magisterwernegren

Rekommendationer, Tips, Kommentarer

Hur LNge Lever En Katt?

Hur LNge Lever En Katt?

Att ha en katt som sällskapsdjur är en uppskattad och glädjande upplevelse för många människor. Men en fråga som många kattägare ställer sig är hur länge deras katt kan förväntas leva. Svaret på den frågan beror på flera faktorer, inklusive ras, hälsa och levnadsvillkor. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på vad som påverkar en katts livslängd och ge råd och tips för att förlänga din katts liv.

En katts livslängd kan variera avsevärt beroende på ras. Vissa raser är mer benägna att ha kortare livslängd jämfört med andra. Till exempel är siamesiska katter och perserkatter kända för att ha längre livslängd än brittiska korthårskatter. Detta beror delvis på att vissa raser är mer benägna att utveckla ärftliga sjukdomar och hälsoproblem som kan påverka deras livslängd. Det är viktigt att vara medveten om vilken ras din katt tillhör och att ta reda på vilka hälsoproblem som kan vara vanliga för den rasen.

Hur katten lever och vilka levnadsvillkor den har kan också påverka dess livslängd. En katt som lever inomhus kan förväntas leva längre än en katt som vistas utomhus. Utomhuskatter utsätts för fler faror och risker, till exempel trafikolyckor och farliga sjukdomar från andra djur. Att göra ditt hem och trädgård säker för din katt kan bidra till att förlänga dess livslängd. Det är också viktigt att ge din katt en sund kost, regelbunden motion och regelbundna veterinärbesök för att upprätthålla dess hälsa.

Att ta hand om din katts hälsa och välbefinnande kan hjälpa till att förlänga dess liv. Regelbundna veterinärbesök, vaccinering och förebyggande åtgärder mot parasiter och sjukdomar är viktiga för att hålla din katt frisk. Att erbjuda din katt en balanserad kost med högkvalitativt kattfoder och tillgång till friskt vatten är också viktigt. Försök att ge din katt en aktiv och stimulerande miljö med leksaker och klätterställningar för att hjälpa till att hålla den fysiskt och mentalt aktiv.

Sammanfattningsvis är livslängden för en katt inte helt förutbestämd, men det finns åtgärder du kan vidta för att förlänga din katts livslängd. Genom att vara medveten om rasens specifika hälsoproblem, erbjuda en säker och bekväm levnadsmiljö samt att ta hand om din katts hälsa och välbefinnande kan du hjälpa din katt att leva ett långt och friskt liv.

Hur länge lever en katt?

En katts förväntade livslängd kan variera beroende på flera faktorer, inklusive ras, hälsa och vård. I genomsnitt lever katter i ca 12-16 år, men det är inte ovanligt att vissa katter lever ännu längre än så.

Det finns några viktiga faktorer som kan påverka en katts livslängd:

1. Hälsa och genetik

En katts hälsotillstånd och genetik spelar en stor roll i dess livslängd. Vissa raser är mer benägna att utveckla vissa sjukdomar eller ärftliga tillstånd som kan påverka deras livslängd negativt. Det är viktigt att se till att din katt får regelbunden veterinärvård och följer ett hälsosamt levnadssätt för att maximera deras livslängd.

2. Kost och näring

En balanserad kost och rätt näringsintag är avgörande för en katts hälsa och livslängd. Det är viktigt att ge din katt en kvalitetsfoder som uppfyller deras näringsbehov och undvika att övermata dem. Övervikt kan leda till hälsoproblem och förkorta kattens livslängd.

3. Motion och aktivitet

Att ge din katt tillräcklig motion och stimulans är viktigt för deras fysiska och mentala hälsa. Katter behöver möjlighet att leka, klättra och utforska sin omgivning. Genom att hålla din katt aktiv kan du hjälpa till att minska risken för fetma och andra hälsoproblem, vilket kan förlänga deras livslängd.

4. Stressnivå

Stress kan påverka en katts hälsa och livslängd negativt. Se till att din katt har en trygg och fridfull miljö där de kan känna sig säkra och bekväma. Undvik störande situationer och ge din katt tillräckligt med tid för vila och återhämtning.

5. Uppmärksamhet och kärlek

Katter är sociala djur och behöver kärlek och uppmärksamhet från sina ägare. Att skapa en stark bindning med din katt och ge dem regelbundna interaktioner kan främja deras välmående och livslängd.

Sammanfattningsvis kan du hjälpa till att förlänga din katts livslängd genom att se till att de får regelbunden veterinärvård, en balanserad kost, tillräckligt med motion och undviker stressiga situationer. Genom att ge din katt omsorg och kärlek kan du bidra till att de lever ett lyckligt och friskt liv i många år framöver.

Råd och tips för att förlänga din katts livslängd

Regelbunden veterinärkontroll

För att säkerställa din katts hälsa är det viktigt att regelbundet besöka veterinären. Veterinären kan upptäcka eventuella hälsoproblem i tid och ge rätt behandling. Du kan också få råd om förebyggande åtgärder och lämplig kost för din katt.

En balanserad kost

Ge din katt en balanserad kost som möter dess näringsbehov. Välj högkvalitativt kattfoder som är speciellt framtaget för katters behov. Se till att din katt får tillräckligt med protein, vitaminer och mineraler.

Fysisk aktivitet

Se till att din katt får tillräckligt med fysisk aktivitet. Leka med din katt regelbundet och ge den tillgång till leksaker och klösmöjligheter. Detta kommer att hjälpa till att hålla din katt i form och förebygga övervikt.

Social interaktion och mental stimulans

Katter är sociala djur och behöver interaktion och stimulans för att trivas. Ge din katt möjlighet att interagera med dig och andra katter. Lek med den och ge den tid och uppmärksamhet varje dag.

Stresshantering

Försök att minimera stressfaktorer i din katts liv. Ge den en trygg och lugn miljö där den kan känna sig säker. Undvik plötsliga förändringar och ge rutiner och struktur i vardagen.

Skötsel av pälsen

Se till att vårda din katts päls regelbundet. Borsta den för att ta bort lösa hår och undvika hårbollar. Håll även koll på din katts öron och tassar för att undvika infektioner.

Undvik farliga ämnen

Undvik farliga ämnen

Håll din katt borta från farliga ämnen såsom giftiga växter, rengöringsmedel och andra kemikalier. Vissa livsmedel, såsom choklad och lök, kan också vara skadliga för katter.

Vaccinering och parasitskydd

Se till att din katt är vaccinerad och får parasitskydd regelbundet. Detta kan hjälpa till att förebygga sjukdomar och infektioner.

See also:  Hur LNge Klarar Man Sig Utan Mat?

Äldre katter

Om din katt blir äldre kan den behöva extra vård och uppmärksamhet. Ta hänsyn till eventuella åldersrelaterade hälsoproblem och anpassa dess kost och aktivitetsnivå efter behov.

Bilder
Bildbeskrivning Kredit
Katt som leker med en leksak John Doe
Kattmat i skål Jane Smith

Foder och näring:

Rätt foder för katter:

Att ge din katt rätt foder är avgörande för att förlänga dess livslängd. Det finns olika typer av kattmat på marknaden, inklusive torrfoder och våtfoder. Båda har sina fördelar och det är bra att variera kosten för att ge katten en balanserad kost.

Torrfoder:

Torrfoder:

 • Torrfoder är praktiskt och lätt att förvara.
 • Det bidrar till att främja tandhälsan genom att hjälpa till att minska plack och tandsten.
 • Det har en högre koncentration av näringsämnen jämfört med våtfoder.
 • Torrfoder kan vara bättre lämpad för katter som har övervikt eller behöver äta mer för att upprätthålla sin energinivå.

Våtfoder:

 • Våtfoder innehåller mer vatten, vilket kan hjälpa till att hålla katten hydratiserad.
 • Det är lättare att äta för katter med tandproblem eller äldre katter som har svårigheter att tugga.
 • Våtfoder är mer lockande för katter och kan hjälpa dem att äta tillräckligt om de är pickiga ätare.

Viktbalansering:

Det är viktigt att övervaka din katts vikt och portionskontrollera maten. Övervikt kan leda till olika hälsoproblem, inklusive diabetes, ledproblem och hjärt- och kärlsjukdomar. Följ anvisningarna på foderförpackningen för att se till att du ger rätt mängd mat till din katt.

Undvik farliga livsmedel:

Vissa livsmedel kan vara farliga eller till och med dödliga för katter. Se till att undvika att ge din katt choklad, lök, vitlök, alkohol eller xylitol (ett sötningsmedel som finns i många produkter för människor).

Regelbunden veterinärkontroll:

Ett viktigt sätt att förlänga din katts livslängd är genom att genomföra regelbundna veterinärkontroller. Detta görs för att säkerställa att din katt är frisk och för att tidigt upptäcka eventuella hälsoproblem. Här är några tips för att få ut det mesta av din veterinärkontroll:

 1. Hitta en pålitlig veterinär: Sök rekommendationer och ta reda på vilka veterinärer som finns i ditt område. Välj en veterinär som är kunnig och erfaren inom kattvård.
 2. Boka regelbundna besök: Planera för regelbundna veterinärbesök i enlighet med din katts ålders- och vaccinationsbehov. Din veterinär kan ge dig rekommendationer om hur ofta besöken bör ske.
 3. Genomför en grundlig undersökning: Vid veterinärbesöket kommer din katt att bli undersökt noggrant. Veterinären kommer att lyssna på hjärtat och lungorna, känna på buken, undersöka tänderna och munnen samt kontrollera allmän hälsa och vitalitet.
 4. Ta med information om kattens hälsa: Ta med information om din katts hälsostatus, eventuella tidigare sjukdomar eller skador, och om det har varit några förändringar i beteendet eller aptiten. Detta kan hjälpa veterinären att få en komplett bild av kattens hälsa.
 5. Diskutera förebyggande vård: Be din veterinär om råd för att förebygga vanliga sjukdomar hos katter, såsom fästingar, loppor och maskinfektioner. Diskutera även förebyggande munvård och kost.
 6. Ta reda på tidiga varningssignaler: Fråga din veterinär om tidiga varningssignaler på sjukdom hos katter och vad du ska vara uppmärksam på. Detta kan hjälpa dig att snabbt identifiera eventuella problem och söka vård i tid.

Ta hand om din katts hälsa genom att genomföra regelbundna veterinärkontroller. Detta kommer att bidra till att din katt får den vård den behöver och kan leva ett längre och friskare liv.

Motion och lek:

Motion och lek är viktig för att hålla din katt frisk och förlänga dess livslängd. Genom att ge din katt tillräckligt med motion och lekmöjligheter kan du bidra till att förbättra dess kondition och bekämpa övervikt, vilket i sin tur kan minska risken för olika hälsoproblem.

För att se till att din katt får tillräckligt med motion och lek, kan du följa några enkla råd:

Lek med din katt regelbundet:

 • Använd leksaker som kattfjädrar, leksaksmöss eller bollar för att locka din katts intresse och aktivera den.
 • Lek med din katt varje dag i cirka 10-15 minuter för att ge den möjlighet att bränna energi och stimulera sina sinnen.
 • Variera lekarna för att hålla din katt engagerad och intresserad. Prova att använda olika leksaker och lek på olika sätt, till exempel genom att kasta eller röra leksaken på olika sätt.

Skapa möjligheter för din katt att röra sig:

 • Se till att din katt har tillgång till olika nivåer och platser att utforska, som klätterställningar, hyllor eller katträd.
 • Inrätta lekområden inomhus, där din katt kan springa, hoppa och klättra. Du kan använda leksaker eller gömma godis för att göra lekstunden ännu mer rolig och stimulerande.

Promenera med din katt:

Om din katt är van vid att vara ute och du har möjlighet att låta den vara det, kan du ta med den på promenader i koppel. Detta ger din katt möjlighet att utforska omgivningen, få frisk luft och röra på sig.

Ta hjälp av andra:

Om du har svårt att hålla din katt aktiv eller inte har tillräckligt med tid, kan du be någon annan i familjen eller en vän att hjälpa till med motion och lek. Det kan vara en rolig aktivitet att göra tillsammans med din katt och samtidigt ge den nödvändig fysisk och mental stimulans.

Genom att ge din katt tillräckligt med motion och lek kan du bidra till att förbättra dess hälsa och förlänga dess livslängd. Kom ihåg att anpassa aktiviteterna efter din katts ålder och hälsotillstånd, samt att alltid ge den tillräckligt med vatten och vila.

En trygg och stimulerande miljö:

För att förlänga din katts livslängd är det viktigt att skapa en trygg och stimulerande miljö för den att trivas och må bra i. Här är några råd och tips för att hjälpa dig:

1. Skapa en trygg bas

Ge din katt en egen plats där den kan känna sig trygg och säker. Det kan vara en säng eller en mysig hörna med kattkuddar och filtar. Se också till att katten har tillgång till en kattlåda som är ren och fräsch.

See also:  Hur LNge Kokar Man äGg?

2. Ge tillräckligt med motion

Katter behöver stimulans och motion för att hålla sig friska. Se till att ge din katt regelbunden fysisk aktivitet genom att leka med den och ge den tillgång till klätterställningar och kattleksaker.

3. Skapa mentalt stimulans

Katter behöver också mentalt stimulans för att trivas. Se till att ge din katt möjlighet att utforska och leka i sin miljö. Du kan använda olika leksaker och aktivitetsbrädor för att stimulera kattens sinne.

4. Ge en balanserad kost

En bra kost är avgörande för kattens hälsa och livslängd. Se till att ge din katt en balanserad kost som är anpassad efter dess ålder och behov. Rådgör med en veterinär för att få rätt rekommendationer.

5. Ge regelbundna veterinärbesök

För att förebygga sjukdomar och upptäcka eventuella problem i tid är det viktigt att ta din katt till regelbundna veterinärbesök. Vaccinera din katt och se till att den får nödvändiga hälsokontroller och tandvård.

6. Ge kärlek och uppmärksamhet

Katter behöver kärlek och uppmärksamhet för att må bra. Ta tid att ge din katt närhet och lek med den. Katter är sociala djur och behöver interaktion och sällskap för att trivas.

Genom att skapa en trygg och stimulerande miljö för din katt kan du hjälpa till att förlänga dess livslängd och se till att den får en lycklig och hälsosam tillvaro.

Undvik farliga ämnen:

Det finns vissa ämnen som är farliga för katter och kan förkorta deras livslängd. Det är viktigt att vara medveten om dessa ämnen och undvika dem för att hålla din katt frisk och säker.

Giftiga växter:

Vissa växter, som liljor, azaleor och julstjärnor, är giftiga för katter. Se till att inte ha dessa växter inomhus eller utomhus där din katt kan nå dem. Om du misstänker att din katt har ätit av en giftig växt, kontakta genast veterinären.

Mat och dryck:

Det finns vissa livsmedel som är farliga för katter att äta. Undvik att ge din katt choklad, kaffe, alkohol, lök, vitlök, vindruvor eller russin. Dessa livsmedel kan vara giftiga och orsaka allvarliga hälsoproblem för din katt.

Rengöringsprodukter:

När du rengör ditt hem, se till att använda rengöringsprodukter som är säkra för katter. Många vanliga rengöringsprodukter innehåller ämnen som kan vara giftiga för katter om de kommer i kontakt med dem eller slickar på dem. Läs noga på etiketterna och välj säkra alternativ.

Medicin och kemikalier:

Håll alltid mediciner och kemikalier utom räckhåll för din katt. Många av dessa ämnen kan vara giftiga och orsaka skador på kattens organ och system. Var noga med att förvara mediciner och kemikalier i säkra skåp eller lådor.

Nikotin:

Rökning och nikotin är skadligt för både människor och katter. Undvik att röka inomhus eller i närheten av din katt. Rökning kan orsaka allvarliga hälsoproblem för din katt, inklusive lungsjukdomar och cancer.

Pesticider och bekämpningsmedel:

Var försiktig med att använda pesticider och bekämpningsmedel runt din katt. Dessa ämnen kan vara giftiga för katter om de på något sätt kommer i kontakt med dem eller äter av dem. Undvik att spraya dessa ämnen i närheten av områden där din katt vistas.

Elektriska kablar:

Katter kan vara nyfikna och tugga på elektriska kablar, vilket kan vara mycket farligt. Se till att dina kablar är dolda eller skyddade så att din katt inte kan nå dem.

Genom att vara medveten om dessa farliga ämnen och undvika dem kan du bidra till att förlänga din katts livslängd och hålla den frisk och säker.

Hantera stress och oro:

En stressad eller orolig katt kan påverka dess hälsa och livslängd. Här är några råd för att hjälpa din katt att hantera stress och oro:

Skapa en trygg miljö:

Se till att din katt har en lugn och säker miljö där den känner sig trygg. Ge den en egen plats att vila, där den kan dra sig tillbaka när den känner behov av det. Undvik höga ljud och kaotiska situationer som kan skrämma eller stressa katten.

Ge din katt regelbundenhet:

Katter gillar rutiner och struktur. Försök att ge din katt regelbundna måltider och en fast sovplats. Det kan hjälpa katten att känna sig trygg och förhindra stress och oro.

Ge din katt tillräckligt med aktivering:

En katt som är understimulerad kan bli uttråkad och stressad. Se till att ge din katt tillräckligt med lek, klättermöjligheter och mental stimulans för att hålla den sysselsatt. Det kan hjälpa katten att bli av med överskottsenergi och minska risken för stressrelaterade problem.

Undvik förändringar i kattens livsmiljö:

Katter är känsliga för förändringar i deras livsmiljö. Försök att undvika onödiga förändringar, som att flytta möbler eller introducera nya husdjur, om det inte är absolut nödvändigt. Om förändringar är oundvikliga, se till att göra dem gradvis och ge katten tillräckligt med tid att anpassa sig.

Hantera kattens stress genom beröring:

Beröring och kärlek kan vara ett effektivt sätt att hantera en stressad eller orolig katt. Ta dig tid att kela och borsta din katt regelbundet. Det kan hjälpa katten att slappna av och minska stressnivåerna.

Kolla upp med din veterinär:

Om din katt verkar vara väldigt stressad eller orolig trots dina insatser, eller om du misstänker att det kan finnas en underliggande medicinsk orsak till kattens beteende, bör du rådfråga en veterinär. De kan ge råd och behandling för att hjälpa din katt att må bättre.

Egenvård och hygien:

Håll kattens päls ren:

En viktig del av egenvården är att hålla kattens päls ren och i gott skick. Borsta din katt regelbundet för att avlägsna smuts, döda hårstrån och förhindra bildandet av tovor. Använd en mjuk borste eller kam som passar din katts päls. Om du har en långhårig katt kan det också vara bra att ansa pälsen runt anus och bakben för att förhindra att avföring fastnar.

Rengör kattens öron:

Katter kan drabbas av öroninfektioner och det är därför viktigt att regelbundet rengöra deras öron. Använd en speciell öronrens för katter och följ anvisningarna på förpackningen. Var försiktig och tänk på att inte sticka in något föremål för djupt in i kattens öron, då det kan skada hörselgången.

See also:  Hur LNge Kokar Man Potatis?

Klipp kattens klor:

Katter behöver regelbundna klippningar av sina klor för att förhindra att de växer för långt och orsakar besvär. Använd en kattklippare och klipp varsamt bort de spetsiga ändarna av klorna. Se till att inte klippa för mycket och undvik att klippa in i den levande delen av klon, då det kan orsaka blödning och smärta för katten.

Rengör kattens tänder:

En viktig del av kattens hygien är att hålla deras tänder i gott skick. Rengör regelbundet kattens tänder med en katttandborste och katttandkräm. Du kan också ge din katt tuggprodukter som främjar tandhälsan. Om du märker att din katt har röd eller inflammerad tandkött eller svårigheter att äta kan det vara tecken på tandproblem, och det är då viktigt att kontakta en veterinär för en undersökning.

Håll kattens kattlåda ren:

Katter är vanligtvis mycket renliga djur och det är därför viktigt att hålla deras kattlåda ren. Rengör kattlådan regelbundet och byt ut hela lådan och sanden när det behövs. Använd en kattsand som är luktabsorberande och håller katten torr och bekväm.

Förebygg fästingar och loppor:

Fästingar och loppor kan vara skadliga för katter och det är viktigt att förebygga dessa parasiter. Använd en effektiv fästing- och loppbekämpning som är lämplig för katter. Det finns olika alternativ, såsom spot-on-preparat, tabletter eller kragar, som kan hjälpa till att skydda din katt mot fästingar och loppor.

Regelbundna veterinärbesök:

Förutom egenvård och hygien är det viktigt att ta med din katt till veterinären för regelbundna kontroller och vaccineringar. En veterinär kan ge råd om vilka åtgärder som behövs för att hålla din katt frisk och främja en lång livslängd.

Kärlek och omsorg:

Visa kärlek och omtanke för din katt

För att förlänga din katts livslängd är det viktigt att visa kärlek och omsorg för din katt. Här är några sätt att göra det:

 • Ge daglig uppmärksamhet och interaktion med din katt. Katter är sociala djur och behöver stimulans och sällskap för att vara lyckliga.
 • Ge regelbundna klappar och gosningar. Katter älskar fysisk kontakt och närhet med sina ägare.
 • Prata och sjung för din katt. Katter gillar att höra sina ägares röst och kan bli lugnade och tröstande av det.
 • Lämna utrymme för din katt att utforska och leka. Ge tillgång till leksaker och katträd där din katt kan klättra och aktivera sig.

Håll din katts miljö ren och trygg

För att säkerställa din katts välbefinnande och förlänga dess livslängd är det viktigt att hålla dess miljö ren och trygg. Här är några tips:

 • Rengör kattlådan dagligen. Katter är renliga djur och behöver en ren plats att göra sina behov.
 • Se till att din katt har tillgång till färskt och rent vatten. Byt ut vattnet dagligen och rengör vattenskålen regelbundet.
 • Håll kattens sovplats ren och bekväm. Tvätta kattens sängkläder regelbundet och se till att den har en mjuk och behaglig plats att sova på.
 • Säkerställ en trygg miljö för din katt genom att eliminera farliga föremål och giftiga växter från dess omgivning. Håll också fönster och balkonger stängda eller säkrade för att förhindra fallolyckor.

Ordna regelbunden veterinärvård

Ett annat sätt att förlänga din katts livslängd är att se till att den får regelbunden veterinärvård. Här är några råd:

 • Boka årliga veterinärbesök för din katt. Under dessa besök kan veterinären utföra hälsokontroller, vaccinera din katt och ge råd om förebyggande vård.
 • Låt veterinären utföra regelbundna tandundersökningar och tandrengöring. Munhälsa är viktigt för katters övergripande hälsa.
 • Om din katt visar tecken på sjukdom eller obehag, ta genast kontakt med en veterinär. Tidig upptäckt och behandling av sjukdomar kan hjälpa till att förhindra allvarliga komplikationer.
 • Följ veterinärens rekommendationer när det gäller foder och näring. Ge din katt ett balanserat och näringsriktigt kost för att främja en god hälsa.

Kattens välmående och lycka

Katter är väldigt beroende av sina ägares kärlek och omsorg för att trivas och leva ett långt och hälsosamt liv. Genom att visa kärlek och omsorg, skapa en ren och trygg miljö och ordna regelbunden veterinärvård kan du verkligen påverka din katts välmående och lycka.

Fråga-och-svar:

Hur gammal kan en katt bli?

En katt kan vanligtvis leva i genomsnitt 12-15 år, men vissa katter kan bli äldre än så och leva upp till 20 år eller mer.

Vad kan jag göra för att förlänga min katts livslängd?

För att förlänga din katts livslängd kan du se till att ge den en balanserad och näringsrik kost, regelbundet besöka veterinären för hälsokontroller, hålla den fysiskt aktiv genom lek och träning, och ge den en trygg och stimulerande miljö att leva i.

Är det sant att kastrering eller sterilisering kan förlänga en katts livslängd?

Ja, kastrering eller sterilisering av katter kan bidra till att förlänga deras livslängd. Katter som har blivit kastrerade eller steriliserade löper mindre risk att drabbas av vissa sjukdomar, som exempelvis livmoderinflammation hos honor och testikelcancer hos hanar.

Vilka sjukdomar är vanliga hos äldre katter?

Några vanliga sjukdomar som kan drabba äldre katter inkluderar njursjukdomar, tandproblem, diabetes, sköldkörtelsjukdomar och ledproblem. Det är viktigt att regelbundet besöka veterinären för att kunna upptäcka och behandla sådana sjukdomar i tid.

Hur kan jag hjälpa min katt att hålla sig aktiv och frisk?

För att hjälpa din katt att hålla sig aktiv och frisk kan du engagera den i regelbundna lekar och träning, använda kattspel och leksaker för att stimulera dess jaktinstinkter, och ge den tillgång till en säker utomhusmiljö där den kan utforska och röra på sig.

Vad är tecken på att min katt kan vara sjuk?

Några vanliga tecken på att en katt kan vara sjuk inkluderar minskad aptit, viktminskning, apati, förändrat beteende, frekvent urinering eller urinering utanför kattlådan, hosta eller nysningar, ögon- eller näsurladdning, hårbollskastning och kräkningar.