav för Gunnar, en mage proppar inte sig själv. Under middagen talade Gunnar till sin hustru och son om uppkommande plundringen som ankom följande dagen. Familjen Jomarsson gjorde ritualen kallad blot och offrade dess blod till krigsguden Odin i utbyte för att väder och tur ska stå vid Gunnars sida under striden. 

Gunnar far iväg till strid och Hallgerd fick sällskap från ett oväntat besök av Jarl Vigot. Vigot led av en knäskada från gårdagens träning och hans blod kokade än. Jarlen tilläts inte att följa med och på grund av det sökte han efter något och därför befann han sig hos Hallgerd. Stubb tvingades leka med de andra barnen ute utan en idé av vad som skulle hända. ”Hungern min är ditt ärende för dagen att tillfredsställa” yttrade Vigot. 

Tobias

Kraftlöst dök Gunnar upp i hemmet och Hallgerd låg sovande på matbordet. Smulor av bröd och sopprester låg kvar och hela Gunnars kropp vibrerade driven av ilska. Hade ingen mat lämnats kvar för Gunnar? Hallgerd väcktes av Gunnars fotsteg och skickligt ställde hon sig upp och försökte tala ut. Gunnar gick från en skakande näve till en öppnad handflata och den lyftes upp bakom huvudet av honom. Inom ett ögonblick hade handflatan till Gunnar gjort kontakt med sin fruga. Ljudet av örfilen hördes av hela byn och en tystnad tog plats. Hallgerd sprang ut ur huset och skrek ut ”Vid Tors vrede skall detta icke lämna min hågkomst”. 

Gunnars hämnd 

Gunnar hette en man vars fru hette Hallgerd. Torleif hette hans far. Han var son till Balder Svartöga som blev nedkastad i avgrunden. Hans mor hette Agnhild, dotter till Aslög som var drottning över en liten stad i norr. Aslög var kusin med Ragnar som sägs ha dräpt tusen män. 

Gunnar och Hallgerd var lite festliga av sig och gillade att samlas på stan för att dricka lite när de hade tid, särskilt när de hade något att fira, och var på gott humör. En tisdagskväll på sensommaren gjorde de sig i ordning för att gå ut och träffa sina vänner när det helt plötsligt bankade på dörren. 

-Är det någon hemma? frågade gästen. 

-Nej, det är hunden som talar, svarade Gunnar. Det blev tyst. Efter en kort stund bröts tystnaden av Gunnar. 

-Vem är det som stör så sent på en tisdag eftermiddag? frågade Gunnar. 

-Kom och öppna så får du se! sa gästen med vad lät som ett leende på läpparna.  

Gunnar öppnade dörren och där stod ingen mindre än hans bror Torvald. Gunnar bjöd in honom medan de väntade på Hallgerd och cirka en halvtimme senare gick dem.  

    När de kommit ner till stan och träffat sina vänner så tog det inte lång tid innan första ölen var svept. Cirka en timme in i festen hade Gunnar druckit tre fullstora glas medan Hallgerd var inne på sitt sjätte. 

-Ta det lugnt med ölen, du vet hur du blir när du dricker för mycket, sa Gunnar varnande till Hallgerd som inte såg ut att sluta dricka för en sekund.  

-Sluta hålla på och tro att du kan bestämma över allt jag gör, svarade Hallgerd sluddrigt men med en sur ton.  

-Det handlar om att jag bryr mig om dig, fortsatte Gunnar. 

-Det kanske du ska sluta med då, avslutade Hallgerd konversationen med innan hon  

gick iväg. Kvällen fortsatte utan att något annat särskilt hände. Gunnar, Torvald och deras vänner pratade, dansade, åt och framförallt drack en hel del och innan de visste ordet av det var solen på väg upp igen. Många började lämnade och även Gunnar skulle göra det men innan det behövde torvald gå på toa. Ungefär fem minuter senare hittade Gunnar Hallgerd. Hon hånglade med Torvald och Gunnar blev rosenrasande.  

– Vad i helsike håller ni på med! skrek Gunnar. 

– Hon tvingade mig, hon sa att hon skulle skära av ett av mina fingrar om jag sa emot, sa Torvald i en ledsen ton.  

-Är du helt från vettet kvinna, var det sista Hallgerd hörde innan Gunnar gav henne en örfil. Efter det vände Gunnar hem och syntes inte utanför sitt hus på flera dagar. 

Benjamin

Gunnar hette beundraren av Tyra dotter till Ingemar. Gunnar var son till Helge sne
tå och Helga en tand. Helge var son till Holger som blev dräpt under slaget över “
ef þú ert að lesa þetta ertu hálfviti ” och han var son till halger som var syster till
Holger vilket var stelt till en början men blev rätt trevligt.
Gunnar var storväxt och stark, han hade mer hår på bröstet än fåren dem slaktade
till middag. Han hade en stark röst som kunde höras genom landet om han så
ville.
Det var en fredag kväll och Gunnar och hans fränder var ute som vanligt.
Vartannat vatten var ett skämt för dem och de drack mjöd som om det vore deras
sista dag på jorden. Allt dem gjorde den kvällen skulle dem förmodligen ångra
dagen efter. Gunnar hör hur hans kusin Gilbert skriker från backen bakom gården
och kollar i förvåning på Gilbert som står högst upp på backen med ett får.
Gilberts plan var då att rida på fåret ner för backen och sedan upp på hustaket
som då skulle vara som en form av ramp. Då han inte hade tagit med logiskt
tänkande i planen ledde de till att han föll av fåret i mitten av backen så att han
rullar in genom väggen till Gunnars hus där hans fru ligger och sover.
”GUNNAR!” ekar genom hela byn och Gunnar vinglar till huset med ett gömt
leende i läpparna.
Inne hos Gunnar var det svårt att urskilja vad som sades, det var mest skrik och
arga läten. Gunnar som då har ett dåligt temperament och inte tar kritik så bra
använder sig av en kvick och effektiv manöver för att få tyst på kvinnan. Han ger
henne en örfil som då lyckades med att skapa tystnad men det hjälpte inte honom
att må bättre.
-”Så där talar du inte med mig kvinna!” utropar Gunnar med handen uppe igen för
att visa att han är villig att göra det igen.
-”Ut nu ur mitt hus, så kan du lära dig att visa respekt mot mig.”
Tyra gick ut med glimten i ögat då hon visste att någon gång kommer hon få sin
hämnd.

Försvarstalet

Du är pressekreterare för en av landets ledande politiker, Karin Svensson. Nu har journalisterna kommit på Karin med att säga något dumt. Skriv ett försvarstal åt Karin som du kan framföra till det svenska folket så att de kan förlåta henne.

 1. Karin har sagt: ”Femtiotusen eller hundratusen i månadslön spelar ingen roll för mig. Precis som alla andra måste jag vända på slantarna i slutet på månaden”.
 2. Karin har för tredje gången åkt fast för fortkörning. Den här gången körde on 78 km/h på en 50-väg.
 3. På ett möte har hon sagt: ”Väljarna är inte så dumma som man tror. De är betydligt dummare.”
 4. Karin har citerats: ”Svenskt kött smakar ju inget. Det är djurvännernas fel. Kossorna är helt enkelt så bortskämda att smaken blir menlös”.
 5. Efter en konferensresa till Hawaii så kommer Karin tillbaka brunbränd och på frågan vad hon gjort där svarar hon: ”Kollat in snöröjningen”.

Medeltid

Den antika text som lever vidare under medeltiden är Bibeln. Grekernas filosofi och idéer ärvs först av Romarna som har likande gudar: Zeus blir Jupiter och krigsguden Ares heter hos romarna Mars. Men kristendomen vinner mark och romarna byter religion. Det leder till att romarriket mot slutet blir ett kristet rike, och den grekiska kulturen får allt mindre inflytande. Kyrkofadern Augustinus försöker dock sammanföra Bibelns tankar med grekisk filosofi. När västra romarriket faller ihop iochmed upprepade krig och invasion av staden Rom 476 e.kr så brukar man säga att den antika tiden tar slut.

inferno-map-3200

Medeltiden kommer i Europa att präglas av kristendomen som religion och brukar beskrivas som en mörk tidsålder. Perioden sträcker sig från 476 till 1400-talet då renässansen anses börja. I Europa handlar texterna om Gud eller om riddarberättelser som Rolandssången. Den mest betydelsefulla boken skrivs av Dante Alighieri. Den heter Divina Commedia och handlar om hur Dante gör en resa från skärselden, till helvetet och himmelen. Dantes bok blir därmed en bild av den medeltida synen på världen och moralen.

havamal-fanad_dor_frander_dor_sja-16671-bg__630

I skandinavien så skapas under medeltiden nordens viktigaste litteratur, isländska sagorna och vikingarnas myter. Den viktigaste boken är Njals saga. Men Eddan, Havamal och Völuspa som innehåller berättelser om de nordiska gudarna och vikingarnas moraliska är viktiga för att förstå det folk som grundlade civilisationen i norden.

Vi ska läsa några texter i urval från medeltiden.

Ur Dantes Divina Commedia

paolo-och-francesca_elit

greve-ugolino_elit

(Lösenord till filen: elit)

Fråga: Den kristna medeltida människan trodde på en strängt ordnad värld och på att allt i skapelsen hade en skapare, en ingenjör nästan, Gud. Hur ser man det i Dantes verk?

Den isländska sagan och Havamal

Havamal

gunnar-pa-hlidarende

Uppgift

Vad hade hänt innan örfilen? Imitera stilen

MEDELTIDEN I PUNKTER

 • KRISTENDOMEN – geocentrisk världsbild
 • DEN NORDISKA LITTERATUREN

1. EDDAN, 2. GUDADIKTER, 3. HJÄLTEDIKTER, 4. SAGASTILEN 5. LAGARNA

 • EUROPEISK MEDELTID

1. RIDDARDIKTNING, 2. DÖDEN OCH HUMOR, 3. DANTE