Timbuktu

Läs igenom talet av Jason ”Timbuktu” Diakité och analysera det med hjälp av de begrepp som vi arbetat med hittills. Ge ett exempel på etos, ett på logos och ett på patos och varför du anser att dessa är det. Kom ihåg att ett och samma stycke kan innehålla alla tre. Undersök vilka stilfigurer du kan hitta i talet. Välj en stilfigur som du hittat och kommentera vilken effekt det får på talet.

Etos – man ska övertyga sina talare om att man är en intellektuell, moraliskt god och välvillig person.

Logos – Tala till sina åhörare med fakta och genomtänkta resonemang. Logik. Strukturen på talet kan också vara logos.

Patos – Går ut på att man ska väcka känslor hos publiken som ilska, glädje eller medlidande. Man kan göra det med känslor, personliga berättelser eller symboler eller klädsel.

Stilfigurer

Allegori – När det man berättar har en undermening, ett budskap som inte uttrycks klart och tydligt. Exempelvis skrev Olof von Dalin om en häst, som underförstått var Sverige och hästens ägare var olika svenska kungar.

Allitteration – flera ord i rad börjar med samma bokstäver eller ljud.

Allusion – att anspela eller hänvisa till något som många känner till som en händelse eller litterärt verk.

Anafor – man upprepar ett ord eller en fras i början av en mening. Det klassiska exemplet: ”I have a dream”.

Antites – att man ställer samman motsatta begrepp som svart och vitt eller ont och gott.

Apostrofering – Att tilltala ting (saker) som om de levde eller frånvarande eller avlidna personer som om de vore där.

Besjälning – Att ge naturen eller konkreta ting mänskliga drag. Exempel: Vinden viskar.

Epifor – Anaforens motsats: man upprepar något i slutet av en mening. Exempelvis: 1931, för tio år sedan, invaderade Japan Manchuko – utan förvarning. 1938 ockuperade Hitler Österrike – utan förvarning.

Eufemism – Förskönande eller förmildrande ord som används för att inte väcka anstöt. Exempelvis: Glädjeflicka istället för prostituerad.

Hyperbol – När man överdriver något. Exempelvis: Jag dör av skratt.

Liknelse – Jämförelse av två begrepp där orden ”som” eller ”liksom” binder samman begreppen. Exempelvis: ”snabb som blixten”.

Litotes – Hyperbolens motsats, en medveten underdrift. Exempelvis: Att säga ”det är lite kyligt ute” när det är trettio minusgrader.

Metafor – När man liknar en sak vid en annan sak utan använda ordet ”som”. Exempelvis: ”Du är min värld”.

Retorisk fråga – En fråga som man ställer utan att förvänta sig svar, eftersom svaret är givet.

Stegring/Tretal – man upprepar sig som i en anafor samtidigt som man ökar styrkan i det som sägs, ofta i tre led. Exempelvis: Vi måste ta tag i situationen. Vi måste agera kraftfullt. Vi måste visa omvärlden att vi menar allvar.

Synekdoke – När talaren ersätter något helt med en del av det hela. Ett exempel är att säga Stockholm när man menar hela Sverige.

 

6 reaktioner till “Timbuktu”

 1. Etos – ”Ni behöver inte vara toleranta … er nåd är ingenting jag kräver”. Han visar att han kan acceptera att det finns människor som inte har samma åsikt som honom, och som kommer utvärdera hans handlingar och tankar som negativa. Han framstår då som en person som är öppen för andras åsikter – vilket många idag skulle värdera som något ytterst positivt.

  Logos – ”Jag tog med den idag för att … det är och förblir rasism”. Han motiverar varför han tog med sig passet, och visar ett logiskt resonemang som underbygger påståendet att fientligheten mot honom måste vara rasism.

  Patos – ”Jag kommer att älska i Sverige, …, jag kommer att dö i Sverige”. Dels framkallar detta känslor av patriotism, dels påminner det om existentiella och större frågor, dels cementerar det de positiva känslor som han känner för Sverige.

  Hopning – ”…för alltid, diskrediteras, suddas ut och överges”. Betonar viktigheten, och visar samtidigt på goda svenskkunskaper.

  Anaforer – ”Jag kräver…, Jag ger dig…, Jag kommer att…”. Dels betonar detta viktigheten i innehållet, dels ger det struktur åt talet. Det sista går även in som epifor, stegring och tretal.

  Pleonasm – ”…som bor i Sverige, och som lever i Sverige…”. Det betonar viktigheten i innehållet, men känns samtidigt något överflödigt.

  Gilla

 2. I Timbuktus tal får han med etos i sin sista mening ”Jag kommer att älska i Sverige, jag kommer att leva i Sverige och jag kommer att dö i Sverige.”
  Logos – ”Det är inte alla som bor i Sverige, och som lever i Sverige, som har ett sådant” (pass)
  Patos – också patos, ”de är inte alla som har ett sådant” Jag tycker att han främst förmedlar patos genom hans kroppsspråk, i slutet av talet väcker han känslor när han nästan börjar gråta.

  Stilfigur:
  Anafor – där talaren upprepar ett eller flera ord i början av flera meningar eller satser: Timbuktu använder flera anaforer i sitt tal. Exempel ”jag kräver” eller ”jag tog med mig”
  Denna upprepning av ord betonar att de är någonting viktigt man vill förmedla. Det blir en förstärkt effekt som också kan väcka fram känslor.

  Gilla

 3. Retorisk analys – Jason “Timbuktu” Diakités tal i riksdagen

  Detta tal är fyllt till bredden med känslor och egna erfarenheter som känns. Jason “Timbuktu” Diakités tal i Sveriges riksdag i december 2013 lämnade ingen oberörd.

  Han inleder talet med att visa upp sitt pass. Detta är ett tydligt patos då han vill visa upp det som han är så otroligt stolt över och betyder mycket för honom. Han säger “Det betyder väldigt mycket för mig, den här samlingen papper. Det är inte alla som bor i Sverige, och som lever i Sverige, som har ett sådant.” Diakité vill väcka åhörarnas empati och vrede mot de orättvisor som finns i Sverige idag. Det finns människor som lever sina hela liv i Sverige men ändå inte har samma rättigheter som en person med pass, som en svensk medborgare. Detta är ett exempel på en kombination av etos, patos och logos. Patosdelen syns när han berättar om hur mycket passet betyder för honom och vilken trygghet det innebär.

  Gilla

 4. Tal i riksdagen- Jason Diakité
  Exempel på Etos
  Exempel på Logos
  Exempel på Patos
  Alla tre- jag kommer att älska
  Alla tre- det här betyder
  Stilfigurer och vilken effekt det får på talet
  Anaforer
  – Jag kräver att få känna mig säker… jag kräver att få tillgång… jag kräver att få be…. Jag kräver frihet
  – ….jag ger dig mitt liv….Jag ger dig min uppfinningsrikedom. Jag ger dig min förmåga och min energi.
  – Jag kommer att älska… jag kommer att leva… jag kommer att dö
  Stegring
  – Jag kommer att älska… jag kommer att leva… jag kommer att dö
  Epifor
  Upprepningar i slutet på meningar i slutet på talet
  …i sverige… i svergie… i sverige
  Metafor
  Och jag kräver att den doktrin…suddas ut och överges.
  Suddas ut, en person kan inte suddas ut.
  Apostrofering/ besjälning
  talar om Sverige som en person, dig
  Överdrivning/ hyperbol
  – Jag ger svergie mitt liv
  Underdriven
  Den här samlingen papper. Passet
  Allusion
  Nylighändelse,
  Antites
  Taxiresa gentemot utlandsresa

  Gilla

 5. Retorisk analys – Jason Diakités tal i riksdagen
  Etos, patos & logos
  ”Jag kommer att älska i Sverige, jag kommer att leva i Sverige, och jag kommer att dö i Sverige”
  ”Det är inte alla som bor i Sverige, och som lever i Sverige, som har ett sådant.”
  Stilfigurer:
  Anafor och stegring/tretal:
  ”…jag ger dig mitt liv i Sverige. För dig kommer jag och mina barn alltid hjälpa till att bygga. Jag ger dig min uppfinningsrikedom. Jag ger dig min kreativa förmåga och min energi.”
  ”Jag kommer att älska i Sverige, jag kommer att leva i Sverige, och jag kommer att dö i Sverige” (epifor)
  Metafor
  ”…omedelbart och för alltid, diskreditera, suddas ut och överges.”
  Apostrofering/besjälning
  Till talar Sverige med vi
  Hyperbol
  ”Men i utbyte ger jag dig mitt liv Sverige.”
  Litotes
  ”…samling papper”
  Eufemism
  Främlingsfientlig
  Allusion
  ”Och jag kräver att den doktrin, som håller en person högre än en annan person, på grund av dennes hudfärg, religion, kön eller sexuella läggning, omedelbart och för alltid, diskrediteras, suddas ut och överges”
  Antites
  ”Jag tog med mig en sak i dag som jag bara brukar ha med mig när jag lämnar Sverige, och det har jag inte gjort nu, för jag kom med en väldigt kort taxifärd.”

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: