magisterwernegren

Rekommendationer, Tips, Kommentarer

Hur LNge FåR Man Vabba?

Hur LNge FåR Man Vabba?

VAB står för ”vård av barn” och är en förmån som erbjuds föräldrar i Sverige när de behöver stanna hemma från jobbet för att ta hand om sitt sjuka barn. Många föräldrar undrar hur länge de får vara hemma och ta VAB. Här hittar du svar på några vanliga frågor om VAB.

Hur länge får man VABBA?

En förälder har rätt att VABBA i upp till 120 dagar per barn och år. Om föräldrarna delar lika på vårdnaden av barnet, har de rätt att dela på dessa 120 dagar. Om föräldrarna inte delar på vårdnaden av barnet, kan den ena föräldern använda hela kvoten på 120 dagar.

Vad händer om man VABBAR längre än 120 dagar?

Om man behöver vara hemma och ta hand om sitt sjuka barn längre än 120 dagar, kan man ansöka om förlängd VAB-tid. Förlängning kan beviljas i vissa fall, till exempel om barnet har en kronisk sjukdom eller en funktionsnedsättning. För att bli beviljad förlängning behöver man lämna in en läkarintyg som styrker att barnet behöver fortsatt vård och tillsyn.

Observera att reglerna för VAB kan variera beroende på omständigheterna och kan ändras över tid. Det är alltid bäst att kontakta Försäkringskassan för att få aktuell och korrekt information.

Sammanfattningsvis, föräldrar i Sverige har rätt att VABBA i upp till 120 dagar per barn och år. Om man behöver vara hemma längre än så, kan man ansöka om förlängd VAB-tid. Det är viktigt att komma ihåg att reglerna kan variera, och det är alltid bäst att kontakta Försäkringskassan för att få aktuell information.

Hur länge får man VABBA?

Reglerna för VAB (vård av sjukt barn) regleras av Försäkringskassan i Sverige. Här är några grundläggande fakta om hur länge man får VABBA:

 • Om barnet är under 12 år kan föräldrarna ta ut VAB i upp till 60 dagar per år och förälder.
 • Om barnet är över 12 år men under 16 år kan föräldrarna ta ut VAB i upp till 10 dagar per år och förälder.
 • Om barnet har en funktionsnedsättning eller sjukdom som kräver kontinuerlig vård kan föräldrarna ta ut VAB i upp till 120 dagar per år och förälder.

Det finns även regler för hur många dagar man får ta ut per vecka och hur man ansöker om VAB. Det kan vara bra att kontakta Försäkringskassan för mer information om specifika regler och rättigheter.

VAB är till för att ge föräldrar möjlighet att vara hemma och ta hand om ett sjukt barn när det behövs. Det är viktigt att komma ihåg att man måste vara berättigad till VAB för att kunna få ersättning från Försäkringskassan.

Vanliga frågor och svar

Hur länge får man vara hemma med VAB?

Reglerna för VAB (vård av barn) i Sverige är följande:

 • Du kan vara hemma med VAB i upp till 120 dagar per år om du har ett eller flera barn under 12 år.
 • Om ditt barn är över 12 år men inte fyllt 16 år, kan du vara hemma med VAB i upp till 60 dagar per år.
 • Om du har två eller fler barn kan du vara hemma med VAB i upp till 240 dagar per år.

Hur mycket får man i VAB-ersättning?

VAB-ersättningen är 80% av din dagslön, upp till ett takbelopp.

Takbeloppet för VAB-ersättningen ändras varje år och beror på din inkomst.

För att få ersättning behöver du vara anställd och ha en arbetsgivare som betalar sociala avgifter.

Vilka villkor gäller för VAB?

För att få VAB-ersättning måste följande villkor vara uppfyllda:

 • Du måste vara förälder och vårdnadshavare till barnet som behöver vård.
 • Barnet måste vara under 12 år (under 16 år om det är funktionsnedsatt eller svårt sjukt).
 • Du måste ha varit anställd och arbetat minst 80 timmar under de senaste fyra veckorna innan vårdtillfället.
 • Ditt barn måste vara folkbokfört hos dig i Sverige eller i ett annat EU/EES-land.

Hur anmäler jag VAB?

Du anmäler VAB till Försäkringskassan genom att logga in på deras webbplats eller genom att ringa deras telefontjänst.

See also:  Hur MNga I Sverige Heter Potatis?

Du behöver ange vilka dagar och tider du varit hemma med VAB, samt barnets personnummer och namn.

Försäkringskassan betalar ut VAB-ersättningen i efterhand, vanligtvis i samband med din lön.

Vad händer om jag inte respekterar reglerna för VAB?

Om du inte respekterar reglerna för VAB och använder det utan giltig anledning, kan du bli återbetalningsskyldig för den tid du varit hemma med VAB.

Det kan också få andra konsekvenser, som exempelvis att du blir av med din rätt till VAB-ersättning i framtiden.

VABBA – vad är det?

VABBA är en förkortning för ”Vård Av Barn vid Barns sjukdom eller Anhörigs sjukdom”. Det är ett system i Sverige som ger föräldrar möjlighet att ta ledigt från sitt arbete för att ta hand om sitt sjuka barn eller anhörig.

För att kunna använda VABBA måste föräldern ha ett barn som är 12 år eller yngre. VABBA kan användas om barnet är sjukt och behöver vård eller om en annan familjemedlem, som föräldern är vårdnadshavare för, är sjuk och behöver vård.

När man VABBAR får man ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen är en del av föräldrapenningen och beräknas baserat på förälderns inkomst och hur länge man planerar att vara ledig. Föräldrapenningen betalas ut i form av en sjukpenning.

För att VABBA måste man anmäla frånvaro från arbetet till arbetsgivaren och sedan ansöka om VAB hos Försäkringskassan. När ansökan är godkänd betalas ersättningen ut till föräldern.

Det finns vissa regler för hur länge man får VABBA. För varje kalenderår kan en person VABBA i sammanlagt 120 dagar per barn.

Vem har rätt till VABBA?

Alla föräldrar som är folkbokförda i Sverige har rätt att ta ut VAB (Vård av barn) vid sjukdom. För att vara berättigad till VAB måste du vara förälder till ett barn som är yngre än 12 år eller upp till 16 år om barnet har en funktionsnedsättning.

Det spelar ingen roll om du är mamma eller pappa, eller om du är gift eller sambo. Båda föräldrarna har rätt att ta ut VAB och det kan vara uppdelat på olika sätt.

VAB kan tas ut om ditt barn är sjukt, men det kan också tas ut vid sjukdom hos ditt barns syskon eller för att vårda ditt barn vid plötsligt sjukdomsutbrott på förskolan eller skolan.

För att kunna ta ut VAB behöver du ha ett giltigt VAB-intyg från barnets läkare eller annan vårdpersonal. Detta intyg måste skickas in till Försäkringskassan för att du ska få ersättning.

Om du har flera barn och de blir sjuka samtidigt kan du få VAB för varje barn. Det gäller dock enbart för föräldrar som har en arbetsinkomst eller som studerar på heltid. Om du bara har en inkomst som kommer från försörjningsstöd eller annan ersättning kan du endast få VAB för ett barn åt gången.

Om du har frågor eller behöver mer information om VAB, kan du besöka Försäkringskassans webbplats eller kontakta deras kundtjänst.

Vilka regler gäller för VABBA?

 • För att vara berättigad att VABBA måste du vara förälder till ett sjukt barn under 12 år.
 • Du får VABBA för att ta hand om ditt sjuka barn om det är omöjligt att ordna barnomsorg.
 • Om du har fler än ett barn har du rätt att VABBA för varje sjukt barn.
 • Du kan VABBA upp till 120 dagar per förälder och år, vilket kan delas upp mellan föräldrarna.

Om du är ensamstående förälder kan du VABBA upp till 240 dagar per år.

Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan du ha rätt till extra dagar för VAB.

Du behöver inte vara folkbokförd i Sverige för att kunna VABBA, men barnet måste vara skrivet i Sverige.

Det är viktigt att du anmäler ditt VABBA till din arbetsgivare och till Försäkringskassan.

Hur många dagar får man VABBA per barn?

Antalet dagar som man får vara hemma med sitt sjuka barn och få VAB-ersättning varierar beroende på barnets ålder.

Barn upp till och med 12 år

 • För barn upp till och med 11 månader kan man vara hemma och få VAB-ersättning i upp till 120 dagar per år.
 • För barn i åldern 1-11 år kan man vara hemma och få VAB-ersättning i upp till 60 dagar per år.
See also:  Hur Bakar Man BananbrD?

Barn över 12 år

För barn som är 12 år eller äldre finns det ingen specifik gräns för hur många dagar man får VABBA. Däremot kan man vara hemma med sitt barn vid sjukdom och få VAB-ersättning under maximalt 7 dagar per sjukdomsfall.

Det är viktigt att komma ihåg att VAB-ersättningen inte är en tjänstledighet utan en ersättning som betalas ut av Försäkringskassan. För att få ersättning krävs det att man uppfyller vissa villkor och att man anmäler VAB-dagar till Försäkringskassan.

Kan man VABBA för sjukt barn som inte är ens eget?

Nej, man kan inte VABBA för sjukt barn som inte är ens eget. VAB-ersättningen är avsedd för föräldrar som vårdar sitt eget sjuka barn. Enligt svenska socialförsäkringsregler kan man bara få VAB-ersättning om man är förälder till barnet och om man bor tillsammans med barnet.

Syftet med VAB-ersättningen är att underlätta för föräldrar att kunna vara hemma och vårda sina sjuka barn utan att behöva oroa sig för inkomstbortfall. Det är en typ av ersättning som är knuten till föräldraskapet och har som mål att främja barnets hälsa och trygghet.

Om man vabbar för ett barn som inte är ens eget kan man inte ansöka om VAB-ersättning utan man måste använda andra möjligheter, såsom att ta ut semester, sjukledighet eller använda andra former av ledighet som arbetsgivaren kan erbjuda. Det är viktigt att känna till att reglerna kan variera beroende på arbetsplatsens policy och kollektivavtal.

Hur ansöker man om VABBA?

Hur ansöker man om VABBA?

För att ansöka om VABBA, följ följande steg:

 1. Ta reda på vilken arbetsgivare du ska kontakta för att ansöka om VABBA. Det kan vara din nuvarande arbetsgivare eller Försäkringskassan.
 2. Kontakta arbetsgivaren och meddela att du vill ansöka om VABBA. Förbered dig genom att ha ditt VABBA-intyg tillgängligt, vilket du får från ditt barns läkare, förskola eller annan vårdgivare.
 3. Följ arbetsgivarens instruktioner för att skicka in VABBA-ansökan. Det kan vara genom att fylla i ett formulär eller skicka in intyget via e-post eller post.
 4. Vänta på bekräftelse från arbetsgivaren om din VABBA-ansökan har beviljats. Om den beviljas, kommer arbetsgivaren betala ut VABBA-ersättning till dig.
 5. Om din VABBA-ansökan nekas, kan du kontakta Försäkringskassan för ytterligare information och hjälp med din situation.

Tänk på att varje arbetsgivare kan ha olika rutiner för att ansöka om VABBA, så se till att följa deras specifika instruktioner. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta Försäkringskassan för att få mer information om VABBA och ansökningsprocessen.

Vad händer om man överstiger antalet VAB-dagar?

Om du som förälder överstiger antalet VAB-dagar kan det få konsekvenser för ditt ekonomiska stöd. Här är några saker att tänka på:

Försäkringskassans gränser

Föräldrar i Sverige har rätt till totalt 120 VAB-dagar per barn och år. Om du som förälder utnyttjar fler än dessa 120 dagar kan det påverka din rätt till ersättning från Försäkringskassan.

Nedsatt ersättning

Om du överstiger antalet VAB-dagar kan Försäkringskassan minska eller helt avslå din ersättning. Det beror på hur många extra dagar du har tagit ut och hur mycket du har tjänat. Det är viktigt att du håller koll på hur många VAB-dagar du har använt, så att du inte ansöker om fler dagar än du har rätt till.

Alternativ till VAB

Om du nått gränsen för antalet VAB-dagar kan det vara värt att titta på alternativa möjligheter. Du kan till exempel överväga att använda semesterdagar, ta ut obetald ledighet eller använda dig av barnomsorg för att täcka den tid du behöver vara hemma med ditt sjuka barn.

Planering och kommunikation

För att undvika att överstiga antalet VAB-dagar är det viktigt att planera och kommunicera med din arbetsgivare och eventuella andra föräldrar. Genom att ha en tydlig plan för hur ni ska dela på ansvaret kan ni undvika situationer där en förälder behöver ta ut extra VAB-dagar.

See also:  Hur Snabbt VXer HåR?

Sammanfattningsvis är det viktigt att vara medveten om gränserna för antalet VAB-dagar och att ha en plan för vad som händer om du överstiger dessa gränser. Att vara väl förberedd och kommunicera kan hjälpa dig att undvika ekonomiska konsekvenser och hitta alternativa lösningar.

Vad händer om arbetsgivaren inte godkänner VAB?

Om arbetsgivaren inte godkänner VAB kan det uppstå olika konsekvenser för föräldern som behöver ta hand om sitt sjuka barn. Här är några möjliga scenarier:

1. Föräldern kan inte få ut VAB-pengar

Arbetsgivarens godkännande är en förutsättning för att föräldern ska kunna få ut VAB-pengar från Försäkringskassan. Om arbetsgivaren inte godkänner VAB kan det innebära att föräldern inte får någon ersättning för den tid hen är hemma med det sjuka barnet.

2. Föräldern kan bli tvungen att stanna hemma utan lön

Om arbetsgivaren inte godkänner VAB och inte erbjuder någon annan lösning, kan föräldern bli tvungen att stanna hemma utan lön för att ta hand om sitt sjuka barn. Detta kan vara en tung ekonomisk börda för många föräldrar.

3. Föräldern kan behöva söka andra lösningar

Om arbetsgivaren inte godkänner VAB kan föräldern behöva söka andra lösningar för att ta hand om sitt sjuka barn. Det kan innebära att hen måste använda semesterdagar, ta ut obetald ledighet eller ordna barnpassning på annat sätt. Detta kan vara besvärligt och kräva extra planering och ansträngning från förälderns sida.

Det är viktigt för föräldrar att vara medvetna om vad som gäller kring VAB och att ha en dialog med sin arbetsgivare för att undvika eventuella problem. Om en konflikt uppstår kan det vara värdefullt att ta kontakt med facket eller Försäkringskassan för att få stöd och vägledning.

Fråga-och-svar:

Hur lång tid får man vara hemma från jobbet när man VABBAR?

Om du är förälder och ditt barn är sjukt och behöver vård och omsorg kan du få vara hemma från jobbet och VABBA. Du har rätt att vara hemma så länge som behövs för att ta hand om ditt sjuka barn. Det finns ingen bestämd tidsgräns för hur länge man får VABBA, men det är viktigt att du har en godtagbar anledning och håller din arbetsgivare informerad.

Vad händer om man VABBAR för länge?

Det finns ingen exakt tidsgräns för hur länge man får VABBA, men det är viktigt att komma ihåg att VAB är en förmån som är till för att användas vid sjukdom och vård av sjukt barn. Om man missbrukar VAB-förmånen kan det få konsekvenser, som till exempel förlorat förtroende från arbetsgivaren eller att man nekas VAB-dagar i framtiden.

Kan man VABBA om ens tonåring är sjuk?

Ja, man kan VABBA om ens tonåring är sjuk. VAB-förmånen gäller för föräldrar som behöver vara hemma och ta hand om ett sjukt barn upp till 12 år. När det gäller äldre barn kan det vara lite mer flexibelt och det kan kräva en individuell bedömning från Försäkringskassan om man har rätt till VAB.

Kan man använda VAB-dagar om ens barn inte är sjukt men behöver vara hemma från förskolan?

Ja, det kan vara möjligt att använda VAB-dagar om ens barn inte är sjukt men behöver vara hemma från förskolan av andra anledningar. Det kan till exempel vara om barnet har anpassningssvårigheter eller om det finns en särskild situation som kräver att barnet ska vara hemma. Det är viktigt att diskutera detta med förskolan och att ha en dialog med Försäkringskassan för att få rätt information och vägledning.

Kan man ta ut VAB-dagar om man själv är sjuk?

Nej, man kan inte använda VAB-dagar om man själv är sjuk. VAB-förmånen är till för föräldrar som behöver vårda och ta hand om sjuka barn. Om man själv är sjuk behöver man istället ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan.