Språklära 1

Dagens lektion

Som jag nämnt tidigare så behöver vi den närmaste tiden jobba med språklära (språksituationen i Sverige och Norden), och relativt snart även med muntlig framställning. Eftersom jag är sjuk idag får ni introducera er själva till avsnittet om språklära.

Idag ska ni:

 1. Läsa igenom denna bloggpost.
 2. Besvara någon/några av frågorna nedan. Postas som en kommentar.

Frågor

 • Varför tror du att den nordiska språkgemenskapen är viktig för samarbetet i Norden?
 • Är det viktigt att bevara språken i Norden? Vore det inte bättre om alla endast talade engelska över hela världen? Motivera ditt svar.
 • Borde svenskan, danskan och norskan bli ett och samma språk? Borde denna ”skandinaviska” få ett eget skriftspråk? Hur skulle det i så fall se ut?
 • Vilka likheter och skillnader kan du se mellan de olika nordiska länderna, deras kultur, historia och språk? Hur har historia och kultur påverkat de nordiska språken på olika sätt?
 • Hur tror du framtiden ser ut för språken i Norden? Hur kommer vi att tala om tusen år? Vilka språk kommer att finnas kvar? Från vilket språk kommer vi att låna flest ord? Vad tror du?

Om språk och deras effekter

pieter-bruegel-the-elder-babels-torn-ca-1563

George Steiner beskriver i sin bok, After Babel, språk som en ”shared secrecy”. Med det menar han att man framförallt ska förstå språk som ett sätt att hålla ihop en grupp, ett sätt att kunna behålla kunskaper och hemligheter inom gruppen. Han menar därför att språkliga skillnader ger upphov till vaksamhet mot de grupper som talar ett annat språk. Man kan se nåt liknande i hur de gamla grekerna beskrev dem som inte talade grekiska. De kallade såna människor ”barbarer”. Det var ett onomatopoetiskt ord. Grekerna tyckte de främmande orden lät som”bar bar”. Barbaros på grekiska betyder ”främmande, konstig eller dum”.

31

De nordiska språken har sina rötter i den germanska familjen av språk. Den folkgrupp vi oftast kallar vikingarna bredde ut sig i skandinavien men besökte och bodde också på de brittiska öarna och reste till och med till Nordamerika. Det danska tungomålet fick stor utbredning och talades under ganska lång tid i danskarnas välde i nordöstra England. Att danskarna kunde härska så framgångsrikt i England berodde på att deras språk fortfarande var väldigt likt sitt nordgermanska urspråk. Det språk som engelsmännen talade ”Old English” var i praktiken det samma som den gamla danska som då talades. De kunde på så sätt prata med varandra, handla och sköta ett samhälle.

21

De nordiska språken av nordgermansk stam är som sagt väldigt lika. Samhällena påminner om varandra och kulturella och religiösa likheter finns också. Det finns också mycket handel och migration mellan de skandinaviska länderna. Vi kan se språkliga likheter i räkneorden.

41

De skandinaviska länderna brukar snegla på varandra också när det gäller politiska idéer och reformer. Formellt har det funnits samarbeten i Nordiska rådet, i modern tid. Går man längre tillbaka så har både Norge och Finland varit delar av det svenska riket. Norge, Skåne, Färöarna och Grönland har också under olika tider varit delar av det danska riket.

12 reaktioner till “Språklära 1”

 1. 1. Bland annat eftersom att om en grupp har ett eget språk bara de förstår så är det enklare att ha ”shared secrecy”, dvs att information kan hållas hemlig inom vår grupp. Det skapar också en unik identitet om bara du och ett antal andra kan detta språket.
  2. Det skulle såklart vara enklare om alla individer på jorden talade samma språk. Information och resurser kan enklare spridas då. Däremot skulle tusentals år av kultur och historia gå till spillo om detta hände. Folk är stolta över sitt modersmål och känner sig lite extra speciell om de kan konversera utan att hela omgivningen förstår de.
  3. Nej, det borde de inte. Anledningen till det är att varje nations befolkning är fästa vid just sitt språk och det skulle leda till konflikter om man försökte sammansätta dessa språken. Däremot så förstår vi redan varandra en hel del om vi försöker prata med varandra. Om det skulle hända så skulle nog vi få ändra alfabetet en del, sätta in ersättningar för ä,ö å och de norska och danska bokstäverna vi inte har redan.

  Gilla

 2. Varför tror du att den nordiska språkgemenskapen är viktig för samarbetet i Norden?

  Det är så att man kan hålla hemligheter och kunskaper för sig själva.

  Borde svenskan, danskan och norskan bli ett och samma språk? Borde denna ”skandinaviska” få ett eget skriftspråk? Hur skulle det i så fall se ut?

  Jag tycker att språken border stanna detsamma som det är nu efter som att alla de nordiska länderna är ändå olika länder, det skulle vara onödigt att lära sig ett språk med nya få justeringar än att låta det vara som det är. Det ända med skriftspråket skulle vara uttalet på olika bokstäver och ändringarna på Å Ä och Ö som skulle bli en konflikt mellan de 3 länderna.

  Gilla

 3. Varför jag tror att den nordiska språkgemenskapen är viktigt för samarbetet i Norden är på grund av att våra länder har ungefär samma språk och vi kan förstå varnandras spårk utan att ha studerat de andras sprpk för att de är så lika och därför blir det enklare för de nordiska länder att kommunicera med varandra med sitt eget språk utan att behöva prata Engelska

  Det skulle vara mycket enklare för att alla länder i världen att ha engelska national språk och då skulle man kunna kommunicera med alla människor i hela världen utan att behöva lära sig ett annat språk för att kommunicera med någon annan männikska i världen men det skulle vara mycket tråkigare om alla länder pratade samma språk på grund av att alla tradioner och kulturer skulle inte vara samma sak om alla hade samma språk och varje land är unik på grund av att alla har ett eget språk

  Gilla

 4. 1. Jag tror att den nordiska språkgemenskapen är viktig för samarbetet i norden eftersom vi ska kunna kommunicera med varandra, kunna förstå varandra bättre, kunna vidareutveckla norden och hålla en unik identitet (alltså, ”shared secrecy”).

  2. För min del tycker jag att man borde bevara språket i norden eftersom det har följt med oss från kulturer och historia. Det skulle vara tråkigt ifall vi bara lämnade språket och gick över till engelskan. Fast, engelska idag är det mest talade språket i hela världen men vissa vill inte konvertera sitt språk till nåt annat när de har redan ett bra språk och förstår det allra bäst.

  3. Jag ser ingen vits med att svenska, danska och norska ska bli ett samma språk för att alla språk har rätt att bygga upp sitt språk hur de än vill. Jag tycker inte heller att dessa länder borde inte ha ett eget skriftspråk eftersom det leder till massa konsekvenser bland annat att man måste hålla reda på grammatik och stavelser.

  4. Jag tror att språket i Norden kommer att se ut som den gör fast vi kommer låna mer ord från engelskan. Hur vi kommer tala om tusen år kommer vara nog att vi använder oss mer av engelska ord eftersom teknologin kommer att utvecklas mer och då kommer vi att använda oss mer av engelskan för att bygga upp det och göra det mer förståeligt för oss och de andra, det är vad jag tror.

  Gilla

 5. 1. Jag tror att den nordiska språkgemenskapen är viktig för att det är väldigt bekvämt att kunna diskutera på sitt modersmål och man blir ändå förståd. Det är inte samma press på att kunna ett annat språk som engelsk för att uttrycka sina åsikter.

  2. Det hade nog egentligen vart bäst om alla pratade samma språk pga att alla skulle förstå varandra, men jag tycker att de nordiska språken ska bevaras för att dom är coola, annorlunda och eftersom det inte är så många som talar det så känner man sig lite extra speciell jämfört med resten av världen.

  3. Jag tycker inte att nordens språk ska bli ett och samma men att dom ska likna varandra mer, särskilt danskan kan bli mer lik oss. jag tycker också att skrift språket ska bli väldigt lika varandra för om vi skriver likadant så kommer språken att bli mer som dialekter istället för olika språk, vilket kommer leda till en större förståelse för varandra. skrift språket skulle se ut som svenskan för att vi har lätta bokstäver.

  Gilla

 6. 1. Eftersom att svenskan liksom de andra nordiska språken talas av en väldigt begränsad del av världen så känner man sig lite extra stolt över att kunna prata det. Sen när vi i norden kan göra oss hyfsat förstådd i den resterande delen av norden så blir det som en lite trygghet där, vi kan åka utomlands men ändå prata vårt inhemska språk, vilket jag tror knyter oss samman. Vi skapar en ”Nordisk bubbla”
  2. Nej det gör norden till en mer exotiskt plats, annars hade vi i lilla norden inte känt oss speciell, vilket jag på ett sett tror vi gillar. Sen kan man argumentera att all export och import från andra länder hade blivit lättare, men eftersom att vi i norden pratar bra engelska så är det inget jättestort problem.
  3. Jag tycker att den hade kunnat bli mer lik eftersom att det hade kunnat bli lättare att förstå, men jag tycker fortfarande att språken ska ha sina olikheter eftersom att det är vad som gör språken unika.Ett gemensamt skriftspråk stödjer jag, det hade blivit mycket lättare att kommunicera och spåeken hade blivit mer som dialekter till varandra och det tror jag absolut hade blivit bra. Det hade kunnat svetsa oss samman desto mer. Hur det skulle se ut är något som vi länder i norden måste komma överens om, men ett språk med enkla bokstäver rena och snygga typ som svenskan hade nog varit det bästa.

  Gilla

 7. Är det viktigt att bevara språken i Norden? Vore det inte bättre om alla endast talade engelska över hela världen?

  I mina ögon är det viktigt för varje land att behålla sitt eget språk. Detta är en grundpelare för ett land ska kunna fungera, friheten att kunna prata sitt eget språk, för att förstå sin egen kultur och historia. I vår samtid skulle det inte göra någon skillnad (framförallt i Norden då en stor del kan både engelska samt det egna språket) om världen blev enbart engelskspråkig, det är framtida generationer som inte kommer kunna använda sitt eget språk. Att han engelska som huvudspråk skulle förenkla både handel, resande och förstående för andra, men det skulle vara ett logistiskt helvete. Alla lagar skulle behöva skrivas om, en fundamental del av demokratin att prata sitt eget språk vilket tas bort. Det enklaste sättet vore att skapa ett världsparlament för regler o.s.v. , men även det skulle inte funka då folk från olika delar av världen har olika behov.

  Patriotismen och grupp tillhörighet till ett land kommer försvinna då språket är en av de få saker som håller ett land enat.

  Gilla

 8. Om alla i världen endast talade engelska skulle det bli väldigt tråkigt. Människor vill uttrycka sig och identifera sig på så många sätt som möjligt bland annat genom till exempel musiksmak, kläder eller sin favoritsporten. Det är förstås viktigt att lära sig mer än ett språk och de flesta i världen borde kunna engelska för att kunna komminucera med varandra. Men att tvinga alla att bara lära sig engelska är dock en annan sak. Det skulle vara som att tvinga alla i världen att spela fotboll och inget annat. Ja det är praktiskt, men otroligt tråkigt. Svenskan (och andra språk) har även ord och uttryck som inte existerar i engelskan. Om man bara lärde sig engelska så skulle man då gå miste om dem. Det är även bra att ha ett annat språk som back-up. Ifall det är svårt att förstå någon på ett språk kan ni skifta till ett annat, förutsagt att ni båda talar det, för att förstå varandra bättre.
  Jag tycker att det skulle vara onödigt att utveckla ett ny språk endast för skandinavien. Våra språk är redan så pass lika så att man förstår varandra och det finns ingen ”vinst” med det hela. Det skulle ta en massa resurser, både tid och pengar, för att utveckla och lära ut ett nytt språk. I slutändan kommer vi inte märka någon stor skillnad. Om du som svensk lär dig några norska och danska ord så kan du i princip förstå det mesta av språken.
  I framtiden kommer vi att ha flera engelska låneord, mer än vad vi redan har idag. Jag tror dock att vi fortfarande kommer att prata en form av svenska. Men det är väldigt svårt att säga. Engelskan har knappt ändrats på 500 år, samtidigt har svenskan ändrats drastiskt.

  Gilla

 9. Är det viktigt att bevara språken i Norden? Vore det inte bättre om alla endast talade engelska över hela världen?

  I nutid tycker jag att det är viktigt att bevara språken då all historia och kultur ingår i språkets del. I norden kan nästan alla både sitt huvudspråk och engelska men ifall man fortsatte med bara engelska så behöver inte framtida generationer lära sig huvudspråket och då tappar de lite av landets kultur och historia.

  Tycker också det borde vara en massor med jobb att skriva över alla olika länders historia till engelska så det inte blir att de framtida generationerna inte skulle kunna ta reda på deras historia. De länder som har en gång blivit koloniserad av England har ett försprång med att översätta allt till engelska.

  Gilla

 10. Varför tror du den nordiska språkgemenskapen för samarbetet i Norden?

  En av de anledningar att det nordiska länderna kan bevara sin vänskap och samarbete är att det finns en så stor likhet i våra språk. Att vi kan tala våra egna språk, och fylla in med engelska ord när det behövs, gör så att vi känner en likhet.

  Är det viktigt att bevara språken i Norden? Vore det inte bättre om alla endast talade engelska över hela världen?

  Att bevara ett språk innebär att man också bevarar en kultur. En kultur och ett språk som man inte känner sig speciellt pigg på att ta bort. Att vi pratar två språk, vårt egna och Engelska är som en kompromiss som gör alla glada. Dock om det ska ske en full övergång till Engelska måste det ske över tid. Relativt lång tid.

  Borde svenskan, danskan och norskan bli ett och samma språk? Borde denna ”skandinaviska” få ett eget skriftspråk? Hur skulle det i så fall se ut?

  Det skulle vara otroligt svårt att få folk att börja skapa och prata ett helt nytt språk. Det ”skandinaviska” språket skulle troligtvis ha ord som likar svenskan, norskan och engelskan. Och grammatik och meningsuppbyggnad liknande alla tre språken.

  Gilla

 11. Vilka likheter och skillnader kan du se mellan de olika nordiska länderna, deras kultur, historia och språk? Hur har historia och kultur påverkat de nordiska språken på olika sätt?

  de nordiska länderna har många olika liknelser som exempel vis bokstäverna så har dom nora ord som är samma sak och en del som liknar varandra. historien har uppdelat den nordiska språket till fem språk som finns idag och kulturen har ändrats men de har fortfarande sinna liknelser med varandra efter alla dessa år.

  Hur tror du framtiden ser ut för språken i Norden? Hur kommer vi att tala om tusen år? Vilka språk kommer att finnas kvar? Från vilket språk kommer vi att låna flest ord? Vad tror du?

  som jag tror så kommer språken utveckla hella tiden men den språket som vi kommer använda minst kommer tillslut att försvinna om ingen pratar språket.
  språket skulle säkert låta annorlunda än den låter just nu. språket vi kommer låna flest ord av kan vara våra släktingar från den nordiska språket eller från andra språk som flesta använder exempel viss engelska. där ”old english” var i praktiken den samma som den gamla danska så talades.

  Gilla

 12. 1. Inga språk i norden är identiska, men faktumet att vi kan förstå varandra (till större delen) med våra modersmål gör så att vi bygger upp ett gemenskap. Detta gemenskap förbättrar vårt samarbete och våran kommunikation. Visst, när man inte förstår fyller man ut med ett annat språk. t.ex. engelska. Men bara idén om att kunna kommunicera med sina modersmål gör samarbetet bättre.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: