Tabu

I kulturen finns olika förbud. De strängaste förbuden kallas inom antropologin för tabu.

Sigmund Freud skriver såhär om tabun:

Han menar i sin bok Totem och tabu att alla folk har tabun, till exempel incest-tabut. Men att man sällan kan förklara orsakerna till förbudet utan säger bara att ”det är så”.

Ge tre exempel på saker som är tabu (strikt förbjudet)
Vad tror du förbudet beror på?

Totem_and_Taboo

En sista munta

10 juni har vi två lektioner. Jag tänkte att den kunde gå till de som vill påverka sitt betyg i svenska en sista gång.

Frågorna utgår från den lästa litteraturen och en viss epok och epokens begrepp:

 1. Vilken bild får man av människans villkor och hur hon såg på sig själv och sin värld under antiken eller medeltiden eller renässansen eller upplysningen/romantiken?

2. Vilken betydelse har den lästa litteraturen för dig?

Välj en period. Redogör för dina resonemang. Stöd dig gärna på ett citat och använd gärna relevanta begrepp från respektive epok.

Antiken

 • Oedipuskomplex
 • Narcissim
 • Hybris
 • Existentiell tacksamhet
 • Idévärld (Matrix)
 • Öga för öga
 • Den förlorade sonen
 • den gyllene regeln
 • Isak, Abraham, absurditet
 • Sisyfos, absurditet

Medeltiden

 • Dom över död man
 • Heder
 • Ptolemaisk världsbild
 • Gud
 • Hierarki

Renässansen

 • Jaget, Individiden
 • Humanism
 • Don Quijote – slåss med väderkvarnar
 • Stiernhielm – välja väg/vägvalet

 

Upplysning

 • Erfarenhet, empirism
 • Deism
 • Utilitarism (Robinson Kruse)
 • Utvecklingsoptimism
 • Ett anspråkslöst förslag – Ironi

 

 

 

 

Lämna in en sida om dina tankar 3 juni. Fotboll om ni vill, eller brännboll? =)

Runsten

PIX-6Y482A

Runstenarnas budskap

Gripsholmsstenen (ovan), med bland annat typisk tidig ormslinga.
Förutom standardtypen finns ett antal avvikande runstenar. I Husby-Ärlinghundra socken i södra Uppland finns en sten med inskriptionen: Björn, Finnvids son, lät hugga denna sten till minne av sig själv. En annan självtillägnande ristare var Vigmund, som reste en sten åt sig själv, den skickligaste av män – stenen finns nu i universitetsparken i Uppsala efter att bland annat gjort en resa till Paris.

På en berghäll vid Oklunda gård i Östra Husby socken i Östergötland, finns en inskrift som visar att en man, Gunnar, tagit sin tillflykt dit undan förföljare efter att han dödat en annan man; berghällen låg på en tingsplats där han var fredad. Magiska budskap förekommer också i runinskrifter, men är vanligare på föremål än på stenar. En speciell runsekvens är futharken, som ofta användes som trollformel. Frasen ”Tyd du runorna” återkommer, med syftning på att kunskapen om runor inte var alla förunnad. Slutligen finns några enastående gåtfulla runstenar vars fulla innehåll vi idag inte kan gissa oss till – främst av dessa är utan tvekan Rökstenen i Östergötland, med världens längsta runinskrift.

De ihågkomna
De personer som fick stenar resta efter sig var i över 90 procent av fallen en man som dött. Var åttonde sten restes av en ensam kvinna, var tionde av en kvinna tillsammans med flera män; ofta den dödes änka och söner, men ibland även systrar och bröder. Det är nästan bara på Öland och i Mälarlandskapen som kvinnor tycks ha rest stenar efter sina manliga släktingar. Endast en tiondel av stenarna berättar om utlandsfärder.[2] Bland dessa finns de omkring 30 stenar som berättar om Ingvarståget, den enda utfärd som definitivt satt spår i en större grupp stenar. Främst bland dessa är Gripsholmsstenen, med sin kända rundikt:[6]

De foro manligen
fjärran efter guld
och österut
gåvo örnen föda
de dogo söderut
i Särkland

(Ovanstående text hämtad från wikipedia)

Att de ”gav örnen föda” är en kenning som innebär att de förde krig och dödade fiender som lämnades på slagfältet för att ätas av örnar. Alliterationer finns i foro-fjärran, österut-örnar, de-dogo, söderut-särkland.

Uppgift

Ge fem förslag på vad du skulle kunna tänka dig att skriva på en runsten. (Om du skulle göra jobbet, vad skulle vara värt att säga?) Stenen kan vara rest över dig, din tid i skolan, eller över en sten över vår tid? (Sverige idag: vad borde framtidens folk få reda på?)

Avancerad variant

Försök att använda en kenning. Försök jobba med alliteration.

 

Språklära 2 – syntax

Bestäm subjekt, predikat och objekt för följande meningar (posta ditt svar):

David läste en bok.
Jag ska klappa den söta katten.
Josef tvättade bilen.
Familjen sålde lägenheten.
De renoverade huset.
Barnet klappade den vita pälsen.

De erfarna piloterna förberedde en säker landning.
Susanne skar gurka och tomat.
Pappa lagade Robins gamla bil.
Den lilla flickan hittade en fin sten.
Flickan skulle kunnat ha plockat blommor.
De brukade gilla maten.
Flickan med det röda håret hade en grön tröja.
Mannen i den randiga skjortan rökte en cigarr.

Idag TE17

Engelska

Read http://www.authorama.com/old-greek-stories-5.html

Task

Summarize the basic story of Prometheus and post a link to an example of use of symbols or satire in modern culture (language or image). Explain your choice.

Post as a comment.

SVENSKA

Läs:

https://www.svt.se/opinion/sverige-maste-uppdatera-sin-syn-pa-internationell-adoption

Är adoption att leka gud? Var går gränsen mellan god och ond adoption? Hur kan man se adoption som kolonialism?

Hur vet man vad som är bra och dåligt i livet? Vad innebär det att vara fri? Vad får du ut av berättelsen?

Posta som en kommentar

När människan blir gud

Utdrag från Mary Shelleys ”Frankensteins monster – eller den nye Prometheus”

 

I skjulet kunde monstret leva nära människor utan att skrämma dem. Efterhand började det fundera över sitt liv och sitt värde.


”Jag fick anledning att fundera över mig själv. Jag lärde mig, att de egenskaper dina medmänniskor mest uppskattar, var gammal och obruten härstamning kombinerad med rikedom. Endast om man besitter en av dessa egenskaper kan man bli respekterad, och utan dem anses man utom i mycket sällsynta undantagsfall som mindervärdig och slav, dömd att ödsla sina krafter till de få utvaldas fördel! Och vad var jag? Jag visste absolut ingenting om min tillkomst eller min skapare, men jag visste, att jag inte ägde några pengar, inga vänner, inget slags egendom. Vidare var jag utrustad med en avskyvärt ful kropp. Jag var inte ens av samma natur som människorna. Jag var rörligare än de och kunde klara mig på en torftigare diet. Jag kunde bättre uthärda värme och kyla än de och jag var mycket större. När jag såg mig omkring, varken hörde eller såg jag någon människa som liknade mig. Var jag då ett monstrum, en skamfläck på jorden, som alla människor flydde och ingen ville kännas vid?
Jag kan inte beskriva hur förtvivlad dessa tankar gjorde mig. Jag försökte förjaga dem, men förtvivlan bara ökade ju fler erfarenheter jag gjorde. Å, att jag för alltid stannat kvar i skogen och inte känt av annat än hunger, törst och kyla.
Vad kunskap är för en egendomlig sak! När man en gång fått den suger den sig fast som en igel. Jag önskade ibland att jag kunde skaka av mig alla tankar och känslor, men jag lärde mig att det bara fanns ett sätt att undkomma smärtsamma känslor, och det var döden, som jag fruktade ehuru jag ännu inte förstod vad den innebar. Jag älskade det goda och beundrade mina grannars sympatiska sätt och fina egenskaper, men jag var avstängd från umgänge med dem utom på ett sätt som jag stal mig till, när jag var osedd och okänd, och som snarare ökade än tillfredsställde min längtan att vara en av dem.”

( – – –)

”Men var fanns mina vänner och släktingar! Ingen far hade sett på mig som barn, ingen mot hade lett mot mig och smekt mig, och om de hade funnits, så var hela mitt förflutna liv nu bara en tom fläck av vilken jag ingenting kunde urskilja. Så långt tillbaka jag kunde minnas har jag varit lika stor och lång. Jag hade aldrig sett någon som liknade mig eller hade någonting gemensamt med mig. Vem var jag? Frågan inställde sig gång på gång och kunde inte besvaras.”

 

Frågor till texten

 1. Vad tycker ni är berättelsens tema?
 2. Vem har rätt att skapa liv?
  • Vilka blev konsekvenserna av hur Frankenstein skapade liv?
  • Känns konsekvenserna trovärdiga?
  • Varför tror ni att Frankensteins monster känner sig utanför?
 3. Varför tror ni att Mary Shelley valde att skriva om ett monster/robot och inte en människas utanförskap?
  • Tillför det något till berättelsen att den handlar om en varelse som en människa skapat?
  • Hade berättelsen kunnat följa samma tema och utveckling om den handlat om en människa? Motivera!

Alternativt ämne

Sigtuna kommun är intresserad av att höra om ungdomars åsikter om brottslighet och trygghet i kommunen. Du har blivit ombedd att skriva en rapport till ordföranden Barn- och ungdomsförvaltningen. Du bör ta upp följande punkter:

Vilka brott och händelser är de mest oroande för ungdomar?
Vilka åtgärder kan Sigtuna kommun vidta för att få ungdomar att känna sig mindre rädda?

Skriv din rapport till ordföranden, Anna Bertilsson.

400-700 ord.

 

Fraser som kan användas i inledningen

– Syftet med denna rapport är att …

– Syftet med denna rapport är att beskriva …

– Denna rapport kommer också att ge några rekommendationer om …

Fraser som kan användas i avhandlingen

– Ungdomar jag talat med beskriver…
– Vuxna säger ofta att…
– Äldre människor berättar att de är

Fraser som kan användas i avslutningen

– Jag rekommenderar  …

– Det skulle vara klokt att …

– Mina förslag är …

– En annan sak som skulle kunna lösa …

 

En lösning på engelska.

PM (report)

Situation
Du har just börjat läsa på universitetet. Du studerar en samhällsvetenskaplig kurs. Kursen handlar om folkmord och deras orsaker. Er lärare har bett er att skriva en pm var utifrån ett dussin artiklar. Ni ska nu träffas för diskussion och kommer sedan läsa fler böcker runt frågan utifrån vad ni blir intresserade av under seminariet.

Du har fått ansvar för de tre artiklarna som bifogats och ska sammanfatta dem i en pm, utifrån frågan hur kunde Förintelsen ske?

Genre och texttyp
En PM eller en promemoria är vanligtvis en utredande text. De brukar beskrivas som sakliga och objektiva snarare än argumenterande och viljebetonade. Gränserna flyter dock mellan dessa två ytterligheter. Tendensen är att en pm är saklig snarare än viljebetonad. Den brukar vara befriad från ”tyckande” och istället redovisa skäl för olika slutsatser. Slutsatserna brukar vara försiktiga och balanserade snarare än slagordsbetonade eller tendentiösa.

Mottagare
Publiken för tidskiften är studenter på universitetet.

Syfte
Att diskutera olika orsaker till Förintelsen.

Uppgiftsställning
Du ska skriva en pm inför ett seminarium.

Förintelsen och folkmorden är ett grundläggande problem för varje människa, psykolog eller samhällsvetare, ett problem som behöver diskuteras och förklaras. Hur kunde Förintelsen ske?

Presentera frågan. Beskriv med hjälp av texthäftet olika tankar kring orsaker till Förintelsen. Sammanfatta de främsta skälen i de texter du läst.

Rubrik: Hur kunde det ske?

Artiklar

ulf lundén- se upp – förintelsen kan hända igen

studie i ondska _ allt om vetenskap kopia

vi måste prata om auschwitz _ aftonbladet

 

Exempel för betyget A

exempel för a

 

English instruction

Situation

You have just started studying at university. You study a social science course. The course is about genocide and their causes. Your teacher has asked you to write a report based on a dozen articles.

 

You will soon meet for discussion and will then read more books about the issue based on what you become interested in during this seminar.

 

You have been given responsibility for the three articles that are attached and will summarize them in one report, based on the question ”how could the Holocaust happen”?

 

Genre

A report is usually an investigative text. They are usually described as objective and neutral rather than argumentative and biased. However, the boundaries are fuzzy between these two extremes.

 

The tendency is that a report is based on facts, evidence and sources rather than personal opinion. It presents reasons for different conclusions.

 

The conclusions tend to be cautious and balanced rather than black and white.

 

Audience

The audience for this report are your peers, that is students at the university.

 

Purpose

The report should try to describe discuss various causes to the Holocaust.

 

TASK

You will write a report for a seminar, where you present the report question, describe different explanations to the causes behind the Holocaust with the help of the sources given. Summarize the main reasons in the texts you have read at the end.

 

”The Holocaust and Genocide are a fundamental problems for every human being, psychology student or sociology student – a problem that needs to be discussed and explained. How could the Holocaust happen?

 

Heading: How could the Holocaust happen?