PM (report)

Situation
Du har just börjat läsa på universitetet. Du studerar en samhällsvetenskaplig kurs. Kursen handlar om folkmord och deras orsaker. Er lärare har bett er att skriva en pm var utifrån ett dussin artiklar. Ni ska nu träffas för diskussion och kommer sedan läsa fler böcker runt frågan utifrån vad ni blir intresserade av under seminariet.

Du har fått ansvar för de tre artiklarna som bifogats och ska sammanfatta dem i en pm, utifrån frågan hur kunde Förintelsen ske?

Genre och texttyp
En PM eller en promemoria är vanligtvis en utredande text. De brukar beskrivas som sakliga och objektiva snarare än argumenterande och viljebetonade. Gränserna flyter dock mellan dessa två ytterligheter. Tendensen är att en pm är saklig snarare än viljebetonad. Den brukar vara befriad från ”tyckande” och istället redovisa skäl för olika slutsatser. Slutsatserna brukar vara försiktiga och balanserade snarare än slagordsbetonade eller tendentiösa.

Mottagare
Publiken för tidskiften är studenter på universitetet.

Syfte
Att diskutera olika orsaker till Förintelsen.

Uppgiftsställning
Du ska skriva en pm inför ett seminarium.

Förintelsen och folkmorden är ett grundläggande problem för varje människa, psykolog eller samhällsvetare, ett problem som behöver diskuteras och förklaras. Hur kunde Förintelsen ske?

Presentera frågan. Beskriv med hjälp av texthäftet olika tankar kring orsaker till Förintelsen. Sammanfatta de främsta skälen i de texter du läst.

Rubrik: Hur kunde det ske?

Artiklar

ulf lundén- se upp – förintelsen kan hända igen

studie i ondska _ allt om vetenskap kopia

vi måste prata om auschwitz _ aftonbladet

 

Exempel för betyget A

exempel för a

 

English instruction

Situation

You have just started studying at university. You study a social science course. The course is about genocide and their causes. Your teacher has asked you to write a report based on a dozen articles.

 

You will soon meet for discussion and will then read more books about the issue based on what you become interested in during this seminar.

 

You have been given responsibility for the three articles that are attached and will summarize them in one report, based on the question ”how could the Holocaust happen”?

 

Genre

A report is usually an investigative text. They are usually described as objective and neutral rather than argumentative and biased. However, the boundaries are fuzzy between these two extremes.

 

The tendency is that a report is based on facts, evidence and sources rather than personal opinion. It presents reasons for different conclusions.

 

The conclusions tend to be cautious and balanced rather than black and white.

 

Audience

The audience for this report are your peers, that is students at the university.

 

Purpose

The report should try to describe discuss various causes to the Holocaust.

 

TASK

You will write a report for a seminar, where you present the report question, describe different explanations to the causes behind the Holocaust with the help of the sources given. Summarize the main reasons in the texts you have read at the end.

 

”The Holocaust and Genocide are a fundamental problems for every human being, psychology student or sociology student – a problem that needs to be discussed and explained. How could the Holocaust happen?

 

Heading: How could the Holocaust happen?

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: