magisterwernegren

Rekommendationer, Tips, Kommentarer

Hur KNns FöRväRkar?

Hur KNns FöRväRkar?

Förvärkar, även kända som Braxton Hicks-kontraktioner, är en vanlig upplevelse under graviditeten. De är intermittent sammandragningar i livmodern som kan likna känslan av riktiga förlossningsvärkar. Förvärkar kan kännas som en stramning eller tryck i magen och ryggen, och de kan vara smärtsamma eller obekväma.

Smärtan som uppstår från förvärkar kan variera från mild till intensiv. Vissa kvinnor beskriver det som en känsla av att ”magmusklerna drar ihop sig”, medan andra jämför det med en krampliknande smärta. Förvärkar kan också vara oregelbundna till skillnad från värkar som kommer med regelbundna intervall och ökar i styrka över tiden.

Utöver smärta kan förvärkar också åtföljas av andra tecken på förlossningsförberedelser. Till exempel kan du känna att din mage hårdnar och blir spänd under en sammandragning. Du kanske också märker att din andning blir mer ansträngd eller att du behöver sitta eller ligga ner för att lindra obehaget. Vissa kvinnor upplever även att de känner sig trött eller irriterade efter en förvärk.

Det är viktigt att komma ihåg att förvärkar är en normal del av graviditeten och inte en indikation på att förlossningen har börjat. Om du är osäker på om du upplever förvärkar eller riktiga värkar, bör du kontakta din barnmorska eller läkare för råd och vägledning.

Hur känns förvärkar?

Förvärkar är sammandragningar av livmodern som kan kännas som en molande smärta i nedre delen av magen och ryggen. Förvärkar är vanligt förekommande under graviditeten och är kroppens förberedelse inför förlossningen.

Hur känns förvärkar?

Känslan av förvärkar kan variera mellan olika kvinnor, men vanligtvis liknar de menssmärtor eller kramper. Förvärkar kan komma och gå och variera i intensitet. De kan även kännas som ett tryck i bäckenet. Smärtan kan vara mild till måttlig och kan vara sporadisk eller regelbunden.

Vanliga tecken på förvärkar

Nedan finns några vanliga tecken på förvärkar:

 • Smärta eller obehag i nedre delen av magen eller ryggen
 • Återkommande sammandragningar av livmodern
 • Smärta som kommer och går
 • Ökat tryck i bäckenet

Vad kan man göra för att lindra förvärkar?

Förvärkar är en naturlig del av graviditeten och kroppens förberedelse inför förlossningen. Det finns några saker du kan göra för att lindra obehaget:

 • Prova att byta position, till exempel att gå, sitta eller ligga ner
 • Applicera värme på området som gör ont, till exempel genom att använda en varm kudde eller varmt vatten
 • Andas djupt och fokusera på att slappna av
 • Gå igenom avslappningsövningar eller använda tekniker såsom meditation eller yoga

Det är viktigt att komma ihåg att alla kvinnor upplever förvärkar på olika sätt och att smärttoleransen kan variera. Om du är osäker på om det är förvärkar du känner eller om du har frågor eller bekymmer, är det alltid bäst att kontakta din barnmorska eller läkare för rådgivning.

Symptom under förvärkar

Förvärkar, även kända som Braxton Hicks kontraktioner, är vanliga och normala under graviditeten. De kan börja dyka upp redan under andra trimestern men blir vanligtvis intensivare och mer regelbundna när förlossningen närmar sig.

Tidiga symptom

 • Smärta eller obehag i nedre delen av magen: Förvärkar känns vanligtvis som en intensiv men inte alltför smärtsam tryckande eller krampaktig känsla i nedre delen av magen. Det kan också kännas som om magen drar ihop sig eller blir hård.
 • Ryggont: Vissa kvinnor upplever också ryggont som ett symptom på förvärkar. Ryggont kan vara konstant eller komma och gå på samma sätt som magkänslan.
 • Mjuka sammandragningar: Förvärkar kan kännas som att magen blir hård i cirka 30 sekunder till några minuter. De är vanligtvis oregelbundna och kan vara mer frekventa på natten.

Symtom som kan tyda på att det är dags för den riktiga förlossningen

 • Konstant smärta som inte avtar: När förvärkarna övergår till arbetsvärkar blir smärtan vanligtvis starkare och konstant. Förvärkar kan kännas obehagliga men smärtan blir vanligtvis mer intensiv och ändras inte med aktivitet eller position.
 • Ökad frekvens och regelbundenhet: Förvärkar är vanligtvis oregelbundna och blir inte starkare över tid. När förlossningen startar kommer värkarna att bli mer frekventa, med regelbundna intervall mellan dem.
 • Kontinuerliga progression: Medan förvärkarna kan avta eller försvinna, fortsätter arbetsvärkar att öka i styrka och längd över tiden.
 • Vattenavgång: Om fostervattnet går och du märker vattenavgång, kan det vara ett tecken på att förlossningen snart kommer att starta.

Det är viktigt att notera att varje graviditet är unik och symtomen kan variera från person till person. Om du är osäker på om du upplever förvärkar eller om det kan vara dags för förlossning, kontakta alltid din sjukvårdspersonal för råd och vägledning.

Vanliga tecken på förvärkar

Förvärkar är vanligt förekommande under den sista fasen av graviditeten och kan vara ett tecken på att förlossningen närmar sig. Här är några vanliga tecken på förvärkar:

 • Molande smärta i nedre delen av magen: Förvärkar brukar kännas som en molande smärta eller tryck i nedre delen av magen. Smärtan kommer och går, och kan även stråla ner mot ljumsken eller ryggen.
 • Oregelbundna sammandragningar: Förvärkar kännetecknas ofta av oregelbundna sammandragningar i livmodern. Sammandragningarna kan vara mer eller mindre smärtsamma och kan komma med olika intervall.
 • Ökande intensitet och frekvens: Förvärkar kan gradvis öka i intensitet och frekvens ju närmare förlossningen man kommer. Sammandragningarna kan bli mer regelbundna och smärtan kan öka.
 • Smärtan lindras vid vila eller positionsförändring: Att ligga ned eller ändra position kan ibland lindra smärtan från förvärkar. Vissa gravida kan även uppleva att smärtan blir värre vid fysisk ansträngning eller aktivitet.

Det är viktigt att komma ihåg att förvärkar inte är samma sak som riktiga värkar. Förvärkar kan vara obehagliga, men de brukar inte vara lika smärtsamma och intensiva som riktiga värkar. Om du är osäker på om det är förvärkar eller riktiga värkar du upplever, är det alltid bäst att kontakta en barnmorska eller sjukvårdspersonal för råd och bedömning.

Smärta och obehag vid förvärkar

Smärta och obehag är vanliga symtom för gravida kvinnor under förvärkar. Förvärkar är sammandragningar av livmodern som hjälper till att förbereda kroppen inför förlossningen. Smärta och obehag under förvärkar kan variera från kvinna till kvinna och kan också skilja sig mellan olika graviditeter.

Symptom på smärta och obehag vid förvärkar kan inkludera:

 • En känsla av tryck i bäckenområdet
 • En krampliknande smärta i nedre delen av magen
 • Ryggraden smärta eller ryggont
 • Smärta som kommer och går
 • Molande smärta i ländryggen
 • Smärta som känns som mensvärk

Det är normalt att känna obehag och smärta under förvärkar, men om smärtan blir för intensiv eller oregelbunden, kan det vara viktigt att kontakta en sjukvårdspersonal för att utesluta eventuella komplikationer.

Möjliga sätt att lindra smärta och obehag vid förvärkar:
Metod Beskrivning
Rörelse och positionsförändringar Testa olika positioner och rörelser för att lindra smärta och tryck
Andningstekniker Användandet av olika andningstekniker kan hjälpa till att minska smärta och främja avslappning
Avslappningsmetoder Utför avslappningsövningar eller använda avslappningstekniker såsom massage eller varmt/kallt kompresser
Distrahera sig själv Fokusera på andra aktiviteter eller tankar för att distrahera sig från smärta

Det är viktigt att varje gravid kvinna individuellt utforskar vad som fungerar bäst för henne när det gäller att lindra smärta och obehag under förvärkar. Att kommunicera med en vårdgivare och ta del av födelseförberedelser kan också vara till stor hjälp för att hitta sätt att hantera smärta och obehag.

Så känner du igen förväxling mellan förvärkar och förlossningsvärkar

Så känner du igen förväxling mellan förvärkar och förlossningsvärkar

När du närmar dig förlossningen kan du uppleva sammandragningar i livmodern, både förvärkar och förlossningsvärkar. Det kan vara svårt att skilja dem åt i början, men det finns några tecken som kan hjälpa dig att avgöra om det är förvärkar eller om förlossningen har börjat.

Förvärkar

 • Förvärkar är vanliga under den sista delen av graviditeten och kan upplevas som en molande eller krampartad smärta i nedre delen av magen.
 • Smärtan kan komma och gå och variera i intensitet.
 • Förvärkar är oftast oregelbundna och kan försvinna när du vilar eller byter position.
 • De kan pågå i timmar eller till och med dagar innan förlossningen startar på riktigt.

Förlossningsvärkar

 • Förlossningsvärkar är starkare och mer smärtsamma än förvärkar. Smärtan känns oftast som intensiva krampar eller tryck i nedre delen av magen och ryggen.
 • Värkarna blir gradvis starkare, längre och mer regelbundna över tid.
 • Smärtan i förlossningsvärkar blir oftast inte lindrad av vila eller positionsförändringar.
 • Du kan också känna av andra tecken på att förlossningen har börjat, som till exempel att vattnet går eller att slemproppen lossnar.

Om du är osäker på om du har förvärkar eller förlossningsvärkar är det alltid bäst att kontakta din barnmorska eller sjukvården för rådgivning.

Andra möjliga tecken på förvärkar

I tillägg till smärta kan förvärkar också åtföljas av andra tecken och symptom. Dessa kan variera från person till person, men nedan är några vanliga tecken att vara medveten om:

1. Tryckkänsla i bäckenet

En vanlig känsla som kan uppstå under förvärkar är en tryckkänsla i bäckenet. Det kan kännas som om barnet ”trycker ner” eller som att något tynger nedåt i underlivet.

2. Ryggsmärtor

Vissa kvinnor kan uppleva smärta eller obehag i ryggen under förvärkar. Detta kan vara en följd av livmoderkontraktioner och kan kännas som en molande smärta eller som att något trycker på ryggen.

3. Frekventa eller intensiva vadkramp

Förvärkar kan också vara förknippade med frekventa eller intensiva vadkramper. Dessa kan kännas som plötsliga sammandragningar eller kramp i vadmusklerna och kan vara en annan indikator på att förlossningen närmar sig.

4. Känsla av att behöva gå på toaletten

Några kvinnor kan känna en ökad känsla av att behöva tömma tarm eller blåsa under förvärkar. Detta kan vara en följd av trycket som skapas när barnet rör sig lägre ner i bäckenet.

5. Illamående eller kräkningar

Vissa kvinnor kan uppleva illamående eller kräkningar under förvärkar. Detta kan vara en reaktion på smärta och hormonella förändringar som sker under förlossningen.

Det är viktigt att notera att dessa andra tecken kan vara liknande förvärkar och förlossningsvärkar, så det är alltid bäst att kontakta din barnmorska eller läkare om du är osäker eller har frågor.

När ska man kontakta sjukvården vid förvärkar?

När man är gravid kan man uppleva olika typer av smärta och obehag. Förvärkar är vanliga och kan kännas på olika sätt. De kan vara oregelbundna och komma och gå. Ibland kan det vara svårt att avgöra om det är förvärkar eller om det är början på förlossningen.

När förvärkarna blir regelbundna och intensiva

Om förvärkarna blir regelbundna och intensiva kan det vara ett tecken på att förlossningen är igång. Det kan vara bra att kontakta sjukvården för att få råd och veta vad man ska göra. Ibland kan man behöva åka in till förlossningen för en kontroll.

När vattnet går

Om vattnet går, det vill säga om fostervattnet börjar läcka eller spricker, så är det viktigt att kontakta sjukvården. Det kan vara ett tecken på att förlossningen är på gång och sjukvården kan ge råd om vad man ska göra och när man bör åka in till förlossningen.

När man blöder mycket

Om man blöder mycket under graviditeten, speciellt om blödningen är kraftig och smärtsam, ska man omedelbart kontakta sjukvården. Det kan vara tecken på komplikationer som behöver åtgärdas på sjukhuset.

När man har ont och är orolig

Om man har ont och är orolig, även om det inte är förvärkar, kan det vara viktigt att kontakta sjukvården för att få råd och eventuellt bli undersökt. Sjukvården kan avgöra om smärtan är normal eller om det kan vara tecken på något allvarligare.

Sammanfattningsvis är det viktigt att kontakta sjukvården vid förvärkar om de blir regelbundna och intensiva, om vattnet går, om man blöder mycket eller om man har ont och är orolig. Sjukvården kan ge råd och avgöra om det är dags att åka in till förlossningen eller om det finns något annat som behöver utredas.

Så lindrar du smärtan vid förvärkar

1. Andningsövningar

Att fokusera på din andning kan hjälpa dig att koppla av och minska smärtan vid förvärkar. Försök att andas in genom näsan och ut genom munnen i lugna och djupa andetag. Du kan också prova olika andningstekniker som exempelvis ”fjärilsandning” eller ”4-7-8-andning”.

2. Avslappning

Att vara avslappnad kan hjälpa dig att hantera smärtan vid förvärkar. Prova olika avslappningstekniker som exempelvis progressiv muskelavslappning, meditation eller visualisering. Du kan också använda dig av avslappningsmusik eller lyssna på lugna ljud som havets brus.

3. Värme

Värme kan lindra smärtan vid förvärkar. Du kan prova att använda en varm vetekudde eller en varmvattenflaska. Det kan också hjälpa att ta varma duschar eller sitta i ett varmt bad. Se till att temperaturen är behaglig och kontrollera att du inte bränner dig.

4. Massage

Massage kan vara en effektiv metod för smärtlindring vid förvärkar. Be din partner eller en närstående massera ditt rygg, dina axlar eller andra områden där du känner smärta. Du kan även använda dig av självmassage eller prova olika massageapparater.

5. Rörelse

Att hålla sig i rörelse kan hjälpa till att minska smärtan vid förvärkar. Prova att gå en promenad, byta ställning eller göra försiktiga rörelser som lindrar smärtan. Undvik att vara stillasittande under förvärkarna för att undvika att smärtan förvärras och musklerna stelnar.

6. TENS-apparat

En TENS-apparat kan användas för smärtlindring vid förvärkar. Det är en liten apparat som skickar ut små elektriska signaler till din kropp. Dessa signaler kan blockera smärtan och ge en skönare känsla. Innan du använder en TENS-apparat bör du rådfråga din barnmorska eller läkare.

7. Lugnande te

En varm kopp lugnande te kan ge en behaglig känsla och lindra smärtan vid förvärkar. Välj gärna teer som innehåller kamomill, lavendel, mynta eller ingefära, då dessa kan ha en avslappnande effekt på musklerna.

8. Tala med en barnmorska

Om smärtan vid förvärkar blir svårhanterlig kan det vara bra att tala med en barnmorska. Barnmorskans erfarenhet och kunskap kan hjälpa dig att hitta metoder som fungerar bäst för dig och din situation. Hen kan även informera om eventuella smärtlindringsalternativ som finns tillgängliga.

9. Var beredd

Förväntningarna på smärtan vid förvärkar kan skapa ångest och förvärra upplevelsen. Genom att vara väl förberedd kan du känna dig mer trygg och minska smärtan. Läs på om förvärkar och förlossning, gå förlossningsförberedande kurser och prata med andra som har erfarenhet av att föda barn. På så sätt kan du bättre veta vad du kan förvänta dig och hur du kan hantera smärtan.

Tips för att hantera förvärkar

Förvärkar är vanliga under graviditeten och kan vara obehagliga. Här är några tips som kan hjälpa dig att hantera förvärkar:

1. Andningsövningar

Andningsövningar kan hjälpa dig att slappna av och hantera smärtan under förvärkar. Fokusera på att andas lugnt och djupt, och försök att slappna av i kroppen.

2. Rörelse

Rörelse kan hjälpa till att avleda uppmärksamheten från förvärkarna och lindra smärtan. Prova att gå promenader, byta ställning ofta eller sitta på en gymboll för att lindra obehaget.

3. Värme

Användning av värme kan vara effektivt för att lindra smärtan vid förvärkar. Du kan använda en varm kudde, en varm dusch eller en varm handduk på det område där du känner smärta.

4. Avslappning

Att vara avslappnad kan hjälpa till att minska obehaget och smärtan. Prova olika avslappningstekniker, som exempelvis meditation eller progressiv muskelavslappning.

5. Akupressur

Akupressur kan vara en användbar metod för att lindra smärtan vid förvärkar. Det innebär att trycka på specifika punkter på kroppen för att lindra obehaget.

6. Information och förberedelse

Att vara väl informerad och förberedd inför förvärkar kan minska obehaget och smärtan. Läs på om förlossningen, prata med din barnmorska och gå gärna en förlossningskurs.

7. Stöd från partner eller doula

Att ha stöd från din partner eller en doula kan vara till stor hjälp under förvärkar. De kan stödja dig både fysiskt och emotionellt och hjälpa dig att hantera smärtan.

Kom ihåg att varje kvinna och varje graviditet är unik, så prova olika tekniker för att hitta det som fungerar bäst för just dig. Var inte rädd för att be om hjälp och stöd när du behöver det.

Fråga-och-svar:

Vad är förvärkar?

Förvärkar är sammandragningar i livmodern som kan uppträda under graviditeten. De kan kännas som en stramning eller pressande smärta i nedre delen av magen. Förvärkar hjälper till att förbereda livmodern för förlossningen, men de är inte lika intensiva eller regelbundna som värkar.

Hur känns det när man har förvärkar?

Känslan av förvärkar kan variera från person till person. Vissa beskriver det som en molande smärta eller ett tryckande obehag i magen, medan andra upplever det som en sammandragande känsla. Vissa kan också känna av en ökad spänning eller hårdhet i buken under förvärkarna.

Hur vet jag om jag har förvärkar eller riktiga värkar?

Det kan vara svårt att skilja mellan förvärkar och riktiga värkar, särskilt i början av förlossningen. En generell skillnad är att förvärkar är oregelbundna och inte blir starkare eller mer regelbundna över tid, medan riktiga värkar blir mer regelbundna, intensivare och smärtsammare. Om du är osäker är det bäst att kontakta din barnmorska eller sjukvården för råd.

Kan förvärkar vara smärtsamma?

Ja, förvärkar kan vara smärtsamma för vissa kvinnor. Smärtan kan vara mild till måttlig, och kan kännas som en kramp eller tryckande smärta i magen. För andra kvinnor kan förvärkar vara mer obehagliga än smärtsamma. Var och en upplever förvärkar på sitt eget sätt.

Finns det några andra symtom eller tecken på förvärkar?

Utöver smärta i magen kan förvärkar också åtföljas av andra symtom och tecken. En del kvinnor kan känna av en ökad ryggsmärta under förvärkar, medan andra kan uppleva en ökad känsla av press nedåt. Vissa rapporterar också en ökad frekvens av urinering eller diarré under förvärkar.