Tes och argument

uppgift-svenska-samh

DEBATTARTIKEL

 1. Inledning. Något har hänt i samhället, en ny lag, någon har kommit med ett uttalande som du reagerar på.
 2. TES: Introducera vad du ska argumenterar för.

TES

 • Berättar för din läsare hur du tolkar innebörden av ett specifikt ämne.
 • Tjänar som en vägkarta för din uppsats.
 • En tes är en TOLKNING av en fråga eller ett ämne, INTE ämnet i sig.
 • En tes är ett påstående som andra kan komma att ifrågasätta.
 • En tes ska formuleras kort.

3. Argumentation. (Påstående + skäl). Försök att både ge ”hårda” argument, och ”mjuka”. En övertygande argumenterande text spelar på  både känslor och förnuft.

4. Avslutningen

A.) Gör en kort sammanfattning av dina argument
B.) Referera till din inledning? Ett citat? En uppmaning?

 

33 reaktioner till “Tes och argument”

 1. Hjälp i närområdet är viktigare och har mycket mer ekonomisk effektivitet än migration.
  Är det barmhärtighet att öppna gränserna?
  Bryr man säg verkligen om syriska flyktingar om man öppnar gränserna?

  Gilla

  1. inledning: Sveriges invandrings politk är fel.

   Att hjälpa på plats är mer effektivt än migration till Sverige

   Hans Rosling säger på Hela Sverige skramlar”-galan i Globen 29/09-15 att 300 000 flyktingar befinner sig i Europa och ca 4 miljoner i grannländerna av Syrien. Rosling nämner också att vi lägger mer pengar på personerna här i Europa jämfört med flyktingarna i grannländerna. Flyktingarna inom EU har ca 20 miljarder då å andra sidan har flyktingarna inom grannländerna bara 15 miljarder per år att dela på.

   Eszter Zalan skriver på euobserver 17/11-16 att EU:s budget ska 2017 satsa runt 60 miljarder svenska kronor på migration. 11% mer än vad dom tidigare föreslog 2016. EU vill lägga dessa pengar på EU:s länder, skapa mottagningscentrum och returnera dom som inte har rätt att stanna.

   Argument: Det kostar mindre att hjälpa på plats jämfört med i Sverige:
   asertyuijklpöah

   Smuggling till Sverige är en grym hantering.

   motargument:
   Flyktingarna vill fly så långt som möjligt från landet. Karl Anders Lindahl skriver i sin krönika på nyheter24 10/13-15 att flyktingfamiljer inte bara vill ha tak på huvudet och mat på bordet. Det finns inga hem och ingen framtid. Varför skulle dessa personer frivilligt vilja stanna?

   Det går bättre för Sverige rent ekonomiskt att ta emot flytningar och asylsökande.

   moderaterna: vill stänga gränsrean
   Socialdemokraterna vill ha öppna gränser.
   SD vill hjälpa folk på plats. hjälpa folk genom asyl om det handlar om

   https://euobserver.com/institutional/135937

   http://nyheter24.se/nyheter/kronikor/813638-vi-maste-doda-myten-om-att-kunna-hjalpa-flyktingar-pa-plats

   Gilla

 2. Under de senaste åren har uppklarade miljöbrott minskat drastiskt. Sen 2006 har procenten minskat från 12% uppklarade brott till 3% uppklarade. Källa (BRÅ).

  För att öka antalet uppklarade brott måste polisutredningar prioriteras mera till miljöbrott.

  ARGUMENT:
  MOTARGUMENT:

  Gilla

 3. Människor som inte går på gymnasiet har en högre chans att bli arbetslös och begå kriminalitet. En statistik visar att folk som inte gick på gymnasiet år 2015 hade 20 % chans inte få ett jobb medan en chans på 4,7 % om man har gått på gymnasiet enligt http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet-efter-utbildningsniva/. Enligt Ifau så sägs det att lägre arbetslöshet ger mindre brott för alla nästan alla sorters brott som bilstölder och narkotikabrott. http://www.ifau.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Lagre-arbetsloshet-leder-till-farre-brott/

  Utbildning kan minska brottsligheten.

  Gilla

  1. Människor som inte går på gymnasiet har en högre chans att bli arbetslös och begå kriminalitet. En statistik visar att folk som inte gick på gymnasiet år 2015 hade 20 % chans inte få ett jobb medan en chans på 4,7 % om man har gått på gymnasiet enligt http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet-efter-utbildningsniva/. Enligt Ifau så sägs det att lägre arbetslöshet ger mindre brott för alla nästan alla sorters brott som bilstölder och narkotikabrott. http://www.ifau.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Lagre-arbetsloshet-leder-till-farre-brott/

   effektivare utbildning kommer minska brottsligheten

   Sen år 2000 tills förra året (2015) så har det sammanlagt varit 300 000 anmälda brott som kommer från en statistik från http://www.brottsrummet.se/sv/brott-och-statistik och det här kan vi minska och det vi kan göra är att göra skolans utbildning effektivare.

   Om man har en effektivare utbildning som att ha bra lärare som kan göra att man har en bra möjlighet att hjälpa eleverna att få bra betyg och då kan leda till att man får ett jobb så kommer då hända att dem som har ett jobb med bra ekonomi så kommer brottslighet procenten minskas, t.ex. bilstölder eftersom att då har man råd att köpa en bil.
   Om vi lyckas med det här så kommer brottsligheten minskas efter som att dem flesta brotten kommer från att folk inte har ett jobb. Man kan göra skolan effektivare på det sättet att göra så alla får bra betyg i skolan och att

   Argument: Bättre utbildning för elever som vill bli poliser kommer också att minska brottsligheten eftersom att dem saknar kunskap om förutsättningar för att minska brott i lokala ställen. http://tryggaresverige.org/aktuellt/utbildningar

   Motargument: Ändå om man har bra betyg i skolan som räcker till att få ett jobb så kan det ändå hända att dem personerna begår brott.

   Gilla

 4. Höj böter på rån och stöld relaterade brott som begås av unga.

  Det är de brott som leder till att unga fortsätter med brott senare i livet. Källa brå

  Gilla

  1. Tes: Höj/inför ungdomstjänsten på rån, tillgrepp av motorfordon och brott mot allmän verksamhet för ungdomar.

   Argument:

   Den första anledningen till att man ska höja straffet på dem brotten är för att enligt brottsförebyggande rådets undersökningar så har man sätt att det är det dem brotten som löper störst risk till att leda till fortsatt kriminalitet för ungdomar. 15 % av de ungdomar som blev återfallsbrottslingar så hade 37 % av dem rån som ingångsbrott, 26 % hade tillgrepp mot motorfordon som ingångsbrott och 30 % hade brott mot allmän verksamhet som ingångsbrott. Så om man ger hårdare bestraffning på dem brotten så kommer det i sin tur att leda till att vi får mindre kriminella i Sverige.

   Ungdomstjänst är bättre när det gäller att få ungdomarna att ta konsekvenserna av sina brott på bästa sätt då om straffet istället blir böter så blir det i de flesta fall föräldrarna eller liknande som får betala och ungdomen som begått brottet slipper undan och det finns större risk att hen kommer att begå fler brott i framtiden då hen inte var den som blev påverkad mest.s

   Ungdomstjänst hjälper mer att minska återfall av brott.

   http://www.brottsrummet.se/sv/straff

   http://bra.se/bra/brott-och-statistik/ungdomsbrottslighet.html

   Klicka för att komma åt 2011_21_strategiska_brott.pdf

   Gilla

  1. Tes:
   Dödstraff borde tas bort

   http://www.nbcrightnow.com/story/15519792/what-costs-more-the-death-penalty-or-life-in-prison

   NBC har utfört en studie som visar att dödstraff kostar ungefär en halv miljon dollar mer än livstid.

   Argument:
   Kostar mycket.
   Omänskligt.
   Det är en stark varning.

   Motargument:
   • all guilty people deserve to be punished
   • only guilty people deserve to be punished
   • guilty people deserve to be punished in proportion to the severity of their crime

   man ska inte straffa någon genom att göra det som de gjort till någon annan.

   http://listverse.com/2013/06/01/5-arguments-for-and-against-the-death-penalty/

   olika argument för och emot.

   http://www.bbc.co.uk/ethics/capitalpunishment/for_1.shtml

   I USA har runt 1440 personer avrättas avrättats sen 1976. I 2016 har18 avrättats. Jag tycker inte att man borde ha ett straff som avrättning för vanliga människor.

   Att ta en annan människas liv är i grund och botten något barbariskt. Man har genom århundraden avrättat ganska fritt, genom allt från att bränna någon till döds till att krossa offrets alla ben till de eventulellt dör (breaking wheel). På senare tid har man dock hittat på lite smärtfriare sätt att ta en persons liv, t.ex. guillotinen (fortfarande ganska barockt) och dödscocktailen. Men oavsett om det sker smärtsamt eller smärtfritt, så är det fortfarande barockt att göra det man straffar någon för att de har gjort.

   Dödstraff borde tas bort.

   Min tes är att dödstraff borde tas bort för vanliga människor. Jag tycker att det är barbariskt och utan syfte. Dock tycker jag att personer med mentala problem, som inte kommer kunna förbättra sig borde få dödas, om man kan garantera att personen ifråga kommer fortsätta att skada folk, och fortsätte kosta mycket pengar.

   Dödstraff kostar för mycket.
   Dödstraff kostar för mycket. Med alla kostnader räknade: allt från de två advokater som den ”dömda” har rätt till, till de 14 år som en person i snitt spenderar i fängelse innan de till slut blir dödade, blir det väldigt mycket pengar. Bara Hög säkerhets-fängelset som fången ska tillbringa 14 år i kostar 650 000 dollar per skalle.

   Gilla

 5. Satsa mer resurser på mobbaren (förövaren).

  Argument:
  1. Hindrar ökad brottslighet i framtiden (t.ex. för stöld, misshandel m.m.)
  2. mer effektivt sätt att stoppa mobbning
  3. ”rädda”/hjälpa personen istället för att stöta bort förövaren från samhället
  4. Kan göra att ”offret” känner sig inte lika trygg

  Gilla

  1. Ämne: Kriminalitet, mobbning

   Fokus: Satsa mer på förövaren
   • Se till så att allt är bra hemma och med förövaren
   • Flytta på förövaren istället för att offret ska ”flytta sig”
   • Hitta problemet innan det ”börjar”
   o Social tjänsten
   o Kuratorn har individuella samtal med eleverna i klasserna
   • Om det redan finns en mobbare (förövare), vad gör vi?
   o Se hur det är hemma
   o Hur mår han/hon?
   o Se till så att det inte går längre
   ➢ Brottslighet när han/hon går ut skolan

   Tes: Satsa mer resurser på förövarna.

   Argument: 1. Hindrar ökad brottslighet i framtiden (t.ex. för stöld, misshandel m.m.)
   2. mer effektivt sätt att stoppa mobbning
   3. ”rädda”/hjälpa personen istället för att stöta bort förövaren från samhället

   (motargument) 4. Kan göra att ”offret” inte känner sig lika trygg i och utanför skolan
   5. ?

   Källor:
   http://www.kivakoulu.fi/vad_beror_mobbning_pa

   https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/motverka-natmobbning/vad-ar-brottsligt/

   http://www.brottsrummet.se/sv/mobbning

   http://www.brå.se

   sid. 37: hur många mobbas och vilket år (t.ex. 9an)

   Klicka för att komma åt 2005_04_stold_vald_droger_bland_ungdomar.pdf

   • Se till så att det inte går längre
   o Brottslighet när han/hon går ut skolan

   Klicka för att komma åt 2009_6_grovre_vald_skolan.pdf

   Klicka för att komma åt 2009_effekter_anti-mobbningsprogram.pdf

   Ökad brottslighet av mobbning:
   http://www.umo.se/vald–krankningar/mobbning/

   https://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2012-06-12-mobbare-loper-hogre-risk-att-bega-brott.html

   • Hitta problemet innan det ”börjar”
   http://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/forskola-och-skola/mobbning/vad-foraldern-kan-gora

   satsa mer på mobbaren:
   http://www.lararnasnyheter.se/fritidspedagogen/2002/10/28/vem-blir-mobbare-vem-blir-offer

   brottslighet i Sverige ungdomar:
   https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/ungdomsbrottslighet.html

   http://www.brottsrummet.se/sv/ungdomar-och-brott

   Ökad brottslighet av mobbning:
   https://www.bra.se/bra/forebygga-brott/mobbning.html

   Börja med: argumentationen (inledning sist, I dag finns det mycket mobbning på skolor…)

   Tesen: Satsa mer på att hjälpa förövaren istället för offret

   Kolla upp: statistik på olika metoder och vart de flesta bli utsatta

   (inledning + tes)

   Ofta så blir förövaren deprimerad efter några år, kan även hända offret, och om vi kan hitta problemet innan det startar. Ska vi försöka se till att det är bra hemma (lite för på?)? Vad ska föräldrar och lärare tänka på? Kuratorn, vad kan han/hon göra?

   Om vi väljer att lägga vår tid och våra resurser på förövaren så kommer det hjälpa oss minska brottsligheten i framtiden, vilket gör att det blir en ekonomisk vinst (?). Ungdoms våld har ökat? Vart är det flest kriminella (ålder)?

   Men om vi satsar nästan allt på förövaren, hur kommer då offret känna sig? Kommer han/hon känna sig utstött eller lite lättad? Kommer det bli så att offret känner sig ännu mer osäker i och utanför skolan?

   Är tanken att lägga det mesta av våra resurser på att hjälpa förövaren eller bara att hindra mobbning från att ett mer effektivt sätt?(hitta källor)

   (sammanfattning)

   I dagens skolor finns det totalt 10% av barnen som blir utsatta för mobbning i klass nio. Många av de som blir offer och de som är förövare har en ökad risk för att hamna i en depression. Resultat från en av Brås internationella studier visar på en ökad risk, över 50%, att förövarna kommer begå ett brott inom sex-sju år.1 För att vi ska kunna minska framtida brottslighet så ska vi satsa mer på att hjälpa förövarna, men fortfarande hjälpa offret.

   (koppla till depression och sedan till at 60% blir senare dömda för brott) (https://www.bra.se/bra/forebygga-brott/mobbning.html)

   Referat:

   1School Bullying, Depression and Offending Behaviour Later in Life

   Gilla

 6. Tes:
  Mer fokus och pengar behöver gå till utbildning och utsatta områden för att minska brottsligheten

  För:
  Arbetslöshet har stor chans att leda till kriminalitet
  Pengarna fördelas på fel saker
  Statistik som visar sambandet

  Mot:
  Skoltrötta barn/ungdomar
  Dyrt/Svårt att genomföra

  Gilla

  1. Tes:
   – Lägg mer fokus och pengar på utbildning i utsatta områden för att minska brottsligheten

   För:
   – Arbetslösheten har stor chans att leda till kriminalitet
   Kriminalitet lönar sig mer än ett låginkomst jobb
   Inget jobb -> Mer tid för brottslighet
   Brottslighet -> Enklaste/snabbaste sättet att få pengar (Jobb/Arbete är svårt att få utan utbildning)

   – Pengarna fördelas olika
   Mer pengar till utbildning/jobb -> Fokus på att förbättra utbildning/jobb -> Fler jobbar/studerar -> Minskning av brottslighet
   Pengar ”slösas” på onödiga saker, mindre viktiga

   – Satsning på utbildning i utsatta områden påverkar ungdomar och deras inblandning inom kriminalitet
   Föräldrar som begår brott -> Barn/Ungdomar som följer efter
   Mer utbildning -> Större chans att få ett jobb med ”fungerande” jobb

   Gilla

 7. (Sverige är säkrare nu än någonsin!)

  Att brottslighet ökar det är inget man kan ducka för. Brottsligheten är betydligt har haft en signifikant skillnad från 1980-2015 enligt BRÅ (Brottsförebyggande Rådet http://www.bra.se) Denna information sprids otroligt snabbt inom sociala medier, det har lett till att folk känner sig mer osäkra i landet. Men jag säger att Sverige är säkrare nu än någonsin.

  Enligt statistik från BRÅ, så har antalet brott som är farliga ”direkt”(Alltså att du blir utsatt i fara, exempelvis att du kan bli dödad eller lätt eller grovmisshandel eller något ”litet” som att bli rånad på bil) ökat från 31 900 år 1980 till 108 739 år 2015. Vilket är en ca 70% ökning! Även fast det är väldigt tydliga siffror som tyder på att Sverige är mer ”osäkert” så är det ändå väldigt lite eftersom Sveriges befolkning år 1980 var ungefär 8,3 miljoner. Alltså så var det 0,0038% chans att du blir utsatt för någon utav dessa brott. År 2015 hade Sverige 9 851 017 invånare vilket innebär att det var 0,011% chans. Så visst Sverige är mer osäkert, men hur rädd måste man vara?

  Sverige har alltid vart ett land som vart ”säkert” men jag kan sitta och rabbla siffror hela dagen utan att det händer någonting. Folk tittar på den ”stora” skillnaden och får det blir katastrof. Så hur sänker vi brottsligheten? En viktig roll i ”Vilka barn och ungdomar blir kriminella?” (www.brottsrummet.se Brottsrummets statistik) är föräldrarna en stor punkt i vem som blir kriminell. Hur föräldrar uppfostrar kan vi inte göra mycket åt, men vi vet att ekonomin spelar stor roll. Så hur hjälper vi föräldrar ekonomiskt? Ett alternativ skulle kunna vara att vi höjer barnbidraget med kanske 500kr. Men detta kommer förstås kosta oss jättemycket och detta innebär att vi måste höja skatten också. Vilket inte skulle vara uppskattat eftersom det är fler som redan har en ekonomisk stabilitet.
  Det andra alternativet är att vi måste vara mer aktiva när föräldrar får barn och vi bör ha fler bidrag som dom kan ta del av om dom inte klarar sig eller så måste vi vara hårdare på att socialen får komma in och nosa. Om vi lägger om vad staten lägger pengar på, bör vi lägga om det på att vi satsar på socialen mer eller att vi skapar fler bidrag som föräldrar med ekonomisk instabilitet kan ta del av, självklart måste vi hålla god koll på vilka som är berättigade till detta bidrag så att vi inte förlorar allt för mycket pengar. Ekonomisk instabilitet är det första, det andra kan vara alkoholmissbruk. Om en förälder missbrukar alkohol eller droger. Finns det stor risk för att barnet blir likadant och det är ingen hemlighet att alkohol skapar brott. Så då kan barnmorskor eller andra läkare till föräldern ha koll så att allting går bra med barnet och med föräldrarna. Hur vi ska

  Detta är preliminärt min text, när jag är färdig är det mycket möjligt att detta INTE är mina argument.

  Gilla

  1. Föräldrar är anledningen till ett osäkert Sverige!

   Att brottslighet ökar det är inget man kan ducka för. Brottsligheten har en signifikant ökning från 1980-2015 enligt BRÅ (KÄLLA) Denna information sprids otroligt snabbt inom sociala medier, det har lett till att folk känner sig mer osäkra i landet. Men jag säger att Sverige är säkrare nu än någonsin.

   Enligt statistik från BRÅ(http://statistik.bra.se/solwebb/action/start?menykatalogid=2), så har antalet anmälda brott som är farliga ”direkt”(Alltså att du blir utsatt i fara, exempelvis att du kan bli dödad eller lätt eller grovmisshandel eller något litet som att bli rånad på bil) ökat från 31 900 år 1980 till 108 739 år 2015. Vilket är en ca 70% ökning! Även fast det är väldigt tydliga siffror som tyder på att Sverige är mer osäkert så är det ändå väldigt lite eftersom Sveriges befolkning år 1980 var ungefär 8,3 miljoner. Alltså så var det 0,0038% chans att du blir utsatt för någon utav dessa brott. År 2015 hade Sverige 9 851 017 invånare vilket innebär att det var 0,011% chans. Så visst Sverige är mer osäkert, men hur rädd måste man vara?

   Sverige har alltid varit ett land som varit säkert men jag kan sitta och rabbla siffror hela dagen utan att det händer någonting. Folk tittar på den ofantligt stora skillnaden och det blir katastrof. Så hur sänker vi brottsligheten? En viktig roll i ”Vilka barn och ungdomar blir kriminella?” (KÄLLA) är föräldrarna en stor punkt i vem som blir kriminell. Hur föräldrar uppfostrar kan vi inte göra mycket åt, men vi vet att ekonomin spelar stor roll i om det går bra i en familj eller inte. Så hur hjälper vi föräldrar ekonomiskt? Ett alternativ skulle kunna vara att vi höjer barnbidraget med kanske 500kr. Men detta kommer förstås kosta oss jättemycket och detta innebär att vi måste höja skatten också. Vilket inte skulle vara uppskattat eftersom det är fler som har en ekonomisk stabilitet än familjer som inte fungerar.

   Barnbidragshöjning kommer bli väldigt svårt och alldeles för dyrt. Så vad vi måste göra är att vi måste vara mer aktiva när föräldrar får barn. Vi bör ha fler bidrag som dom kan ta del av om dom inte klarar sig eller så måste vi vara hårdare på att socialen får komma in och nosa. Om vi lägger om vad staten lägger pengar på, bör vi lägga om det på att vi satsar på socialen mer eller att vi skapar fler bidrag som föräldrar med ekonomisk instabilitet kan ta del av, självklart måste vi hålla god koll på vilka som är berättigade till detta bidrag så att vi inte förlorar allt för mycket pengar. Ekonomisk instabilitet är det första, det andra kan vara alkoholmissbruk. Om en förälder missbrukar alkohol eller droger så finns det stor risk för att barnet blir likadant och det är ingen hemlighet att alkohol skapar brott. Min lösning på att vi ska mindre problem med alkohol inom barnfamiljer är att vi har små tester som barnen/ungdomar får göra där dom uppger sitt personnummer och där svarar dom på frågor som handlar om hur dom har det hemma. Proven ska skrivas i en ”privat” miljö så dom vet att ingen vet vad dom skrivit förutom dom som tittar på proven. Många har nog problem med att säga att det är jobbigt hemma, så dessa tester kan vara ett bra sätt att hjälpa dom. Om provresultatet tyder på att barnet har det jobbigt hemma så ska man ta kontakt med barnet för att få mer specifik information. Därefter ska vi ta åtgärder som socialen eller andra tycker vi ska ta.

   Allt detta kostar självklart mycket pengar, fler tillgängliga bidrag, större satsning på socialen. Det kommer kräva en stark lobbyist eller organisation att få dessa beslut igenom, eftersom detta inte är något stort som politiker fokuserar på. Men om vi vill sänka brottsligheten, få folk att känna sig säkra och ge Sverige dessa forna säkerhet så är dessa dom åtgärder vi måste göra. Varför har jag bara lagt fokus på barn och föräldrar, vi bör fokusera på att lägga mer pengar på övervakning och på polisstyrkan? Det är en enkel fråga, om alla barn vi har just nu inte är/blir kriminella så kommer vi inte ha någon brottslighet om 10 år. Om vi lägger pengar på att övervaka mer och ha fler tillgängliga poliser så är det enda vi kommer göra är att fånga fler som är kriminella. Det sänker inte brottsligheten i sig. Då kommer det bli en ännu större skillnad i statistiken. Om vi fokuserar på barnen, som faktiskt är vår framtid så kommer vi ha ett säkrare Sverige i framtiden.

   Självklart kan vi lägga pengar på övervakning och poliskåren, men det är inte det som borde vara vårt huvudfokus eftersom det i princip inte kommer sänka brottsligheten. Jag förstår också att barnfamiljer som inte dricker alkohol och som inte har problem inte vill ha socialen vid tröskeln och titta in. Jag är själv inte förälder men jag förstår själv att om jag skulle ha barn, så skulle jag hellre vilja att mitt barn ska bli säkert i framtiden. För att det socialen gör är att dom vill veta så att allt går bra. Så att risken för att barn blir kriminella blir mindre. Så vi får tillbaka vårt säkra Sverige. Vi måste jobba tillsammans för att säkra Sverige och tjäna tillbaka vår forna stolthet.

   Gilla

 8. Minska invandring tills vi har ett bättre sett att ge dem boende. Just nu är det många flyktingar som inte har någonstans att bo. Gruppboenden som finns är ofta små så att det är trångt och de får sällan vara ensamma. Standarden på

  Gilla

  1. Minska invandring tills vi har ett bättre sett att ge dem boende. Just nu är det många flyktingar som inte har någonstans att bo. Gruppboenden som finns är ofta små så att det är trångt och de får sällan vara ensamma. Standarden på boenden är ofta alldeles för låg

   Det finns folk som protesterar mott byggande eller ombyggande av hus till flykting boende.

   Gilla

 9. Bättre utbildning kommer minska brottsligheten

  Argument: Om man har en effektivare utbildning som att ha bra lärare som han göra att man har en bra möjlighet att hjälpa eleverna att få bra betyg och då kan leda till att man får ett jobb så kommer då hända att dem som har ett jobb med bra ekonomi så kommer brottslighet procenten minskas, t.ex. bilstölder eftersom att då har man råd att köpa en bil.

  Argument: Bättre utbildning för elever som vill bli poliser kommer också att minska brottsligheten eftersom att dem saknar kunskap om förutsättningar för att minska brott i loka ställen. http://tryggaresverige.org/aktuellt/utbildningar

  Motargument: Ändå om man har bra betyg i skolan som räcker till att få ett jobb så kan det ändå hända att dem personerna begår brott.

  Gilla

 10. Under de senaste åren har uppklarade miljöbrott minskat drastiskt. Sen 2006 har procenten minskat från 12% uppklarade brott till 3% uppklarade brott. Källa (BRÅ).

  TES : För att öka antalet uppklarade brott måste polisutredningar prioriteras mera till miljöbrott.

  ARGUMENT:
  Miljöbrott påverkar inte bara ett offer utan gör alla i världen till offer.

  Den lilla mängden uppklarade brott visar tydligt att det inte finns tillräckligt med resurser för att klara upp anmälda miljöbrott.

  MOTARGUMENT:
  Den enskilda individen som offer borde prioriteras då hotet är mer direkt.

  Det är inte ekonomiskt effektivt att lösa miljöbrott då kostnaderna för att lösa ett fall stiger långt över vinsten på bot som förövaren får.

  http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/miljobrott.html

  Klicka för att komma åt FULLTEXT01.pdf

  http://data.riksdagen.se/dokument/GT1094

  Klicka för att komma åt Tillsynsrapp_6_Miljobrott_130521.pdf

  http://www.hd.se/2012-10-05/miljobrott-maste-prioriteras

  http://www.helahalsingland.se/allmant/halsingland/manga-miljobrott-forblir-olosta-vara-resurser-racker-inte-till

  http://www.helahalsingland.se/allmant/halsingland/manga-miljobrott-forblir-olosta-vara-resurser-racker-inte-till

  Gilla

  1. Under de senaste åren har uppklarade miljöbrott minskat drastiskt. Sen 2006 har procenten minskat från 12% uppklarade brott till 3% uppklarade brott. Källa (BRÅ).

   TES : För att öka antalet uppklarade brott måste polisutredningar prioriteras mera till miljöbrott.

   Den lilla mängden uppklarade miljöbrott gör det tydligt att inte tillräckligt med resurser läggs på att lösa dem. Allt för få poliser arbetar med att lösa miljöbrott och alla har inte ordentlig utbildning för att lösa brotten effektivt.

   Hotet mot en individ i alla de andra brotten är mycket mera direkt och tydligt än vad miljöbrott är. När vi ser hotet direkt kommer brottet självklart kännas mera viktigt att prioritera men miljöbrott och andra sidan påverkar alla individer i hela världen.

   ARGUMENT:
   Miljöbrott påverkar inte bara ett offer utan gör alla i världen till offer.

   Den lilla mängden uppklarade brott visar tydligt att det inte finns tillräckligt med resurser för att klara upp anmälda miljöbrott.

   MOTARGUMENT:
   Den enskilda individen som offer borde prioriteras då hotet är mer direkt.

   Det är inte ekonomiskt effektivt att lösa miljöbrott då kostnaderna för att lösa ett fall stiger långt över vinsten på den bot som förövaren får.

   http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/miljobrott.html

   Klicka för att komma åt FULLTEXT01.pdf

   http://data.riksdagen.se/dokument/GT1094

   Klicka för att komma åt Tillsynsrapp_6_Miljobrott_130521.pdf

   http://www.hd.se/2012-10-05/miljobrott-maste-prioriteras

   http://www.helahalsingland.se/allmant/halsingland/manga-miljobrott-forblir-olosta-vara-resurser-racker-inte-till

   Gilla

 11. Tes:
  Dödstraff borde tas bort

  http://www.nbcrightnow.com/story/15519792/what-costs-more-the-death-penalty-or-life-in-prison

  NBC har utfört en studie som visar att dödstraff kostar ungefär en halv miljon dollar mer än livstid.

  Argument:
  Kostar mycket.
  Omänskligt.
  Det är en stark varning.

  Motargument:
  • all guilty people deserve to be punished
  • only guilty people deserve to be punished
  • guilty people deserve to be punished in proportion to the severity of their crime

  man ska inte straffa någon genom att göra det som de gjort till någon annan.

  http://listverse.com/2013/06/01/5-arguments-for-and-against-the-death-penalty/

  olika argument för och emot.

  http://www.bbc.co.uk/ethics/capitalpunishment/for_1.shtml

  I USA har runt 1440 personer avrättas avrättats sen 1976. I 2016 har18 avrättats. Jag tycker inte att man borde ha ett straff som avrättning för vanliga människor.

  Att ta en annan människas liv är i grund och botten något barbariskt. Man har genom århundraden avrättat ganska fritt, genom allt från att bränna någon till döds till att krossa offrets alla ben till de eventulellt dör (breaking wheel). På senare har man hittat på lite smärtfriare sätt att ta en persons liv, t.ex. guillotinen (fortfarande ganska barockt) och dödscocktailen.

  Gilla

 12. Tes: Eliminera källan till flyktingkrisen

  För: Minskar skadligt mycket immigration. Gynnar båda länderna. Gynnar utifrån den ekonomiska aspekten då kapital ej spenderas på flyktingar.

  Emot:

  Gilla

 13. Camilla Johansson har jobb och betalar hyra. Hon har bott på Lidingö i 18 år och i den aktuella lägenheten i fyra år. Hennes 12-åriga dotter går i skolan på Lidingö. Men det hjälper inte. Nu vräks Camilla Johansson av staden då en nyanländ familj behöver bostaden. – Jag får väl bo i bilen, säger hon till Nyheter Idag. Det är inte första gången Lidingö stad vräker en barnfamilj till förmån för nyanlända.

  Under 2015 kostade flyktingmottagandet… Vi har läst

  …….

  Det är uppenbart för alla och envar att detta inte fungerar. Det blir inte rätt. Det blir inte bra.

  Sverige borde hjäpa människor där hjälpen behövs som mest

  Det

  Är det barmhärtigt att öppna gränserna?
  (Det är inte barmhärtigt att öppna gränserna)
  (Man borde lägga pengar i närområdet och hjälpa fler) Sverige borde hjäpa andra länder att hjälpa sig själva.-
  Argument: UNHCR är underfinansierat
  Mot: UNHCR säger att vi inte ska sluta hjälpa folk i europa
  Motmot: Strawman.
  Argument: Vi kan hjälpa många fler i närområdet istället för att ha flyktings lotto dead or alive.
  Mot: Dom vill fly från eländet inte få hjälp att stanna där.
  Motmot: Folk vill stanna så nära sitt hem som möjligt både för hopp att återvända och för att folk generellt inte är keen to långförflyttning (alltså borde länder närmre flyktingarna ta mer mycket mer ansvar än dem tar, konstigt att Sverige tar så mycket när vi är så långt bort)
  Argument: Anna Kinberg Batra ändrar sig då hon tidigare var för öppna gränser.

  Börja hos motargument
  Kolla mer på källor
  Börja.
  Ez win.

  Svenska Dagbladet 22 oct 2015”Migrationsverket bedömer att man nästa år behöver 29 miljarder kronor mer än beräknat, vilket gör att statens direkta kostnader för invandringen landar på drygt 60 miljarder kronor år 2016. Åren efter överstiger kostnaderna 70 miljarder kronor. Som jämförelse kan nämnas att hela rättsväsendet inklusive polis kostar ungefär 40 miljarder kronor per år, eller att biståndet kostar drygt 30 miljarder kronor.
  Sammanlagt innebär flyktingkrisen ökade statliga utgifter med omkring 130 miljarder kronor de närmaste fyra åren. Det är belopp som motsvarar vad en regering normalt lägger på olika satsningar under en hel mandatperiod.”
  Sverigedemokraterna vill inte ta emot invandrare i Sverige. Det kommer knappast som en nyhet för någon. Men den senaste tiden har partiet bytt retorik. Istället för att säga nej till utlänningarna här i Sverige, säger man numera ja till att utlänningarna stannar kvar i utlandet. Innovativt, SD! Partiet menar att istället för att ta emot flyktingar hit ska Sverige ”hjälpa flyktingarna i sina närområden”. Sverigedemokraterna försöker framstå som ett humant parti som bryr sig om flyktingars situation. Givetvis är det toppen att SD äntligen säger sig vilja göra något för att hjälpa flyktingar, men tyvärr visar det sig att deras retorik inte är något annat än tomma ord.

  Så, SD påstår sig föra den mest mänskliga politiken eftersom de vill ge en miljard till UNHCR. Men hur väl stämmer den retoriken överens med deras faktiska politik? Inte så bra, visar det sig. I partiets budgetförslag 2014 föreslog man mycket riktigt att Sverige borde ge en miljard till UNHCR under 2014. Under de kommande åren ska detta bidrag öka till 1,2 miljarder år 2015 och 1,6 miljarder 2016, samt ändå upp till 1,7 miljarder år 2017. Under en fyraårsperiod vill SD alltså ge totalt 5,5 miljarder till UNHCR för att hjälpa flyktingar i krisområden. Imponerande SD! Men, det är inte hela sanningen…

  Den svenska staten bidrar redan idag med stora summor till UNHCR och andra välgörande ändamål. Varje år går 1% av Sveriges bruttonationalinkomst (BNI) till internationellt bistånd, en siffra som gör att Sverige har det procentuellt högsta biståndet i världen och UNHCR:s fjärde största givarland.

  ”Sverigedemokraterna vill inte ta emot invandrare i Sverige. Det kommer knappast som en nyhet för någon. Men den senaste tiden har partiet bytt retorik. Istället för att säga nej till utlänningarna här i Sverige, säger man numera ja till att utlänningarna stannar kvar i utlandet. Innovativt, SD! Partiet menar att istället för att ta emot flyktingar hit ska Sverige ”hjälpa flyktingarna i sina närområden”. Sverigedemokraterna försöker framstå som ett humant parti som bryr sig om flyktingars situation. Givetvis är det toppen att SD äntligen säger sig vilja göra något för att hjälpa flyktingar, men tyvärr visar det sig att deras retorik inte är något annat än tomma ord.” Skriver Oliver Jonsson på ” http://99sdproblem.blogspot.se/2014/08/11-hjalp-i-naromradet.html”

  Tyvärr är detta ett väldigt vanligt sätt vänstern tar sig an ”Hjälpa flyktingar i närområdet” debatten. De anknyter först av allt idéen till SD och bygger deras ”strawman” så att de sedan kan attackera denna påhittade motståndare. Och nej Sverige Demokraternas motivering är inte att så många ska stanna kvar i närområdet som möjligt. Hela idéen att hjälpa i närområdet är baserad i rättvishet mot flyktingar och att hjälpa så många som möjligt
  Här har vi till vänster en graf från xxx som visar hur många flyktingar som får hjälp och hur mycket pengar som investeras. Vi kan byta ut SD mot ”Hjälpa flyktingar i närområdet” och Sjuklövern mot ”nuvarande invandringspolitik”. Grafen till höger kommer från Oliver Jonsson på ” http://99sdproblem.blogspot.se/2014/08/11-hjalp-i-naromradet.html” och visar då minskat bistånd mot anslag till UNHCR för att försöka visa hur Sverige Demokraterna inte är humanitära. Det är skrattretande hur det är , det visar att man kan uppnå mycket mer med mycket mindre pengar. Det upprör mig hur xxxx inte tänker på flyktingen först, milliontals dör och går hungriga och hela debatten är baserad på att svartmåla Sverige Demokraterna.

  Gilla

 14. inledning: Sveriges invandrings politk är fel.

  Att hjälpa på plats är mer effektivt än migration till Sverige

  Argument: Det kostar mindre att hjälpa på plats jämfört med i Sverige.
  Smuggling till Sverige är en grym hantering.

  motargument:
  Flyktingarna vill fly så långt som möjligt från landet.
  Det går bättre för Sverige rent ekonomiskt att ta emot flytningar och asylsökande.

  moderaterna: vill stänga gränsrean
  Socialdemokraterna vill ha öppna gränser.
  SD vill hjälpa folk på plats. hjälpa folk genom asyl om det handlar om

  Gilla

 15. Tes:
  – Lägg mer fokus och pengar på utbildning i utsatta områden för att minska brottsligheten

  För:
  Arbetslösheten har stor chans att leda till kriminalitet:
  ifau.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Lagre-arbetsloshet-leder-till-farre-brott/
  polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-ungdomsbrott/

  Pengarna fördelas olika:
  http://www.regeringen.se/artiklar/2015/09/statens-budget-2016-i-siffror/
  http://www.utredarna.nu/rogermortvik/2010/01/19/hog-arbetsloshet-blir-en-dyr-affar-for-alla/

  Statistik som visar sambandet mellan arbetslöshet & kriminalitet:
  Kriminalitet lönar sig mer än ett låginkomst jobb
  Inget jobb -> Mer tid för brottslighet

  Mot:
  Skoltrötta barn/ungdomar:
  Dyrt/Svårt att genomföra:

  Gilla

 16. Tes: Legalisera Cannabis för medicinska skäl.
  För: Det kan hjälpa mot panik, ångest och trauma relaterade fall.
  Mot: För mycket av detta kan vara farligt för hälsan.

  Gilla

 17. Tes:
  Fler kameror på offentliga platser. Fler kameror där du bor!

  Argument:
  • Folk begår färre brott om någon ser.

  Kameror är väldigt effektiva när det gäller att förebygga brott, särskilt stölder och fickstöld. 2012-2015 utfördes ett treårigt kameraövervaknings ”projekt” på Stureplan och Medborgarplatsen. Projektet utgick på att poliserna på plats hade kontakt med en kameraoperatör som övervakade kamerabilderna.

  De flesta i Sverige har ingenting emot kamera övervakning på offentliga platser, så länge det inte är på sådana platser som toaletter, omklädningsrum eller skolor.

  Att förhindra att brott händer är hela poängen med brottsbekämpning.

  • Det är svårare att komma undan med brott om man har det inspelat.

  Det betyder att alla brott som hamnar på kamera kommer vara lättare att lista ut. Dels för att man kanske kan se förövarens ansikte eller få en idé om hur han/hon ser ut. Man får också veta hur brottet hände vilket kan hjälpa i utredningar.

  Motargument:
  • Det kostar att sätta upp kameror på offentliga platser.

  Kostnaderna varierar men…

  • Någonting om att det går ut över folks privatliv (privacy).

  Folk kanske säger att kamerorna skulle vara fel för att folk förtjänar att ha privatliv, men du är ändå på en offentlig plats och om man kan hindra ett brott att begås är det väl värt det?

  Källor:
  https://www.bra.se/bra/forebygga-brott/kameraovervakning.html#
  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/kameror-i-tunnelbanan-minskar-brott

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: