The building blocks of a story

  Last time we read a fairy-tale, a short story.

Today we’re going to try to look at the story from a structural point-of-view. We will try to analyze the way it is built.

Please have a look at this piece of paper. It contains our first exercise.

A film (optional)

A youtube-film that tells you a lot about how a good story could be built and actually gives you some ideas about what NOT to do. Be advised though its weird and a bit crazy, so if you feel sensitive you should avoid seeing it. 😉

EAT 2

Förra gången talade vi om hur man kan tänka och känna när man lär sig saker och kring hur de som lyckas tänker och känner. Ni fick tillfälle att fundera över hur ni tänkt och känt när ni lärt er något och hur ni tror man kan påverka sin egen motivation och sitt eget lärande.

Ni kom fram till flera viktiga saker. Några jag tyckte var riktigt viktiga var:

Det går att välja hur man tänker och känner inför något. Man kan påverka det genom vad man gör.

Andra saker ni skrev är:

 1. Jag kan bli mer motiverad genom att förbereda mig i ämnet/kursen.

”Om jag tycker att ett ämne är ointressant skulle jag försöka hitta information själv som filmer på internet, som kan vara mer intressanta än när läraren pratar om ämnet, om jag på så sätt kan börja tycka att ämnet är lite roligare för att jag har sett filmer på saker som verkar intressanta inom det ämnet, kommer ämnet att också bli mer intressant i skolan.”

2. Jag kan bestämma mig för att vara uthållig:

”Jag tror att det absolut viktigaste är att inte ge upp. Utan att fortsätta plugga o vara med på lektionerna fast det är grymt ”tråkigt”. Och att bara vänja sig vid att allt det man gör i skolan inte alltid är kul.”

3. Jag kan planera min tid. Kortsiktigt: planera hur jag ska känna och agera i undervisningen och efter. Långsiktigt: planera för din framtid: ha idéer och drömmar om vad du skulle vilja göra längre fram

Vad säger forskningen?

Forskning om lärande säger att det vi gör påverkar det vi känner och tänker. Om jag gör en plan för min dag, om jag visualiserar och bestämmer innan hur jag ska agera och känna ökar förutsättningarna för det blir som jag tänkt snarare än att det bara råkar hända.

Uthållighet är viktigt! Skjut upp belöningarna lite, men se till du får dem. Gör jobbet först.

Diskussion

De som är bra på att vänta på marshmallowen lyckas bättre i skolan, har studier visat. Vad kan det bero på?

Uppgifter

Vi har också ett material i studieteknik.

Gör uppgifter ur häftet som du finner i länken
 • Gå igenom och fyll i schema på sid 2 och 3 om vilken lärstil som passar dig bäst.
 • Fyll i sammanfattningen på sid 4 och besvara. Vilka tips och råd utifrån din egen lärstilsprofil tar du till dig? Hur ska du göra under t ex en föreläsning eller vid självstudier?
 • Starta självstudie om dina vanor på sid 6 och gör sammanfattningen på sid 7 till nästa onsdag. Under nästa onsdag kommer du sedan att få diskutera dina studievanor och göra en planering som återfinns på sid 7.
 • Gå sidan igenom och upprätta en ny plan för ditt liv med få men konkreta målsättningar för nya rutiner. Posta denna nya plan som en kommentar nedan 9 september

English for Wednesday

This Monday we discussed the course and you talked about your previous learning of English. You described experiences such as reading texts, talking, reading novels, writing and some of you had done some kind of research into the culture and society of English-speaking countries.

For this course you expressed the desire to things like the following:

  Discussions
  Presentations
  Write short stories
  Talking
  Listening
  Watch documentaries
  Watch news
  Read texts or books
  Report on news you had found in English-speaking news media

I have noticed from your posts that you seem to be uncertain on how to use apostrophes in English.

I am going to try to explain how they are used today. You find the information here.

Assignment

Take the quizzes at the bottom of the page.  Make a note of your errors and show me which mistakes you make.  Try to come up with a simple mnemonic for yourself by using examples so that you can try to remember the rules.

Film to repeat it all

EAT

Hej!

Vi inleder skolåret med att reflektera över vad lärande är och hur vi ser på lärande.

Fundera över och besvara följande frågor. Lämna svaren som en kommentar.

1. Hur kände du dig och hur tänkte du inför nåt du lärde dig riktigt bra?
2. Hur tror du de som lär sig mycket tänker och känner inför det de ska lära sig?
3. Du känner lågt självförtroende och/eller är verkligen INTE intresserad av det ni ska göra i undervisningen i en viss kurs.
– Vad kan du göra för att påverka dina egna känslor och vad kan du göra för att öka dina chanser att lyckas med kursen?
– Vad kan du göra för att påverka kursens utformning så att den blir mer intressant och motiverande?

 

Steg 2

Vi har också ett material i studieteknik.

Gör uppgifter ur häftet som du finner i länken
 • Gå igenom och fyll i schema på sid 2 och 3 om vilken lärstil som passar dig bäst.
 • Fyll i sammanfattningen på sid 4 och besvara. Vilka tips och råd utifrån din egen lärstilsprofil tar du till dig? Hur ska du göra under t ex en föreläsning eller vid självstudier?
 • Starta självstudie om dina vanor på sid 6 och gör sammanfattningen på sid 7 till nästa onsdag. Under nästa onsdag kommer du sedan att få diskutera dina studievanor och göra en planering som återfinns på sid 7.

Some English

  

Entrails, intestine, behavioural, Canadian, Aborigine, clause, sub-clause, teacher training, territory, territories, irregular verb

Construct two sentences using the words above. Post as a comment.

Explain the first rule of grammar you have learned in upper secondary school. Give two example sentences. Post in the same comment.

 

English for Monday

1280px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Good morning and welcome to your new course in English!

Before the course even began you were given a challenge of sorts by me, during your very first day here at Arlandagymnasiet. The challenge was to find two articles in English by me on the Internet.

When you find them, please read one of them (or both) and see if you understand what it/they are about. If you pick up any new words or phrases, please copy and paste them into the comments below and explain their use. 🙂

The link to the course plan for English 5 is here

Elevblogg och esportbiografi

Ni som bedriver esport kommer förväntas ha en elevblogg. Där ska ni löpande dokumentera er planering, ert genomförande (i den omfattning det är lämpligt) och er utvärdering av esporten.

Saker att beakta i er dokumentation är först och främst sådant ni finner intresseväckande. Ni behöver dock fokusera på saker som:

 • ”Handhavande” (som kan inkludera teknik för att sikta, eller teknik för att styra i spelet, eller motsvarande).
 •  ”Lagspel” (som kan inkludera taktik, kommunikation och rolltagning).
 • ”Situationsbedömning” (som kan inkludera förmågan att nyttja i spelet given information som grund för speltaktik och kommunikation).
 • ”Ekonomi och generell spelförståelse” (som kan inkludera förmågan att hantera resurser på ett effektivt sätt eller attityder och föreställningar om spelets mekanik, eller attityder till mot- och medspelare).

Ni rekommenderas starkt att använda en blogg på wordpress.com.

Tänk på att ni kan montera foton och filmer ni lagt på youtube i era inlägg. Om ni publicerar film, se till att klippa ner dem så att det väsentliga blir tydligt. Det är också bra om filmen kommenteras, så det ni vill göra mig och er coach uppmärksam på framgår.

Esportbiografi

För att kunna få en så bra bild av era erfarenheter, färdigheter och förutsättningar som esportare behöver jag och Jonas Dahl (a.k.a. Iceman) att ni skriver en esportbiografi.

Mallen för denna esportbiografi finner ni här: Esportbiografi2.

Vi går igenom och diskuterar denna uppgift och sätter ramar för genomförandet av uppgiften under lektion.

Möss och tangentbord

Skicka era önskemål till: kenneth1.jansson@sigtuna.se