Nationellt kursprov 3 – munta

Hej!

Som jag tidigare sagt så har min pappa varit allvarligt sjuk. Han avled i dagarna efter en modig och värdig kamp mot cancer. Detta innebär att jag kommer vara borta i nästa vecka.

De närmaste lektionerna kan ni ägna er åt att förbereda muntan. Blir någon klar kan man fortsätta med arbetet kring Att knycka är att skapa.

All information ni behöver finns i de bifogade filerna:

Kopieringsunderlag

Hej!

Idag är min dotter sjuk. Läs igenom nedanstående kopieringsunderlag. Läs sen i texthäftet.

 

I den artikel ni har skrivit ställs krav på att följa skriftspråkets konventioner. Till dem hör:

 

Feedback från förra gången

https://magisterwernegren.wordpress.com/2018/11/06/urval-av-textutdrag-ur-era-pm/

Om PM

Att knycka är att skapa

”Inget är nytt under solen”, sägs det. Och i ett annat uttryck så sägs ”hela filosofin är fotnoter till Platon”. Hela språket verkar kunna ses som färdiga schabloner som kombineras på nya sätt i varje tid.

Dialogicitet, intertextualitet, appropriering och cover är begrepp som handlarr om hur man kan skapa ett verk som är ett svar på ett tidigare verk.

Nu har du chans att fundera på och lära dig mer om denna typ av konst. Har du en favorit-cover, en favorit-remake, eller liknande? Kanske kan du nu berätta om det verket och vad som är grejen med det?

Att svara på ett tidigare verk eller använda fraser från andra verk och på så sätt svara på tidigare verk är ett grepp vi ser mycket av i den moderna litteraturen och konsten.

Odysséen omskapas i Kyrklunds Polyfem förvandlad, i Joyces Ulysses och i Johnsons Strändernas svall, för att välja bara tre exempel.

Lagerkvists Ångest-dikt svarar på både Heidenstam och Kellgren.

Ångest

Ångest, ångest är min arvedel,
min strupes sår,
mitt hjärtas skri i världen.
Nu styvnar löddrig sky
i nattens grova hand,
nu stiga skogarna
så kargt mot himmelens
förkrympta valv
och stela höjder
så kargt mot himmelens
förkrympta valv.
Hur hårt är allt,
hur stelnat, svart och stilla!

Uppgift 1

Karlfeldts dikt inleds med följande rader:

Längtan heter min arvedel,
slottet i saknadens dalar.
Sakta ett underligt strängaspel
tonar igenom dess salar.

Heidenstams dikt inleds med:

Sverige, Sverige, Sverige, fosterland,
vår längtans bygd, vårt hem på jorden!
Nu spela skällorna, där härar lysts av brand,
och dåd blev saga, men med hand vid hand
svär än ditt folk som förr de gamla trohetsorden.

Vad kan Per Lagerkvist försökt säga, tror ni? Hur tolkar ni hans Ångest-dikt? Vad kritiserar han månne?

Lugns Du ska få ett panoramafönster svarar på Anna Maria Lenngrens Till min kära dotter.

 

Bakgrundsinfo

Lyssna på detta radioprogram från P1 och läs texten på sidan.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=6020444

https://sv.wikipedia.org/wiki/Intertextualitet

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturell_appropriering

(https://en.wikipedia.org/wiki/Dialogic)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Cover

UPPGIFT FÖR BEDÖMNING

 1. Du ska presentera två verk som står i dialog till varandra. Det kan vara en dikt, en film, en staty, en låt eller liknande.
 2. Du ska visa hur de ”talar till varandra”.
 3. Du ska förklara varför det nya verket har gjorts. Vad är syftet, vad är det nya, varför är det ett så vanligt grepp att utgå från ett tidigare verk och skapa ett verk i relation till det?

Total tid är fyra-fem lektioner. Förslag till rubrik: Att knycka är att skapa. Muntlig presentation eller manus för muntlig presentation.

Påminnelser

De som ännu inte lämnat in sin retoriska analys behöver göra det.

Modernismen

Vi har försökt titta närmre på modernismen och berört att 1900-talet blir en omvälvande tid med många nya idéer och nya konstnärliga perspektiv. Inte sällan slår olika moden igenom och blir till trender för att lika plötsligt ersättas av något nytt.

Vi läste bland annat ur det Futuristiska manifestet och vi läste en dikt av Tranströmer och ett par artiklar av Kyrklund.

Båda skriver modernistiska verk. Modernismen vill ju förhöja realismens verklighetsanspråk genom att försöka få med mer av verkligheten: själen, känslolivet, drömmarna och människans inre liv blir saker som modernisterna vill skildra, exempelvis.

Modernismen börjar alltså i en önskan att skildra verkligheten. Den förste representanten är egentligen Charles Baudelaire. Han grundar Symbolismen.

Symbolismen

Denna strömning vill ge konkreta bilder för känslans psykologiska verklighet.

Kadavret
Minns ni, min älskade, synen vi såg
i sommarens milda ljus

denna morgon: ett skändligt kadaver som låg
på skogsstigens bädd av grus?

Med lyfta ben som en kvinna i brunst
och svettandes gift som en sjuk
utbjöd det fräckt sin av febrig dunst
stinna, obscena buk.

Och solen stekte detta ruttnande djur
för att upplöst och hundrafalt
kunna ge åter till moder Natur
vad hon hopfört till en gestalt.

Långsamt såg himlen ett stolt skelett
slå ut, likt en blomma mot skyn.
Så tung var dess stank att ni vacklade lätt
och det svartnade för er syn.

Vidare till surrealismen
Dikten använder det konkreta för att nå det abstrakta eller själsliga. På detta sätt ser vi att den är modern och psykologiserande. Sigmund Freud skriver sin första bok om drömtydning under 1900-talets början och blir en stark påverkan på konsten, framförallt surrealismen (Breton, Ekelöf m.fl); Freud influerar Kafka (t.ex. Förvandlingen); Freud plittrar bilden av det enhetliga jaget (detet, jaget och överjaget ist. f. det traditionella jaget (från Descartes)). Detta inspirerar i viss mån postmodernismen och deras decentrerade, splittrade jag-bild. (se utdraget ur Kyrklunds Polyfem förvandlad längre ned)

1233493_AR08_The_Surreal_House__Salvador_Dal____Sleep__c

Sigtunaförfattaren Gunnar Ekelöf är Sveriges mest kände surrealist, ett exempel:

blommorna sover i fönstret

blommorna sover i fönstret och lampan stirrar ljus

och fönstret stirrar tanklöst ut i mörkret utanför

tavlorna visar själlöst sitt anförtrodda innehåll

och flugorna står stilla på väggarna och tänker

 

blommorna lutar sig mot natten och lampan spinner ljus

i hörnet spinner katten yllegarn att sova med

på spisen snarkar kaffepannan då och då med välbehag

och barnena leker tyst med ord på golvet

 

det vita dukade bordet väntar på någon

vars steg aldrig kommer uppför trappan

 

ett tåg som genomborrar tystnaden i fjärran

avslöjar inte tingenas hemlighet

men ödet räknar klockans slag med decimaler.

 

Vidare till expressionismens Pär Lagerkvist

Ångest

Ångest, ångest är min arvedel,
min strupes sår,
mitt hjärtas skri i världen.
Nu styvnar löddrig sky
i nattens grova hand,
nu stiga skogarna
så kargt mot himmelens
förkrympta valv
och stela höjder
så kargt mot himmelens
förkrympta valv.
Hur hårt är allt,
hur stelnat, svart och stilla!

Uppgift 1

Karlfeldts dikt inleds med följande rader:

Längtan heter min arvedel,
slottet i saknadens dalar.
Sakta ett underligt strängaspel
tonar igenom dess salar.

Heidenstams dikt inleds med:

Sverige, Sverige, Sverige, fosterland,
vår längtans bygd, vårt hem på jorden!
Nu spela skällorna, där härar lysts av brand,
och dåd blev saga, men med hand vid hand
svär än ditt folk som förr de gamla trohetsorden.

Vad kan Per Lagerkvist försökt säga, tror ni? Hur tolkar ni hans Ångest-dikt? Vad kritiserar han månne?

Uppgift 2

Läs första sidan ur Polyfem förvandlad. Vad är det för någon slags jag eller identitet som ni får en bild av?

Utdrag ur Polyfem förvandlad

Läs sedan berättelsen om åsnan och näktergalen. Hur ser ni på blandningen av bitterhet och ironisk humor i berättelsen?

Utdrag ur Mästaren Ma

Läs utdraget ur Mästaren Ma. Vad menar Kyrklund med ”människans villkor”? Har du också formats av dina villkor?  Kan människor egentligen ta ansvar om våra villkor är så usla, och om det är dem som i så hög grad formar oss?

Modernisten Willy Kyrklund

Kyrklunds skönlitterära författarskap var starkt influerad av modernismen; tidiga noveller (han har specialiserat sig på verk av det kortare slaget) påminner ytligt betraktade om surrealistiska uttryckssätt, där den berättande strukturen beslöjas av en till synes brokig symbolik som bidrar till att förmedla en blandning av bitter ironi, försoning och främlingskap. Dessa är kännetecknande för författarskapet, dess vardagliga absurditet påminner i viss mån om Torgny Lindgren. Till skillnad från surrealismen är dock Kyrklund strängt medveten och genomtänkt.

Ett återkommande tema är meningslöshet och vanmakt, där det onda och det goda möts i en ogripbar och stundom avsiktligt oförståelig gråskala. Människans synd är inte medfödd; hon har inget val, och synden blir oundviklig. Ofta går hon som en storögd främling mot sin nalkande onda handling, oförstående och oförmögen att bli något annat än Kain eller att handla annorlunda.

Kyrklund lyckades emellertid teckna sina ofullkomliga eller misslyckade karaktärer med stark empati och överseende, om än inte utan betraktarens avstånd. I berättelserna och dramerna återgår han gärna till klassiska motiv från Bibeln och antiken, motiv som strukturellt är eviga, mönster som inte kan brytas. Dessa sätts vanligen i onämnda miljöer och öppna rum, vilket förstärker evighetsperspektivet.

you-are-here_2

Vad tänker du efter att ha läst texten? Hur förhåller sig texten till det du fick reda på om Kyrklunds författarskap? Är detta en modernistisk text? Hur tänker du?

Posta ditt svar nedan. Idag.

Den mer ambitiöse eleven läser bägge och postar svaren.

NATE- PM

Situation
Du har just börjat läsa på universitetet. Du studerar en samhällsvetenskaplig kurs. Kursen handlar om folkmord och deras orsaker. Er lärare har bett er att skriva en pm var utifrån ett dussin artiklar. Ni ska nu träffas för diskussion och kommer sedan läsa fler böcker runt frågan utifrån vad ni blir intresserade av under seminariet.

Du har fått ansvar för de tre artiklarna som bifogats och ska sammanfatta dem i en pm, utifrån frågan hur kunde Förintelsen ske?

Genre och texttyp
En PM eller en promemoria är vanligtvis en utredande text. De brukar beskrivas som sakliga och objektiva snarare än argumenterande och viljebetonade. PM brukar vara befriade från ”tyckande” och istället redovisa skäl för olika slutsatser. Slutsatserna brukar vara försiktiga och balanserade snarare än slagordsbetonade eller tendentiösa.

Mottagare
Publiken för tidskiften är studenter på universitetet.

Syfte
Att diskutera olika orsaker till Förintelsen.

Uppgiftsställning
Du ska skriva en pm inför ett seminarium.

Förintelsen och folkmorden är ett grundläggande problem för varje människa, psykolog eller samhällsvetare, ett problem som behöver diskuteras och förklaras. Hur kunde Förintelsen ske?

Presentera frågan. Beskriv med hjälp av texthäftet olika tankar kring orsaker till Förintelsen. Sammanfatta de främsta skälen i de texter du läst.

Rubrik: Hur kunde Förintelsen ske?

Artiklar

ulf lundén- se upp – förintelsen kan hända igen

studie i ondska _ allt om vetenskap kopia

vi måste prata om auschwitz _ aftonbladet

 

Exempel för betyget A

exempel för a

 

De konstnärliga idéernas utveckling

Realism – modernism – postmodernism

Låt mig inleda med en schematisk framställning av skillnaderna i synsätt där jag låter betecknaren stå för representativiteten och det betecknade för verkligheten. Begreppen är lånade från den klassiska semiotiken (läran om tecken och symboler).

realism          modernism    postmodernism

S = s                 S – s                     S

Den moderna konstförståelsen växte fram mot realismens förenklade syn på förhållandet mellan betecknaren och det betecknade. Det man opponerade mot var föreställningen om att var möjligt att sätta likhetstecken mellan det konstnärliga uttrycket och verkligheten. Där realismens konstideal var att avbilda verkligheten med största möjliga precision, underströk modernisterna betydelsen av att tolka verkligheten och förmedla en uppfattning om den.

De flesta modernisterna upplevde emellertid verkligheten som given. Man lade därför stor vikt vid att försöka förfina och fördjupa det konstnärliga uttrycket för att därigenom infånga allt fler facetter av en mångtydig verklighet.

Postmodernismen går ett steg längre och upphäver helt gränsen mellan betecknare och betecknad. Eftersom postmodernismen avvisar alla universella sanningar gör den ingen anspråk på att konsten skall förmedla och tolka verkligheten. I själva verket är konsten en del av verkligheten, lika verklig som verkligheten själv.

Realism

• ämnet – verklighetsanknutet
• individualisering
• konkretisering
• Genomsnittligt språk
• detaljrikedom, utförlighet
• mimesiskonnotatörer
• osynlig berättare
• ”showing rather than telling”

Modernism
• stilisering (lyrisk, allegorisk, mytisk, pastichteknik, dröm)
• texten som själslandskap
• akronier
• idéer och förallmänligande tendenser
• texten som artefakt
• metagrepp
• mytiska inslag

Postmodernism

 • Språkkritik
 • Identitetsupplösning
 • antiauktoritär
 • mening i meningslösheten
 • inget är högt inget är lågt
 • blandkonstverket, texter som kollage

Exemplet Futurismen: Futuristiska manifestet

av Filipo Marinetti

 1. Vi vill besjunga kärleken till faran, förtrogenheten med energin och oförvägenheten.
 2. Mod, djärvhet och uppror skall bli grundelement i vår poesi.
 3. Litteraturen har hittills förhärligat den tankfulla stillheten, kärleksruset och sömnen. Vi vill förhärliga den aggressiva rörelsen, den febriga sömnlösheten, språnget, saltomortalen, örfilen och smockan.
 4. Vi förklarar att världens härlighet berikats med en ny skönhet: fartens skönhet. En racerbil med motorhuven prydd med stora tuber som liknar ormar med explosiv andedräkt…en rytande automobil som verkar driven av en kulspruta är vackrare än Nike från Samothrake.
 5. Vi vill besjunga människan vid ratten, vars stång tycks gå tvärs igenom jorden, som även den har full tävlingsfart i sin omloppsbana.
 6. Poeten måste med hetta, överdåd och generositet hänge sig åt att stimulera naturelementens entusiastiska intensitet.
 7. Det finns ingen skönhet utom i kampen. Inget verk som inte har en aggressiv karaktär kan vara ett mästerverk. Poesin bör uppfattas som en våldsam attack mot de okända krafterna, för att tvinga dem att underkasta sig människan.
 8. Vi befinner oss på seklernas yttersta udde!… Varför skulle vi se tillbaka när vi vill slå in de hemlighetsfulla portarna till de Omöjliga? Tiden och Rummet dog i går. Vi lever redan i det absoluta, eftersom vi redan har skapat den eviga och överallt närvarande hastigheten.
 9. Vi vill förhärliga kriget – världens enda hygien – militarismen, patriotismen, anarkistens destruktiva handling, de sköna idéer för vilka man dör samt föraktet för kvinnan.
 10. Vi vill förstöra museerna, biblioteken, akademier, av alla slag och bekämpa moralism, feminism och varje opportunistisk eller utilitarisk feghet.
 11. Vi kommer att besjunga de stora folkmassorna, hetsade av arbete, nöjen eller uppror.

Diskutera

Instruktion: tal

Instruktion

Du ska hålla ett förberett, argumenterande tal. Det ska vara anpassat till situation, mottagare och syfte.

Talet ska vara 3-5 min.

Du ska använda ett presentationstekniskt hjälpmedel.

Ämnen att välja bland:

 • Ett totalt förbud mot cigarretter
 • Alla offentliga myndigheter borde enbart servera vegetarisk mat
 • Kollektivtrafiken borde vara gratis
 • Kortare skoldagar
 • Längre skoldagar
 • Mer idrott i skolan och gymnasiet
 • Mer pengar till försvarsmakten
 • Högre skatt på socker
 • Stoppa rovdjursjakten
 • Höj studiebidraget
 • Sverige borde gå ur EU, göra en Swexit
 • Legalisera marijuana/behåll förbudet mot marijuana

Observera att du ska analysera retoriken i ditt tal senare och kunna resonera om effekter och hur ditt tal skulle kunna förbättras.

 

Bedömning

Bedömningsmatris

Julens retorik

Julevangeliet 1917 års översättning

Jesu födelse

Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls, när Kvirinius var landshövding över Syrien. Då färdades alla var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig. Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galiléen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judéen, för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande. Medan de voro där, hände sig att tiden var inne, då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget.

I samma nejd voro då några herdar ute på marken och höllo vakt om natten över sin hjord. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet kringstrålade dem; och de blevo mycket förskräckta. Men ängeln sade till dem: ”Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta skall för eder vara tecknet: I skolen finna ett nyfött barn, som ligger lindat i en krubba.” I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska härskaran, och de lovade Gud och sade:

”Ära vare Gud i höjden,
och frid på jorden,
bland människorna till vilka han har behag”

Julevangeliet i Bibel 2000

Jesu födelse

1Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. 2Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien.  3Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad.  4Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem,  5för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

6Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda,  7och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

8I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten.  9Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran.  10Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.  11I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.  12Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”  13Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

14”Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt.”
Uppgift
Vilken version föredrar ni, varför?