Diskussion

Likabehandlingsplan

Diskussionsfrågor

1.      Är sexuell läggning viktigt? På vilket sätt? I vilka sammanhang? När är det inte viktigt? Vad vinner samhället på att dela upp människor efter sexuell läggning? Finns det nackdelar med detta? Motivera.
2.      Försök att hitta exempel på när homo- eller bisexualitet ifrågasätts eller osynliggörs i ett samhälle där heterosexualitet är normen.  Hur ska man kunna förändra detta? Ge konkreta råd.
3.      Kan föreställningar om heterosexuell kärlek kopplas till föreställningar om manligt och kvinnligt? Motivera. Ge exempel.
4.      Var går gränsen för sexuella trakasserier anser du? Vem ska sätta gränserna? Motivera. Ge exempel.
5.      Hur ska man, på skolorna, arbeta så att risken för sexuella trakasserier minskas? Ge konkreta förslag som du tror fungerar. Motivera. Hänvisa gärna till tidigare erfarenheter.
6.      Hur ska man inte jobba? Ge exempel på misslyckade arbetsmetoder eller ”fällor” som man kan gå i. Motivera. Hänvisa gärna till tidigare erfarenheter.

7.      Anser du att det förekommer sexuella trakasserier på sociala medier (facebook, twitter, internetforum etc)? Ge exempel och motivera varför du anser att detta är sexuella trakasserier. Hur kan man göra för att minska detta (om det ens går)? Ge konkreta exempel.

Diskussionsfrågor

1. Hur ska man förklara att killar generellt sett får mer talutrymme i klassrummet? En allmän förklaring är att det skulle ha med normer om manligt och kvinnligt att göra. Håller du med? Motivera. Vilka normer skulle det vara i så fall. Kan man hitta andra orsaker? Är denna situation ett problem? Motivera. Om ja, hur ska man komma till rätta med problemet?

2. Hur ska man förklara att tjejer generellt sett får högre betyg? Ställ samma följdfrågor om normer som ovan. Kan man hitta andra orsaker? Är det ett problem? Motivera. Om ja, hur ska man komma till rätta med problemet?

3. Är kön viktigt? På vilket sätt? I vilka sammanhang? När är det inte viktigt? Vad vinner killar generellt sett på att det finns en könsuppdelning? Vad förlorar de? Vad vinner tjejer generellt sett på att det finns en könsuppdelning? Vad förlorar de? Vad vinner samhället på att dela upp människor efter kön? Vad förlorar samhället på detta anser du? Motivera.

4. Vilka föreställningar finns på skolan om vad som är manligt och kvinnligt beteende eller tänkande? Vilka privilegier kan man koppla till dessa föreställningar? Finns det något i skolverksamheten som förstärker respektive motverkar dessa strukturer? Vad händer om någon på skolan bryter mot rådande normer?

Forskardagen 7/10

Läraren Jonas Ekervärn kommer att åka från Märsta station till Universitet med pendeln 07.34. Samling 07.25 vid stationen för de elever som vill åka från Märsta eller som behöver åka på skolans SL-kort.

Jag och Beatrice finns med hela dagen och är på plats vid Universitet. Jag kommer att finnas på plats utanför tebanan Universitet runt 8.30 för att hjälpa er som behöver hjälp att hitta.

Alla bör ta med matsäck eller matsäckspengar.

Välj ut tre intressanta föreläsningar från programmet.

Alla ska ta anteckningar från tre föreläsningar.

Samling 13.30 vid Cosmonova (Naturhistoriska riksmuseet).

Observera!

Anteckningar postats som en kommentar nedan.