Modern lyrik

Läs nedanstående dikter.

Vad handlar de om? Hur skulle du beskriva stilen? På vilket sätt är de moderna? Samtida? Posta dina tankar utifrån två av dikterna nedan.

Ja visst gör det ont

Ja visst gör det ont när knoppar brister.

Varför skulle annars våren tveka?

Varför skulle all vår heta längtan

bindas i det frusna bitterbleka?

Höljet var ju knoppen hela vintern.

Vad är det för nytt, som tär och spränger?

Ja visst gör det ont när knoppar brister,

ont för det som växer

och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller.

Skälvande av ängslan tungt de hänger,

klamrar sig vid kvisten, sväller, glider –

tyngden drar dem neråt, hur de klänger.

Svårt att vara oviss, rädd och delad,

svårt att känna djupet dra och kalla,

ändå sitta kvar och bara darra–

svårt att vilja stanna

och vilja falla.

Då, när det är värst och inget hjälper,

brister som i jubel trädets knoppar,

då, när ingen rädsla längre håller,

faller i ett glitter kvistens droppar,

glömmer att de skrämdes av det nya,

glömmer att de ängslades för färden –

känner en sekund sin största trygghet,

vilar i den tillit

som skapar världen.

Karin Boye (1935)

Jag tror på den ensamma människan

Jag tror på den ensamma människan,

På henne som vandrar ensam,

Som inte hundlikt löper till sin vittring,

Som inte varglikt flyr för människovittring

På en gång människa och anti-människa.

Hur nå gemenskap?

Fly den övre och yttre vägen:

Det som är boskap i andra är boskap också i dig.

Gå den undre och inre vägen:

Det som är botten i dig är botten också i andra.

Svårt att vänja sig vid sig själv.

Svårt att vänja sig av med sig själv.

Den som gör det ska ändå aldrig bli övergiven.

Den som gör det skall ändå alltid förbli solidarisk.

Det opraktiska är det enda praktiska i längden.

Gunnar Ekelöf (1945)

Först svalde jag tvåtusen vesparax

Först svalde jag tvåtusen vesparax

sen skar jag av halspulsådern

sen satte jag eld på håret

sen kastade jag mig huvudstupa

från mitt fönster på åttonde våningen

sen vaknade jag hemma i blommiga

sängkammaren och Kurt

satt vid min sida

och log fåraktigt

och berättade för mej

att allt kommer att kännas mycket bättre

när det blir sommar

och vi får riktigt rå om varann

i Las Palmas

Kristina Lugn (1983)

Dagen svalnar…

Dagen svalnar mot kvällen…

Drick värmen ur min hand,

min hand har samma blod som våren.

Tag min hand, tag min vita arm,

tag mina smala axlars längtan…

Det vore underligt att känna,

en enda natt, en natt som denna,

ditt tunga huvud mot mitt bröst.

II

Du kastade din kärleks röda ros

i mitt vita sköte­­ –

jag håller fast i mina heta händer

din kärleks röda ros som vissnar snart…

O du härskare med kalla ögon,

jag tar emot den krona du räcker mig,

som böjer ned mitt huvud mot mitt hjärta…

III

Jag såg min herre för första gången idag,

darrande kände jag genast igen honom.

Nu känner jag ren hans tunga hand på min lätta arm…

var är mitt klingande jungfruskaratt,

min kvinnofrihet med högburet huvud?

Nu känner jag ren hans fasta grepp om min skälvande kropp,

nu hör jag verklighetens hårda klang

mot mina sköra, sköra drömmar.

IV

Du sökte en blomma

och fann en frukt.

Du sökte en källa

och fann ett hav.

Du sökte en kvinna

och fann en själ –

du är besviken

Edith Södergran (1916)

28. Du ska få ett Panoramafönster ~ Kristina Lugn ( 1948- )

Du ska få ett
panoramafönster
i barnbidrag.
Stjärnhimlen ska vara
din vardagsrumstapet
och Mozart ska skriva musiken.

Du ska får ett hem
som älskar dig.
Du ska få ett sinne
för humor.
Och Strindbergs
samlade verk.

Och alla mina barnbarn.

Min present till dig
är att du ska tala många
språk och tåla all
slags väderlek.

Du ska få god
markkontakt och
svindlande takhöjd
med stuckaturer.
Du ska få ett liv som
förlåter dig allt.

Klar i tanken ska du vara.
Och stark i känslan.
Du ska få ha roligt.
Allt detta står i
hemförsäkringen.
Du ska få vara ifred.

Mitt underhållsbidrag
till dig är att du aldrig
någonsin kommer att
sluta hoppas.
Du ska få ett modigt hjärta.
Och ett dristigt intellekt.

Och ett gott omdöme.

Den du litar på
släpper inte din hand.
Min julklapp till dig
är att om du faller
så ska medmänniskorna
glädjas åt att
få ta emot dig.

Ett vänligt leende
ska gå genom
hela din resa.
En frisedel ska jag
sända från
min ensamhet.
Du ska inte få
ärva någonting
alls av mig.
Men du ska få
alla pengarna.

Vierge moderne

Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum.
Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut,
jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol…
Jag är ett nät för alla glupska fiskar,
jag är en skål för alla kvinnors ära,
jag är ett steg mot slumpen och fördärvet,
jag är ett språng i friheten och självet…
Jag är blodets viskning i mannens öra,
jag är en själens frossa, köttets längtan och förvägran,
jag är en ingångsskylt till nya paradis.
Jag är en flamma, sökande och käck,
jag är ett vatten, djupt men dristigt upp till knäna,
jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på fria villkor…

Edith Södergran

Gudars like

Historiens mest kända kärleksdikt skrevs av Sapho som föddes ca. 620 f.vt. på ön Lesbos i Grekland, i en aristokratisk familj. Hon gifte sig aldrig. De flesta kvinnor från rika familjer gifte sig enligt deras stadsstats traditioner och seder. Sapphos rikedom gjorde henne inte immun mot förväntningarna från hennes familj och samhället. Troligtvis kunde hon leva som hon ville på grund av den stora uppskattning som kvinnor på Lesbos hade, tillsammans med Saphos egen unika personlighet.

Hon sägs ha drivit en skola för flickor från aristokratiska familjer från hela Grekland på ön Lesbos där de bland annat lärde sig skriva poesi och spela lyra. Hennes poesi blev vida känd under hennes livstid, även om ytterst få fragment av den bevarats till våra dagar. I flera av dikterna överöser hon unga kvinnor, eventuellt elever, med både kärlek och åtrå. Mest känd är fragment 31, där Sapho beskriver hur både avundsjuka och svartsjuka påverkar henne när hon ser en av de kvinnor hon älskar umgås med en man.

Sapho har gett namn till uttrycket sapfisk kärlek som är en omskrivning av lesbisk kärlek, liksom ön Lesbos gett namn till uttrycket ”Lesbisk”, dvs. kärlek mellan två kvinnor

Gudars like

Gudars like tycks mig den mannen vara,
han som mitt emot dig kan sitta, han som
i din närhet njuter din kära stämmas
älskliga tonfall

och ditt ljuva, förtrollande skratt som alltid
i mitt bröst bragt hjärtat i häftig skälvning.
Ser jag blott dig skymta förbi mig flyktigt,
stockar sig rösten;

tungans makt är bruten och under huden
löper elden genast i fina flammor;
ögats blick blir skymd och det susar med ens
för mina öron.

Svetten rinner ned och en darrning griper
all min arma kropp. Jag blir mera färglöst
blek än ängens strå. Och det tycks som vore
döden mig nära.

Frågor

 1. Vissa säger att dikten är lesbisk andra har andra uppfattningar. Vad tycker du? Vad är bäst i dikten, tycker du? Vad (vilken fras) hade du fastnat för om den skrivits till dig?

Svenska 1

Fantasy Art Scenery Wallpapers

Hej och välkomna till Svenska kurs 1. Kurs- och ämnesplan för kursen finns på Skolverkets hemsida.

Idag ska vi prata om:

 • Förväntingar
 • Farhågor
 • Erfarenheter
 • Bidra med

I kursen ska vi ta upp saker som:

 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
 • Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik.
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
 • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
 • Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Uppgift

[Enskilt, par, helklass]

Tänk först själv och skriv ner dina tankar. Diskutera sedan med din kamrat och anteckna. Berätta sedan för klassen.

Hur lär man sig saker? (Är det nån skillnad mellan hur man lär sig spela ett instrument, hur man lär sig om världens historia, hur man lär vara en bra kompis och hur man lär sig spela ett dataspel?)

  • Vad påverkar lärandet?
  • Vad kan en elev göra för att lära sig bättre?
  • Vad kan en lärare göra för att stötta lärandet?

Vad säger forskningen?

Forskning om lärande säger att det vi gör påverkar det vi känner och tänker. Om jag gör en plan för min dag, om jag visualiserar och bestämmer innan hur jag ska agera och känna ökar förutsättningarna för det blir som jag tänkt snarare än att det bara råkar hända.

Uthållighet är viktigt! Skjut upp belöningarna lite, men se till du får dem. Gör jobbet först.

Uppgift 2

– Vad kan du göra för att påverka dina egna känslor och vad kan du göra för att öka dina chanser att lyckas med kursen?  

– Vad kan du göra för att påverka kursens utformning så att den blir mer intressant och motiverande?