Språklära 2 – syntax

Bestäm subjekt, predikat och objekt för följande meningar (posta ditt svar):

David läste en bok.
Jag ska klappa den söta katten.
Josef tvättade bilen.
Familjen sålde lägenheten.
De renoverade huset.
Barnet klappade den vita pälsen.

De erfarna piloterna förberedde en säker landning.
Susanne skar gurka och tomat.
Pappa lagade Robins gamla bil.
Den lilla flickan hittade en fin sten.
Flickan skulle kunnat ha plockat blommor.
De brukade gilla maten.
Flickan med det röda håret hade en grön tröja.
Mannen i den randiga skjortan rökte en cigarr.

13 reaktioner till “Språklära 2 – syntax”

 1. (x) = Subjekt
  {x}=Objekt
  ”x”=Predikat

  1. (David)”läste”{en bok}
  2. (Jag) ”Ska klappa”{den söta katten}
  3. (Josef) ”Tvättade”{bilen}
  4. (Familjen)”Sålde”{huset}
  5. (De)”Renoverade”{lägenheten}
  6. (Barnet)”Klappade”{den vita pälsen}
  7. (De erfarna piloterna)”förberedde en säker landning”
  8. (Susanne)”Skar”{gurka och tomat}
  9. (Pappa)”lagade”(Robins){gamla bil}
  10. (Den lilla flickan) ”hittade”{en fin sten}
  11. (Flickan)”Skulle kunnat ha plockat”{blommor}
  12. (De)”brukade gilla”{maten}
  13. (Flickan med det röda håret)”hade”{en grön tröja}
  14. (Mannen i den){randiga skjortan}”rökte”{en cigarr}

  Gilla

 2. Subjekt – David
  Predikat – Läste
  Objekt – En bok

  Subjekt – Jag
  Predikat – Ska klappa
  Objekt – Den söta katten

  Subjekt – Josef
  Predikat – Tvättade
  Objekt – Bilen

  Subjekt – Familjen
  Predikat – Sålde
  Objekt – Lägenheten

  Subjekt – De
  Predikat – Renoverade
  Objekt – Huset

  Subjekt – Barnet
  Predikat – Klappade
  Objekt – Den vita pälsen

  Subjekt – De erfarna piloterna
  Predikat – Förberedde
  Objekt – En säker landning

  Subjekt – Susanne
  Predikat – Skar
  Objekt – Gurka och tomat

  Subjekt – Pappa
  Predikat – lagade
  Objekt – Robins gamla bil

  Subjekt – Den lilla flickan
  Predikat – Hittade
  Objekt – En fin sten

  Subjekt – Flickan
  Predikat – Skulle kunnat ha plockat
  Objekt – blommor

  Subjekt – De
  Predikat – Brukade gilla
  Objekt – Maten

  Subjekt – Flickan med det röda håret
  Predikat – hade
  Objekt – En grön tröja

  Subjekt – Mannen i den randiga skjortan
  Predikat – Rökte
  Objekt – En cigarr

  Gilla

 3. Bestäm subjekt, predikat och objekt för följande meningar (posta ditt svar):

  David läste en bok.
  s p o
  Jag ska klappa den söta katten.
  s p o
  Josef tvättade bilen.
  s p o
  Familjen sålde lägenheten.
  s p o
  De renoverade huset.
  s p o
  Barnet klappade den vita pälsen.
  s p o

  De erfarna piloterna förberedde en säker landning.
  s p o
  Susanne skar gurka och tomat.
  s p o
  Pappa lagade Robins gamla bil.
  s p o
  Den lilla flickan hittade en fin sten.
  s p o
  Flickan skulle kunnat ha plockat blommor.
  s p o
  De brukade gilla maten.
  s p o
  Flickan med det röda håret hade en grön tröja.
  s p o
  Mannen i den randiga skjortan rökte en cigarr.
  s p o

  Gilla

 4. David läste en bok.
  S P O
  Jag ska klappa den söta katten.
  S P O

  Josef tvättade bilen.
  S P O

  Familjen sålde lägenheten.
  S P O

  De renoverade huset.
  S P O

  Barnet klappade den vita pälsen.
  S P O

  De erfarna piloterna förberedde en säker landning.
  S P O
  Susanne skar gurka och tomat.
  S P O

  Pappa lagade Robins gamla bil.
  S P O
  Den lilla flickan hittade en fin sten.
  S P O
  Flickan skulle kunnat ha plockat blommor.
  S P O
  De brukade gilla maten.
  S P O
  Flickan med det röda håret hade en grön tröja.
  S P O
  Mannen i den randiga skjortan rökte en cigarr.
  S P O

  Gilla

 5. David läste en bok.

  David – Subjekt
  Läste – Predikat
  En bok – Objekt

  Jag ska klappa den söta katten.

  Jag – Subjekt
  Klappa – Predikat
  Katten – Objekt

  Josef tvättade bilen.

  Josef – Subjekt
  Tvättade – Predikat
  Bilen – Objekt

  Familjen sålde lägenheten.

  Familjen – Subjekt
  Sålde – Predikat
  Lägenhet – Objekt

  De renoverade huset.

  De – Subjekt
  Renoverade – Predikat
  Huset – Subjekt

  Barnet klappade den vita pälsen.

  Barnet – Subjekt
  Klappade – Predikat
  Den vita pälsen – Objekt

  De erfarna piloterna förberedde en säker landning.

  De erfarna piloterna – Subjekt
  Förberedde – Predikat
  En säker landning – Objekt

  Susanne skar gurka och tomat.

  Susanne – Objekt
  Skar – Predikat
  Gurka och tomat – Objekt

  Pappa lagade Robins gamla bil.

  Pappa – Subjekt
  Lagade – Predikat
  Robins gamla bil – Objekt

  Den lilla flickan hittade en fin sten.

  Den lilla flickan – Subjekt
  Hittade – Predikat
  En fin sten – Objekt

  Flickan skulle kunnat ha plockat blommor.

  Flickan – Subjekt
  Skulle kunnat ha plockat – Predikat
  Blommor – Objekt

  De brukade gilla maten.

  De – Subjekt
  Brukade gilla – Predikat
  Maten – Objekt

  Flickan med det röda håret hade en grön tröja.

  Flickan – Subjekt
  Hade – Predikat
  En grön tröja – Objekt

  Mannen i den randiga skjortan rökte en cigarr.

  Mannen – Subjekt
  Rökte – Predikat
  Cigarr – Objekt

  Gilla

 6. 1.(David) (läste) (en bok)
  S P O
  2.jag (ska klappa) (den söta katten)
  S P O

  3.David tvättade bilen
  S P O

  4.Familjen låste lägenheten
  S P O

  5.De renoverade huset
  S P O

  6.Barnen klappade (den vita pälsen)
  S P O

  7.(De erfarna piloterna) förberedde (en säker landning.)
  S P O

  8.Susanne skar (gurka och tomat)
  S P O

  9.Pappa lagade (Robins gamla bil)
  S P O

  10.(Den lilla flickan) hittade (en fin sten).
  S P O

  11.Flickan (skulle kunnat ha plockat) blommor
  S P O

  12.De (brukade gilla) maten
  S P O

  13.(Flickan med det röda håret) (hade) (en grön tröja).
  S P O

  14.(Mannen i den randiga skjortan) rökte (en cigarr).
  S P O

  Gilla

 7. 1. David = subjekt, läste = predikat, en bok = objekt.
  2. Jag = subjekt, ska klappa = predikat, den söta katten = objekt.
  3. Josef = subjekt, tvättade = predikat, bilen = objekt.
  4. Familjen = subjekt, sålde = predikat, lägenheten = objekt.
  5. De = subjekt, renoverade = predikat, huset = objekt.
  5. Barnet = subjekt, klappade = predikat, den vita pälsen = objekt.

  6. De erfarna piloterna = subjekt, förberedde = predikat, en säker landning = objekt.
  7. Susanne = subjekt, skar = predikat, gurka och tomat = objekt.
  8. Pappa = subjekt, lagade = predikat, Robins gamla bil = objekt.
  9. Den lilla flickan = subjekt, hittade = predikat, en fin sten = objekt.
  10. Flickan = subjekt, skulle kunnat ha plockat = predikat, blommor = objekt.
  11. De = subjekt, brukade gilla = predikat, maten = objekt.
  12. Flickan med det röda håret = subjekt, hade = predikat, en grön tröja = objekt.
  13. Mannen i den randiga skjortan = subjekt, rökte = predikat, en cigarr = objekt.

  Gilla

 8. David = S
  läste = P
  en bok. = O

  
Jag = S
  ska klappa = P
  den söta katten. = O


  Josef = S
  tvättade = P
  bilen. = O

  
Familjen = S
  sålde = P
  lägenheten. = O

  
De = S
  renoverade = P
  huset. = O

  
Barnet = S
  klappade = P
  den vita pälsen. = O

  De erfarna piloterna = S
  förberedde = P
  en säker landning. = O


  Susanne = S
  skar = P
  gurka och tomat. = O

  
Pappa = S
  lagade = P
  Robins gamla bil. = O

  
Den lilla flickan = S
  hittade = P
  en fin sten. = O


  Flickan = S
  skulle kunnat ha plockat = P
  blommor. = O

  
De = S
  brukade gilla = P
  maten. = O

  
Flickan med det röda håret = S
  hade = P
  en grön tröja. = O

  
Mannen i den randiga skjortan = S
  rökte = P
  en cigarr. = O

  Gilla

 9. (x) – subjekt
  ”x” – predikat
  [x] – objekt

  (David) ”läste” [en bok.]

  (Jag) ”ska klappa” [den söta katten.]

  (Josef) ”tvättade” [bilen.]

  (Familjen) ”sålde” [lägenheten.]

  (De) ”renoverade” [huset.]

  (Barnet) ”klappade” [den vita pälsen.]

  (De erfarna piloterna) ”förberedde” [en säker landning.]

  (Susanne) ”skar” [gurka och tomat.]

  (Pappa) ”lagade” [Robins gamla bil.]

  (Den lilla flickan) ”hittade” [en fin sten.]

  (Flickan) ”skulle kunnat ha plockat” [blommor.]

  (De) ”brukade” [gilla maten.]

  (Flickan med det röda håret) ”hade” [en grön tröja.]

  (Mannen i den randiga skjortan) ”rökte” [en cigarr.]

  Gilla

 10. 1. Subject: David Objekt: en bok Predikat: läste
  2. Subject: Jag Objekt: den söta katten Predikat: ska klappa
  3. Subject: Josef Objekt: bilen Predikat: tvättade
  4. Subject: Familjen Objekt: huset Predikat: sålde
  5. Subject: De Objekt: lägenheten Predikat: renoverade
  6. Subject: Barnet Objekt: den vita pälsen Predikat: klappade
  7. Subject: De erfarna piloterna Objekt: Predikat: förberedde en säker landning
  8. Subject: Susanne Objekt: gurka och tomat Predikat: skar
  9. Subject: Pappa, Robins Objekt: gamla bil Predikat: lagade
  10. Subject: Den lilla flickan Objekt: en fin sten Predikat: hittade
  11. Subject: Flickan Objekt: blommor Predikat: skulle kunnat ha plockat
  12. Subject: De Objekt: maten Predikat: brukade gilla
  13. Subject: Flickan med det röda håret Objekt: en grön tröja Predikat: hade
  14. Subject: Mannen i den Objekt: randiga skjortan, en cigarr Predikat: rökte

  Gilla

 11. David läste en bok.
  Subjekt – David, Predikat – läste, Objekt – en bok

  Jag ska klappa den söta katten.
  Subjekt – jag, Predikat – ska klappa, Objekt – den söta katten

  Josef tvättade bilen.
  Subjekt – Josef, Predikat – tvättade, Objekt – bilen

  Familjen sålde lägenheten.
  Subjekt – familjen, Predikat – sålde, Objekt – lägenheten

  De renoverade huset.
  Subjekt – de, Predikat – renoverade, Objekt – huset

  Barnet klappade den vita pälsen.
  Subjekt – barnet, Predikat – klappade, Objekt – den vita pälsen

  De erfarna piloterna förberedde en säker landning.
  Subjekt – de erfarna piloterna, Predikat – förberedde, Objekt – en säker landning

  Susanne skar gurka och tomat.
  Subjekt – Susanne, Predikat – skar, Objekt – gurka och tomat

  Pappa lagade Robins gamla bil.
  Subjekt – pappa, Predikat – lagade, Objekt – Robins gamla bil

  Den lilla flickan hittade en fin sten.
  Subjekt – den lilla flickan, Predikat – hittade, Objekt – en fin sten

  Flickan skulle kunnat ha plockat blommor.
  Subjekt – flickan, Predikat – skulle kunnat ha plockat, Objekt – blommor

  De brukade gilla maten.
  Subjekt – de, Predikat – brukade gilla, Objekt – maten

  Flickan med det röda håret hade en grön tröja.
  Subjekt – flickan med det röda håret, Predikat – hade, Objekt – en grön tröja

  Mannen i den randiga skjortan rökte en cigarr.
  Subjekt – mannen i den randiga skjortan, Predikat – rökte, Objekt – en cigarr

  Gilla

 12. David (Subjekt) läste (Predikat) en bok (Objekt).

  Jag (Subjekt) ska klappa (Predikat) den söta katten (Objekt).

  Josef (Subjekt) tvättade (Predikat) bilen (Objekt).

  Familjen (Subjekt) sålde (Predikat) lägenheten (Objekt).

  De (Subjekt) renoverade (Predikat) huset (Objekt).

  Barnet (Subjekt) klappade (Predikat) den vita pälsen (Objekt).

  De erfarna piloterna (Subjekt) förberedde (Predikat) en säker landning (Objekt).

  Susanne (Subjekt) skar (Predikat) gurka och tomat (Objekt).

  Pappa (Subjekt) lagade (Predikat) Robins gamla bil (Objekt).

  Den lilla flickan (Subjekt) hittade (Predikat) en fin sten (Objekt).

  Flickan (Subjekt) skulle kunnat ha plockat (Predikat) blommor (Objekt).

  De (Subjekt) brukade gilla (Predikat) maten (Objekt).

  Flickan med det röda håret (Subjekt) hade (Predikat) en grön tröja (Objekt).

  Mannen i den randiga skjortan (Subjekt) rökte (Predikat) en cigarr (Objekt).

  Gilla

Lämna ett svar till Joel Schutt Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: