Kafka – Amerika

Eldaren
När den sjuttonårige Karl Rossmann, som sänts till Amerika av sina stackars föräldrar sedan en tjänsteflicka förfört och fått ett barn med honom, kom in i New Yorks hamn ombord på fartyget som redan saktat farten, såg han hur statyn av frihetsgudinnan, som han redan siktat på långt håll, plötsligt framträdde såsom i starkare solljus. Hon tycktes just ha höjt armen med svärdet och det blåste friska vindar runt hennes gestalt.


Så hög! sa han för sig själv, och eftersom han inte alls tänkte på att han skulle gå i land blev han så småningom trängd ända ut mot relingen av den ständigt växande skaran av bärare som strömmade förbi.

En ung man, som han blivit flyktigt bekant med under resan, sa när han passerade:
– Jaså, ni vill inte gå i land än?
– Jovisst, jag är faktiskt på väg, sa Karl med ett skratt, och eftersom han var en stark pojke slängde han hurtigt upp resväskan på axeln. Men när han kastade en blick på medpassageraren, som lätt svängande med sin käpp avlägsnade sig tillsammans med de andra, märkte han att han glömt sitt paraply nere i hytten. Han bad i all hast den unge mannen, som inte verkade bli särskilt förtjust, att göra honom tjänsten att vänta en stund vid hans väska, och för att lätt kunna hitta tillbaka orienterade han sig snabbt och skyndade iväg.

Under däck fann han till sin besvikelse att en korridor, som skulle ha gjort hans väg betydligt kortare, för första gången var avspärrad, vilket antagligen hängde ihop med att passagerarna skulle gå i land; i stället måste han nu mödosamt leta sig fram genom en massa små rum, gå nerför den ena trappan efter den andra, genom korridorer som ideligen böjde av, genom ett tomt rum där ett skrivbord stod övergivet, tills han fullständigt villat bort sig.

Frågor

 1. Hur ser frihetsgudinnan ut i Kafkas bok Amerika? Hur tolkar du det?
 2. Vilken är känslan i denna första sida? Särskilt de sista meningarna på första sidan.

1794

Först såg jag ingenting. Sedan framträdde glittrande ögon i hundratal, vända mot oss. Jag vet inte vad Johan Axels varningar hade skapat för förväntningar, men aldrig kunde jag ha anat att det var helvetet självt som fraktats över havet.

De låg alla ner, nakna i långa rader, kedjade till varandra. Mellan raderna låg än fler, placerade i vinkel för att utnyttja varje tum som brädorna kunde erbjuda. Män, kvinnor och barn, instuvade på en yta med bara en meter i höjd. De låg i sitt eget träck, i avföring och blodiga spyor och floder av piss som
vispades av och an med vågorna. Bland dem låg några döda, vända på mage med ansiktena nedåt i sörjan. Surret av flugor var så högt att deras jämrande röster knappt gick att urskilja, men rasslet av de länkar som fjättrade var och en av dem till sina grannar förnam jag tydligt. Och deras blickar ska jag aldrig glömma, dels de som var fulla av ett mordiskt raseri och som vittnade om varje

slag och varje förnedring för vilken de utsatts, dels och långt värre de som lika tomma och uttryckslösa som boskaps, döda inombords redan. Under det första däcket fanns ännu ett, likadant. Därefter ännu ett, och till. Längre ner kom vi aldrig. Ur det lägsta djupet, dit träcken och uppkastningarna alla måste rinna, steg jämrande röster på främmande spra ”Varje vuxen neger”, sa matrosen medan jag knäsvag klamrade mig fast vid en
hängande tamp, ”tar upp sex gånger en och en halv fot, kvinnorna något mindre, barnen fem gånger en fot. På så vis lastar vi närapå femhundra Deras egna fränder säljer dem till oss för glaskulor.” Jag vände i panik och
stapplade upp på däck, där Jones skrattade gott åt min bleka uppsyn. Johan Axel följde efter mig, och kapten vände sig snart till honom på nytt. ”Nå? Fär kursen och vad tror ni om priserna?” Johan Axel uppgav siffror, och Jons läppar rörde sig tyst medan han adderade i huvudet för att slutligen spricka
upp i ett belåtet grin. I mitt huvud snurrade tankarna, tills jag inte kunde behärska mig längre och sprang till relingen, där mina uppkastningar missade vår transport med en hårsmån. Johan Axel ursäktade mig. ”Min kusin har legat i frossa och är ännu inte vid sin fulla vigör.”

På vägen tillbaka lade han sin arm om mig där jag satt och skakade i solgasset. ”Du klarade dig bättre än jag, Erik. Första gången jag såg det förlorade jag medvetandet, och Bagge var snabb att härleda det till solsting
Han drog ett djupt andetag ur den friska brisen. ”Detta är Barthélemys hemlighet, Antillernas största slavmarknad ligger på svenska mark.

Frågor

På vilket sätt var slav-, bomull- och sockerhandeln en förutsättning för industrialismen?

Hur märks det i Sverige att vi spelat en roll i slavhandel och kolonialism?

Industrialism – alienering, migration, nostalgi

Industrialism

Farlig arbetsmiljö

Moderniteten innebär som jag nämnt att det mänskliga samhället kraftigt transformeras. Människor slutar vara jordbrukare och blir industriarbetare. 1850- och 60-talet var också kallt med missväxt och tilltagande svält i Sverige.

Alienering och exploatering

Exploatering

En jordbrukare odlar marken och sköter djuren för att själva äta och överleva. Hen bor, lever och arbetar på en plats. Varför man sår till våren eller mjölkar kon är inte frågor som behöver ställas. I industrierna drar man i en spak så kommer det ut en sula till en sko eller en skruv ur maskinen. Man bor i arbetarlängor, trångt med andra arbetare. Varför man lever och arbetar som man gör kan man inte förstå. Man blir alienerad. Det vill säga – förstår inte varför. Man känner sig främmande för sitt eget liv. Man förlorar sin värdighet i ett system där man bara är en kugge i en maskin. Lönerna är också låga. Ägarna blir rika. Arbetarna fattiga. Man utnyttjas. Man exploateras.

Migration

Ni såg villkoren i Sverige i filmen om Ormens väg på hälleberget. Thea tappar tänderna när hon är 36. Det är därför som tusentals lämnar Sverige för Förenta staterna.

Nostalgi

Fattigåren, att människor flyr landet och en ökad nationalism i hela världen leder till ökad nationalism i Sverige. När man inte mår bra blir man nostalgisk. Man drömmer ihop en ädlare tid. Medeltid, vikingar och gamla traditioner blir viktigt.

Nostalgi är en reaktion på en oroande samtid.

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Riddaren_och_jungfrun

A Christmas Carol

The novella A Christmas Carol (1843) by Charles Dickens is one of the most well-known and important Christmas-themed stories in the English-speaking world. It was written in Victorian times when the modern Christmas celebration was beginning to take form with Christmas trees, Christmas cards, and, of course, Christmas carols.

While the animation above is a fast-paced telling of the original story all of the key elements and points of Dickens’ novella remains intact.

Questions to discuss:

 • Why did Dickens choose Christmas as the setting for this story?
 • What is the purpose of the story?
 • Is Scrooge’s transformation believable?
 • What could a modern take on A Christmas Carol look like?

// Jonatan

Creative example

How I wrote a short story from the lyrics of a song

Below I have the lyrics for the song Blood bank by Bon Iver. Further below you will find my attempt at writing a short story inspired by the lyrics. It is only a fragment and not a complete story.

Interpreting the lyrics

The lyrics talk about people meeting at a blood bank. I interpret that as a metaphor for the dating scene. Or, life as it relates to matters of the heart. I see blood and heart as going together. I also picked up on the lines that hint toward an illicit love affair and her blushing about it in my short story. These lines in particular : ”That secret that you knew/ But don’t know how to tell/ It fucks with your honor/ And it teases your head/But you know that it’s good, girl/’Cause its running you with red”.

The short story uses the foreshadowing hook in the first paragraph. It uses ”showing rather than telling” to convey ”Charlie’s” excitement and possibly shame.

Blood bank – the lyrics

Well, I met you at the blood bank
We were looking at the bags
Wondering if any of the colors
Matched any of the names we knew on the tags

You said ”see lookit, that’s yours
Stacked on top with your brother’s
See how they resemble one another
Even in their plastic little covers”

And I said I know it well

That secret that you knew
But don’t know how to tell
It fucks with your honor
And it teases your head
But you know that it’s good, girl
‘Cause its running you with red

Then the snow started falling
We were stuck out in your car
You were rubbing both of my hands
Chewing on a candy bar

You said ”ain’t this just like the present
To be showing up like this”
As a moon waned to crescent
We started to kiss

And I said I know it well

That secret that we know
That we don’t know how to tell
I’m in love with your honor
I’m in love with your cheeks
What’s that noise up the stairs babe?
Is that Christmas morning creaks?

And I said I know it well
And I know it well

MY SHORT STORY

Chapter 1

Tina left nine months ago. Without a trace.  It would be five long years and hardships beyond reckoning before I learned about what happened to her. Actually, her fate is the reason I have to write it all down. Otherwise, I would simply not believe it myself.

I started dating a while after Tina left. I must have met a dozen women before I realized I had it right in front of me.  That Charlotte, called Charlie, the pay-roll girl at my job with the Johnston Building Company was the real thing. It was a summer afternoon. A golden haze as the sun started to set. I saw her. But not as before. She saw me. Saw what I felt. And then I saw her cheeks turn red. And how her eyes fell so as to avoid mine. Yet something in that moment spoke to me. It was a fateful exchange of glances. Something changed forever.

It can’t really be put into words how you know, how you see it in the eyes like that, the movement of the eyes, the mouth, the body . I guess you know a true heart, a true blood, from instinct. In that way love is like a smell. Or, a feeling down your spine. It is as if you are one with the world. And time stands still.

I just knew, none of the others would do.

Chapter 2

There was just one thing that stood in my way. Charlotte was married. …

Ormens väg på hälleberget

För att kunna skriva en litterär analys behöver man ha breda kunskaper. För att kunna analysera Ormens väg på hälleberget behöver man ha koll på:

 1. Vad är realism?
 2. Vad är varufiering? (marxism)
 3. Vad innebär egentligen ”frihet”? (existentialism)
 4. Vad är teodicéproblemet och deus ex machina för något?
 5. Var kommer verkets titel ifrån och vad kan det betyda?

Vi kommer gå igenom realism, marxism och existentialism så ni vet vad det är.

Er analys av boken kan innehålla ämnen som:

Genre

– I vilken genre hör boken hemma? Hur märks det?

Titel

– Vad har berättelsen för titel? Hur samspelar den med innehållet?

Handling och tid

– Vad är berättelsens röda tråd?

– När utspelar sig berättelsen? Över hur lång tid sträcker sig handlingen? Skildras handlingen kronologiskt? Förekommer det tillbakablickar?

– Vad är det som driver handlingen framåt – vad är konflikten? Finns det flera konflikter?

Personskildring

– Vem är huvudpersonen? (eller vilka) Vad utmärker huvudpersonen?

– Vilka är bipersonerna? Vad utmärker dem?

– Hur ser relationerna ut mellan berättelsens personer?

– Hur levandegörs personerna – genom direkt eller indirekt karaktärisering?

Miljöskildring

– Var utspelar sig berättelsen? Vad kännetecknar berättelsens miljö/miljöer?

När man analyserar FORMEN kan man utgå från dessa saker:

Berättarperspektiv

– Vad har berättelsen för berättarperspektiv?

Uppbyggnad

– Hur är berättelsens uppbyggd. (Dramaturgiska kurvan.) (Inledning, konflikt/konflikter, stegring, vändpunkt/vändpunkter, efterspel)?

Språk och stil

– Hur är berättelsen skriven och hur samspelar språket och innehållet? Hur arbetar författaren med språket?

Jämförelser

Vilka berättelser påminner om bokens berättelse? Andra konstverk eller litterära verk som handlar om liknande saker?

Stil: realism, brevromaner

Motiv och tema: Bröderna Cohens Big Lebowski, Kafkas En liten fabel, Framför lagen, Sartres anekdoter ”falsk tro”, de Beauvoirs docka, Jobs bok i Bibeln,

Bedömningsexempel

Bifogat är en uppsats om Ormens väg på hälleberget som fått provbetyget A. Uppsatsen skrev under en lektion på 75 minuter.

Prov: digixam, open book

Advanced English Drama – ”Famous Encounters”

Two famous English-speaking persons accidentally run into each other and I’d like you to enact their conversation.

But you must not use their names in your presentation because afterwards your audience is supposed to guess what persons you tried to introduce.’

Accordingly your conversation must be based on some facts well-known by your spectators. Otherwise you have got totally free hands.

(Don’t make it too easy, add something well known with some kind of smoke-screen if needed.)

Your conversation should go on for about five minutes.

Task

 1. Prepare, write manuscript and rehearse.
 2. Next class sdo encounter. Or if you work fast, do the famous encounter today! Ten minutes before the class ends, we could squeeze in one or two. 🙂

Good luck! 🙂

Från idealisering, till realism – och vidare

Historiskt sett har konsten haft en uppgift att skildra det ideala och höga. Det skulle handla om kungar och gudar, om moraliska och filosofiska problem. Exempel på den linjen finns genom hela historien.

Idealisering (se nedan, den ideala kroppen)

Under 1800-talet föds en ny trend. Idéen om att det verkliga, vardagliga och enkla var värt att skildra i konsten och litteraturen.

Van Gogh – realism

Magritte – modernism (surrealism)

Warhol – postmodernism

Låt mig inleda med en schematisk framställning av skillnaderna i synsätt där jag låter betecknaren stå för representativiteten och det betecknade för verkligheten. Begreppen är lånade från den klassiska semiotiken (läran om tecken och symboler).

realism modernism postmodernism

S = s S – s S

Den moderna konstförståelsen växte fram mot realismens förenklade syn på förhållandet mellan betecknaren och det betecknade. Det man opponerade mot var föreställningen om att var möjligt att sätta likhetstecken mellan det konstnärliga uttrycket och verkligheten. Där realismens konstideal var att avbilda verkligheten med största möjliga precision, underströk modernisterna betydelsen av att tolka verkligheten och förmedla en uppfattning om den.

De flesta modernisterna upplevde emellertid verkligheten som given. Man lade därför stor vikt vid att försöka förfina och fördjupa det konstnärliga uttrycket för att därigenom infånga allt fler facetter av en mångtydig verklighet.

Postmodernismen går ett steg längre och upphäver helt gränsen mellan betecknare och betecknad. Eftersom postmodernismen avvisar alla universella sanningar gör den ingen anspråk på att konsten skall förmedla och tolka verkligheten. I själva verket är konsten en del av verkligheten, lika verklig som verkligheten själv.

Realism

• ämnet – verklighetsanknutet
• individualisering
• konkretisering
• Genomsnittligt språk
• detaljrikedom, utförlighet
• osynlig berättare
• ”showing rather than telling”

Modernism
• stilisering (lyrisk, allegorisk, mytisk, pastichteknik, dröm)
• texten som själslandskap
• tidsordningen i berättelsen är ändrad
• idéer och förallmänligande tendenser
• metagrepp
• mytiska inslag

Poddradio

Tema

Temat för era radioprogram ska vara barnuppfostran, skola och pedagogik.

Begrepp

Moderna begrepp i debatten om vad som är bäst för barn och ungdomar är:

Mål för arbetsområdet

 • Lära sig använda Soundtrap eller liknande app för att göra poddradio med intro, presentation, diskussion och outro.
 • Att bilda sig en uppfattning om begreppen ovan och ta egen ställning till hur barn och ungdomar bör bemötas av vuxna och föräldrar.
 • Genomföra en poddradiodiskussion där alla får tillfälle att uttrycka sin uppfattning.

Soundtrap tutorial

Deadline och arbetsformer

25 januari

The dodgy donor clinic


Doctor Dedicated of the Backstreet OrganShop has five patients with life-
threatening disorders arising from various failing bodily organs. One needs a heart, another a stomach, another lungs, another something else. You get the picture. Because they all need organs, and there are tragically none available, at least not in time, the patients are all going to die unless …

Dr Dedicated has another patient that he has just cured, and who is now dozing quietly in the recovery ward. One way, indeed, the only way the good doctor can
save his five patients is to use the sixth patient as an emergency organ supply. (Of course, in doing this, the patient will die.)

Dr Dedicated is very troubled at the fate of the five patients, all of whom are very fine people, but worries that it might be ‘inappropriate’ to use another patient like this. It’s obviously a bargain at five for the price of one, but is it ethical?

 1. What do you think about the ethical dilemma?
 2. How does the text convey humour? How do you see that the text is joking?
 3. How is whom used in English?