Min väg

sisyfos

Syftet med detta arbetsområde är att genom litteraturläsning och diskussion ge oss en ökad förståelse för oss själva och våra liv. Vi kan då också förstå något om människans villkor:  val, ansvar, absurditet och ångest. Igenom läsningen av olika litterära verk får vi en bild av hur den existentiella situationen skildrats och uppfattats i olika tider och av olika författare.

o Att under sitt skinn förnimma ofriheten och
att denna är ens egen, det är att känna hjälplöshet.
Att under sitt skinn förnimma friheten och
att denna icke är ens egen, det är att känna
ångest.

(Kyrklund, Mästaren Ma)

Som Sartre en gång förklarade: ”Människan är dömd till frihet. Dömd eftersom hon inte skapade sig själv, och ändå fri eftersom när hon en gång utslungad bär ansvar för allt hon gör.”

Ni är dömda till frihet. Varje andetag ni tar kan ni ta ett nytt beslut. Ni kan göra något annat än det ni nyss gjorde.

Camus jämför det mänskliga livet med att rulla en sten uppför ett berg i all oändlighet. Han använder myten om  Sisyfos  för att prata om vad det mänskliga livet innebär.

De flesta människor i Sverige lever ett så kallat Svensson-liv som är något i stil med: gå upp, äta, åka till skolan/jobbet, äta, fortsätta med skolan/jobbet, åka hem, äta, sysselsätta sig med någonting (städa, ta hand om ev barn, se på TV), lägga sig. På helgen ersätts jobb/skola med pyssel i hemmet och/eller med någon fritidsaktivitet, lek och fest. Denna procedur fortsätter år ut och år in fram tills vi dör.

Enligt Camus, författaren till boken ”Myten om Sisyfos”, har våra liv precis som stenrullandet inget värde, utan värde är något som vi själva måste skapa och addera till livet. Sisyfos valde att sätta värde på sitt arbete och det är just att välja och att ta ansvar för sitt liv som är kärnan i modern existentialism.

Människan sökande efter mening, ”den rätta vägen”, i livet är enligt existentialisterna omöjlig, eftersom en sådan given ”rätt väg” inte finns. Det kallar de det absurda i livet. Att livet inte har något givet mål och att söka sådana mål aldrig kan ge något. Därför är människans meningssökande absurt.

Om vi går tillbaka igenom den västerländska litteraturen finns flera välkända bilder av valet och ångest och ånger och känslan av absurditet.

VALET/ABSURDITET: Hamlet Hamlets_monolog_olika_översättningar2att leva eller dö

ETT MENINGSFULLT LIV: Dikten om OH Hercules handlar om att välja ett morlaiskt liv eller ett i sus och dus.

ABSURD KAMP: Berättelsen om Don Quijote skildrar en människa som verkligen ger sig i kast med det omöjliga och struntar i konsekvenserna.

Willy Kyrklund betraktar människans frihet och ofrihet på detta sätt i Mästaren Ma (1952):

o Jag intresserar mig icke för människorna.
Jag intresserar mig för människans villkor.
Människans villkor är den tvångsmässiga och
slumpartade naturen. Människans villkor formar
människorna till missdådare, idioter och
avskrädesätare, eller i bättre fall till generaler,
tyngdlyftare och förvaltningstjänstemän. Emedan
människans villkor är hårda blir resultatet
så eländigt. Emedan resultatet är så eländigt
kan man icke intressera sig för det.

Naturligtvis kunde man tänka sig att människans
villkor vore förmånligare, sålunda att
människorna icke bleve stupida och onda utan
i stället insiktsfulla och goda. Många tänkare
ha varit inne på denna linje och dess konsekvenser.
Men då hela denna tankegång baserar
sig på en fiktion, kan den anses sakna verkligt
intresse. Emedan människorna är stupida och
onda erfar man vämjelse vid dem. Eftersom
man själv är en människa måste man erfara
vämjelse vid sig själv.

Camus tycks dock i följande brev se något karaktärsdanande och stärkande i människans svåra situation. Inför en meningslös värld, inför kamp mot omöjliga odds så finns det trots allt något starkare och godare i människan än vad man kanske skulle tro:

tumblr_mu43hfqrwg1shxe70o1_500

 

Frågor att diskutera

Vad är din sisyfos-sten? Hur ser du på den?

Hur ser du på din ”frihet”? Är du fri/ofri? På vilket sätt?

Vad är meningsfullt att göra? Varför?

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: