Litteratur

64983b09fb243b2e65d57134773315db.450x281x1

Vi läser litteratur för att den talar till oss. Det är något märkligt att människan förmår lämna meddelanden, berättelser och sagor som blivit kvar i flera tusen år. Egyptiska hieroglyfer berättar myter om glömda gudar. Runpinnar från vikingatiden bevarar skvaller, svordomar, sånt vi kallar klotter idag. Men nu böjer vi oss över dessa lämningar och häpnar. ”Tänka sig: de tänkte som vi!”, eller ”Gud vad annorlunda det var på den tiden!”

Men vi läser. Vi läser för vi vill höra dem. Vi förstår författaren. Vi vill meddela oss, nå ut, att nån ska höra oss.

Denna önskan om att bli hörd, sedd och förstådd är odödlig hos människan. Denna drivkraft ligger bakom hela den offantliga mänskliga litteraturen.

Den mänskliga litteraturen är vårt studieobjekt i den här kursen. Vi studerar vad den handlar om, hur den är skriven, varför den skrevs och hur litteraturen är en spegel av verkligheten och samtidigt, i allra högsta grad, en skapare av verkligheten.

Redan Aristoteles, en av de första filosoferna, lade märke till att litteratur fanns av skilda slag, olika genrer. Han skilde på epik, dramatik och lyrik.

Epiken var de stora muntliga berättelserna om de gudarna och hjältarna som skapat och format världen. Sagan om Odysseus (Odysséen) och om kriget med Sparta (Iliaden) är exempel på episka berättelser.

Epiken övergick med tiden i romanen och forskare som Bachtin och Propp har försökt hitta på nya begrepp, nya genrebegrepp, för att beskriva skilda slags romaner.

Man talar om genrer även inom musik, film och dataspel. Det kan vara reggae, rock, visa, action, thriller, western, first-person shooter, real-time strategy, osv.

Man brukar säga att genrer är både semantiska och strukturella. Det vill säga en genre innehåller regler eller typiska drag för hur berättelsen är uppbyggd: handling (händelsesekvens),  persongalleri och lexikon (ordförrådet i berättelsen) är sånt som påverkas av genren.

Utvecklingsromanen

Handlingen går i stort sett ut på att huvudpersonen, som ofta är en man, i sin ungdom bryter upp från sitt barndomshem och ger sig ut på en resa. Ofta upplever jaget en slags vilsenhet och finner sin tillflykt i kvinnor av olika karaktär, men får även råd och vägledning från någon annan person.

Ett exempel: 

Den historiska romanen

Böcker som utspelas i förfluten tid och där den historiska miljön stämmer överens med kända fakta och vedertagna teorier från vetenskapligt håll. Personer är påhittade, men skildringen innehåller dokumentära inslag som ingående beskrivningar av seder, bruk, platser eller kläder och motsvarande.

Nyckelroman

Böcker där verkliga personer och händelser figurerar i lätt maskerad form. Detta kan exempelvis ske genom fiktiva person-, företags-, organisations- och ortnamn. En samtida händelse kan även förläggas till en gången.

Idéroman

En idéroman är en roman där ett budskap som är angeläget för författaren är starkt betonat. Kan vara en moralisk eller politisk idé, exempelvis.

Psykologisk roman

En psykologisk roman, är en genre som lägger stor vikt på beskrivning av känslolivet, motiven, omständigheterna og de inre händelserna som i förhållande  till den yttre handlingen.

Uppgift

  1. Jämför genren westernfilm och romantisk komedi i fem punkter.
  2. Jämför genren pop med hårdrock i fem punkter.
  3. Ge ett exempel på en genreblandning i musik, film, spel eller liknande. Motivera varför det är en genreblandning.

Dvärgen

En centralgestalt i Dvärgen är Fursten. Fursten är namnet på en bok från renässansen. En handbok för diktatorer skulle man kunna säga. Den är typisk för renässansen bland annat för att den förflyttar fokuset från Gud och religionen till människan och den mänskliga världen.

Fursten_räven och lejonetText utdrag ur Fursten av Machiavelli.

Genrerna i korthet

  

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: