magisterwernegren

Rekommendationer, Tips, Kommentarer

Hur Skriver Man Datum?

Hur Skriver Man Datum?

När du ska skriva datum på svenska, finns det några viktiga regler som du bör följa. Att använda rätt format och ortografi kan hjälpa till att undvika missförstånd och göra din text lättare att förstå för svenska läsare.

För det första är det viktigt att placera dag och månad i rätt ordning. I Sverige används vanligtvis formatet dag-månad-år, till exempel 12 mars 2022. Detta skiljer sig från många andra länder där månaden placeras framför dagen.

För att indikera datum kan du använda olika sätt att skriva månaden på svenska. Du kan antingen använda den fullständiga namnformen, till exempel ”mars”, eller förkortningen, som är ”mar.”. Om du använder förkortningen är det viktigt att sätta ett punkttecken efter den för att visa att det är en förkortning.

Om du vill ange året kan du antingen använda den fullständiga fyrsiffriga formen, till exempel 2022, eller den tvåsiffriga formen, till exempel 22. Det vanligaste är att använda den fyrsiffriga formen för att undvika förvirring och missförstånd.

Genom att följa dessa enkla regler kan du skriva datum på svenska på rätt sätt och göra din text tydlig och begriplig för svenska läsare.

Hur Skriver Man Datum?

När det kommer till att skriva datum på svenska finns det några specifika regler och konventioner att följa. I det här avsnittet kommer vi att gå igenom hur man skriver datum på rätt sätt.

Formatet för att skriva datum

Formatet för att skriva datum

I Sverige och delar av Europa använder vi det så kallade ”långa” datumformatet, där man skriver dagen, månaden och året i följd. Ett exempel på detta är: dag/månad/år. Till exempel kan den 15 juni 2021 skrivas som 15/6/2021.

Ta med veckodag

Ibland kan det vara användbart att inkludera veckodagen när man skriver datum. Det är vanligt att göra det i formella sammanhang eller när man skriver viktiga händelser och möten i kalendern. Ett exempel på hur man skriver datum med veckodag är: veckodag, dag/månad/år. Till exempel kan den 15 juni 2021 skrivas som ”onsdag, 15/6/2021”.

Undvik förkortningar

När man skriver datum i text bör man undvika förkortningar för månader och veckodagar. Det är bättre att skriva ut hela ord för att undvika förvirring. Till exempel ska man skriva ”januari” istället för ”jan” och ”måndag” istället för ”mån”.

Två sätt att skriva månader

På svenska finns det två sätt att skriva månader. Det vanligaste sättet är att använda siffror, som i exempelvis 15/6/2021. Det andra sättet är att använda bokstäver för att skriva ut månaden. Till exempel kan man skriva ”15 juni 2021”. Båda sätten är accepterade i Sverige, men det vanligaste är att använda siffror.

Slutsats

Att skriva datum på svenska är inte svårt så länge man följer de vanligt förekommande konventionerna. Genom att använda det ”långa” datumformatet, inkludera veckodag vid behov och undvika förkortningar kan man enkelt skriva datum på rätt sätt.

Enkel guide för att skriva datum på svenska

1. Grundläggande regler för datum

För att skriva datum på svenska behöver du följa några grundläggande regler:

 • Datum skrivs vanligtvis med siffror, såsom 02/10/2022.
 • Punkter eller streck används vanligtvis som separatorer mellan dag, månad och år. Till exempel: 02.10.2022 eller 02-10-2022.

2. Ordning av dag, månad och år

I Sverige följer vi vanligtvis ordningen dag, månad och år.

Till exempel, om vi skriver datumet 02/10/2022 på svenska, ska det tolkas som den andra oktober 2022.

3. Månadsnamn

I Sverige används numeriska månadsnamn för att skriva datum. Nedan följer en lista över månadsnamnen på svenska:

 • Januari
 • Februari
 • Mars
 • April
 • Maj
 • Juni
 • Juli
 • Augusti
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
See also:  Hur LNgt äR Vasaloppet?

4. Ledande nolla

I Sverige är det vanligt att använda en ledande nolla för att ange dagar och månader som är mindre än 10. Till exempel, istället för att skriva 2/10/2022, skulle vi skriva 02/10/2022.

5. Datumformat

I Sverige finns det flera vanliga sätt att skriva datumformat. Här är några exempel:

Datumformat Exempel
YYYY-MM-DD 2022-10-02
DD.MM.YYYY 02.10.2022
DD/MM/YYYY 02/10/2022
MM/DD/YYYY 10/02/2022

Användningen av streck eller punkter som separatorer varierar beroende på personliga preferenser och ibland den specifika kontexten. Det är viktigt att vara tydlig och konsistent när du skriver datum.

Så nu är du redo att skriva datum på svenska!

Välj rätt ordningsföljd

Inledning

Att kunna skriva datum på svenska är inte bara viktigt för att kommunicera på ett korrekt sätt, det är också en del av den svenska kulturen och språket. Precis som i många andra länder, följer Sverige ett specifikt format för att skriva datum. Det är viktigt att välja rätt ordningsföljd och använda korrekta tecken för att undvika missförstånd.

Vanligt format

I Sverige använder vi oftast formatet ”dag månad år”. Det innebär att datumet börjar med dagen, följt av månaden och slutligen året. Vi använder punkt som skiljetecken mellan dag, månad och år. Exempelvis skulle 17 januari 2022 skrivas som ”17.01.2022” eller ”17/01/2022”.

Alternativa format

Alternativa format

Det finns några alternativa sätt att skriva datum i Sverige, men de är mer ovanliga och används oftast i specifika sammanhang. Ett alternativt format är ”år månad dag”, där vi börjar med året, följt av månaden och sedan dagen. Detta format kan användas i formella sammanhang eller vid sortering av datum i tabeller. Ett annat alternativ är att skriva ut hela månadsnamnet istället för att använda siffror. Detta format kan användas för att undvika missförstånd, särskilt när man kommunicerar med personer från andra länder.

Att tänka på

När du skriver datum på svenska är det viktigt att komma ihåg att använda dig av korrekta separatorer, som punkt eller snedstreck. Det är också viktigt att inte använda bindestreck mellan dag, månad och år, eftersom det kan förvirra och tolkas som ett datumintervall. Om du är osäker på vilken ordningsföljd som är rätt, kan du alltid fråga eller använda det vanligaste formatet ”dag månad år”.

Exempel

Här är några exempel på korrekt skrivna datum på svenska:

Datum Korrekt format
1 januari 2022 01.01.2022
15 februari 2022 15.02.2022
30 mars 2022 30.03.2022

Kom ihåg att dessa exempel följer det vanligaste formatet ”dag månad år” med punkt som separeringstecken.

Att kunna skriva datum på svenska är en viktig del av att kommunicera korrekt och sammanhangsmässigt. Genom att följa rätt ordningsföljd och använda korrekta separatorer kan du undvika missförstånd och kommunicera tydligt.

Använd korrekta förkortningar

När du skriver datum på svenska är det viktigt att använda korrekta förkortningar för månader och veckodagar.

Förkortningarna för svenska månader börjar alltid med en stor bokstav och följs av ett punkttecken:

 • Jan. för januari
 • Feb. för februari
 • Mars för mars
 • Apr. för april
 • Maj för maj
 • Juni för juni
 • Juli för juli
 • Aug. för augusti
 • Sept. för september
 • Okt. för oktober
 • Nov. för november
 • Dec. för december

Förkortningarna för veckodagar används oftast i diagram eller tidtabeller och följer samma mönster som månaderna:

 • Mån. för måndag
 • Tis. för tisdag
 • Ons. för onsdag
 • Tor. för torsdag
 • Fre. för fredag
 • Lör. för lördag
 • Sön. för söndag

Användningen av korrekta förkortningar förbättrar förståelsen av datumet och hjälper till att undvika missförstånd.

Skriv månaden med bokstäver

Att skriva månaden med bokstäver är en vanlig praxis i Sverige. Detta hjälper till att undvika förvirring och missförstånd när det gäller att tolka datumet.

See also:  Hur Ser Det Ut NR En VåRta Lossnar?

För att skriva månaden med bokstäver på svenska används följande format:

 • Januari – för januari månad
 • Februari – för februari månad
 • Mars – för mars månad
 • April – för april månad
 • Maj – för maj månad
 • Juni – för juni månad
 • Juli – för juli månad
 • Augusti – för augusti månad
 • September – för september månad
 • Oktober – för oktober månad
 • November – för november månad
 • December – för december månad

Ett exempel på hur du kan använda detta format är:

Datum Skrivet med bokstäver
15 januari 2022 15 Januari 2022
10 februari 2022 10 Februari 2022
20 mars 2022 20 Mars 2022

Att skriva månaden med bokstäver hjälper inte bara till att tydliggöra datumet, utan det kan också vara estetiskt tilltalande och lättare att läsa.

Inkludera veckodag

När du skriver datumet på svenska kan det vara vanligt att inkludera veckodagen. Detta kan vara användbart i vissa sammanhang, som till exempel inbjudningar eller när du skriver en dagbok.

För att inkludera veckodagen kan du skriva den före eller efter datumet. Det finns ingen strikt regel för var den ska placeras, men det är vanligt att placera den före datumet.

För att skriva veckodagen på svenska kan du använda de förkortningar som används i det svenska språket. Här är några exempel:

 • Måndag – Mån
 • Tisdag – Tis
 • Onsdag – Ons
 • Torsdag – Tor
 • Fredag – Fre
 • Lördag – Lör
 • Söndag – Sön

Här är några exempel på hur du kan inkludera veckodagen i datumet:

 1. Måndag 12 december 2022
 2. Fre 22/4/2023

Att inkludera veckodagen kan ge mer information och kontext till datumet och hjälpa till att tydliggöra vilken dag det är. Det kan också vara användbart om du vill planera och organisera dina aktiviteter.

Sammanfattning

Att inkludera veckodagen i datumet kan vara användbart i vissa sammanhang. Du kan använda förkortningar för veckodagarna och placera dem före eller efter datumet.

Undvik skrivfel

När det gäller att skriva datum på svenska är det viktigt att undvika vissa vanliga skrivfel. Här är några av de vanligaste felet som du bör undvika:

 1. Skriva månaden med siffror: Istället för att skriva ”Maj 2022” ska du skriva ”1 maj 2022” eller ”1/5 2022”.
 2. Glömma att använda stor bokstav i början av månaden: Månaden ska alltid börja med stor bokstav, till exempel ”Januari 2022”.
 3. Förkorta månaden felaktigt: Om du väljer att förkorta månaden, använd rätt förkortning. Till exempel ska du skriva ”feb” för februari och inte ”feb.” eller ”feb”.
 4. Byta plats på dag och månad: På svenska skriver vi dagen före månaden, så det ska vara ”1 maj 2022” och inte ”maj 1, 2022”.
 5. Inte använda skiljetecken: Det är viktigt att använda skiljetecken mellan dag, månad och år. Du kan använda antingen punkt, snedstreck eller bindestreck.
 6. Använda amerikansk dateformat: På svenska använder vi vanligtvis det ”stora” dateformatet med dag, månad och år. Undvik att använda amerikansk dateformat som månad, dag, år.

Genom att undvika dessa vanliga skrivfel kan du vara säker på att skriva datum på svenska korrekt och tydligt.

Sätt datumet i rätt sammanhang

Datumet kan anges på olika sätt beroende på sammanhanget. Här är några vanliga situationer där du kan behöva skriva datum:

Dokument och formella brev

När du skriver ett formellt dokument eller brev är det vanligt att skriva datumet i övre högra hörnet. Detta kan göras på följande sätt:

Format Exempel
Dag, månad, år 27 juni 2022
Dag, månad, år (med punkter) 27.06.2022
Månad, dag, år (i amerikansk stil) juni 27, 2022
See also:  Hur GR Man Ner I Vikt?

Informella meddelanden

I informella sammanhang, som e-post eller chatt, kan du vara mer flexibel med hur du skriver datumet. Du kan använda förkortningar för månader och skriva datumet i olika format. Här är några exempel:

 • 27/6/2022
 • 27 juni 2022
 • 27 jun 2022

Plats- och tidsspecifikationer

När du anger datum i samband med plats- och tidsspecifikationer, som evenemang eller reservationer, kan det vara användbart att inkludera både datum och tid. Här är ett exempel:

 • 27 juni 2022, kl. 15:00

Notera att det finns olika sätt att skriva tid beroende på om du använder 24-timmarsformatet eller 12-timmarsformatet.

Det är viktigt att anpassa sättet att skriva datumet efter det specifika sammanhanget för att undvika förvirring eller missförstånd.

Följ lokala konventioner

När du skriver datum på svenska är det viktigt att följa de lokala konventionerna för att undvika förvirring. Här är några grundläggande riktlinjer att följa:

Dag, månad, år

I Sverige och de flesta andra svenskpråkiga länder används vanligtvis ordningen dag, månad, år. Det innebär att du bör skriva datumet i följande format: dag/månad/år eller dag månad år.

Till exempel:

 • 15/10/2022
 • 15 oktober 2022

Årtalet i fyra siffror

I svensk skrivtradition används normalt fyra siffror för att ange årtalet. Detta hjälper till att undvika missförstånd eller förväxlingar.

Till exempel:

 • 15/10/2022 (rekommenderas)
 • 15/10/22 (kan också användas, men kan vara mindre tydligt)

Acklimatisera dig till lokala konventioner

Om du befinner dig i ett annat land och måste skriva datum på svenska enligt de lokala konventionerna, se till att anpassa dig. Var noga med att använda rätt ordning och format för att undvika förvirring.

Kolla med lokalbefolkningen eller använd internet för att ta reda på de specifika konventionerna för det land eller den region du befinner dig i.

Att följa de lokala konventionerna när du skriver datum är ett sätt att visa respekt för den kulturella och språkliga mångfalden.

Fråga-och-svar:

Hur skriver man datum på svenska?

På svenska skriver man datumet med siffror och använder formatet dag/månad/årtal. Till exempel kan man skriva 15/10/2022.

Vilket format används för att skriva datum på svenska?

I Sverige använder man oftast formatet dag/månad/årtal när man skriver datum. Detta format används i officiella sammanhang och i vardagen. Till exempel kan man skriva 27/11/2022.

Kan man skriva datumet med bokstäver på svenska?

Ja, man kan även skriva datumet med bokstäver på svenska. Man kan till exempel skriva ”den 3:e april 2022” istället för att använda siffror. Detta format används oftast i formella sammanhang.

Hur skriver man datum på svenska i formella sammanhang?

I formella sammanhang, som till exempel i brev eller officiella dokument, är det vanligt att skriva datumet med bokstäver. Man kan till exempel skriva ”den fjärde augusti tvåtusentjugotvå” istället för att använda siffror. Detta format ger en mer formell och traditionell känsla.

Finns det några undantag eller specialfall när det gäller att skriva datum på svenska?

Ja, det finns några undantag och specialfall när det gäller att skriva datum på svenska. Till exempel när man skriver datum i internationellt format, använder man istället formatet år-månad-dag. Detta format används ofta i internationella sammanhang eller när man skriver för en internationell publik.

Vad händer om man inte skriver årtalet när man skriver datum på svenska?

Om man inte skriver årtalet när man skriver datum på svenska, kan det vara missvisande eller förvirrande. Det är därför viktigt att inkludera årtalet för att undvika missförstånd. Om man till exempel skriver 15/10 och inte inkluderar årtalet, kan det vara oklart om det avser året som passerat eller det kommande året.