Svenska 1

Fantasy Art Scenery Wallpapers

Hej och välkomna till Svenska kurs 1. Kurs- och ämnesplan för kursen finns på Skolverkets hemsida.

Idag ska vi prata om:

 • Vem jag är och varför jag är här
 • Vilka ni är och vad ni gjort förut
 • Vad ni gärna vill lära er mer om
 • Vad staten föreskriver att vi ska göra
 • vilka förutsättningar och resurser vi har för att utvecklas så långt som möjligt

I kursen ska vi ta upp saker som:

 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
 • Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik.
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
 • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
 • Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Uppgift

[Enskilt, par, helklass]

Tänk först själv och skriv ner dina tankar. Diskutera sedan med din kamrat och anteckna. Berätta sedan för klassen.

  • Hur lär man sig saker? (Är det nån skillnad mellan hur man lär sig spela ett instrument, hur man lär sig om världens historia, hur man lär vara en bra kompis och hur man lär sig spela ett dataspel?)
  • Vad påverkar lärandet?
  • Vad kan en elev göra för att lära sig bättre?
  • Vad kan en lärare göra för att stötta lärandet?

14 reaktioner till “Svenska 1”

 1. Hur lär man sig saker? Man lär sig saker genom att öva. Inte så mycket skillnad på vad man lär sig, man kan öva allt.
  Vad påvärkar lärandet? Hur mycket man över, hur mycket man försöker och hur mycket man vill lära sig det.
  Vad kan en elev göra för ägt lära sig bättre? Öva mer, försöka mer och va motiverad
  Vad kan en lärare göra för att stötta lärandet? Hjälpa till, förklara, visa/demonstrera och motivera den som lär sig.

  Gilla

 2. Hur lär man sig saker? Det är oftast lite skillnad på hur man lär sig saker men oftast så lär man sig av att träna på det man ska lära sig. Man måste även ha tålamod och inte ge up.

  Vad påverkar lärandet? T.ex. på saker som kan påverkar lärandet negativt är om elever pratat med varandra eller inte lyssna på vad läraren. saker som kan påverka lärandet positivt är om eleverna är med och argumenterar om det läraren pratar om.

  Vad kan en elev göra för att lära sig bättre? Dom kan lyssna på vad läraren säger och göra vad vi ska istället för att prata med varandra.

  Vad kan en lärare göra för att stötta lärandet? Dom kan göra det man lär sig om värka mer intressant på olika sätt. Läraren kan lyssna på elevernas råd.

  Gilla

 3. 1. Ifall man vill lära sig något så spelar det ingen roll om vad det är. Allt som gäller är att praktisera det du vill lära dig så mycket som möjligt.
  2.Vad som helst kan påverka ditt lärande från oljud till inget ljud alls. Det är varierar från person till person om vad det brukar vara som stör en när det gäller studier.
  3. En elev kan förbättra sin förmåga genom att ge järnet i sina studier.
  4. En lärare kan hjälpa sina elever genom att lära känna dem och anpassa sina kunskaper till att hjälpa eleven nå sin fulla förmåga inom ämnet.

  Gilla

 4. Det bästa sättet att lära sig något är att uppleva det. Om du tar Counter-strike som ett exempel så lär dud dig självklart bäst av att spela själv. Ett annat sätt att lära sig ett spel som Counter-strike är att kolla när någon annan bättre än dig själv spelar. På samma sätt lär man sig ett språk. Vi i Sverige är ett land där nästan alla kan kommunicera på Engelska. Anledningen till att vi i Sverige är så mycket bättre på Engelska än om vi tar Tyskland som ett exempel är att vi i Sverige blir mer insatta och mer exponerade till det Engelska språket. För att få en riktigt bra svenska med ett stort ordförråd måste du läsa ett stort antal timmar. På samma sätt fungerar det i Counter-strike ifall du ska bli bland de bästa.

  Lärandet påverkar väldigt mycket hur snabb din hjärna är. Desto mer du kan och har lärt dig om desto bättre kommer den att bli på att komma ihåg saker och även lära sig mer.

  För att en elev ska lära sig så bra och så snabbt som möjligt så måste eleven själv engagera sig i lärandet. Hålla intresse om ämnet och verkligen vilja lära sig.

  för att en lärare ska lära ut på bästa sätt måste läraren precis som eleverna engagera sig i lärandet och få det så intressant som möjligt och där med få eleverna mer engagerade.

  Gilla

 5. När man ska lära sig saker handlar det om självmotivation. Hur mycket tid man vill lägga ner på ämnet i fråga. Man måste välja de strategier som funkar för sig själv och det är inte bestämt att alla lär sig på samma sätt. Mycket handlar om att repetera det man vill lära sig. Skriva, lyssna och prata. Allt som fungerar för en själv.

  Vill man ha enklare att lära sig får man skapa en rutin om hur man gör när man lär sig.
  När man får uppgiften så antecknar man så pass mycket att man förstår texten i helhet. Tränar på det på bussen, på tåget, i sängen. Lärandet i sig påverkas av hur mycket man sover, om man äter bra och om man faktiskt vill lära sig. Om du har en negativ inställning till ditt lärande så kommer informationen gå in i ena örat och rakt ur det andra.

  Om läraren vill uppmuntra elever till att lära sig bör han/hon välja uppgifter som eleverna kan relatera till och låta dom välja lite själva om hur man vill lägga upp uppgiften. Det blir bättre om lärare och elev jobbar tillsammans så att eleven tycker det är roligt att lära sig och att läraren skapar chanser för eleven att lära sig på sitt sätt.

  Min personliga erfarenhet har vart att läraren har valt ett ämne och ett presentationssätt. Eleven tycker uppgiften är tråkig och lägger ner så lite tid som möjligt på att göra den. När man väl skriver så vill man bara bli klar så fort som möjligt.

  Så i slutändan så ska man försöka skapa ett sätt för sig själv som fungerar och få det klaffa med läraren. Så det fungerar bra för båda parterna. Repetition är jätteviktigt, men man bör inte överdriva bara för att vill lära sig det. Gå igenom det, gör något annat i 15-20 minuter gå igenom och kolla så att du kan det. Sömn, mat och självmotivation är det som kommer få ditt arbete att bli som du själv vill.

  Gilla

 6. 1. Ifall man vill lära sig något nytt så måste man testa det, ett exempel är om du vill lära dig att spela ett instrument måste du testa att spela det först. Ett lättare sätt att lära sig något nytt är att binda det du vill lära dig med ett minne som till exempel om något hände medan du lärde dig det.
  2. Det som kan påverka lärandet är väldigt många olika faktorer som till exempel ljudet runt om kring dig, var det musik i bakgrunden, pratade många, tuggade du tuggummi eller gjorde något när du försökte lära dig?osv.
  3. Vara uppmärksam och lyssna på läraren när läraren undervisar och inte störa andra under lektionen.
  4. Jag vet inte.

  Gilla

 7. Man lär sig saker genom att göra dem ofta t.ex. om man vill lära sig ett instrument så blir en person som spelar varje dag bättre på det instrumentet snabbare än en som spelar en gång i veckan.

  Lärandet påverkas av hur motiverad personen är, vilka förutsättningar som finns t.ex. om den som lär sig har ett ställe som den kan lära sig som skolan. Sedan beror det också på den som lär ut till personen, om läraren är insatt och vll lära ut så blir det lättare att lära sig.

  Eleven kan fokusera när inlärningstillfället är så att hen inte behöver lägga mer tid på det hen ska lära sig efter skolan då eleven kanske inte har samma hjälp där. Eleven kan även lära sig bättre om hen är motiverad och vill lära sig.

  Om läraren är motiverad och vill lära ut så kommer eleven förmodligen att lära sig bättre och om läraren gör så att eleven kan visa sinna kunskaper på flera olika sätt

  Gilla

 8. . Man kan lära sig saker på olika sätt, några behöver bara kanske lyssna på vad läraren säger och så fastnar det men andra kanske behöver läsa och lyssna 2-3 gånger så tills det fastnar. Man behöver bara en bra studeiteknik och så kommer man kunna lära sig allt man vill kunna.

  . Det som påverkar lärandet är att hur mycket man försöker med att lyckas med sitt mål, om t.ex man inte är fokuserad på lektionerna.

  .Hitta sin egna studieteknik

  . det läraren kan göra är att ha en lugn lektionstid så det inte blir kaos i klasserna och försöka förklara 2 gånger istället för 1 gång

  Gilla

 9. Ludvig Bäckman

  Hur lär man sig saker? (Är det nån skillnad mellan hur man lär sig spela ett instrument, hur man lär sig om världens historia, hur man lär vara en bra kompis och hur man lär sig spela ett dataspel?)
  Vad påverkar lärandet?
  Vad kan en elev göra för att lära sig bättre?
  Vad kan en lärare göra för att stötta lärandet?

  Man lär sig ofta på samma sätt, genom att göra det man vill lära sig, man lär sig att spela piano genom att spela piano, och man lär sig att prata genom att prata. Man kan dock också lära sig av andra, till exempel en lärare, så slipper man göra allt själv, för någon har säkert redan gjort det. När det kommer till att ta in fakta så måste man lära sig från en utomstående källa, om det är en lärare eller en händelse som du sett spelar ingen roll.

  Det kan hända att man glömmer saker som man har lärt sig, så därför gäller det att repetera, att plugga. ju mer man repeterar något desto större sannolikhet är det att man kommer komma ihåg något. Därmed kan en lärare hjälpa till lärandet genom att hjälpa till med repeterandet, fixa övningar osv.

  Gilla

 10. 1: Det är lite skillnader mellan att lära sig att spela instrument och att lära sig om världens historia. När man ska lära sig ett instrument så gäller det att träna på instrumentet och din teknik, det kan också hjälpa mycket att titta på mer erfarna musiker som använder instrumentet du ska lära dig. När du lär dig om världens historia så behöver du inte öva lika mycket om du inte ska specialisera dig väldigt djupt inom ett område. När du vill lära dig om historia så studerar du mest, hur du gör det beror på din studieteknik.

  2: Tidigare erfarenhet och studieteknik. Vägledning och hjälpen du har kan också betyda väldigt mycket när du ska lära dig om någonting nytt eller specialisera dig inom ett område du redan kan en del om.

  3: En elev kan se till att vara fokuserad, komma i tid till lektioner och spendera en del av sin tid.

  4: En lärare kan vara uppmärksam och se till att eleven får den vägledning den behöver. Detta är då för att maximera lärdomen eleven får på den utsatta tiden eleven använder för att studera ämnet.

  /Sverker Dilts Lindblom

  Gilla

 11. – Om jag t.ex. ska lära mig något nytt så måste jag träna. Oavsett om det är ett instrument, någon träning, så måste jag lägga ner tid på det och träna på så att min kropp kommer ihåg t.ex. en låt på ett piano eller ett simtag. Man lär sig även saker om man lyssnar och läser. Sen är det alltid olika från person till person.

  – Lärandet påverkar oss hela tiden. Vi lär oss saker i skolan och utanför och det blir en del av oss. Jag kan sitta ner och spela och jag kommer lära mig nya saker hela tiden om jag försöker, och då påverkar det min spelstil.

  – Jag som elev kan lära mig bättre om man anpassar lärandet till klassen. T.ex. om klassen tycker att det är jobbigt att sitta och lyssna på en föreläsning i 1 timme så borde läraren korta ner och göra små pauser med uppgifter eller annat så att klassen kan fortsätta koncentrera sig, då lär sig klassen bättre och då har dom sagt det så att det blir ändring.

  – En lärare kan hjälpa till och anpassa genomgångar och andra saker så att alla orkar. Man kanske har olika uppgifter hela tiden t.ex. ibland har man läs uppgifter, ibland så lyssnar man på något eller så tittar man på en kort film. Då får man lite variation och det blir inte lika tråkigt på lektionerna.

  Gilla

 12. Hur man lär sig saker beror mycket på vad det är för något man behöver lära sig. Om man ska lära sig spela ett instrument måste man först lära sig instrumenten och hur man använder det på en enkel nivå, sedan gå vidare för att se vad mer man kan göra. Det enklaste sättet bör då vara att repetera olika stämmor eller ackord. I ett dataspel så gäller det inte bara repetera som gäller. Utforska andra sätt att gör samma sak eller hitta nya vägar kan ge effekt på hur man lär sig ett spel tillskillnad till instrument som kanske bara har ett sätt att lära sig som man får sitta och nöta en längre tid. Det finns många olika sätt och variationer att lära eller förbättra sig på olika saker.

  Lärandet kan påverkas av mycket, omgivningen, materialet, inställningen, hälsan är några av de saker som kan göra störst påverkan på lärandet. Det kan vara att man själv ser lärandet som negativt tack vare personerna i närheten, inställningen till ämnet och hur man mår som en individ. Alla dessa saker kan även vändas på och bidra till en positiv inställning till lärandet och bidra till en bättre lära.

  För att en elev ska få lättare med att lära sig så kan han eller hon anpassa studerandet till det som passar bäst för en själv. Livsstilen, omgivningen, den mentala inställningen är något som kan förbättra eleven studerande genom att bidra till en bättre inställning, positivt tänk runt ämnet m.m.

  Läraren kan avgöra lite vad som är bäst för eleverna eller någon enskild elev och lära ut efter det. Anpassa studierna till vad som eleven klarar utav och ger bästa resultat.

  Martin Barosen

  Gilla

 13. Det finns många olika metoder att lära sig saker, men det är skillnad på att man lära sig att va bra på ett dataspel och att va bra typ i ämnet svenska. I dataspel så brukar man typ bara göra grejer om och om och bara förbättra det man gör, men till exempel i svenska så är det så att man måste alltid ta upp nya saker och sen öva på dem. Till exempel man blir bra på att skriva ett argumenterande text genom att för börja med nånting som är lätt och inte lägga in så många detaljer, men sen när man gjorde det typ många gånger så kan man skriva mycket lättare och förklara bättre med mera detaljer.

  Det som påverkar lärandet mest är klasskamraterna och lärarna tror jag. För att utan bra lärare och utan bra klasskamrater som kan till exempel hjälpa dig så funkar det inte så bra att studera.

  En elev kan göra många olika saker för att lära sig bättre, en av sakerna kan vara att man lyssnar oftast på läraren och man gör precis det man behöver. En annat sak kan vara att man tar hjälp från kompisar och fråga hur till exempel eller vad som helst måste skrivas, så kanske de kan hjälpa mig. Många brukar också fråga deras föräldrar för att de kanske vet, och de kan typ berätta den saken.

  Jag tror att den bästa saken läraren kan göra är att fråga eleverna vad och hur de vill jobba, till exempel med presentation eller inlämningar på en speciellt tid. Vad läraren kan göra att stötta lärandet är också att man motiverar eleven, och man brukar göra det genom att berätta hur mycket det vi gör påverkar vårt framtid.

  Gilla

 14. Jag lär mig saker genom att diskutera med andra elever om ämnet (pratar om) och koppla olika ord med varandra, jag har svårt att lära mig ord men är bättre på att veta vad veta vad det ordet innebär.

  Största skillnaden mellan att lära sig om ett spel/historia och svenska är att oftast att man får en bild i huvudet hur det är/var som kopplar allt tillsammans så man lär sig fortare,
  det händer sällan när man läser svenska har jag upplevt det.

  Lärandet är den viktigaste delen av allt. Därför är allt viktigt att tänka på,
  det viktigaste är att få eleven att trivas i miljön man befinner sig i.

  Ta chanser och förbättra sig i det man har gjort tidigare och lära sig från sina misstag,
  hitta samband i ord och händelser.

  Stötta eleven!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: