Svenska dialekter

Idag är jag hos doktorn, så ni får arbeta enskilt.

Fundera på följande när du ser film 1 och 2, nedan:

 • På vilka platser finner vi ofta dialektgränser i Sverige?
 • Varför människan pratar dialekt är oklart men i programmet Svenska dialektmysterier presenterar Fredrik Lindström en teori. Vilken? Beskriv.
 • I programmet presenteras en indelning av två stora dialektområden i Sverige. Vilka är områdena?
 • Hur förklarar han skälen till norrländskans karaktär (film 2)

Posta dina svar på ovanstående frågor som en kommentar. Postad kommentar är lika med närvaro.

Film 2

10 reaktioner till “Svenska dialekter”

 1. -På vilka platser finner vi ofta dialektgränser i Sverige?
  T.ex stort område av skog, vatten eller berg som kan ha varit ett hinder som har isolerat olika grupper av människor.

  -Varför människan pratar dialekt är oklart men i programmet Svenska dialektmysterier presenterar Fredrik Lindström en teori. Vilken? Beskriv.
  Att folk kanske var isolerade så att dem inte lärde sig tala en ordentlig svenska. Eller att dialekterna kom först och sen språket.

  -I programmet presenteras en indelning av två stora dialektområden i Sverige. Vilka är områdena?
  Västergötland och uppland.

  -Hur förklarar han skälen till norrländskans karaktär (film 2)
  Att ju längre norrut man kommer så färre blir orden. T.ex. På engelska så är Eurovision Song Constet, 3 ord och när man kommer mer norr som Sverige så blir det bara till ett enda ord Eurovisionsschlagerfestivale.

  Gilla

 2. Fråga 1:
  Sydsvenska – Danska/Söder
  Götadialekten – Norge/Västlig
  Sveamål – Dalarna, Mälaren
  Mellansvenska – Blandning mellan götadialekt & sveamål
  Norrländska – Norrländska dialekterna
  Gotländska – Var ett eget folk, med eget språk & valde själva att kalla sig svenska
  Dialekter som inte finns i Sverige – Inte har påverkats av rikssvenskan, på grund utav att de inte är med i Sverige längre

  Fråga 2:
  Dialekter är i grunden ett eget språk, som skildes åt av Naturliga hinder. Språket byggdes ihop med varandra under tiden, när samhället blev mer gemensamt och spred sig över det som skulle bilda Sverige. Dåvarande ”språken” närmade sig varandra (genom rikssvenskan) och på så sätt blev en sorts dialekt av svenskan. Rikssvenskan blev ”facit” på hur man skulle prata, men de ”gamla språken” användes som dialekter. Dialekter påverkades också med hjälp av spridningen, exempelvis som viskleken.

  Fråga 3:
  De två stora delarna som visade en skillnad i det svenska språket var väst och öst. Detta betode på en sammanslagning av två olika typer av befolkningar och deras sätt att prata. Götarna som befann sig i Västergötland och svearna som befann sig i Uppland.

  Fråga 4:
  Fredriks förklaring till det Norrländska sättet att prata är den mängd man pratar som person. Alltså hur mycket man pratar och är social. Talar man med flera personer oftare talar man ofta mer och komplicerade medan en person som pratar mindre med färre personer tar det ofta lugnt och har inte så stor språklig variation. Beroende på hur mycket man pratar beror på vart man befinner sig.
  Norrlänningar är ofta bosatta längre bort från större områden och lever i mindre eller ensamma områden. Det gör att mängden man talar blir mindre och språket är enklare. T.ex. exemplet med hunden. En norrlänning räcker med att säga hunden medan en stockholmare måste säga den hunden för att säga samma sak.

  Gilla

 3. Söder om i Sverige
  Västlig om Svergie
  Dalarna, Mälaren
  Götadialekt och sveamål i mitten av Sverige
  I Norrland
  Gotländska från Gotland.

  Dialekter är från början typ ett eget språk som skapades av Naturliga hinder. Språket bildades sedan efter att landet startade byggas up. Dom började sätta ihop dialekter till ett språk och sedan blev rikssvenskan ett sorts facit för hur svenskan skulle pratas men dom gamla språken blev då dialekter.

  De två största grupperna som pratade det svenska språket mest annorlunda var väst och öst. Det var för en sammansättning av två olika sorters folk och deras sätt att prata. Götarna från Västergötland och svearna från Uppland.

  Förklaringen är att i Norrland så bor man ofta längre ifrån andra vilket leder till att man inte pratar like mycket med folk och det leder till att man använder en lättare sett att prata och att man pratar i en lugnare takt.

  Gilla

 4. På platser där en annan folkgrupp har mindre kontakt med den andra gruppen.

  I filmen beskriver Fredrik hur det varigt två olika folkgrupper (öst och väst) som bodde i Sverige och talade alltså olika. De börjar jämföra människans dialekter med dialekter som en sorts fågel har och att det ska höras vart du kommer ifrån och att det är människans natur att vi ska kunna veta vart alla är ifrån.

  Skälen till norrländskans karaktärer säger han ha kommit till för att det är kortare uttryck och alltså ett snabbare språk. I norrland är språket alltså mer tillbakadraget med mindre ord.

  Gilla

 5. Fråga 1: Sydsvenska (södra Sverige)
  Götamål (västra Sverige)
  Sveamål (Uppland, Dalarna)
  Gotländska (Gotland)
  Norrländska (norra Sverige)

  Fråga 2: Att det var dialekter är från början ett eget språk men att dem senare skildes åt på grund av olika hinder som finns i naturen t.ex. berg och sjöar. Sen när samhället utvecklades så slogs dialekterna ihop till rikssvenskan som blev som ett slags rättningsverktyg.

  Fråga 3: De stora delarna var väst och öst med götar i väst och svear i öst.

  Fråga 4: Han förklarar det på så sätt att det som har störst påverkan är hur mycket som man pratar och är social med andra personer. De som pratar med andra personer mycket pratar då en betydlig mängd mer än dem som mest lever för sig själva. Det är därför som det verkar som att de flesta norrlänningar pratar mindre och kortar av vissa ord, de säger det som behövs.

  Gilla

 6. 1. De flesta dialekt gränser märks oftast söder/väster om Sverige, de finns också mot Gotland och lite mot Norrland.
  2. De flesta dialekter har skapats utifrån olika anledningar från att inte kunna träffa människor som bor i andra delar av Sverige till att uttala ord på olika sätt. De flesta dialekter skapades när landet började byggas upp, därefter blev rikssvenskan ungefär som ett facit för hur de flesta tyckte man skulle prata medan de gamla sätten att prata blev till olika dialekter.
  3. De stora dialekt områden är Väster och Söder ut efter som de sammanfattade och satte ihop en tolkning av två olika sorters folks sätt att prata, de var Götarna ifrån Västergötland och de som kallades Svearna ifrån Uppland.
  4. Hans förklaring är att i Norrland så bor människor inte särskilt tätt vilket leder till att de pratar mer avslappnat och har en mindre variation i sitt ordval. Detta leder även till att man pratar i en takt som är mer lugn jämfört med någon som pratar med många människor.

  Gilla

 7. Fråga 1:
  Sydsvenska – t.ex. Skåne, Blekinge, södra Småland
  Götamål och Sveamål – mitten delen av Sverige
  Gotländska – Gotland, Fårö
  Norrländska – t.ex. Norrbotten, Lappland

  Fråga 2:
  Dialekterna fanns från början innan det fanns någon riktig svenska. Det som gjorde att de höll sig var att det fanns som naturliga gränser, t.ex. en skog eller ett berg. Men när allt blev lite mer gemensamt så spred sig dialekterna och blandade sig. På grund av detta så skapades Rikssvenskan, den är en blandning av olika dialekters ord.

  Fråga 3:
  De två olika områdena är det västra och det östra.

  Fråga 4:
  Skälen till att det ser ut som det gör är att de som är tysta träffar oftast inte lika många människor och därför säger inte så mycket utan är mer rakt på sak med sina meningar. De använder ofta en mer lugn takt när de pratar eftersom att ingenting stressar dem. Medan de som då var där som pratade mer träffade mer folk och var därför mer pratglad, t.ex. de som ägde en affär.

  Gilla

 8. 1. Norrländska i norra Sverige , Gotländska i Gotland , sydsvenska södra Sverige och sveamål Mälaren, Dalarna

  2. Det var dialekter och språk som blev ett språk av naturliga hinder

  3. väst och öst som har olika dialekter

  4. Det finns inte lika många som bor nära varandra i Norrland som gör att folk pratar lungare och lättare med varandra.

  Gilla

 9. 1 Stora skillnaderna mellan sättet att tala går mellan öst och väst (nordväst ner till sydöst), mer än mellan norr och syd. Skillnaden på ord kan exemplifieras med orden Fesk (väst) och fisk (öst), mössa (väst) – myssa (öst), tatt (väst)-tagit (öst) och slutligen denna(väst)- den här (öst).

  2 Kan det vara så att dialekterna kom förs och sedan kom det svenska språket? Förr var människor isolerade och dialekten utvecklades inom ett visst område. Det visade vem du var och vart du kom ifrån. Det är som med viskleken, ju fler inom samma område som talar ett ord på ett visst sätt, ju mer säreget kommer områdets ord vara. Poäng med att man kan höra vart folk kommer ifrån är för att man ska undvika att para sig med någon från samma släkt. Det kan ses som en sorts varningssignal. Det är intressant att Pitebor beter sig olika beroende på kön; männen stannar kvar men kvinnorna väljer att flytta till områden med andra dialekter. Faktum är att detta inte bara sker i Piteå; 75% av paren som parar sig i Sverige talar olika dialekt. Människosläktet är inte ensam om att bete sig på detta vis och inom vissa arter talas det olika dialekter. Rödvingetrasthonan till exempel kommer inte tillbaka till samma område just för att undvika att para sig med släktingar.

  3 Man brukar tala om sju dialekterområden; sydsvenska dialekter, götadialekter, sveadialeketer, norrländska dialekter, gutamål, östsvenska dialekter (Finland, Åland). Av dessa sju är Götadialekten och Norrlandsdialekten de största. Idag, när vi befinner oss närmare varandra p g a ökade transportmöjligheter och kommunikation, finns det ord som från början var olika beroende på vart i Sverige de användes, men idag används på i hela Sverige. Ett exempel på detta är orden timma och timme; samma innebörd men orden används numera i hela landet.

  4 Ju längre söder ut man kommer i Europa desto fler ord. Ordet för Melodifestivalen till exempel som i Sverige består av ett ord, utgörs i Spanien av sju ord. Detta kan vara förklaringen till att den norrländska dialekten är fåordig och att oden blir avhuggna och ”minimalistiska”. I norra Sverige finns det också motsatsord, t ex ovan, ofaren, okommen, ovunnit. Fredrik frågar sig om kylan och förutsättningarna kan ha med saken att göra, och att kanske den norra delen av Sverige befolkades sist. Det kan nog vara så att isolerade människor, oberoende vart de bor, är mindre socialt erfarna, men jag tror nog att sättet att prata mer beror på vart man är van vid och vart man vuxit upp.

  Kortar ner orden. Ja kom int ut, ja vet int,

  Kyla, mörker, avstånd.

  Det som slog mig när jag tittade på avsnitt två i filmserien var att Fredrik ändrade sin dialekt och även talade långsammare när han satt och pratade med Lapplandskillen i bilen. Jag tillbringar själv somrarna i Norrland utanför Härnösand, och har märkt att jag och även mina andra familjemedlemmar ändrar vår dialekt i takt med att vi vistas där. Kan det vara så att dialekter också

  är ett socialt fenomen där sättet att prata helt enkelt knyter oss samman och att vi anpassar oss efter det gängse språk och sätt att prata där vi befinner oss.

  Fornnordiska

  Gilla

 10. 1. Vart finner vi dialektgränser?
  Vi finner dialekt gränser där en grupp människor har blivit avskilda från andra människor av till exempel stora vattendrag, berg och stora områden av skog.
  Sydsvenska fanns i söder.
  Göta som är en västlig dialekt
  Sveamål som är mot uppland. (Dalarna)
  Norrländska som är från norr. (Säger ju sig självt)
  Gotländska som är i Gotland.

  2. Varför människan har dialekter? Deras teori?
  Han tar upp en teori som är grundad på att dialekten kom innan själva språket kom att vi inte var tillsammans i en grupp för att lära oss prata samma svenska. Nu har vi däremot blandat lite med varandra och skapat det som kallas Rikssvenskan. Den är som en grundläggande svenska, men nu är det inte olika språk vi talar även om jag pratar skånska och någon annan svenska. Det heter dialekter.
  3. Stora områden?
  Västra och det östra

  4. Skälen till norrländskans karaktär?
  Folk som pratar mer med andra människor har en större pratvana och pratar därför mer och kanske snabbare. Men om man är lite mer avskuren från omvärlden(t.ex dom från Norrland) och kanske inte är lika social är man mer lugn.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: