Meningar

Meningsbyggnad

Exempel: Jag älskar att skriva uppsatser Jag skulle skriva en varje dag om jag hade tid.

Det finns två fullständiga meningar i exemplet ovan:

Mening 1: Jag älskar att skriva uppsatser.
 
Mening 2: Jag skulle skriva en varje dag om jag hade tid.

Exempel: Deltagarna kunde lämna studien när som helst, de behövde ange sina preferenser.

Mening 1: Deltagarna kunde när som helst lämna studien.
 
Mening 2: De behövde ange deras preferenser.
 

Hur fixar man meningsbyggnadsfel?

Använd en punkt. 
Fix: Jag älskar att skriva uppsatser. Jag skulle skriva en varje dag om jag hade tid.

Använd ett semikolon. 
Fix: Jag älskar att skriva uppsatser; jag skulle skriva en varje dag om jag hade tid.

Använd en konjunktion. (och, eller)
Revisionsexempel: Jag älskar att skriva uppsatser och jag skulle skriva en varje dag om jag hade tid.

Använd en subjunktion. (t.ex. "eftersom", "för att" och "även om") 

Fix: Eftersom jag älskar att skriva uppsatser, skulle jag skriva en varje dag om jag hade tid.

För långa och för korta meningar

För långa:

”Det är viktigt att inte skriva för långa meningar för om man gör det blir det svårt för läsaren att hänga med, eftersom det inte finns några naturliga pauser där läsaren kan samla sig och ta in det han/hon har läst och detta gör att läsaren blir irriterad och tappar fokus.”

För korta:

”Man ska inte skriva för korta meningar heller. Om man gör det blir det också jobbigt att läsa. Det blir för hackigt. Då får man inget bra flyt i läsningen. Även detta kan gör att läsaren tappar fokus.”

Lagom långa:

”Om man skriver lagom långa meningar blir det lätt att läsa texten. Använd kommatecken för att ge lite andrum till läsaren. Växla mellan att skriva lite längre meningar, där du binder ihop flera satser, och kortare meningar.”

Svenska 1

Fantasy Art Scenery Wallpapers

Hej och välkomna till Svenska kurs 1. Kurs- och ämnesplan för kursen finns på Skolverkets hemsida.

Idag ska vi prata om:

 • Förväntingar
 • Farhågor
 • Erfarenheter
 • Bidra med

I kursen ska vi ta upp saker som:

 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
 • Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik.
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
 • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
 • Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Uppgift

[Enskilt, par, helklass]

Tänk först själv och skriv ner dina tankar. Diskutera sedan med din kamrat och anteckna. Berätta sedan för klassen.

Hur lär man sig saker? (Är det nån skillnad mellan hur man lär sig spela ett instrument, hur man lär sig om världens historia, hur man lär vara en bra kompis och hur man lär sig spela ett dataspel?)

  • Vad påverkar lärandet?
  • Vad kan en elev göra för att lära sig bättre?
  • Vad kan en lärare göra för att stötta lärandet?

Vad säger forskningen?

Forskning om lärande säger att det vi gör påverkar det vi känner och tänker. Om jag gör en plan för min dag, om jag visualiserar och bestämmer innan hur jag ska agera och känna ökar förutsättningarna för det blir som jag tänkt snarare än att det bara råkar hända.

Uthållighet är viktigt! Skjut upp belöningarna lite, men se till du får dem. Gör jobbet först.

Uppgift 2

– Vad kan du göra för att påverka dina egna känslor och vad kan du göra för att öka dina chanser att lyckas med kursen?  

– Vad kan du göra för att påverka kursens utformning så att den blir mer intressant och motiverande?