Mall för argumenterande tal

I mallen står det att ni ska ge tre argument och ett motargument men om ni inte kan komma på tre argument som stödjer er tes så räcker det med två.

Mall för ett argumenterande tal

Rubrik = din tes/åsikt
Kort inledning

Publiken ska bli intresserad och förstå att detta är viktigt. Ni kan skapa intresse genom att exempelvis ställa en retorisk fråga. Om det behövs en bakgrund till ämnet så kan även denna ingå i inledningen. Glöm inte att presentera din tes!

Argument A 

Börja med det argument du tycker ska fastna!

Stödexempel till argument A

Varför är detta viktigt? På vilket sätt kan detta vara viktigt även för publiken? Har du fakta eller konkreta exempel från källa? Rikta gärna in dig till publiken med ett ”ni” eller ”vi”.

Argument B 

Ta av dina tre argument som du tycker är svagast i mitten. 

Stödexempel till argument B
Motargument

Presentera något motargument och bemöt detta. Bevisa eller övertyga om att resonemanget inte håller!

Argument C 

Avsluta med det argument du tycker ska fastna bäst!

Stödexempel till argument C
Sammanfattning 

Här kan även argumenten sammanfattas kort.

Kort avslutning

Tesen upprepas och du får gärna använda dig av en anafor eller retoriska frågor.

 

 

Upplysningen

Hej!

Jag vabbar idag. Det betyder att de som inte gjort sin muntliga redovisning har möjlighet imorgon eller nästa tisdag.

Upplysningen

Som jag tidigare beskrivit så följer barocken efter renässansen och efter den kommer så Upplysningstiden. Gränsdragningarna mellan epokerna är lite luddiga: antiken är mellan 2000 f.kr. till 500 efter (man brukar räkna år 476 som antiken slut eftersom Rom föll då, och västra delen av romarriket). Och medeltiden brukar man räkna till 1453, då Konstantinopel och den östra delen av romarriket föll. Sen följer renässansen och barocken.

Någon gång närmare 1700 brukar man säga att upplysningen tar fart. De naturvetenskapliga upptäckterna av Isaac Newton brukar ses som startskottet för upplysningen. Saker som amerikanska författningen eller franska revolutionen ses som uttryck för upplysningen.

Upplysningens viktigaste idé är tron på människans förnuft. ”Alla människor är kapabla att tänka själva”, menade man. Man var emot religiösa vidskepelser och kritisk till tänkande som inte grundade sig i observationer och erfarenheter (empirism).

Två betydelsefulla verk som man bör ha läst från denna tid är Ett anspråkslöst förslag av Jonatan Swift, och Johan Henrik Kellgrens Ljusets fiender.

Den första är känd eftersom den visar att även ett ”förnuftigt” argument kan leda till omoraliska konsekvenser.  Den andra är känd eftersom den är den första upplysningstexten i Sverige och den handlar om hur man ska använda förnuftet och inte lita på vidskepelse.

 

Uppgift

Läs Ett anspråkslöst förslag. Vad är Swifts förslag? Beskriv två av hans argument. Posta nedan.

 

 

Tala inför en grupp

Vi gör en uppgift till för att visa prov på vår muntliga förmåga.

Ur Kunskapskravet för betyget E

”Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss delanpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har vissåhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.”

 

Uppgift

Kunskapskraven talar om samtala och tala inför grupp och om att använda ett presentationstekniskt hjälpmedel. Antingen kan du ha 1-3 powerpointbilder till stöd till det tal du redan jobbat med, eller så håller du ett helt annat tal och utgår från en bild och bygger ditt tal runt den.

Du kan, som sagt, utgå från ditt gamla talmanus eller utgå från nytt ämne antingen argumenterande eller informerande eller med annat syfte.

Arbetsprocess för dagens lektion:

 1. Enskilt. Definiera vad syftet med ditt tal är. Vad vill du åstadkomma med ditt tal?
 2. Enskilt. Formulera en tydlig inledning och avslutning.
 3. I grupp. Förklara för dina kamrater hur du tänkt kring inledning och avslutning utifrån ditt syfte.
 4. I grupp. Samtala om hur era tal kan inledas och avslutas på bästa sätt för att uppnå era syften. Ge varandra ett varsitt förslag på hur inledningen och/eller avslutningen kan formuleras på annat sätt.

Om du valt att prata om en bild, visa den.

Tala om en bild

Här finns en g ammal film som visar hur man kan tala utifrån en bild och berätta vad den visar och vad den innebär:

Förslag på bilder:

18s10-ut-779 400px-Jan_Vermeer_van_Delft_007

karl X1

North Korean leader Kim Jong Un (3rd R) and wife Ri Sol Ju (4th L) enjoy an art performance given by the Chongbong Band to mark the 70th anniversary of the founding of the Workers' Party of Korea (WPK) in this undated photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) in Pyongyang on October 19, 2015. REUTERS/KCNA

People observe a minute of silence at the Trocadero in front the Eiffel Tower to pay tribute to the victims of the series of deadly attacks on Friday in Paris, France, November 16, 2015. REUTERS/Philippe Wojazer

Eller sök bilder genom att söka i google på ”picture of the year”.

Språkriktighet i era uppsatser

de och dem, quiz

*Även fast

Använd ”även om” eller ”fastän”.

*Enligt mig

Välj heller ”Jag anser” eller liknande. Det blir rakare och enklare.

Sin/hennes/hans

Tempusfel

Håll dig till ett tempus i ditt skrivande,

skrivfel (-skr-)

Läs om särskrivning.

och eller att

Titta på följande exempel:

*De som lyssnar på chefen och låter bli och ifrågasätta vad chefen säger.

De som lyssnar på chefen och låter bli att ifrågasätta vad chefen säger.

 

OBSERVERA!

Du som är osäker på ditt betyg, sök mig på EAT-tiden i sal 0076. Du som vill komplettera, få stödundervisning eller som vill visa du kan bättre är också välkommen. Vi kan också avtala om andra tider

Underlag för blogpost

Om ”hen”

Eller reagera på en artikel, eller en annan artikel.

Feminism

Äktenskap

Materialism

Vapenlagstiftning

Eftersom vi inte fått in så mycket elevfilmer kan ni välja en egen film.

Här är några förslag, men ni kan välja en egen. Går att välja en annan källa också om jag bara kan se underlaget så jag kan bedöma om ni refererar det på ett rimligt sätt.

Uppgift – case

Du har en blogg. Du har sett en film (eller läst en artikel) på internet som du gillar (alternativt ogillar) och vill sprida budskapet till din läsekrets.

Skriv ett blogginlägg. Ge en bakgrund där du beskriver filmens innehåll och personens ståndpunkter. Förklara varför ämnet är viktigt. Komplettera filmens argumentation med något eget argument.

Första utkastet skickas in idag. Andra imorgon. Mejlas till daniel.wernegren@arlandagymnasiet.se

Övrigt

 • För att kunna referera filmens innehåll behöver du använda referatmarkör och källhänvisning
 • För att kunna underbygga ditt eget argument behöver du något slags källa, bevis eller liknande som stödjer din ståndpunkt.

Bedömning och våra tal

Bedömning och återkoppling

Idag får ni resultaten och återkoppling på era prov. Många har goda kunskaper om språkbeskrivning och om språksituationen i norden. Vissa behöver dock titta närmre på till exempel:

 • Språklagen och minoritetsspråk
 • Vad likheten mellan de nordiska språken kan innebära för idéer (som ”lagom”, ”jantelagen” och ”kejsarens nya kläder”), kultur, samhälle och ekonomi.
 •  Språkkonflikten mellan nynorsk och bokmål.

Ni som fått F eller vill försöka visa bättre kunskaper på denna del kan söka mig i sal 0076 under EAT/Framtiden för handledning och bedömning.

 

Filmat argumenterande tal

Imorgon ska vi spela in film på ert tal. Detaljer om hur ni kan ladda upp filmen har ni fått på mejl.

Ämnen ni kan tala om är:

 1. Ordet hen
 2. Feminism
 3. Krig
 4. Skattesmitning
 5. Äktenskapet
 6. Alkohol- och vapenlagstiftning
 7. Materialism
 8. Våra olikheter

Youtube

svenska2agy@gmail.com

password: arlandagymnasiet

Sista uppsatsen?

Nästa vecka ska ni få göra en skrivuppgift som blir en reaktion på filmen. Denna skrivuppgift kan bli det sista tillfället att visa prov på er skriftliga färdighet i ett längre sammanhang i den här kursen.

 

Bloggpost

Vi har nu sett de filmer som ni har gjort. Nästa uppgift är att reagera på filmerna.

 

Många bloggar handlar om att sprida information om andra bloggar, eller filmer, eller liknande. Den här typen av material i sociala medier kallas ibland (lite nedlåtande) för clickbait.

Uppgift – case

Du har en blogg. Du har sett en film på internet som du gillar och vill sprida budskapet till din läsekrets.

Skriv ett blogginlägg. Ge en bakgrund där du beskriver filmens innehåll och personens ståndpunkter. Förklara varför ämnet är viktigt. Komplettera filmens argumentation med något eget argument.

Övrigt

 • För att kunna referera filmens innehåll behöver du använda referatmarkör och källhänvisning
 • För att kunna underbygga ditt eget argument behöver du något slags källa, bevis eller liknande som stödjer din ståndpunkt.

Muntlig framställning och prov

Vi talade om vad som kunde bidra till ett bättre tal. Vi inventerade tänkbara ämnen. Tyvärr försvann fotot.

 1. Ordet hen
 2. Feminism
 3. Krig
 4. Skattesmitning
 5. Äktenskapet
 6. Alkohol- och vapenlagstiftning
 7. Materialism
 8. Våra olikheter

Vi beslöt att ha provet på tisdag 12/4. Möjligen behöver provet genomföras under två lektioner. Då får vi ta del 2 på måndag 18/4.

Tänkbara fördjupningstexter:

argumenterande tal/skrift

Upplysningen – en argumenterande essä

Upplysningen – en argumenterande dikt (Ljusets fiender)

 

Ur kunskapskravet för betyget A:

”Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.”

Provet

Provet kommer att bestå av två delar. Dels frågor av denna typ med avseende på samma kunskapsmassa; dels av en essäfråga av nedanstående typ, som skrivs för hand med penna och papper.

 1. Beskriv några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
 2. Du ombeds på en kongress för europeiska ungdomar i Bryssel beskriva språksituationen i Sverige och hur den påverkar dig och ditt samhälle. Vad berättar du för de andra ungdomarna?

Dagens punkter

-Vad är de tre viktigaste sakerna att tänka på när man håller ett tal, tycker du? Varför?

– Topptiolista över era favoritdebattämnen

– Förbereda och genomföra, 1 min.

satir

 

Youtube

svenska2agy@gmail.com

password: arlandagymnasiet

Planering

– När ska vi ha prov på språkbeskrivning?

– Vill ni ha en inlämningsuppgift (se de olika alternativen) eller att provet innehåller frågor om språksituationen i norden också?

Språkets struktur

Uppvärmning

 • Hur lärde du dig ditt språk?
 • Hur lär sig ett barn att tala?
 • Vad har ni lagt märke till kring hur barn talar i jämförelse med vuxna?
 • Är det lätt eller svårt att lära sig ett nytt språk?

Film

Vad lärde du dig om hur människor lär sig språk? Förklara med en eller ett par meningar!

Om fraser

Enligt kursplanen ska ni också få reda på lite om det som kallas för fraser inom språkvetenskapen.

Fraserna är ett sätt att betrakta och systematisera språket, precis som ordklasserna och satsläran som vi pratat om och som ni känner igen.

Fraser är ett omfattande och rätt snårigt forskningsfält. Det blir fort många begrepp och mycket fokus på vilken typ av fras ett visst ord i en mening hör till. Vi ska försöka begränsa oss till det allra mest grundläggande begreppen. Vi tittar lite närmre på nominalfrasen och verbfrasen. De utgör på ett sätt kärnan.

Det är förstås roligt att analysera och systematisera, men ordklasserna och satsläran räcker rätt långt, kan man tycka.

Men fraser har blivit viktiga inom forskning i gränslandet mellan språklära och neurologi! Mer om det strax.

De två typer av fraser man oftast talar om är:

 • Nominalfrasen (som i många språk inleder en mening)
 • Verbfrasen (som uttrycker meningens handling)

De tre gröna stigarna

Nominalfras (NP)

kommer att leda till 

Verbalfras (VP)

de sälla jaktmarkernas stora vidder.

Nominalfras (NP)

Vi ska inte gå längre än så här. Vi konstaterar att flera europeiska språk har en grundläggande språklig struktur för meningar som ser ut nåt i stil med:

NP VP NP eller SVO (subjekt verb objekt)

Hursomhelst så har forskningen om fraser varit ett inslag i forskaren Noam Chomskys teorier.

Det viktigaste bidraget i hans språkforskning handlar om att han lyckas visa att en ”språkmaskin” finns med i hjärnan från födseln. Barnet kan med väldigt lite stimulans snappa upp grammatiska regler (som frasregler) oerhört fort och därmed utveckla ett fungerande språk.
Chomskys teori ersatt därmed den ”tabula rasa”-teori som andra varit inne på före honom. Noam Chomsky brukar anges som den mest citerade forskaren i historien, vilket säger något om hans och hans idéers betydelse.

Uppgift

– Hitta nominalfras i nedanstående exempel:

Han heter Niklas.

Det där är Kalles bil.

Den där lille pojken är duktig

Den lille pojken med mössan är slarvig.

Den lilla flickans mormor bodde i ett hus i skogen.

– Hitta verbfrasen i nedanstående exempel:

Zora springer fort.

Brevbäraren lämnade brevet.

Du måste kunna hitta plånboken.

Hundarna har ätit nu.

Olle kom springande.

Grenen har brutits av

När det blåste, så bröts grenen av.

Du måste tvätta dig.

Tvättade du dig ordentligt om händerna?

Du som också vill kunna förklara vad ett huvudord och en bestämning är och lära känna resten av fraserna i frasläran ser den här filmen: