Om självbedömning (i sal 0043)

Bakgrund

Under senare år har vi i Sverige diskuterat hur eleverna ska kunna lära sig mer i skolan. Vissa har oroat sig för att elever lär sig för lite i skolan för att klara den internationella konkurrensen. Diskussionen har varit aktiv särskilt efter att ett internationellt test kallat PISA tycktes antyda att eleverna kunde läsa och räkna sämre än förr. Alla höll inte med förstås, men olika experter och politiker har sökt efter hur man kan göra för att få eleverna att lära sig mer.

En stor studie (som är en sammanställning av flera studier) av John Hattie blev populär, även om vissa förstås var kritiska. Hattie finner flera saker man kan göra för att förbättra elevernas lärande. En sak han talar om är ”formativ bedömning”. Det är egentligen en rubrik för flera olika saker som man kan göra i skolan för att eleverna ska lära sig mer. Dels kan läraren bedöma vad eleverna kan och försöka ge dem återkoppling dvs säga hur de kan göra och tänka för att lära sig mer i just det ämnet, dels kan läraren bedöma hur det går för klassen, vilka saker som verkar svåra och försöka ändra undervisningen allt eftersom för att förklara saker eleverna inte förstått ordentligt eller hitta på nya övningar som får dem att komma vidare.

Autonomi, metakognition och självbedömning

Sen finns det en sak till. Den pratar man inte lika mycket om för den är lite svår. Det handlar om att stärka elevens ”autonomi”, dvs. om att få eleven att förstå att hen har stora möjligheter att själv påverka hur det går. En del i att stärka autonomin är att försöka få eleverna att bli medvetna om sin motivation och hur de planerar och genomför sina studier (det kallas ibland för metakognition). De här sakerna har vi pratat om tidigare här i höst när vi pratat om ”studieteknik”.

Men framförallt handlar det om att försöka stärka elevernas förmåga att kunna bedöma hur det går och ge eleverna verktygen för att kunna själv bedöma sitt lärande och göra saker åt det.

Idag tänkte jag berätta om ett sätt som man kan bedöma sitt lärande på. Det är från en teori som kallas SOLO som forskaren John Biggs tagit fram.

För att förstå vad SOLO innebär ska vi titta på några tentasvar som några sjuksköterskestudenter gav.

Tentasvaren hittar ni här. Jag visar dem på projektorn och vi läser dem ihop och diskuterar vad som skiljer dem åt.

Uppgift

Tänk dig att du fick uppgiften att ”resonera om hur rasism påverkar människor idag”.

Hur skulle ett ”unistrukturellt” svar se ut på frågan?

Hur skulle ett ”utvidgat” svar kunna se ut?

Hur kan man avgöra om ett svar man gett på en uppgift visar hög kvalitet med hjälp av SOLO?

Film som försöker förklara SOLO med exemplet Lego:

21 reaktioner till “Om självbedömning (i sal 0043)”

 1. SOLO

  Ett svar som inte innehåller något resonemang eller reflektion. Som ger en enkel mening som bara visar på att man vet vad det är.

  Ett svar som visar en ordentlig tankegång med olika resonemang som berör olika människor. Svaret kritiserar även sig själv och sitt resonemang och drar slutsatser utifrån sig själv. Man tar även upp vad racism är, vad det kommer ifrån, exempel från nutid och från förr. Man tar ställning till sig själv och sina upplevelser och man skapar teorier och hypoteser som man tror stämmer in med verkligheten. Man skriver även svaret utifrån vem man skriver till, t.ex. om man skriver till ungdomar eller till vuxna.

  Gillad av 1 person

 2. Ett exempel på ett unistruktuellt svar skulle kunna vara:

  Rasism är dåligt för samhället. Rasismen påverkar människor negativt och gör dem ledsna. Jag anser att rasism är något som borde stoppas, för det är väldigt omänskligt.

  Ett utvidgat svar skulle kunna vara:

  Rasism är en handling som jag och många andra i världen anser omänsklig. Rasismen kan beskrivas som hatiska kommentarer och handlingar gentemot en speciell ras. Självklart påverkas de drabbade väldigt negativt av detta, hur skulle du känna om någon kom och sa hatiska grejor till dig? Till min stora sorg finns rasismen runt om i världen och har funnits där ett bra tag. Det är även rasismen som har lett till flera olika dispyter i världshistorien och skapat t.ex. Andra världskriget.
  Andra världskriget var ett hemskt krig med fokus på att utvidga Tyskland och samtidigt utplåna en speciell religös församling, judarna. Andra världskriget är bara ett av alla exempel i historien där rasism påverkat människor och länder negativt. När ska folk förstå hur dåligt ord och handlingar kan påverka människor? Häromdan såg jag på tv hur en vit rasist grupp vid namn KKK fortfarande var på fri fot och trakasserade svarta män världen över.

  Man kan använda sig av riktlinjerna i SOLO undersökningen för att själv bedöma sin egen uppgift. T.ex. innehåller ditt svar några kopplingar till dig själv eller andra saker runtom i världen, kanske historia? Eller är ditt svar bara simpel fakta och jätte enkla resonemang om vad du tycker. Sitter din text ihop eller är det bara hop fram och tillbaka, se till att ha en röd tråd i texten.

  Gilla

 3. Tänk dig att du fick uppgiften att ”resonera om hur rasism påverkar människor idag”.

  Hur skulle ett ”unistrukturellt” svar se ut på frågan?
  Rasismen är ett problem men kanske inte vårt största problem. Det är absolut dåligt med folk som hatar varandra men det är inte vårt största problem.

  Hur skulle ett ”utvidgat” svar kunna se ut?
  För oss som inte riktigt kan relatera till rasism är detta inte ett jätte stort problem, men för de som lever med detta är det vardagsmat att bli kallad för skällsord. De utsår hat och andra nedvärderande handlingar varje dag t.ex. som i Ryssland där fansen gör apljud när en mörkhyad har bollen och detta gäller för båda lagen. Hur skulle vi kunna få bort detta problem? Jo, genom att vi som utstår detta får något exempel att relatera med. Även att man borde få något hårdare straff när man gör en sådan aktion som hets mot folkgrupp.

  Hur kan man avgöra om ett svar man gett på en uppgift visar hög kvalitet med hjälp av SOLO?
  Hur mycket in-depth med olika typer av svar och förståelse inom ämnet som man kan förklara så att andra förstår.

  Gilla

 4. 1. Ett enkelt svar skulle vara ett kort och ett oseriöst svar där man ej har någon fakta och skriver det man själv tror på utifrån sitt eget perspektiv. Sedan skulle svaret även kunna vara väldigt långt men man pratar bara skitsnack och gör svaret mycket svårt att följa och man bara skriver på och går utanför frågans ämne.

  2. Medans ett utvidgat svar skulle vara lite mer seriöst med bättre begrepp och ett svar som tillhör frågan, svaret är även mycket faktabaserat och enkelt att förstå och man skriver med allt som frågan frågar efter. Man tar med mycket exempel från dagens samhälle och fakta exempel från nyheter osv. Man tar frågan från olika håll och perspektiv och ser hur andra ser på denna frågan så man får ett mycket bredare svar och mer fakta oh man får se mer av hur andra tänker och skulle beskriva frågan.

  3. Pricka av att man har med det som kännetecknar ett välutvecklat svar. Man skulle även kunna låta en kompis eller lärare låta läsa igenom sin text för att se vilken kvalité man ligger på då man även kan utgå från SOLO.

  Gilla

 5. 1. Rasism är dålig för världen.
  2. Rasism har påverkat våran värld på ett fruktansvärt sätt. Det har skapat många krig och konflikter i tusentals år. Det har även lett till stora diskrimineringar hos vissa etniciteter, till exempel apartheid i Sydafrika.
  3. För det första ska man inte kolla på kvantitet utan man ska kolla på kvaliteten på texten. Till exempel så kan man skriva samma sak med olika order flera gånger och på så sätt få en väldigt lång text. Om man däremot skriver en kortare text men har flera synvinklar och har mer faktagrundad text så bör man se att det är hög kvalitet på texten.
  ANDREAS OCH GABRIEL Te15

  Gilla

 6. Hur skulle ett unistrukturellt svar se ut?

  Man får inte klä ut sig till pepparkaksgubbe på lucia längre för att det kan uppfattas som rasistiskt.

  Hur skulle ett utvidgat svar kunnat se ut?

  Att klä ut sig till en pepparkaksgubbe kan få en mörkhyad person att ta illa upp, vi håller inte med om det eftersom att det är samma grej som att kalla chokladbollar för ”Negerbollar”. Vi i Sverige har alltid gjort det och det är på sitt sätt en tradition.

  Hur kan man avgöra om ett svar man gett på en uppgift visar hög kvalitet med hjälp av SOLO?

  Om vi säger så här, en person som har gett ett uni-strukturellt svar på frågan kan man använda ”Structure of the Observed Learning Outcome” som ett facit.

  Om personen har Identifierat ett problem, har han namngett ett problem samt följt en enkel process till problemet.

  Gilla

 7. Tänk dig att du fick uppgiften att ”resonera om hur rasism påverkar människor idag”.

  Hur skulle ett ”uni-strukturellt” svar kunna se ut?

  Människor ser på rasism som någonting väldigt dåligt i dagens samhälle, om man jämför med för cirka 100 år sedan så var rasism någonting man använde sig utav dagligen.

  Hur skulle ett ”utvidgat” svar kunna se ut?

  Stereotyper är väldigt starka i dagens rasism och många människor använder sig utav dem. Dagens Sverige är inte rasistisk, men i till exempel USA så har man mycket större problem med rasismen och fördomar/stereotyper, detta beror på det mångkulturella samhället Amerikanarna lever i idag.

  Hur kan man avgöra om ett svar man gett på en uppgift visar hög kvalitet med hjälp av SOLO?

  Beroende på reflektionen/jämförelser, hypoteser, kritisera, analysera, argumentera, relatera, försvara och djupet i dessa kriterier kan man avgöra kvaliten på arbetet.

  Gilla

 8. Tänk dig att du fick uppgiften att ”resonera om hur rasism påverkar människor idag”?
  uni-strukturellt:
  rasism påverkar personer på ett negativt sett, eftersom att man inte kan påverka hur man ser ut eller vart man kommer ifrån.

  utvidgat:
  Trots att rasismen har minskat så är det forfarande ett stort problem, så människor som blir dömda eller diskriminerade efter sitt ursprung kan bli oerhört negativt påverkade eftersom att de inte får samma förutsättningar som alla andra. det kan också påverka mänskligheten på ett dåligt sätt ex. att det kan skapa splittring i samhället och splittring bland folk leder till fattigdom som det var i USA, när de vita fick större möjlighet i samhället än de svarta.

  Gilla

 9. Unistrukturellt svar: Människor blir arga.

  Utvidgat svar: Människor reagerar på det rasistiska och känner att det är något vi borde ha passerat. Rasismen skapar grupperingar i vårt samhälle och t.ex. får vissa människor svårare att skaffa ett arbete och överhuvudtaget känna sig trygga då det finns så mycket fördomar. Man kämpar därmed för ett mer jämställt samhälle där alla är lika mycket värda. Dock finns det länder som har kommit ett mycket längre väg bort från rasismen än andra länder, men det är fortfarande ett globalt problem.

  Hur kan man avgöra om ett svar man gett på en uppgift visar hög kvalitet med hjälp av SOLO?:
  Man kan avgöra om en uppgift har hög kvalitet med hjälp av SOLO då man kan följa de olika trappsstegen och sedan se om man uppfyller de olika kraven som finns.

  Gilla

 10. 1. Rasism påverkar oss negativt
  2. Idag påverkar rasism oss människor negativt. Då de flest människor tar illa upp när man får en rasistisk kommentar och kanske går runt och är ledsen. Idag har vi ett jämlikt samhälle, människor som utsätts för rasistiska påhopp känner sig mindre och att de inte är en del av det jämlika samhället. Många som utsätter andra för rasism gör det för att trycka ner andra och själva känna sig större och viktigare.ko
  3. Ett utvecklat svar visar på högre kvalitet, man kan jämföra med kort enkelt svar som visar dålig kvalitet. Man kan också jämföra med de olika stegen och se ifall texten/frågorna passar ihop med modellen.

  Gilla

 11. Hur påverkar rasism människor idag?
  1. Rasism kan leda till onödiga konflikter som i sin tur kan leda till krig.

  2. Rasism är ett sort problem i dagens samhälle och kan leda till nedvärdering i en människas värde. Detta problem skapar en onödig skillnad och separation mellan människor. Innebörden med rasism är att människor med olika etnicitet är av olika värde, vilket idag är det stora problemet. Rasism är idag ett större problem än vad det var förr i tiden p.g.a. t.ex. social media. Rasism påverkar idag människor genom att människor kan känna sig olika värda p.g.a. av deras bakgrund, hudfärg och nationalitet. Rasism grupperar samhället och det kan leda till konflikter mellan de olika grupperna. Konflikter i samhället skiljer människor åt, och kan i vissa fall leda till krig… Rasism kan leda till att man känner sig otrygg i samhället.
  3. Om man jämför sitt svar med SOLO-stegen så kan man se om man har uppnått kraven till ett svar med hög kvalitet enligt SOLO-stegen.

  Gilla

 12. Joshua, Jesper och Anton Hagel
  1.Det gör folk ledsna och arga.
  2. Rasismen gör så att folk i världen mår dåligt och känner sig kränkta på grund av sin etnicitet. folk känner sig fysiskt och psykiskt osäkra.
  3. Man ska visa på olika perspektiv. Man ska ställa upp hypoteser, reflektera, teoretisera och generera sin text.

  Gilla

 13. Man får inte sjunga nationalsången på skolavslutningen för att vissa kan känna sig kränkta.

  Man har slutat sjunga nationalsången i skolan för att folk har kommit fram till att det kan vara kränkande att sjunga nationalsången i skolan, eftersom att det har kommit så många immigranter som kan känna sig kränkta eller utanför när vi sjunger den. Det går att förstå eftersom att vissa verser i nationalsången är väldigt nationalistiska och kan få immigranter upprörda. Detta kan dock vara en överdrift av Sveriges befolkning eftersom att alla är så rädda för att göra någon annan upprörd och för att vi kan känna press för att vi hjälpte Tyskland under andra världskriget. Dock så tror jag att de flesta som kommer hit inte tar åt sig så mycket om vi sjunger nationalsången eller något liknande eftersom att de oftast bara vill söka skydd. Men just nu så försöker Sverige lösa problem som inte finns, göra sig så vänliga som möjligt utåt.

  Man ser att det visar hög kvalitet genom att visa att man kan se olika synvinklar och knyta ihop olika åsikter. Sedan ska man kunna ge ett sammanfattat svar.

  Gilla

 14. Tänk dig att du fick uppgiften att ”resonera om hur rasism påverkar människor idag”.

  Hur skulle ett ”unistrukturellt” svar se ut på frågan?

  rasism är dåligt för att det inte tyder på människans lika värde.

  Hur skulle ett ”utvidgat” svar kunna se ut?

  Rasisism tyder på att människor inte har lika värde. Att olika etniska folkgrupper behandlas olika, bara för att hudfärgen är olik den andra så betyder du mindre. Enligt många människor är det så fast alla borde betyda exakt lika mycket. Detta gör att folk känner sig förnedrade och många folkgrupper står upp mot detta och demonstrerar samt kämpar för ex. de svartas rättigheter. Man kan jämföra rasism med sexism, det hela handlar om att känna makt över andra. I sexism, ett kön över det andra och i rasism en hudfärg över den andra.

  Hur kan man avgöra om ett svar man gett på en uppgift visar hög kvalitet med hjälp av SOLO?

  Det är lätt att matcha en utförd uppgifts innehåll med hjälp av solo-skalan. Beroende på hur utvecklat man har skrivit och då kan man följa trappstegen och se om man uppnått de krav som står.

  Gilla

 15. Hur kan man avgöra om ett svar man gett på en uppgift visar hög kvalitet med hjälp av SOLO?
  Skillnaden mellan en uni-strukturellt och en utvidgad uppgift är inte hur mycket man skriver utan hur man utvecklar sitt svar. Trots att ett utvecklat svar ofta innehåller mer text så kan en uni-strukturell också vara lång men då brukar det bara fokusera på en del av problemet.

  Gilla

 16. SOLO Kajsa, Sandra & Julia
  Unistrukturellt svar: Det skapar konflikter i samhället.

  Utvigdat svar: Rasism påverkar människor på ett negativt sätt. De som blir utsatta för rasism känner sig ofta kränkta för saker som de själva inte kan ändra på. Det blir även jobbigt för de personer runt om rasism dvs man är lite osäker på vad man kan säga utan att det blir missförstånd.
  Men vad är egentligen rasism?
  Om jag relaterar det till mig själv så skulle jag nog inte påstå att jag skulle ta illa upp om någon kallade mig vitlök eller vampyr, så i slutändan så handlar det om sig själv… vad väljer jag att ta illa upp vid.
  Dock så förstår vi när någon tar illa upp när andra ska bestämma hur jag ska leva mitt liv. Dvs mina traditioner och kulturer, ett exempel är när folk i Sverige bestämmer att man ska ta bort pepparkakorna i luciatåg eller censurera halva Kalle ankas jul för att de anser att det är rasistiskt utan att vi tänk den taken. För oss är det bara en speciell tradition som vi växt upp med i alla år.
  Men ingen växer upp som rasist. Det som skapar rasism är de som anser att deras folkgrupper är starkare en andras. Genom att ständigt påstå att andra är mindre värde gör att du känner dig större och bättre. De gäller bara att inse att vi alla människor i grund och botten är samma.

  Hur kan man avgöra att ett svar på en uppgift visar hög kvalitet med hjälp utav SOLO?
  Du kan tänka på SOLO trappan och se till att du fått med dig av allt, du ska även ta med dina egna tankar och perspektiv.

  Gilla

 17. Noh Butt Och Eskander Toumi
  Hur påverkar rasism människor idag?:
  människor blir arga

  GOLAZO: Rasismen har en stor intryckt i världen idag, det tex väldigt många svarta människor som blir kränkta varje dag för sin hudfärg, man blir väldigt påverkad när någon blir kränkt och det finns många människor tex svarta som får självmordstankar för att de blir kränkta hela tiden bara för sin hud, Andra raser som svarta, kineser får inte samma respekt som andra människor och de behandlas inte som de vita och deras rättigheter blir kränkta. Det finns människor som försöker döda Svarta människor bara för deras hud och de lever i rädsla. Rasisten är något som inte försvinner och det har alltid funnits i världen tex i det gamla Afrika då sålde man Svarta människor för att de vita tyckte och tycker fortfarande att de har lägre status som de vita och de vita tycker att de är smuts och förtjänar inte leva med de vita människorna.

  man kan ta hjälp av en tabell som SOLO har gjort som förklarar hur bra kvalité på texten är

  Gilla

 18. SOLO
  1. Rasismen i samhället påverkar samhället genom att skapa mycket hat mellan människor.

  2. I ett utvidgat svar krävs det att man ställer upp hypoteser, man reflekterar med egna erfarenheter eller kunskaper och jämför med ämnet. Man teoretiserar olika teorier som man själv kommer på.

  3. Läs igenom kraven och kolla igenom svaren.

  Gilla

 19. Resonera om hur rasism påverkar människor idag:

  1.Unistrukturellt svar:
  Rasism är en diskriminering för samhället och påverkar samhället negativt.

  2. Utvidga svar:
  Idag påverkar rasismen oss människor negativt genom att de flesta människor tar illa upp när de hör att någon blir diskrimminerad av t.ex hudfärg och religion. Rasismen skapar problem för oss människor i samhället idag t.ex får vissa människor svårt att skaffa sig ett arbete och tjäna pengar. Rasism grupperar samhället och kan leda till konflikter mellan de olika grupperna. Rasism kan leda till konflikter och otrygghet i samhället.

  3. Solo svar:
  Om man jämför sina svar med Solo-stegen så kan man se om man har verkligen förstått vad man har skrivit och vad man har uppnått i hög kvalité.

  Gilla

 20. Svenska Uppgift

  1. Ett unistrukturellt svar skulle se ut på det sättet att
  Ifall man har en dålig bakgrund så kan det leda till att man har svårt att få jobb eller bostad och då kan det bli så att man kanske aldrig får ett jobb.

  2. Ett utvidgat svar skulle se ut att man andra kan tycka andra är er värda en andra beroende på att dem kommer från ett annat land och påverka en i t.ex skolan eller i jobbet. Så att kanske i skolan så får dem personerna svårare att kanske klara sig eftersom läraren har ett dåligt samvete över den och den ge sämre betyg eller göra så att den får svårare betyg. Det här hända på jobbet också men då kanske det är om t.ex pengar.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: