magisterwernegren

Rekommendationer, Tips, Kommentarer

Hur MNga Kalorier Ska Man äTa Per Dag?

Hur MNga Kalorier Ska Man äTa Per Dag?

Att äta rätt mängd kalorier varje dag är viktigt för att upprätthålla en hälsosam vikt och energinivåer. Men hur vet man hur många kalorier man bör äta?

För att bestämma rätt mängd kalorier som passar just dig behöver du ta hänsyn till flera faktorer, inklusive ålder, kön, vikt, längd, aktivitetsnivå och hälsotillstånd. Ett vanligt sätt att beräkna kaloribehovet är genom att använda en formel som tar hänsyn till dessa faktorer.

En vanlig formel för att beräkna kaloribehovet är Harris-Benedict-ekvationen. För män är formeln: BMR = 88,362 + (13,397 x vikt i kg) + (4,799 x längd i cm) – (5,677 x ålder i år). För kvinnor är formeln: BMR = 447,593 + (9,247 x vikt i kg) + (3,098 x längd i cm) – (4,330 x ålder i år).

Denna beräkning ger dig resultatet Basal Metabolic Rate (BMR), det vill säga det antal kalorier du förbränner i vila. För att avgöra hur många kalorier du bör äta per dag för att bibehålla din vikt, måste du också ta hänsyn till din aktivitetsnivå. Om du är väldigt aktiv kan ditt kaloribehov vara högre än om du är mindre aktiv.

Vad är kalorier?

Kalorier är en enhet för att mäta energi. När vi pratar om kalorier i samband med kost och näring, syftar vi oftast på energin som kommer från mat och dryck. Kalorier används av kroppen för att utföra olika funktioner, som att andas, röra sig och upprätthålla kroppstemperaturen.

Varje mat och dryck innehåller olika mängd kalorier. Vissa livsmedel har högre kaloritäthet än andra, vilket betyder att de innehåller mer energi i förhållande till sin vikt eller volym.

För att upprätthålla en hälsosam vikt är det viktigt att balansera energiintaget med energiförbrukningen. Om du intar fler kalorier än du förbränner kan du gå upp i vikt, medan om du intar färre kalorier än du förbränner kan du gå ner i vikt.

Faktorer som påverkar hur många kalorier du behöver inkluderar ålder, kön, kroppssammansättning, fysisk aktivitet och ämnesomsättning.

Hur räknar man kalorier?

Att räkna kalorier innebär att du noggrant övervakar ditt energiintag genom att notera mängden och typen av mat och dryck du konsumerar samt beräkna dess kaloriinnehåll.

Det finns flera olika sätt att räkna kalorier. Ett vanligt sätt är att använda näringsvärdestabeller eller appar som ger information om kaloriinnehåll för olika livsmedel. Du kan också använda en köksvåg för att mäta mängden av varje livsmedel och sedan multiplicera det med det specifika kaloriinnehållet.

Det är viktigt att vara medveten om att kaloriräkning inte är 100% exakt eftersom det beror på olika faktorer som tillagningssätt och bearbetning av livsmedel.

Är alla kalorier lika?

Trots att alla kalorier innehåller samma mängd energi är de inte lika när det gäller näring och mättnad. Vissa livsmedel är mer näringsrika och mättande än andra, trots att de kan innehålla samma antal kalorier.

Ett bra exempel är att jämföra en måltid som består av 500 kalorier av grönsaker, frukt och magert protein med en måltid som består av 500 kalorier av en socker- och fetthaltig efterrätt. Den första måltiden ger essentiella näringsämnen och volym som kan ge en längre mättnadskänsla, medan den andra måltiden ger få näringsämnen och kan leda till en snabbare mättnad och därefter hunger.

Därför är det viktigt att fokusera på att äta en varierad och balanserad kost som innehåller näringsämnen och volym för att hålla oss mätta och nöjda samtidigt som vi får i oss tillräckligt med energi.

Hur påverkar kaloriintaget vikten?

Kaloriintaget är avgörande för viktförändringar. Om du konsumerar fler kalorier än vad du förbrukar kommer du att gå upp i vikt, medan en negativ kaloribalans kommer att leda till viktnedgång.

Positiv kaloribalans

Om du äter fler kalorier än vad din kropp behöver kommer överskottet att sparas som fett i kroppen. Varje kilo kroppsfett motsvarar cirka 7000 kalorier. Så om du till exempel äter 500 kalorier över ditt dagliga energibehov under en vecka kommer du att öka i vikt med cirka 0,7 kg.

Negativ kaloribalans

Om du konsumerar färre kalorier än du förbrukar kommer din kropp att använda fettreserverna för att täcka energibehovet. Detta resulterar i viktnedgång. Om du till exempel minskar ditt kaloriintag med 500 kalorier per dag, kommer du att gå ner i vikt med cirka 0,7 kg under en vecka.

Behöver alla äta exakt samma antal kalorier?

Behöver alla äta exakt samma antal kalorier?

Nej, kaloribehovet är individuellt och beror på faktorer som kön, ålder, vikt, längd och aktivitetsnivå. Det finns olika formler och kalkylatorer tillgängliga för att uppskatta ditt personliga energibehov, men det är viktigt att komma ihåg att dessa bara ger en generell uppskattning. Det bästa sättet att bestämma ditt personliga kaloribehov är genom att experimentera och observera hur din kropp reagerar på olika mängder kalorier.

Hur påverkar kalorikällorna vikten?

Alla kalorier är inte likadana när det gäller deras påverkan på vikt och hälsa. Kalorier från olika källor kan ha olika effekter på kroppen. Till exempel kan kalorier från näringsfattig mat som läsk och godis leda till viktökning utan att ge de näringsämnen som kroppen behöver. Å andra sidan kan kalorier från hälsosam och näringsrik mat hjälpa till att upprätthålla en hälsosam vikt och ge de näringsämnen som behövs för kroppens funktioner.

Det är viktigt att ha en balanserad kost som innehåller en mångfald av näringsrika livsmedel för att säkerställa att du får tillräckligt med vitaminer, mineraler och andra viktiga näringsämnen samtidigt som du håller ditt kaloriintag i schack.

Vad är basalmetabolism?

Basalmetabolism, även känd som basmetabolism, är den mängd energi som kroppen förbrukar i vila för att upprätthålla sina grundläggande funktioner. Det är den energimängd som behövs för att kroppen ska kunna andas, pumpa blod, syntetisera celler och utföra andra nödvändiga funktioner.

Basalmetabolismen varierar mellan olika individer och påverkas av faktorer som ålder, kön, kroppssammansättning, aktuell vikt och muskelmassa. Generellt sett brukar män ha en högre basalmetabolism än kvinnor på grund av deras högre andel muskelmassa.

Det finns flera sätt att beräkna sin basalmetabolism, men den vanligaste metoden är att använda Harris-Benedict-ekvationen. För män: BMR = 66 + (13,75 x vikt i kg) + (5 x längd i cm) – (6,75 x ålder i år). För kvinnor: BMR = 655 + (9,56 x vikt i kg) + (1,85 x längd i cm) – (4,68 x ålder i år).

Basalmetabolismen utgör vanligtvis den största delen av kroppens totala energiförbrukning, som kan vara upp till 70-80% hos vissa personer. Det är därför viktigt att ta hänsyn till sin basalmetabolism när man försöker kontrollera sin vikt och äta rätt mängd kalorier per dag.

Hur beräknar man sitt energibehov?

För att beräkna sitt energibehov behöver man ta hänsyn till flera faktorer. Det första steget är att beräkna sin basala energiförbrukning (BEF), det vill säga den mängd energi som kroppen förbrukar i vila.

För att beräkna sin BEF kan man använda sig av Harris-Benedicts ekvation, som tar hänsyn till ålder, kön, vikt och längd. Det finns olika versioner av ekvationen för män och kvinnor:

För män:

 1. Beräkna basala energiförbrukningen (BEF) enligt följande formel: 66 + (13,75 * vikt i kg) + (5 * längd i cm) – (6,75 * ålder i år).
 2. Multiplicera BEF med en aktivitetsfaktor för att ta hänsyn till fysisk aktivitet. Exempel på aktivitetsfaktorer är:
  • Sittande arbete och ingen eller väldigt lite träning: 1,2
  • Stillasittande arbete och lätt träning 1-3 gånger i veckan: 1,375
  • Stillasittande arbete och måttlig träning 3-5 gånger i veckan: 1,55
  • Stillasittande arbete och hård träning 6-7 gånger i veckan: 1,725
  • Fysiskt krävande arbete och hård träning 2 gånger om dagen: 1,9
 3. Multiplicera BEF med aktivitetsfaktorn för att få fram det totala energibehovet.

För kvinnor:

 1. Beräkna basala energiförbrukningen (BEF) enligt följande formel: 655 + (9,56 * vikt i kg) + (1,85 * längd i cm) – (4,68 * ålder i år).
 2. Multiplicera BEF med en aktivitetsfaktor för att ta hänsyn till fysisk aktivitet. Exempel på aktivitetsfaktorer är:
  • Sittande arbete och ingen eller väldigt lite träning: 1,2
  • Stillasittande arbete och lätt träning 1-3 gånger i veckan: 1,375
  • Stillasittande arbete och måttlig träning 3-5 gånger i veckan: 1,55
  • Stillasittande arbete och hård träning 6-7 gånger i veckan: 1,725
  • Fysiskt krävande arbete och hård träning 2 gånger om dagen: 1,9
 3. Multiplicera BEF med aktivitetsfaktorn för att få fram det totala energibehovet.

När man har beräknat sitt totala energibehov kan man justera det beroende på om man vill gå ner i vikt, gå upp i vikt eller behålla sin nuvarande vikt. För att gå ner i vikt kan man minska energiintaget med cirka 500 kalorier per dag, medan man för att gå upp i vikt kan öka energiintaget med cirka 500 kalorier per dag. För att behålla sin nuvarande vikt kan man äta enligt sitt totala energibehov.

Det är viktigt att komma ihåg att detta bara är riktlinjer och att energibehovet kan variera från person till person. Det kan vara bra att rådfråga en dietist eller nutritionist för att få en mer individanpassad bedömning av sitt energibehov.

Finns det riktlinjer för kaloriintag?

Ja, det finns riktlinjer för kaloriintag som kan hjälpa människor att hålla sig friska och uppnå en balanserad kost.

Dagligt energibehov

Dagligt energibehov varierar beroende på ålder, kön, kroppsvikt, fysisk aktivitet och metabolism. Generellt sett rekommenderas följande dagliga kaloriintag:

 • Vuxna kvinnor: 2000 – 2400 kalorier per dag
 • Vuxna män: 2400 – 3000 kalorier per dag
 • Barn och tonåringar: Beroende på ålder och kön

För att gå ner i vikt

För att gå ner i vikt

För personer som vill gå ner i vikt rekommenderas att ha ett kaloriunderskott på cirka 500 – 1000 kalorier per dag. Detta kan leda till en viktnedgång på cirka 0,5 – 1 kg per vecka.

För att gå upp i vikt

För personer som vill gå upp i vikt, till exempel genom att öka muskelmassa, kan det vara lämpligt att ha ett kaloriöverskott på cirka 500 – 1000 kalorier per dag. Detta innebär att man konsumerar mer kalorier än man förbränner.

Individuella faktorer

Det är viktigt att komma ihåg att dessa riktlinjer är generella och att individuella faktorer kan påverka det optimala kaloriintaget för varje person. Det kan vara lämpligt att konsultera en näringsfysiolog för att få personlig rådgivning om kaloriintag och kost.

Hur påverkar ålder och kön kaloriintaget?

Kaloriintaget kan variera beroende på ålder och kön. Här nedan finns några faktorer som kan påverka hur många kalorier man bör äta per dag baserat på ålder och kön:

Kön

Män tenderar att ha en högre ämnesomsättning än kvinnor vilket innebär att de förbränner fler kalorier i viloläge. Därför behöver oftast män äta mer kalorier än kvinnor för att behålla vikten eller gå upp i vikt.

Ålder

Ålder påverkar också ämnesomsättningen. Ju äldre man blir, desto långsammare blir ämnesomsättningen. Det betyder att äldre personer förbränner färre kalorier i viloläge och därmed behöver äta färre kalorier för att behålla samma vikt.

För att mer exakt beräkna hur många kalorier du behöver äta baserat på kön och ålder kan du använda olika kalkylatorer och formler som tar hänsyn till din aktivitetsnivå och vikt.

Viktigt att komma ihåg:

 • Det är viktigt att inte gå under det rekommenderade kaloriintaget för att undvika näringsbrist och negativa hälsoeffekter.
 • Om du vill gå ner i vikt, bör du äta färre kalorier än du förbränner. Det är dock viktigt att göra det på ett hälsosamt sätt med hjälp av en kostplan eller med rådgivning från en dietist.
 • Om du vill gå upp i vikt, bör du äta fler kalorier än du förbränner, men också se till att få i dig näringsrik mat för att undvika att bara öka i fettmassa.

Det är alltid bäst att rådgöra med en läkare eller dietist för att få en mer individuell rekommendation baserat på din kropp, aktivitetsnivå och eventuella hälsotillstånd.

Vad händer om man äter för lite kalorier?

Att äta för lite kalorier kan ha negativa konsekvenser för kroppen och hälsan. När kroppen inte får tillräckligt med energi genom matintaget, börjar den använda sina egna energireserver för att klara av dagliga aktiviteter och bibehålla kroppsfunktioner. Här är några av de effekter som kan uppstå när man äter för lite kalorier:

Viktminskning och muskelförlust

När kroppen inte får tillräckligt med kalorier för att möta sina energibehov, börjar den bränna fett och muskler för att få den energi den behöver. Detta kan leda till oönskad viktminskning och muskelförlust.

Minskad energi och trötthet

När kroppen får för lite energi genom matintaget, blir man lätt trött och saknar energi. Det kan bli svårt att koncentrera sig, och man kan uppleva en generell brist på energi för att utföra dagliga aktiviteter.

Nedsatt ämnesomsättning

Att äta för lite kalorier under en lång tid kan leda till att kroppens ämnesomsättning saktar ner. Kroppen anpassar sig till att få mindre energi och blir mer effektiv på att lagra energi som fett. Det kan göra det svårare att gå ner i vikt på lång sikt.

Näringsbrist och försämrad hälsa

Att äta för lite kalorier kan göra det svårt att få i sig tillräckligt med näringsämnen. En brist på vitaminer, mineraler och andra viktiga näringsämnen kan leda till en försämrad hälsa och öka risken för olika bristsjukdomar.

Försämrad muskelåterhämtning

Om kroppen inte får tillräckligt med kalorier och näringsämnen kan det vara svårt för musklerna att återhämta sig efter fysisk aktivitet eller träning. Det kan resultera i muskelsvaghet och minskad prestation.

Ökad risk för sjukdomar

Även om det är vanligt att vilja gå ner i vikt genom att äta färre kalorier, kan det i vissa fall öka risken för olika sjukdomar. Forskning har visat att det finns en koppling mellan ett lågt kaloriintag och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet och nedsatt immunfunktion.

Därför är det viktigt att äta tillräckligt med kalorier för att upprätthålla en balanserad och hälsosam kost.

Hur kan man göra för att öka eller minska sitt kaloriintag?

Att ändra sitt kaloriintag kan vara en effektiv strategi för att uppnå viktminskning eller viktökning. Här är några tips för att öka eller minska ditt kaloriintag:

Minska kaloriintaget:

 • Minska portionerna: Genom att minska storleken på dina portioner kan du minska intaget av kalorier. Försök att vara medveten om mängden mat du äter och skär ner på extra portioner.
 • Ersätt onyttiga matvaror: Byt ut onyttiga matvaror som godis, läsk och snacks mot mer näringsrika alternativ. Till exempel kan du byta ut chips mot grönsaksstavar eller frukt.
 • Laga mat hemma: Genom att laga mat hemma har du kontroll över ingredienserna och kan undvika onödiga tillsatser och extra kalorier. Försök att använda hälsosamma tillagningsmetoder som grillning och ångning istället för stekning.
 • Ät mer fiber: Fiberrik mat hjälper till att hålla dig mätt längre och kan minska ditt totala kaloriintag. Försök att inkludera livsmedel som fullkornsprodukter, grönsaker och baljväxter i din kost.

Öka kaloriintaget:

 • Öka portionerna: För att öka ditt kaloriintag kan du öka storleken på dina portioner eller lägga till extra måltider. Se till att du äter tillräckligt mycket för att möta dina energibehov.
 • Ät mer kaloririk mat: Välj matvaror som är rika på kalorier och näringsämnen, som exempelvis nötter, frön, avokado och olivolja.
 • Tillsätt kaloririka tillval: För att öka ditt kaloriintag kan du tillsätta extra kalorier till dina måltider genom att använda tillval som exempelvis nötsmör, oljebaserade dressingar och grädde.
 • Inkludera mellanmål: Lägg till mellanmål mellan dina huvudmåltider för att öka ditt totala kaloriintag. Välj hälsosamma alternativ som frukt, nötter eller yoghurt.

Kom ihåg att det är viktigt att inte öka eller minska kaloriintaget för snabbt eller extremt mycket. Att göra för stora förändringar kan vara svårt att hålla över tid och kan ha negativa effekter på din hälsa. Det är alltid bäst att göra förändringar i kaloriintaget i samråd med en hälsoprofessionell eller dietist.

Fråga-och-svar:

Hur många kalorier bör man äta per dag för att gå ner i vikt?

För att gå ner i vikt bör man äta färre kalorier än man förbränner. En genomsnittlig vuxen kvinna behöver vanligtvis mellan 1500-2000 kalorier per dag för att bibehålla sin vikt, medan en genomsnittlig vuxen man behöver mellan 2000-2500 kalorier per dag. För att gå ner i vikt kan man behöva minska sitt kaloriintag till cirka 1200-1500 kalorier per dag, men det är alltid bra att rådgöra med en läkare eller dietist för att få en mer personlig rekommendation.

Hur många kalorier bör jag äta per dag för att behålla min vikt?

För att behålla vikten bör du äta ungefär lika många kalorier som du förbränner. Det beror på flera faktorer, som kön, ålder, vikt, längd och aktivitetsnivå. En genomsnittlig vuxen kvinna behöver vanligtvis mellan 1500-2000 kalorier per dag för att bibehålla sin vikt, medan en genomsnittlig vuxen man behöver mellan 2000-2500 kalorier per dag. För att få en mer exakt rekommendation kan du prata med en läkare eller dietist.

Hur många kalorier behöver jag äta per dag för att gå upp i vikt?

För att gå upp i vikt behöver man äta fler kalorier än man förbränner. Det beror också på flera faktorer som kön, ålder, vikt, längd och aktivitetsnivå. Om du vill gå upp i vikt kan du behöva äta mellan 2500-3000 kalorier eller mer per dag, men det är bäst att konsultera en läkare eller dietist för en mer individuell rekommendation.

Jag tränar mycket, hur många kalorier bör jag äta per dag?

Om du tränar mycket bör du äta tillräckligt med kalorier för att ge energi till kroppen och stödja din träning. Precis som tidigare nämnts beror det på flera faktorer som kön, ålder, vikt, längd och träningsintensitet. En bra utgångspunkt är att äta mellan 2000-2500 kalorier per dag, men det är bäst att rådgöra med en läkare eller dietist för att få en mer exakt rekommendation.

Vad händer om jag äter för många kalorier per dag?

Om du äter för många kalorier per dag kan du gå upp i vikt och/eller öka risken för fetma och relaterade hälsoproblem. Att äta för många kalorier jämfört med vad du förbränner kan leda till en kalorioverskott, vilket innebär att kroppen lagrar överskottet som fett. För mycket kalorier kan också belasta organen och påverka din övergripande hälsa. Det är viktigt att hitta en balanserad kaloriintag som passar din individuella behov.