Forskardagen 7/10

Läraren Jonas Ekervärn kommer att åka från Märsta station till Universitet med pendeln 07.34. Samling 07.25 vid stationen för de elever som vill åka från Märsta eller som behöver åka på skolans SL-kort.

Jag och Beatrice finns med hela dagen och är på plats vid Universitet. Jag kommer att finnas på plats utanför tebanan Universitet runt 8.30 för att hjälpa er som behöver hjälp att hitta.

Alla bör ta med matsäck eller matsäckspengar.

Välj ut tre intressanta föreläsningar från programmet.

Alla ska ta anteckningar från tre föreläsningar.

Samling 13.30 vid Cosmonova (Naturhistoriska riksmuseet).

Observera!

Anteckningar postats som en kommentar nedan.

9 reaktioner till “Forskardagen 7/10”

 1. 1. Finding ocean currents with satellites in space:

  *Flight 570

  *Om Strömmarna ändras kan det påverka klimatet dramatiskt

  *Med hjälp av en apparat kan vi se vad för kemikalier som finns under vattnet

  *Om vattnet är -20 grader då måste man göra ett hål på isen för att komma åt vattnet

  *Det är ett riskabelt arbete t.ex simma i kallt vatten

  *Man sätter en sändare på en säl:s huvud för att hitta fiskar.

  *Man kastar ut en argo fols i vattnet för att veta vad som händer under vattnet

  *Satelliter kan berätta för oss vad för färg havet har, vad för temperatur den har, vilken höjd och vart vattnet tar vägen

  *En storm är som en vägg

  *Vi kan upptäcka platsen över stora ändringar av temperaturen

  *Havet är viktigt för klimatet, fiskning och transport av förskräpning

  *Med en satellite är det lättare att hitta strömmar

  *Ju varmare vattnet är, desto mer ljusare blir vattnet.

  2. Att jobba utomlands- ingen garanti för att ändra en person:

  *Att åka till andra länder är inte fantastiskt som man tror att det är

  *När man forskar så måste man ha helhetssyn för att kunna bedöma de.

  *Att arbeta utomlands i en annan kultur är mycket svårare än vad man själv tror.

  *Ju längre bort man reser, desto svårare blir det att ändra sig.

  *Internationell erfarenhet utvecklar och förändrar individen och leder till ökad kulturell förståelse

  *Jobb som trygghet kan leda till rädsla

  *Svårigheter att prestera leder till jag vill ju bara deras bästa

  *Identitet är som antal ballongen som svävar i luften

  3. Psykiatrirätt

  * I svensk rätt har alla människor rätt att bestämma över sig själv och att skyddas mot frihetsberövanden

  *Det finns möjligheter att göra undantag från dessa regler om:
  det sker med stöd av lag och ändamålet med lag.

  *Intresseavägningen i juridiken
  Frihet:
  ‘rätt till frihet och säkerhet
  ‘rätt till integritet
  ‘rätt till familjeliv
  ‘osv

  Tvång:
  ‘polislagen
  ‘brottsbanken och rättegångsbalken
  ‘tvångsvårdslagar
  ‘osv

  *Psykiskt tvångsvård:
  ‘I sverige finns det två olika lagar:
  ‘lagen om psykiatrisk tvångsvård
  ‘lagen om rättspsykiatrisk vård

  *Det finns också andra möjligheter till tvång:
  ‘LVU (unga), IVM (missbrukare) och smittskyddslagen

  *LPT=skyddslagstifning
  *Allvarlig psykisk störning
  *Oundängligt vårdbehov 24/7 (risk för att skada andra kan väga in)
  *Domstolen beslutar om vården efter en viss tid.

  *LRV=påföljd p.g.a brott
  *Har begått ett brott under inverkan av en allvarligt psykisk störning

  Gilla

 2. Finding ocean currents with satellites in space.Om strömarna ändras kan det på värka klimatet dramatiskt. För att ta tester tar man vatten från olika djup i havet. Svårt att ta tester norr om polarcirkeln pga kylan. Det finna många risker med atbetet. Man sätter sensorer på sälar så man slipper åka ut med på havet, man kan även använda mini ubotar som man styr från sitt kontor och argo floats som flyter med strömarna.

  Att jobba utomlands.
  Scandinavier i egypten
  Egytierna bryr sig inte om turyster som kommer. Svårare än man tror att jobba utomlands. Svårt att anpassa sig. Väst är normen vi tror att allt vi kan och gör är rätt.
  Hur människor använder tal språk och kropps språk för att komunicera. Det finns över 7000 olika språk som tals just nu på jorden. Det är bara hälften av alla språk som man vet eller kan något av resten kan man väldigt lite eller inget va.

  Gilla

 3. Finding ocean currents with satellites in space.
  Why do we care?
  Finding planes crashed in the ocean like MH370.
  Pollution. Plastic bottle takes 450 years to breakdown.
  Climate change. Ocean currents changing.
  Fishing.

  How do we measure them?
  Instrument lowers down into the sea, testing temp and other things.
  Ships taking tests during the 1990s.
  Putting small equipment on seals.
  Remote controlled submarines.
  Argo floats following currents. Cheap. 4000 of them in the oceans right now.
  Satellites. Satellites can measure temps, color, height. 10 of them right now.

  Why not more often?
  Seas are rough and the equipment is in danger. Lots of ice and snow.
  Cracks in the ice.
  Cost.

  Currents act as a barrier between different temperatures.
  Ocean currents because of underwater mountains not winds.

  ——————————————————————————————————-

  Cell med liten pump
  Cyanid förhindrar att en liten pump i cellen får syre.
  Cellen liknar en medeltida stad. Med en mur, en som bestämmer, hantverkare, postkontor som flyttar saker till rätt ställe i cellen. Cellens kraftverk liknar ett vattenkraftverk med en turbin. Energi från musklerna driver pumpen. Cyanid blockerar pumpen. 2.6 miljarder år sedan fanns bara encelliga bakterier. Cyanobakterier började producera kolhydrater. Då bildas en farlig gas för dessa celler. 2.4 miljarder år sedan så dör det mesta liv på jorden. Gasen som släpps ut är syre. Syre har oparade elektroner vilket gör syre farligt. Det biologiska rosten i kroppen förstör kroppen. Pumpen bildar vatten av syre vilket gör det säkrare.

  Hur fungerar pumpen?
  Plockar ut saker och sätter in något annat för att se hur det reagerar.

  Forskningen leder till:
  Hur sjukdomar och åldring fungerar.
  Förstå hur joner transporteras.
  Pumpen används av alla även alla som använder syre. t.ex. jäst svampar

  ——————————————————————————————————–

  Psykiatrirätt

  Vilken rättslig ställning har en sjuk person? Hur mycket får dom bestämma själva?
  I Sverige får alla bestämma själva och alla ska vara fria. Undantag finns t.ex. om: det sker med stöd av lag, Ändamålet med lagen är godtagbart i ett demokratiskt samhälle, det är möjligt att uppnå ändamålet.

  Ibland är vissa saker vitsigare och värdefullare än fri vilja.

  Tvångsvård
  I Sverige finns t olika lagar som tillåter psykiatrisk tvångsvård: LPT och LRV
  Det finns också andra möjligheter till tvång i vården: LVU (Unga), LVM (Missbrukare) och smittsskyddslagen.

  LPT = skyddslagstiftning
  Allvarlig psykisk störning.
  Oundgängligt vårdbehov 24/7 (risk för att skada andra kan vägas in).
  Motsätter sig vården (eller inte kan ta ställning till sitt vårdbehov)
  formella krav på beslutsfattandet.
  Domstol beslutar om vården efter viss tid.

  LRV = påföljd p.g.a brott
  Har begått ett brott under inverkan av en allvarlig psykisk störning.
  Som finns kvar vid tiden för domen samt leder till ett vårdbehov.
  Om risk för att fortsatt allvarlig brottslighet kan vården förenas med föreskrift om skärskild utskrivningsprövning.

  Legalitetsprincipen
  All offentlig makt ska utövas under lagarna – grunden för en rättstat. Syftet är att hindra godtycklig maktutövning.
  Tvångsåtgärder som tillåtas.
  -Kvarhållande
  -Bältesläggning
  -Avskiljande
  Inskränkning av vissa rättigheter.
  Alla andra är olagliga.
  Slasktratt

  Rättsliga inkonserver?
  Varför tillåter svensk rätt tvång av psykiskt sjuka men inte demenssjuka.

  Slutsats
  Psykiskt sjuka patienter har en svagare rättslig ställning än andra patienter eftersom det finns en tvångsvårdlagstiftning inom psykiatrin som inte motsvaras av någon tvångsvårdlagstiftning.

  ——————————————————————————————————–

  Gilla

 4. Anteckningar
  Finding ocean currents with satellites in space:
  The traditional way to find out about currents are to send out ships that go out in the middle of the ocean.
  Satellites can measure:
  The surface temperature of the ocean.
  The colour of the ocean.
  The height of the ocean.
  The roughness of the ocean.
  How to identify an ocean current. Currents act like barriers. One side of the current will be warmer, and the other side will be colder. We can spot location of currents by the large change in temperature across the current.
  Summary: Ocean currents are important for climate, transport of pollution, fisheries etc.
  The oceans are large and difficult to observe with ships.
  Satellites offer the chance to study oceans continuously and on a large scale.

  Biokemi:
  Komplex IV: Anda syre, laddar kroppens batterier, involverad i åldrande och sjukdomstillstånd.
  Djurcell – Lik en stad. Cellmembran skyddar som en mur. Den har portar som kan öppnas och stängas. Mitokondrien- Cellens kraftverk.
  Vart får Komplex IV sin energi ifrån? Jo, en kemisk reaktion. När man äter mat och maten spjälkas, bildas det vatten samt energi, och den energin kan Komplex IV ta upp.
  Vart fick vi pumpen ifrån?
  2.6 miljoner år sedan: Cyanobakterier och Fotosyntes.
  2.4 miljoner år sedan: O2 – Farligt, reaktivt (oparade elektroner). Kan bilda eld, rost och fria radikaler. Ett hot mot livet.
  Komplex IV är ett skydd mot syre.
  En pump – förutsättningen för livet. Sjukdomar och åldrande. Förstå mekanismer för jontransport. Används av alla, även hjärtlösa varelser.

  Mat Kultur Hälsa och Miljö:
  1. Konsumtion
  a. Hur vi kopplar våran konsumtion till
  i. vårt samhälles status
  Vår relations status
  kultur och etnicitet
  2. Konsumtionen påverkar
  a. Företagen
  b. Staten och myndigheterna
  c. Vetenskapen
  d. Populärkulturen
  e. Och hur man lever sitt liv
  i. Återkoppla till 1
  3. Matens mening
  a. Kopplas till oss själva och till våran egna kultur.
  4. hur man tänker när man äter
  a. Att man tänker på vad man äter
  b. Att man håller sig till sina sociala normer
  c. Att vad man äter och hur de påverkar sin sociala status och att den påverkar hur andra tänker om sig själv
  5. Kaffe
  a. Att den är en vuxen markör
  i. Den är väldigt säregen för vuxna
  ii. Att den är social status
  iii. Privilegiet att dricka kaffe
  iv. Att man passar in genom att dricka kaffe
  v. Socialt samtals ämne som kopplar
  6. att ekonomiskt kunna ta hand om sin egna ekonomi och att anpassa sina matvanor till att man har råd med det
  a. Men att mat är specifik för olika kulturer
  b. Mat är väldigt socialt och att man ofta äter för att äta med andra
  c. Att just nu är mat kopplat mer till de sociala förutsättningarna tillskillnad från att äta för att överleva
  7. Skillnad mellan sund och hållbar konsumtion.
  a. Locavore – Äter lokal mat
  8. Man ser ofta inte matens resa
  a. Man tänker ofta bara på att maten slaktas och att den sen hamnar på tallriken
  b. Har flera utkörnings och processen steg
  c. Jordbruket tar 70% av allt sötvatten
  d. Finns bara 2% sötvatten där mycket är infryst i polerna
  e. Jordbruket avger 1/3 av allt koldioxid utsläpp
  i. Med produktionen
  ii. De nerhuggna träden då syre tillverkare försvinner
  9. Matsystemet är dåligt för miljön och för konsumtionen
  a. Vi har obalans i matsystemet
  i. Många som är överviktiga
  ii. Många som svälter
  10. Man försöker ta fram mat som är hållbart både för hälsan och miljön för att försöka få än mindre skadad planet.
  a. Man kan försöka få mer närproducerat och mer anpassad för vart man bor.
  i. Tex att Sverige ska äta mer av det vi hr och sluta importera.
  ii. Mindre processad mat, alltså inget färdig lagat
  11. Att alla måste vara med och påverka
  a. Politiker konsumenter forskare och odlare
  12. Att vi är sociala
  a. Det är bättre att någon vågar smaka på en mat och andra ser det. Då vågar flera prova annan mat.
  b. Att gå ut med mer psykologiskt ”warfare” än att försöka sprida information. Alltså att ändra kultur för att påverka mänskors beteende genom vanor.
  c. Vi är mer påverkade av samhället och vad de tycker
  Än vad vi är av familjer medlemmar.
  T.ex. reklam och rabatter.
  13. Att det är svårt för företag att dra ner på socker och andra smaktillsatser då risken för att bli utkonkurrerade är av andra företag.

  Gilla

 5. Att jobba utomlands – Ingen garanti för att förändras som person

  ( Anna Wettermark )

  Att åka till andra länder är inte lika fanatiskt som man tror det är.

  När man forskar så måste man ah en helhets syn för att kunna bedöma de.
  Att arbeta utomlands i en annan kultur är mycket svårare än vad man tror.

  Core frågan : Vad är det de har lärt sig av de andra?

  Svar : Man ska vara öppen och låta den andra påverka en.

  Dess längre bort man reser dess svårare blir det att ändra sig.

  ”Väst vet bäst: Den kunskap som ”vi” har om företagande och organisering är allmängiltig, överlägsen andra typer av kunskap, går att tillämpa i situationer och leder till fördelar för alla inblandade parter”

  ” Internationell erfarenhet utvecklar och förändrar individen och leder till ökad kulturell förståelse”

  Jobbet som trygghet -> rädsla för gatorna

  Motsägelsefulla intryck av lokal invånare ->

  Svårigheter att prestera : ” jag vill ju bara deras bästa”

  ”identitet är som ett antal ballonger som svävar i luften omkring en. En del har man blåst upp själv och tycker om, andra ballonger har andra blåst iväg.

  ” Ibland undrar jag om de kommer till mig med alla sina problem för att det tror att jag är snällare… mer human … än vad en egyptisk kollega skulle vara.
  ————————————————————————————————————————————————-

  Att forma en kulturarvsplats – Arkeologi och förmedling

  Arkeologi – Studier om forntiden. för att förstå det förslutna.

  Hur formas en kulturarvsplats?
  social påverkar kulturarvs.

  Eketorps borg på södra Öland
  Det största arkeologiska projektet i Sverige.

  Utgrävning 1964-1974 Denna plats har inte används bara en gång utan 3 gånger.
  Under järnåldern och medeltiden.

  Massor med studenter hjälpte till med detta projekt.
  Det blir väldigt socialt när man hjälper varann och därför blev de som en familj
  – Eketorps familjen. 150 st +
  En liten klick av unga män kallades för Eketorps pojkarna. De höll i det projektet i slutet.
  Det gick väldigt bra för Eketorps pojkarna. De som passar in i familjen klarar sig jätte bra.
  De som inte hade de här kvitteringarna passade inte in i familjen så bra och försvann med tiden.

  Gustaf VI Adolf hjälpte till med detta och gav pengar till projektet.
  Professor Mårten Stenberger höll i projektet Dör 1971
  Hans yngre studenter gjorde klart projektet och gjorde en bok om att göra ett slags monumentum om Mårten.

  Eketorpsutgrävningen – Fanns massor med lådor av fynd, brev och massor av arkiv.

  Ovanligt med kvinnliga arkeologer.
  Efter man har hittat nått så tar man bort det man har hittat och sedan återställer man platserna med jord. Men med Eketorp Rediviva så byggde man om platsen på husen och fynden på plats.

  Eketorp borgen ( Rediviva) som en huvudstad för Arkeologer.

  Identitetsskapande arena: Man kan besöka där och göra aktiviteter som man gjorde där för.
  T.ex. Baka bröd, svärd fightas, och klä sig som de gjorde förr. Många tyckte att det var en bra beskrivning av järnåldern, tycker många personer som besöker denna plats.

  Vetenskap är ingen neutral process. Kulturarv som finns runt omkring är ingen neutral plats, det är en del hur personliga möten och en stor historia.

  Gilla

 6. Att forma en kulturarvsplats , arkeologi och förmedling:

  Studier av forntiden
  Förstå de förflutna
  Eketorpsborg byggdes om 3 ggr under 0- 1200 talet, arkeologi och ekonomi hör ihop
  Eketorpsborg blev restaurerad på den grunden den först byggdes på , detta var väldigt ovanligt på 1970 talet
  Mårten Stenberg ledde projektet tills han dog 1973 då hans lärlingar fick avsluta utgrävningen

  Andning i cellen med en pytteliten pump , biokemi:

  En cell är som Visby
  Mitokondrier är som ett vattenkraftverk
  De får energi från reaktioner från elektroner som bildas när vi käkar
  Cyanid gör så att syre inte kan ta sig igenom membranet
  Det farliga syret : eld, rost, fria radikaler •hot mot livet
  Komplex iv är bra-skydd mot syre
  Vätecynid användes på konsentrationsläger – gjorde hela kroppen steril och de tog dagar innan kropparna började brytas ner

  Kost:
  Små glin hänger på caféer för att verka vuxna
  Vi är kräsna med vad vi äter
  INnan vi äter maten så går den igenom en lång process för att komma till vårat bord

  Gilla

 7. Finding ocean currents with satellites in space….

  Strömmarna kan förändra klimatet
  Riskabelt arbete
  Kostnad
  Man kan sätta en sändare på sälar
  Små u-båtar
  Argo floats
  The satellites can measure: värme i vattnet, färg, höjd, vågor
  En ström är som en vägg
  Strömmarna är viktiga, klimat, transport
  svårt att hitta strömmar med båt
  med satelliter är det lättare att hitta strömmar och man kan alltid hålla koll på dom

  Komplex IV
  cyanid gör så att celler inte kan andas
  vätejonpump
  cellmembran=skydd
  mitokondrien – cellens kraftverk
  cyanid blockerar syrets plats i cellen
  cs 2,6 miljarder år sedan: cyanobakterier/blågröna
  fotosyntes
  -> 2,4 miljarder år sedan:

  Det farliga syret

  reaktiv – oparade elektroner
  eld
  rost
  fria radikaler
  hot mot livet
  syre förstör kroppen

  Komplex IV är ett skydd mot syre

  En pump – förutsättning för livet
  sjukdomar och åldrande
  förstå mekanismer för jontransport
  används av all, även hjärtlösa varelser

  Psykiatrirätt

  hur mycket får en psykiskt sjuk person bestämma över sig själva
  offentliga rätten

  Undantag huvudregel:
  sker med stöd av lag
  ändamål godtagbart i ett demokratiskt samhälle
  måste vara möjligt att uppnå ändamålet

  Frihet
  rätt till frihet o säkerhet
  skydd mot påtvingade kroppsliga påtvingade
  rätt till integritet
  rätt till familjeliv
  rätt att bli respekterad och informerad i vård o omsorg
  (krav på samtycke om person vill ha behandling!)

  Tvång
  brottsbalken o rättegångsbalken
  polislagen
  tvångsvårdslagar
  omhändertagande av barn
  omhändertagande av berusade personer
  miljöbalken
  skattelagstiftning osv.

  I sverige finns två olika lagar som tillåter psykiatrisk tvångsvård:
  lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
  lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)

  Det finns också andra möjligheter till tvång i vården
  LVU (unga), LVM (missbrukare) och smittskyddslagen

  LPT = skyddslagstiftning
  allvarlig psykisk störning
  oundgängligt vårdbehov 24/7 (risk för att skada andra kan vägas in)
  motsätter sig vården (eller kan inte ta ställning till sitt vårdbehov)
  formella krav på beslutsfattandet
  domstol beslutar om vården efter viss tid

  LRV = påföljd pga brott
  har begått ett brott under inverkan av en allvarlig psykisk störning…
  som finns kvar vid tiden för domen samt leder till ett vårdbehov
  om risk för fortsatt allvarlig brottslighet kan vården förenas med föreskrift om ”särskild utskrivningsprövning”

  Legalitetsprincipen
  tvångsåtgärder: kvarhållande, bältesläggning, avskiljande, inskränkning av vissa rättigheter…

  Gilla

 8. finding ocean currents with satellites in space

  why do we care about ocean currents?
  so we can example find planes that have crashed in the oceans.
  ocean currents transport heat towards europe and if currents stop so can an ice age begins because if the currents stop.
  1990-1998 they toke ocean circulation experiment in the ocean to know the measurements of the sea.
  it becomes harder when its 30 to 40 degres cold in the the ocean that makes thinks harder like its o dark in the night, the ice is in your way and the ice can break so it can be harder to get your equipment back or that you can fall in the water where its frizzing cold.
  they have visualization of the ocean.
  you can put ocean currents detektor or something on the seals that swim in the ocean.
  you can drop a submarine in the ocean and let it do stuff while you are att home and get it when its batteries are out.
  and you can drop floats in the ocean to know the currents.
  everything goes throughout the satellites in space that tells the currents, the temperature.
  you identify ocean currents with satellites as barriers in the ocean where its warm and cold temperature
  we can spot currents by the large change in the temperature across the continent
  there are mountains in the ocean that currents are close to or over it.
  summary
  ocean currents are important fofr climate transport of pulsation fisheries etc.
  the ocean are large and difficult is hard just by ships
  if water becomes warmer it becomes lighter and if it get salt in the water it gets hevyer.

  att jobba utomlands
  ingen garanti för att förändras som person

  att arbeta utomlands kan va svårare än man tror.
  att vara utomlands utvecklar dig och dina förmågor med andra partier.
  det leder till ökad kulturell förståelse också.
  när man kommer till en anan kultur/land så tror man att man är redo men blir inte det som exempel att det känns som om man blir kollad på av andra.
  det kan va svårt att jobba i en anan miljö så att man tycker att det är svårt att göra saker vid jobbet.
  man känner sig ensam vid jobbet eftersom man inte får exakt hjälp av andra när man frågar det eller ingen säger vad man ska göra.
  man skapar frågor/svar till sig själv hur dom har haft det.
  finna distans till sig själv.
  fast då kan det hända att man distansar sig själv socialt mot andra och inte förstår folket.
  vad är identitet
  vem man är eller andra tycker om dig

  some fact about language
  approximately 700 livin language
  only slightly more than half of these languages has been described.

  bananer
  mer normala stavelser späck använder man mer medans gamla, undescribed text kommer försvinna.
  comparative study of linguistic diversity
  mission: to investigate similarities between the worlds language based on smal and large crisslinguistic comparisons

  Gilla

 9. Att forma en kulturarvsplats

  Arkeologi handlar om forntid(det som inte går att med skrift)
  Social påverkning på kulturarv
  Eketorps borg på södra Öland 1994 ett av de största arkeologiska projekten i Sverige
  Arkeologisk utgrävning 1964-1974. Mycket studenter, bodde där. Många utflykter och fester,
  Mårten Stenberger. Dog under projektet.1973. Blev stora problem.
  Pengar spelar roll, Gustaf VI Adolf (kungen) var med finansierade projektet
  Stort arkiv (20 kartonger), brev, papper, foton m.m.
  Kan bli monument till stora arkeologer.
  Social relation, ”familj”
  Olika tolkningar av som påverkas av omgivningen och sociala relationer
  Fick tolkningen av att huset var en hallbyggnad (festbyggnad)
  Vetenskapen är aldrig neutral, ovanligt med kvinnor t.ex. kan ha påverkat till en mans dominerade bild
  Spelar roll idag,
  Vanligtvis, täcks över. Men nu återuppbyggdes eketorp i full skala ovanpå den gamla.
  Järnåldern på ena sidan och medeltiden på andra
  Myndighet (kulur) som lede det här? Pga. blev det ett nationellt kulturarv, beslut i riksstan
  Trots nationel finns det
  Kungen (kungen efter) invigde eketorp
  Ovanligt med personlig kontakt med kungen
  Följde Mårtens vilja, att bygga upp eketorp
  Etnografiska arbeten, hur man tänker sig att det var, intervjuat besökare om eketorp, de tror att kvinnor undervärderats och vill lufta upp.
  Personalen försöker gestalta hur det religiösa såg ut, bara kvinnor.
  Vetenskapen, kulturarv, museum är inte neutralt
  Tvärvetenskaplig (allt i ett, historisk arkeologi,) studie av det här.

  Familjen 150 personer, styrdes av unga men gick bra för dom.
  Utgrävningen

  Sandborg (sanbyborg)?, inte så stor förändringar, samma personer
  Unik, (stor, återuppbyggdes)
  Stora, ofta familjärt,
  Största fyndet, guld blev utgrävde ut direkt. Inte så stort nu

  Att jobba utomlands
  Hur skandinaver som jobbar i egyptiern ser egyptiern.
  Annan bild än van många tror
  Hur påverkas man som människa av det här
  Viktigt med helhetssyn (inte bara på arbetet, vardagen)
  Påverkas också av deras syn på dig, man skapar sin egen veklighet genom t.ex. attityd.
  Svårare än vad man tror.
  De tycker att de lär sig mycket, om sig själv också. Tror att de är bra på att vara öppen och andra kulturer.
  Tror att de lär sig om sig eget samhälle, ge får ett perspektiv
  Lär sig mer om egyptiern, hur värden vet, blivit klokare
  Positiva
  Vad är det de har lärt sig av inte om de andra, handlar om att öppna sig.
  Globalisering inte bara varor även idéer
  Viktigt att vara kulturellt kompetent och att man utvecklar en kulturell förståelse
  Desto längre bort desto svårare att anpassa sig
  Lättare att arbeta när det är Indo-europeiskt språk och kristen kulturen.
  I väst ses individen som rationell, objektiv, inte blanda ihop arbete och fritid. Har varit framgång.
  Kolonialismen
  Stora företagandet är inte kulturellt neutralt
  Två saker för givet:
  Väst vet bäst, den är rättvis
  När vi åker utomlands blir vi mer kulturella
  Blir vi verkligen det?
  Hon kollade på deras familj, deras berättelse. Sen ställa frågor även svåra frågor om rättvisa, moral och fattigdom
  Skocken när de kom, psykologiska effekten.
  Chock när de kommer – det lokala samhället som utmaning
  Jobbet som trygghet – isolering, rädsla för det vanliga
  De tycker att det blir de som får hjälp inte de som hjälper, ifrågasätter sin förmåga.
  Tycker att det är helt orimligt att jobba med dålig infrastruktur
  Svårigheter att prestera: ”Jag vill ju bara deras bästa”
  De känner sig ensamma, inge stöd från huvudkontoret, inte från kollegor.
  De tror att ”de vet men inte berättar
  Möts med stor respekt bara för man är utlänningar.

  Ecpats:
  1. Framstå som framgångsrika
  2. Skapar mening ur kaos, få svar på frågor – professionellt verktyg
  3. Finna distans till sig själva
  Problemet blir att man glömmer bort lokalinvånarna pga. För lite tid, rädd, hittar inte varandra
  När man inte hör vad de berättar så förstår man inte dom.
  Alla förväntar sig att det är så.

  Identitet= vem man är, eller vem vill vara? Vem andra tycker att man är

  Identiteter är som ballonger, själv blåser upp= bra andra blåser upp=dåligt
  Men man blåser även upp andras

  Lokala samhället anses som ett problem eller hinder i deras arbeta
  De fastnar på förhandlingar
  Problemet blir att man glömmer bort anledningen varför man var där
  Det är viktigt att lyssna

  Inte bara lära sig om varandra utan också av varandra
  Vägarna in i samhället, det gäller bara att hitta dem.

  Psykiatrirätt
  Juridiken är fördomsfull
  Offentligrätt, alla människor ska få bestämma över sig själva.
  Reglerar statens makt över individen
  För att man ska få ett undantag måste man stifta en lag, den måste vara godtagbart i ett demokratiskt och det måste vara möjligt att uppnå ändamålet

  Intresseavvägning i juridiken

  frihet
  1. rätt till frihet och säkerhet
  2. skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp
  3. rätt till: integritet, familjeliv, att bli respekterad och informerad i vård och omsorg
  4. Krav på samtycke, (osäkerhet när det gäller barn, stumma, förvirrade, medvetslösa)

  Man kan omhänderta barn, berusade personer

  Två lagar som medger tvångvård

  1. lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) (skyddslagstiftning)
  • Allvarlig psykisk störning
  • Oundgängligt vårdbehov 24/7 (risk för att skada andra kan vägas in)
  • Motsätter sig vården (eller kan inte ta ställning till sitt vårdbehov)
  • Formella krav på beslutsfattandet
  • Domstol beslutar om vården efter viss tid’

  2. lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) (på grund av brott)
  • Har begått ett brott under inverkan av en allvarlig psykisk störning…
  • Som finns kvar vid tiden för domen samt leder till ett vårdbehov
  • Om risk för fortsatt allvarlig brottslighet kan vården förenas med föreskrift om ”särskild utskrivningsprövning”.

  LVU (unga) LVM (missbrukare) och smittskyddslagen

  Får bara använda vissa tvångsåtgärder som är lagliga
  (kvarhållande, bälte, isolering, m.m.)

  Forskningsfrågor
  Varför finns det skillnad?

  Rättsliga antagande
  Psykisk sjuka antas ha sämre beslutsfattare, vara ”farligare”
  Mindre särbehandling, mer tvång för alla.
  Rättsvetenskap, kritisera rätten och systemet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: