NATE17 – Svenska 3

Hej!

Det verkar som haldor funkar! Öppna Outlook. Klicka på ”våfflan” (högst upp i vänstra hörnet i din browser). Välj teams. I teams välj lägga till app. Lägg till Haldor education. Leta efter vår planering i svenska!

Så länge finns allt här:

PLANERING

Kurs- och ämnesplan för kursen finns på Skolverkets hemsida.

Kunskapskraven består av 6 block eller delar. Delarna kan översiktligt beskrivas såhär:

 • Den första delen handlar om att det ska bedömas hur väl ni talar.
 • Den andra delen handlar om en bedömning av hur väl ni kan genomföra en skrivprocess, från stoffinventering, till skrivande i flera steg och kritik och värdering av källmaterial.
 • Den tredje delen handlar om hur väl ni kan formulera en tes och argumentera.
 • En fjärde del handlar om hur väl ni kan analysera retoriska framställningar med hjälp av passande begrepp.
 • En femte del handlar om hur väl ni kan tolka en text och använda litteraturvetenskapliga begrepp.
 • En sjätte del handlar om hur väl ni kan beskriva vårt språks utveckling utifrån olika teorier.

Svenska kurs 3 har också ett nationellt prov som du kan läsa mer om här. Det består av en muntlig del och en uppsatsdel. Ett exempel på uppsatsämne och lösning för betyget C finner du här. Resultaten i riket för vårterminen 2015 kursprov såg ut såhär.

Enligt kursplanen ska kursen behandla följande:

 • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet.
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.

 

PM

Hej!

Vi har bestämt att försöka lära oss om pm och att skriva ett pm så snart som möjligt.

Börja med att titta lite snabbt på en modelltext utifrån vår frågeställning för romanen 50 nyanser av honom. En sån här text ska du kunna skriva, när vi är klara!

Sedan ska vi göra såhär

 1. Skumma  de tre recensioner jag valt som källor som underlag för vårt pm.
 2. Gör en tabell med + och – i respektive recension. Vad tycker de olika kritikerna är BRA (+) och DÅLIGT (-), med boken.
 3.  Sen tittar vi noga på modelltexten. Läs den flera ggr och se hur den sammanfattar källorna utifrån frågan . Gör som eleven gjort i den här uppgiften. (”Facit” finns här. för den som önskar ett sådant)

Vi siktar på att skriva PM i skolan skarpt 6 september eller så snart vi kan få loss en dubbeltimma!

Såhär ser vår uppgift ut:

Instruktion

Tidigare i år hade filmen 50 nyanser av honom premiär! Filmen bygger på den första delen i en romantrilogi av E.L. James från 2011 och på grund av sitt erotiska BDSM-innehåll har den blivit mycket omtalad. Man kan inte annat än säga än att den har blivit varmt emottagen av publiken. Hela serien har sålts i 90 miljoner exemplar och översatts till 52 språk, vilket inte kan ses som annat än succé, men hur har egentligen svenska litteraturkritiker tagit emot den första romanen, 50 nyanser av honom?

Rubrik: Kritikernas syn på 50 nyanser av honom

Vi följer den här lärarens upplägg

 

Sidenote. Konstens utveckling – några observationer

Historiskt sett har konsten haft en uppgift att skildra det ideala och höga. Det skulle handla om kungar och gudar, om moraliska och filosofiska problem. Exempel på den linjen finns genom hela historien.

Idealisering (se nedan, den ideala kroppen)

Under 1800-talet föds en ny trend. Idéen om det verkliga, vardagliga och fula var värt att skildra i konsten och litteraturen.

Van Gogh – realism

Magritte – modernism (surrealism)

Warhol – postmodernism

 

Låt mig inleda med en schematisk framställning av skillnaderna i synsätt där jag låter betecknaren stå för representativiteten och det betecknade för verkligheten. Begreppen är lånade från den klassiska semiotiken (läran om tecken och symboler).

realism          modernism    postmodernism

S = s                 S – s                     S

Den moderna konstförståelsen växte fram mot realismens förenklade syn på förhållandet mellan betecknaren och det betecknade. Det man opponerade mot var föreställningen om att var möjligt att sätta likhetstecken mellan det konstnärliga uttrycket och verkligheten. Där realismens konstideal var att avbilda verkligheten med största möjliga precision, underströk modernisterna betydelsen av att tolka verkligheten och förmedla en uppfattning om den.

De flesta modernisterna upplevde emellertid verkligheten som given. Man lade därför stor vikt vid att försöka förfina och fördjupa det konstnärliga uttrycket för att därigenom infånga allt fler facetter av en mångtydig verklighet.

Postmodernismen går ett steg längre och upphäver helt gränsen mellan betecknare och betecknad. Eftersom postmodernismen avvisar alla universella sanningar gör den ingen anspråk på att konsten skall förmedla och tolka verkligheten. I själva verket är konsten en del av verkligheten, lika verklig som verkligheten själv.

Realism

• ämnet – verklighetsanknutet
• individualisering
• konkretisering
• Genomsnittligt språk
• detaljrikedom, utförlighet
• mimesiskonnotatörer
• osynlig berättare
• ”showing rather than telling”

Modernism
• stilisering (lyrisk, allegorisk, mytisk, pastichteknik, dröm)
• texten som själslandskap
• akronier
• idéer och förallmänligande tendenser
• texten som artefakt
• metagrepp
• mytiska inslag

Postmodernism

 • Språkkritik
 • Identitetsupplösning
 • antiauktoritär
 • mening i meningslösheten
 • inget är högt inget är lågt
 • blandkonstverket, texter som kollage

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: