magisterwernegren

Rekommendationer, Tips, Kommentarer

Hur MNga LäNder Finns Det I Europa?

Hur MNga LäNder Finns Det I Europa?

Europa, även känt som Västeuropa, är en av världens sju kontinenter. Det rymmer en rik mix av kulturer, språk och historia. Med sin mångfald har Europa lockat både turister och invånare från hela världen. Men hur många länder finns det egentligen i Europa?

I Europa finns det totalt 50 länder. Det finns dock några av dessa länder som är omdiskuterade och har begränsad internationell erkännande. Ett exempel på detta är Kosovo, en region som förklarade sig självständig från Serbien år 2008. Trots att över hälften av FN:s medlemsländer har erkänt Kosovo som en suverän stat, är dess status fortfarande inte enhälligt accepterad.

Europa kan också vara förvirrande på grund av dess geografiska mångfald. Det finns länder som sträcker sig över flera kontinenter. Ett exempel på detta är Turkiet, som sträcker sig både över Europa och Asien. Eftersom en del av Turkiet ligger i Europa, anses det vara ett europeiskt land, även om majoriteten av landets territorium ligger i Asien.

Ibland dyker också nya länder upp, antingen genom självständighet eller genom delningar av befintliga länder. Senaste tillägget till Europas länder var Montenegro, som förklarade sig självständigt från Serbien år 2006. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om antalet länder i Europa, eftersom det kan förändras över tid.

Hur Många Länder Finns Det i Europa?

Europa är en kontinent bestående av ett antal länder. Totalt finns det 44 länder som erkänns som självständiga stater i Europa. Det är viktigt att notera att begreppet ”land” kan vara något flexibelt och det finns olika definitioner som används när man räknar länderna i Europa.

Enligt FN:s medlemskapskrav är det 44 länder som erkänns som självständiga stater i Europa. Dessa länder har erkänts av FN och är medlemmar i FN. Dessa länder har suveränitet och är internationellt erkända. Exempel på sådana länder är Sverige, Tyskland, Frankrike och Spanien.

Det finns också länder som är självständiga stater men inte erkänns av alla länder eller organisationer. Ett exempel på ett sådant land är Kosovo. Kosovo har förklarat sig självständigt från Serbien, men erkänns inte av alla länder.

Utöver dessa självständiga stater finns det också vissa territorier som inte är självständiga stater men ändå har viss grad av autonomi. Ett exempel på ett sådant territorium är Grönland, som tillhör Danmark men har viss grad av självstyre.

Sammanfattningsvis finns det 44 självständiga stater i Europa enligt de vanligaste definitionerna av länder. Dock kan antalet länder variera beroende på den specifika definitionen som används.

Ländernas Antal och Lista

Europa är hem för ett stort antal länder med olika kulturer, språk och historia. Här finns totalt 44 länder, var och en med sin egen unika identitet och bidrag till kontinentens kulturella mångfald. Nedan finns en lista över dessa länder:

 • Sverige
 • Norge
 • Finland
 • Danmark
 • Island
 • Storbritannien
 • Irland
 • Portugal
 • Spanien
 • Frankrike
 • Belgien
 • Nederländerna
 • Tyskland
 • Luxemburg
 • Schweiz
 • Liechtenstein
 • Österrike
 • Italien
 • Malta
 • San Marino
 • Vatikanstaten
 • Grekland
 • Andorra
 • Monaco
 • Albanien
 • Kroatien
 • Bosnien och Hercegovina
 • Serbien
 • Montenegro
 • Makedonien
 • Kosovo
 • Ukraina
 • Belarus
 • Estland
 • Lettland
 • Litauen
 • Polen
 • Tjeckien
 • Slovakien
 • Ungern
 • Slovenien
 • Kroatien
 • Bulgarien
 • Rumänien
 • Moldavien

Detta är bara en kort sammanfattning av länderna i Europa. Det finns många fler spännande destinationer att utforska och upptäcka i denna fascinerande kontinent.

Europas Geografi

Topografi och Klimat

Europa är det näst minsta kontinenten till ytan, men ändå den tredje största till befolkning. Kontinenten sträcker sig över flera klimatzoner och har en varierad topografi. I norr finns stora skogsområden och höga bergskedjor som Alperna och Uralbergen. I söder finns längre kustlinjer och ett varmare medelhavsklimat.

Floder och Sjöar

Europa har många stora floder som bildar viktiga transportvägar och dränerar kontinentens landskap. Några av de mest kända floderna inkluderar Donau, Rhen och Volga. Det finns också flera sjöar som sträcker sig över flera länder, som till exempel Genèvesjön och Ladoga.

Naturresurser

Europa har en mängd olika naturresurser som har varit avgörande för utvecklingen av industri och ekonomi. Kontinentens länder har tillgång till kol, olja, naturgas, järnmalms- och skogsresurser. Dessa naturresurser har spelat en stor roll i Europas ekonomiska tillväxt och infrastruktur.

Naturparker och Skyddade Områden

Europa är också känt för sina vackra naturparker och skyddade områden. Det finns många nationalparker och naturreservat som skyddar biodiversitet och bevarar unika ekosystem. Några av de mest kända naturområdena inkluderar Serengeti nationalpark, Plitvicesjöarna och Dolomiterna.

Geopolitik

Europa har också en komplex geopolitisk situation, med många länder och historiska konflikter. EU (Europeiska Unionen) är en sammanslutning av 27 europeiska länder som samarbetar om ekonomiska och politiska frågor. Dessutom har Europa genom historien varit en skådeplats för olika krig och konflikter som har format kontinentens politiska landskap.

Europas Länder
Land Huvudstad
Sverige Stockholm
Tyskland Berlin
Frankrike Paris
Spanien Madrid

Europas Mångfald

Europa är känt för sin kulturella och språkliga mångfald. Det finns över 200 olika erkända språk som talas på kontinenten, inklusive tyska, franska, spanska, svenska och många fler. Dessutom har Europa en rik historia och kulturarv som speglas i arkitektur, konst och litteratur.

Turism

Europa är en populär destination för turister från hela världen. Städer som Paris, Rom, Barcelona och London är kända för sina historiska sevärdheter och livliga kultur. Dessutom finns det vackra naturområden som lockar besökare, som Alperna, Amalfikusten och Santorini.

Europas Geografiska Läge och Gränser

Europa är en världsdel som ligger på den nordvästra delen av den eurasiska kontinenten. Det omges av Atlanten i väst, Medelhavet i söder och norra ishavet i norr. Österut gränsar Europa till Asien, och gränsen mellan de två kontinenterna går längs med Uralbergen och floden Ural.

See also:  Hur Mycket El Drar En Tv?

Europa består av många olika länder och regioner, var och en med sina egna geografiska kännetecken. Länderna i Europa varierar i storlek, befolkning och geografiskt läge.

De viktigaste geografiska kännetecknen i Europa inkluderar:

 • Alperna: en bergskedja som sträcker sig över flera länder, inklusive Frankrike, Italien, Schweiz, Österrike och Tyskland. Den högsta toppen i Alperna är Mont Blanc.
 • Donau: en av Europas längsta floder som flyter genom flera länder, inklusive Tyskland, Österrike, Ungern och Rumänien.
 • Medelhavet: en stor havsbassäng som omges av Europa, Asien och Afrika. Många länder längs Medelhavet har en mild klimat och utvecklad turism.
 • Skandinaviska halvön: den största halvön i norra Europa, som inkluderar länderna Norge, Sverige och Finland. Här finns också några av Europas största sjöar och skogar.

Gränser och gränskonflikter:

Europa har genom historien varit centrum för många gränskonflikter och territoriella strider. Det har funnits krig och politiska förändringar som har påverkat gränserna mellan länderna.

Länder Grannländer
Sverige Norge, Finland
Tyskland Frankrike, Polen, Danmark
Frankrike Tyskland, Spanien, Italien
Rumänien Bulgarien, Ungern, Ukraina

Dessa gränser har ibland varit källa till spänningar och konflikter, men idag är Europa mer fredligt än någonsin tidigare. Gränserna inom Europeiska unionen (EU) är öppna, och länderna har en starkare samarbete för att främja fred och stabilitet i regionen.

Europas Historia

Antiken

Europas historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan i antikens Grekland och Rom hade Europa en betydande roll. Grekerna och romarna hade en enorm påverkan på konst, filosofi, politik och mycket mer.

Medeltiden

Under medeltiden var Europa präglat av feodalism och katolsk kyrka. Kungar och kyrkans ledare hade stor makt och styrde över olika områden. Vikingarna från Norden utforskade och handlade över hela kontinenten, vilket bidrog till utvecklingen av nya handelsvägar och kulturella utbyten.

Renässansen

Under renässansen blomstrade kulturen i Europa. Konstnärer som Leonardo da Vinci, Michelangelo och Raffaello skapade mästerverk inom måleri och skulptur. Samtidigt spreds nya idéer inom vetenskap och filosofi, vilket banade väg för den vetenskapliga revolutionen och upplysningen under 1600- och 1700-talet.

Industriella revolutionen

Under 1800-talet genomgick Europa en omvälvande förändring med den industriella revolutionen. Teknik och produktion utvecklades i en aldrig tidigare skådad takt, och industrialiseringen spred sig över hela kontinenten. Detta ledde till nya metoder för jordbruk, ökad urbanisering och förändringar inom arbetslivet och samhället i stort.

Modern tid

Europa har genomgått många politiska och ekonomiska förändringar under 1900- och 2000-talet. Efter första och andra världskriget uppstod en period av återuppbyggnad och internationellt samarbete. EU bildades efter andra världskriget för att främja samarbete och fred mellan medlemsländerna. Idag är Europa en av världens ledande ekonomiska och politiska makter.

Europas framtid

Europa står inför många utmaningar och frågor om sin framtid. Frågor som rör migration, klimatförändringar och ekonomisk ojämlikhet diskuteras flitigt. Likaså aktualiseras frågan om EU:s fortsatta utveckling och medlemsländernas samarbete. Framtiden för Europa är osäker, men kontinentens historia visar på dess förmåga att anpassa sig och överkomma svårigheter.

Viktiga Händelser i Europas Historia

1. Romarrikets uppgång och fall

Romarriket var en av de mest betydande civilisationerna i världshistorien och hade sitt ursprung i Rom på den italienska halvön. Riket växte och erövrade stora delar av Europa, men under 400-talet började det att förlora sin makt och inflytande. Romarriket delades till slut upp i två delar, Västrom och Östrom, och båda föll till olika barbarkungar och barbarfölken på 400- och 500-talen.

2. Renässansen

Renässansen var en period av kulturell och intellektuell upplysning som hade sitt ursprung i Italien på 1300-talet och spred sig över hela Europa under 1400- och 1500-talen. Under denna tid återupptäckte och återupplivades intresset för antikens grekiska och romerska kultur, vetenskap och konst. Renässansen innebar också en ökad individualism och kritiskt tänkande.

3. Upplysningen

Upplysningen var en intellektuell och kulturell rörelse som ägde rum på 1700-talet. Den betonade vikten av förnuft, vetenskap och respekt för mänskliga rättigheter och individens frihet. Upplysningstidens tankar och idéer påverkade starkt den politiska och sociala utvecklingen, inklusive de amerikanska och franska revolutionerna.

4. Industriella revolutionen

Industriella revolutionen var en period av stor förändring som ägde rum i Europa på 1700- och 1800-talen. Den innebar övergången från handarbete till maskindrivna fabriker och förändrade radikalt samhället och ekonomin. Industriella revolutionen ledde till urbanisering, teknologiska framsteg och ökad ekonomisk tillväxt, men också till sociala och miljömässiga utmaningar.

5. Första och andra världskriget

Första världskriget, som ägde rum mellan 1914 och 1918, var en global konflikt som drabbade stora delar av Europa. Det var det första kriget i historien som involverade stora mängder soldater, nya vapen och industriell krigföring. Andra världskriget, som ägde rum mellan 1939 och 1945, var ännu mer förödande och påverkade hela världen. Båda kriget ledde till stora förändringar och omvälvningar i Europa och hade långvariga politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser.

6. Europeiska unionens bildande

Europeiska unionen (EU) bildades i sin nuvarande form 1993. EU är en politisk och ekonomisk union som syftar till att främja fred, stabilitet och ekonomiskt samarbete mellan sina medlemsländer. EU har utvidgats gradvis och inkluderar för närvarande 27 medlemsländer. Unionen spelar en viktig roll i Europas politiska och ekonomiska integration och är också en viktig aktör på den globala scenen.

Europas Viktiga Historiska Händelser
Tidpunkt Händelse
476 e.Kr. Avslutningen av Västrom
15th-16th Century Renaissance
18th Century The Enlightenment
18th-19th Century The Industrial Revolution
1914-1918 First World War
1939-1945 Second World War
1993 Formation of the European Union
See also:  Hur Ser Det Ut NR En VåRta Lossnar?

Europas Kultur

Språk och Litteratur

I Europa talas det en stor variation av språk. En av de mest talade språken är engelska, som används som det internationella affärsspråket. Andra populära språk är tyska, franska och spanska. Varje land i Europa har sitt eget officiella språk, och många har också regionala språk och dialekter.

Europa har också en rik litterär tradition. Många kända författare och poeter har kommit från Europa, som William Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe, Victor Hugo och Miguel de Cervantes. Europas litteratur sträcker sig genom olika genrer, inklusive skönlitteratur, poesi, drama och filosofi.

Konst och Arkitektur

Europa är känt för sin rika konst- och arkitekturhistoria. Många av världens mest kända konstverk och byggnader kommer från Europa. Bland de betydande konstnärerna finns Michelangelo, Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh och Pablo Picasso.

Europas arkitektur sträcker sig över olika perioder och stilar, från gotisk arkitektur till renässans och modernism. Exempel på kända byggnader inkluderar Eiffeltornet i Paris, Colosseum i Rom och parlamentshuset i London.

Musik och Dans

Europa har en blomstrande musik- och dansscen. Många klassiska kompositörer som Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven och Johann Sebastian Bach kom från Europa. Genrer som opera, balett och symfoniorkester är välkända och populära.

Europa är också hem för olika folkmusiktraditioner, inklusive irländsk folkmusik, spansk flamenco och grekisk rebetiko. Populära musikgenrer som rock, pop och elektronisk musik har också sina rötter i Europa.

Mat och Dryck

Europeisk mat och dryck har en stor variation och varierar mellan olika länder och regioner. Italiensk pasta, fransk ost och tysk öl är några av de välkända livsmedlen från Europa.

Olivolja, vin och bröd anses också vara viktiga komponenter i många europeiska kök. Dessutom är kontinenten känd för sina choklad- och bakverkstraditioner, som belgisk choklad och franska croissanter.

Traditioner och Festligheter

Europa har en mängd olika traditioner och festligheter. Påsk, jul och nyår är några av de mest firade högtiderna. Andra traditioner inkluderar nationaldagar, karnevaler och religiösa ceremonier.

Varje land och region i Europa har sina egna unika traditioner och sätt att fira. Till exempel firas St Patrick’s Day med parader och kulturella evenemang i Irland, medan Oktoberfest i Tyskland är känd för sin ölfestival.

Sammanfattning

Europas kultur är mångsidig och rik på olika uttryck genom språk, litteratur, konst, musik, mat och traditioner. Kontinenten har bidragit till världens kulturella arv och fortsätter att forma och påverka den globala kulturen idag.

Mångfalden av Kulturer i Europa

Språk

I Europa talas det en stor variation av språk. Varje land har sitt eget officiella språk eller språk som är erkända minoritetsspråk. Det finns också ett antal regionala språk och olika dialekter som används inom länderna.

Mat och Dryck

Europa är känt för sin rika matkultur med olika nationalrätter och traditionella recept. Varje land har sina egna specialiteter och maträtter som representerar deras kultur och historia. Olika typer av ost, vin, öl och bröd är också vanliga inom olika regioner i Europa.

Traditioner och Festivaler

Europa är berömt för sina många traditioner och festivaler som firas över hela kontinenten. Varje land har sina egna unika traditioner och ceremonier, inklusive religiösa högtider, folktro och kulturella evenemang. Till exempel, jul- och påskfiranden, karnivaler och nationella helgdagar är mycket viktiga för människor i Europa.

Konst och Musik

Europa har en lång historia av konst och musik. Många kända konstnärer och musiker har sitt ursprung i Europa och deras verk har haft stor inverkan på världens kultur. Konstgallerier och konstmuseer är populära turistattraktioner runt om i Europa och musikfestivaler och konserter äger rum året runt.

Religioner

Europa har en blandning av olika religioner och trosuppfattningar. Kristendomen har haft en stor påverkan på den europeiska historien och är fortfarande den vanligaste religionen i många länder, men islam, judendom, hinduism och buddhism är också närvarande i olika delar av kontinenten.

Arkitektur

Europa har en imponerande arkitektonisk mångfald med byggnader från olika tidsperioder och stilar. Gamla medeltida slott, gotiska katedraler, renässanspalats och moderna skyskrapor kan alla hittas i Europa. Arkitekturen i varje land representerar deras unika historia och kultur.

Sport

Sportutövning är en viktig del av den europeiska kulturen. Många populära sporter och evenemang som fotboll, tennis, cykling, skidsport och motorsport har sina rötter i Europa. Europeiska fotbollslag är välkända över hela världen och världsberömda tävlingar som Fotbolls-VM och Olympiska spelen lockar årligen ett brett intresse.

Mode och Design

Europa är hem för flera ledande mode- och designtrender. Modeveckor och designutställningar i Paris, Milano och London är internationellt erkända. Europeiska designers och varumärken är kända för sin kreativitet, innovation och influens på modeindustrin över hela världen.

Europas Kulturella Mångfald
Land Kultur Språk
Sverige Nordisk kultur Svenska
Italien Italiensk kultur Italienska
Frankrike Fransk kultur Franska
Tyskland Tysk kultur Tyska
Grekland Grekisk kultur Grekiska

Denna tabell visar några av Europas länder och deras kulturella variation. Varje land har sina egna unika traditioner, språk och kultur som bidrar till den rika mångfalden i Europa. Genom att uppmärksamma och respektera denna mångfald kan vi lära oss och uppskatta alla de olika kulturer som finns i Europa.

Europas Ekonomi

Ekonomisk inramning

Europa är en av världens största ekonomier med en befolkning på över 700 miljoner människor och en BNP på över 19 biljoner dollar. Kontinenten har en diversifierad ekonomi och är känd för sina högteknologiska industrier, stora jordbruk och rika kulturarv.

See also:  Hur Mycket Pasta Per Person?

Ekonomiska sektorer

Europas ekonomi kan indelas i tre huvudsakliga sektorer: tjänster, industri och jordbruk.

 • Tjänstesektorn: Tjänstesektorn är den största sektorn i Europas ekonomi och sysselsätter en betydande del av arbetskraften. Den omfattar industrier som handel, turism, finansiella tjänster, transport och kommunikation.
 • Industrisektorn: Industrisektorn är en viktig del av Europas ekonomi och inkluderar tillverkningsindustrin, energiproduktion och byggsektorn.
 • Jordbrukssektorn: Jordbrukssektorn är mindre betydande i jämförelse med tjänste- och industrisektorerna, men har fortfarande en viktig roll i flera länder. Jordbruket i Europa innefattar produktion av livsmedel, djuruppfödning och skogsbruk.

Ekonomiska drivkrafter och handelspartner

Europas ekonomi drivs av flera faktorer, inklusive teknologisk innovation, infrastruktur, utbildning och produktivitet. Många länder i Europa har höga levnadsstandarder och socialt skyddsnät, vilket bidrar till en stabil ekonomisk tillväxt.

EU (Europeiska Unionen) är en viktig handelspartner för många europeiska länder. Dess inre marknad ger fri handel och rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbetskraft mellan medlemsländerna. Europeiska Unionen har också handelsavtal med många andra länder och regioner runt om i världen.

Utmaningar och möjligheter

Europas ekonomi möter olika utmaningar och möjligheter. Vissa utmaningar inkluderar demografiska förändringar, arbetslöshet, ekonomisk ojämlikhet, innovation och hållbar utveckling. Samtidigt finns det också möjligheter för tillväxt genom teknologisk innovation, grön ekonomi och internationellt samarbete.

Sammanfattning

Europa är en viktig spelare på den globala ekonomiska scenen. Med en diversifierad ekonomi och starka handelsförbindelser fortsätter kontinenten att vara en drivkraft för ekonomisk tillväxt och utveckling.

Ekonomiska Maktcentrum i Europa

Ekonomiska Maktcentrum i Europa

Europa är hem för flera ekonomiska maktcentrum, vars ekonomiska aktivitet och inflytande spelar en nyckelroll i den globala ekonomin. Nedan följer en lista över några av de viktigaste ekonomiska maktcentrumen i Europa.

1. Tyskland

Tyskland är Europas största ekonomi och anses vara en av världens mest konkurrenskraftiga länder. Landet är känt för sin starka industriella sektor och exporterar en stor mängd varor och tjänster över hela världen. Tyskland är också värd för flera multinationella företag och finansiella institutioner.

2. Storbritannien

Storbritannien har länge varit en ekonomisk makt i Europa och har en framstående finanssektor, särskilt i London. Landet spelar en viktig roll som en global finansiell hub och är känt för sina investeringsbanker, försäkringsbolag och hedgefonder. Storbritannien är också hem för flera multinationella företag inom olika branscher.

3. Frankrike

Frankrike är känt för sin diversifierade ekonomi och är ett av de största ekonomiska maktcentrumen i Europa. Landet har en väletablerad tillverkningssektor, särskilt inom områden som fordonstillverkning, flyg- och rymdindustri samt lyxvaror. Frankrike har också en stark turismindustri och är hem för flera multinationella företag.

4. Italien

4. Italien

Italien är känt för sin betydande bidrag till mode, design och lyxvaror och har en av världens största modeindustrier. Landet har också en stor tillverkningssektor, särskilt inom biltillverkning, elektronik och maskinteknik. Italien är också en av de mest populära turistdestinationerna i världen.

5. Spanien

Spanien är en av Europas största ekonomier och är känt för sin turismsektor, särskilt på Costa del Sol och på Balearerna. Landet har också en betydande byggsektor och spelar en viktig roll inom energi och förnybar energi. Spanien är också en viktig exportör av jordbruksprodukter.

6. Nederländerna

Nederländerna är känt för sin öppna ekonomi och har en stark handel och finanssektor. Landet är en av världens största exportörer och har en expanderande logistik- och transportsektor. Nederländerna är också känt för sin innovativa teknikindustri och har flera välkända teknologiföretag.

7. Sverige

Sverige är känt för sin höga levnadsstandard och export av högteknologiska produkter. Landet är en av världens största tillverkare av fordonsindustrin och har också framstående företag inom telekommunikation, elektronik och life science-sektorn. Sveriges finansiella sektor är också viktig och innehåller flera globala banker.

8. Schweiz

Schweiz är känt för sin finansiella stabilitet och har en av världens mest stabila ekonomier. Landet är känt som en internationell bankcenter och har en stark banksektor och försäkringsindustri. Schweiz är också känt för sina högteknologiska industrisektorer, särskilt inom kemisk industri, läkemedel och tillverkning av klockor och smycken.

9. Belgien

Belgien har en diversifierad ekonomi och är känt för sin starka handel och finansiella sektor. Landet är också känt för sina livsmedels-, kemikalier- och fordonsindustrier. Belgien är också hem för flera europeiska institutioner, inklusive Europeiska unionens huvudkontor.

10. Ryssland

Ryssland är det största landet i Europa och har en av världens största ekonomier. Landet är rikt på naturresurser och är en betydande exportör av olja, gas och metaller. Ryssland har också en betydande tillverkningssektor och är känt för sina teknologiska innovationer inom områden som rymdforskning och vapenindustri.

Sammanfattningsvis är dessa ekonomiska maktcentrum i Europa avgörande för regionens ekonomiska tillväxt och spelar en betydande roll i den globala ekonomin.

Fråga-och-svar:

Hur många länder finns det i Europa?

Det finns 44 länder i Europa.

Vilket är det största landet i Europa?

Ryssland är det största landet i Europa både till ytan och till befolkningen.

Vad är det minsta landet i Europa?

Vatikanstaten är det minsta landet i Europa både till ytan och till befolkningen.

Vilka är de mest befolkade länderna i Europa?

De mest befolkade länderna i Europa är Ryssland, Tyskland, Turkiet och Storbritannien.

Vilka länder är medlemmar i Europeiska unionen?

Länderna som är medlemmar i Europeiska unionen är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien (fram till Brexit), Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Vilket är det rikaste landet i Europa?

Luxemburg är det rikaste landet i Europa, mätt i BNP per capita.