Sammanträdet – genomförande och utvärdering

Idag genomför vi övningen sammanträdet och utvärderar.

 

Utvärdering

 • Löste mötet uppgiften? (Dvs en ny plan för träningen)
 • Hur väl såg ni till att alla fick yttra sig?
 • Hur väl såg ni till att alla lyssnade på alla?
 • Vad gjorde ni bra som ni ska fortsätta med?
 • Vad gjorde ni som vi bör undvika i framtiden?

 

17 reaktioner till “Sammanträdet – genomförande och utvärdering”

 1. 1. Vi löste uppgiften och vi gjorde en demokratisk lösning på problemet. Alla fick säga sina åsikter och jag tycker att mötet sköttes bra.
  2. Vi såg till att alla som hade någonting säga fick säga det, sedan kom vi fram till gemensamt hur relevant det var. Jag upplevde att alla kände att ingen blev utesluten.
  3. Vi försökte få en tystnad när det pratades, men det fanns vissa störande moment tyvärr. Vi höll bra toner.
  4. Vi kom fram till en demokratisk lösning och allting gick bra. Även om någon hade motargument så fick dom säga allting. Vi jobbade som en enhet och kunde prata ut väl. Ingen kände att dom inte kan prata.
  5. Det var ett visst störande moment, (NÄMNER INGA NAMN) men den störde när den inte hade ordet. Ibland pratade vi även fast vi inte hade ordet, men vi höll det balanserat.

  Gilla

 2. 1. Jag tycket att mötet löste uppgiften, vi kom på ett nytt schema för träningarna.
  2. Om någon ville säga något så fick man räcka up handen och enligt mig så funkade det.
  3. När någon pratade så var alla tysta (oftast).
  4. Jag tyckte att det var bra att vi röstade om dom flesta förslagen.
  5. Att inte ha Johan i sin grupp. Anledning till det är att han ville sälja sitt lag.

  Gilla

 3. 1. Ja
  2. Jag tror att alla fick sin röst hörd. Dock så gav vi bara ordet till de som räckte upp handen så alltså pratade inte alla lika mycket.
  3. Alla fick prata till punkt när de talade utan uppehåll vilket gjorde att alla lyssnade.
  4. Det vi gjorde bra var att vi höll diskussionen till ämnet men ändå hade kul samtidigt.
  5. Vi var nog något dåliga på att få alla att prata mycket. Alla sa något men vi kunde frågat de som inte talat mycket om deras åsikter.

  Gilla

 4. Löste mötet uppgiften? (Dvs en ny plan för träningen)
  Mötet löste definitivt uppgiften, och en riktigt bra, ny plan skapades för träningarna.

  Hur väl såg ni till att alla fick yttra sig?
  Alla fick definitivt yttra sig, kanske inte i lika mängder, men alla som ville säga något fick säga det.

  Hur väl såg ni till att alla lyssnade på alla?
  Alla som yttrade sig om något lyssnades på, och alla förslag tänktes på.

  Vad gjorde ni bra som ni ska fortsätta med?
  vi arbetade för föreningens bästa, istället för individuella mål.

  Vad gjorde ni som vi bör undvika i framtiden?
  Vi lyckades inte se till att alla individer förstod vad som hände i uppgiften.

  Gilla

 5. 1. Ja det gjorde vi.
  2. Vi körde med handuppräckning vilket fungerade relativt bra. Dock så ledde det till att inte alla fick säga lika mycket då det var dem som räckte upp handen fick ordet mer.
  3. Alla andra var tysta när någon fick ordet.
  4. Vi kom fram till ett beslut och pratade inte om massa andra saker.
  5. Det som vi kunde gjort bättre var att låta alla prata lika mycket och inte låta samma person komma med konstiga idéer.

  Gilla

 6. Jag tycker att vi löste uppgiften på ett ganska bra sätt vi delade upp träningarna så att både tjejer och kilar får lika mycket tränings tid.

  Enligt mig så fick alla delta i detta sammanträdande, alla fick säga sin åsikt och komma med förslag.

  det var ganska svårt att höra varandra pågrund av att många pratade på sidan om.

  vi ska fortsätta att komma med förslag och lösningar till problemet.

  vi borde undvika dem oseriösa frågorna och hålla oss till ämnet.

  Gilla

 7. 1. Ja vi löste men det tog längre tid än vad det behöver.
  2. Ja vi fick prata men , vi störde ibland andra och det blir lite jobbigt att få andra att lyssna.
  3. Ja vi lyssnade på varandra och det var inga som inte ville lyssna.
  4. Det var bra med att vi lyssnade och varandra och vi avslutade.
  5. Att störa varandra när vi pratar.

  Gilla

 8. • Mötet löste uppgiften relativt väl. Det fans några stunder då det kändes som om vi gick lite “off-track” men sedan blev allt bara bra.
  • Alla fick prata åtminstånde lite för att vi körde handuppräckning och ordförandet valde vem som skulle prata.
  • Alla var fokuserade för att alla stalled frågor och gav sina åsikten om subjekten.
  • Alla var väldigt fokuserade i sina roller.
  • Vi lät en galning prata om sina idéer.

  Gilla

 9. Under mötet kom många nya förslag och vi löste det genom att lägga till en tid på söndagar då antingen killarna eller tjejerna kan träna. Sen gjorde vi så att killarna tränar 3 dagar och tjejerna tränar också 3 dagar i veckan.

  När vi diskuterade så hade vi en regel, om man ville säga något så skulle man räcka upp handen och sedan få ordet av ordförandet för att allas röst och förslag skulle komma fram och tas upp.

  Vi gjorde även så att så fort någon började prata i mun på någon så sa vi att dom får räcka upp handen om dom vill tillägga eller så sa vi bara vänta och fortsatte lyssna på den som hade ordet.

  Alla lyssnade och ingen gjorde en dum kommentar på någons förslag, och det är bra eftersom att ifall vi inte lyssnat och bara hade gett dumma kommentarer så hade alla fortsatt avbryta varandra och ingen hade velat säga ett förslag.

  Jag tyckte inte att det var något speciellt vi behövde undvika förutom den tid det tog för oss att komma fram till vissa förslag. Alla började tappa fokus mot slutet, antagligen för att alla är trötta.
  (Vi ska undvika Johan med dessa förslag för att han ville tillslut sälja barnen på ett av förslagen för att vi behövde pengar)

  Gilla

 10. 1. mötet gjorde så att vi kom fram till ett beslut som jag ansåg gjorde skillnad inom klubben.

  2. det var svårt eftersom alla ville ha något att säga men genom handuppräckning så kom vi framåt.

  3. inte så väll utan alla pratade i mun på varandra

  4. alla fick prata. och det blev en väldigt rak direkt demokrati.

  5. prata i mun på varandra. och ha en bättre och mer rak ordförande.

  Gilla

 11. Ja. Vi löste uppgiften genom att lägga till en till på söndag och delade upp träningarna till 3-3.

  Alla sa vad dem tyckte och Sverker avbröt om någon prata för mycket. Dock mot sluta vände sig alla mot mig utan anledning.

  Det fixade sig själv alla lysande ganska bra.

  Vi samarbetade väldigt bra och blev då klara väldigt snabbt.

  Alla valde samma sida på slutet så det blev inte så mycket av debatt. Utan alla bara sa samma sak. (Emot mig då)

  Gilla

 12. Aryan TE16

  • Löste mötet uppgiften? (Dvs en ny plan för träningen)
  Ja jag tycker att vi löste uppgiften, eftersom att vi överens att tjejerna ska ha 3 dagars träning och killarna 2.

  • Hur väl såg ni till att alla fick yttra sig?
  Rasmus som var ordförande gjorde så att när nån har pratat klart så tar han någon som räckte upp handen.

  • Hur väl såg ni till att alla lyssnade på alla?
  Att om nån prata skulle alla andra vara tysta.

  • Vad gjorde ni bra som ni ska fortsätta med?

  Att komma på med olika förslag och sen rösta om en av dem förslagen.

  • Vad gjorde ni som vi bör undvika i framtiden?

  Att minska tjafset.

  Gilla

 13. Under mötet fick vi fram en ny träningsplan för killarna och tjejerna. Detta gick smidigt med en del protester av killtränaren.

  Under mötet såg ordföranden till att alla fick tala under mötet så att alla argument och förslag togs upp. Även de som inte hade lika mycket att säga fick ha en talan och ta upp sina förslag och idéer.

  Alla lyssnade under mötet på de förslag och argument som togs upp av tränare och föräldrar. Vid vissa tillfällen minskade fokusen och en del personer tappade ämnet och följde inte med.

  Något vi gjorde bra under mötet var att alla fick ta upp sin egen åsikt och eventuella förslag för att dra denna debatt vidare.

  Något vi bör undvika i framtiden är den tumulten som uppstod när vi tog upp varandras motargument. En del personer ville då ha sin åsikt hörd och flera pratade samtidigt så debatten blev stökig.

  Gilla

 14. 1. Ja vi röstade och beslutade att varje lag får 3 tränings dagar var med en extra tränings dag på söndag (totalt 6 dagar träning).
  2. Ja vi bytte ordförande satt vi fick Sverker istället för Ashar och röstade om det.
  3. Det var väldigt tramsigt men vi såg till att vi oftast lyssnade på alla som pratade.
  4. Att rösta om besluten och argumentera vilket som var ett bra förslag och vilket som var dåligt.
  5. Att glömma och ta med alla förslag.

  Gilla

 15. Löste mötet uppgiften? (Dvs en ny plan för träningen)

  Jag tycker att vi lyckades komma fram till ett resultat som fungerade trots att det tog lite tid och onödiga diskussioner men det blev ganska bra tillslut. Alla var inte med på resultatet men det var nog det som var bäst för föreningen. Vi kom fram till att tjejerna ska få 2 tränare per vecka medans killarna ska få 3 tränaringar.

  Hur väl såg ni till att alla fick yttra sig?

  Jag tycker att alla fick yttra sig däremot fick vissa lite mer men alla han få ordet när dem ville men det var ofta som folk pratade ut utan ordförandets tillstånd, sen så var det inte alltid som ordförande gav alla ordet utan det var ofta att han gav samma personer tillstånd att prata så inte alla fick prata lika mycket men alla fick prata någon/några gånger i alla fall.

  Hur väl såg ni till att alla lyssnade på alla?

  Dem flesta lyssnade men ibland så lev det lite kaos så man var nästan tvungen att stänga av öronen ett tag.

  Vad gjorde ni bra som ni ska fortsätta med?

  Vi hade ett par ganska bra diskussioner som fungerade däremot som tiden gick så bev det lite sämre, alla kom med förslag som kunde gå igenom.

  Vad gjorde ni som vi bör undvika i framtiden?

  Det som var problem som borde undvikas är svordomarna, att alla skricker och sen att vi borde arbeta som en grupp och inse att det är samma klubb och inte sita och försöka att få kill och tjejlaget att inse att det är samma klubb och vi arbetar för det bästa.

  Gilla

 16. 1. Vi löste uppgiften under protest av herrlagets tränare.
  2. El moa gav ordet med ena handen och tog det med andra handen.
  3. Genom att få de som pratade utan ordet att vara tysta och de som var o-uppmärksamma att vara uppmärksamma, och så frågade vi så att alla förstått.
  4. Jag tyckte vi var bra på att få alla att förstå och att ta konversationen framåt.
  5. Jag tycker att alla gjorde bra med allt ifrån att prata, lyssna och komma upp med förslag och lösningar men inte för att peka ut någon men Aryan gick inte och diskutera med för att han inte kunde mötas hallvägs på någon av frågorna.

  Gilla

 17. Utvärdering
  Löste mötet uppgiften?

  Mötet löste uppgiften genom att ge tjejerna utökad träningstid för att vinna serien. Sponsorkontraktet efter serievinsten skulle sedan ge pengar för att bygga en ny fotbollsplan så att lagen kunde individuellt spela på en plan utan kompromisser.

  Hur väl fick alla yttra sig?

  Under den största delen av mötet fick alla ha sin åsikt. Dock under vissa tillfällen pratade många deltagande över varandra och nästan fritt. Ordförande Rasmus gav för det mesta talet och såg till att endast denna person fick talet, dock då konversationen hettade upp sig ville alla ha sin åsikt yttrad.

  Hur väl lyssnade alla?

  Då personen fick talet kunde han nästan alltid yttra sin åsikt oavbrutet. Det var inte förrän talaren blev klar då alla som villa tilläga sin åsikt pratade över varandra och ibland oavbrutet.

  Vad gjorde ni bra som ni ska fortsätta med?

  Vi hade en rättvis röstning om hur vi skulle lösa problemet. Alla fick säga sina åsikter och argumentera för det bästa alternativet.

  Vad behöver ni förbättra?

  Vi skulle kunna föra ett bättre organiserat möte där alla fick ordet i tur. Detta skulle förhindra det som hände idag där många pratade över varandra.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: